Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce - Spalanie Biomasy

10 edycja
@ONLINE
Zarejestruj się!

Dlaczego warto wziąć udział?

✔ Spotkasz się wirtualnie z najważniejszymi przedstawicielami branży!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

✔ Poznasz najnowsze trendy

Zapoznasz się ze zmianami w prawie

✔ Wymienisz się doświadczeniami

Ostatnia edycja Forum w liczbach

150+

Uczestników

48h+

Networkingu

10h+

Wykładów i dyskusji

20+

Prelegentów

Aktualności

MSP miejsce stałego pobytu na terenie zakładu na przykładzie MPEC Olsztyn

Z pewnością od czasu rozpoczęcia się pandemii koronawirusa, wielokrotnie zastanawiali się Państwo nad możliwością wprowadzenia w swoich zakładach tzw. MSP czyli miejsca stałego pobytu, aby zapewnić... Więcej →

Zielony wodór z biomasy jako nowy kierunek w rozwoju sektora

Zielony wodór z biomasy jako nowy kierunek w rozwoju sektora będzie tematem wystąpienia Pani Anny Rozkosz z SilviEnergy w trakcie X jubileuszowej edycji jesiennego 🔝Forum Technologii... Więcej →

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Patronem Honorowym Forum

Mamy zaszczyt poinformować, iż Pan Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki docenił organizację i wagę poruszanych tematów naszego jesiennego Forum Biomasy powermeetings.eu i objął je... Więcej →

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Patronem Honorowym Forum

Mamy zaszczyt poinformować, iż Pan Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska docenił organizację i wagę poruszanych tematów naszego jesiennego Forum Biomasy powermeetings.eu i objął je... Więcej →

Przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki wystąpi w trakcie jesiennego Forum Biomasy

Jakie klasy/sortymenty drewna można zużywać na cele energetyczne zgodnie z obecnymi przepisami prawa? W związku z mnogością pytań interpretacyjnych – na to pytanie w swoim wystąpieniu... Więcej →

Biomasa ze źródeł lokalnych – doświadczenia z produkcji i logistyki

Biomasa ze źródeł lokalnych – doświadczenia z produkcji i logistyki będą tematem wystąpienia Waldemara Sieniawskiego z firmy Querqus w trakcie X jubileuszowej edycji jesiennego 🔝Forum Technologii w... Więcej →

Obliczanie emisji GHG z paliw biomasowych w trakcie X jesiennego Forum Biomasy

Zasady obliczania wpływu paliw z biomasy i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie z załącznikiem VI Dyrektywy REDII będą tematem wystąpienia Pani Delfiny... Więcej →

Trwa szkolenie: Drewno energetyczne i wymagania równoważności dla biomasy

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy wraz z Iloną Olsztyńską z SGS Polska – szkoleniem na temat drewna energetycznego i wymagań równoważności dla biomasy – temat ważny zatem i... Więcej →

Laboratoryjne badanie wartości opałowej biomasy kalorymetrami IKA

Laboratoryjne badanie wartości opałowej biomasy kalorymetrami IKA będą tematem wystąpienia Agnieszki Włodarczyk z IKA Poland w trakcie X jubileuszowej edycji jesiennego 🔝 Forum Technologii w Ciepłownictwie i energetyce... Więcej →

9.11.2020 rusza nabór na dofinansowanie budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu

Minister Klimatu i Środowiska, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” zaprasza do składania koncepcji projektowych dotyczących „Budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej... Więcej →

Program „Ciepłownictwo powiatowe” od 1.10.2020 na nowych zasadach

„Trwający od marca 2019 r. pilotaż spełnił swoje zadanie, możemy zatem wdrażać kolejny etap programu. Wprowadziliśmy zmiany, które zoptymalizują program i usprawnią transformację ciepłownictwa w powiatach,... Więcej →

Co w programie ❓

10 grudnia 2020
8:30 - 9:00

Logowanie do systemu

9:00 - 9:30

Dyrektywa REDII – na jakim etapie wdrażania do polskiego prawa jesteśmy?

Jak te przepisy wpłyną na regulacje kształtujące rynek biomasy w Polsce?

Czy znajdzie się miejsce dla biomasy w planowaniu transformacji klimatycznej?

 

9:30 - 10:30

Jakie klasy/sortymenty drewna, pozyskiwanego obecnie w lasach polskich można zużywać na cele energetyczne zgodnie z obecnymi przepisami prawa.

 

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45– 11:15

Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy – wyzwania dla dostawców i odbiorców
w zakresie Dyrektywy RED II.

 

Zasady obliczania wpływu paliw z biomasy i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych (GHG) zgodnie z załącznikiem VI Dyrektyw RED II.

 

11:15 - 11:45

Drewno energetyczne i biomasa pochodzenia rolniczego w krajowych regulacjach prawnych.

Systemy certyfikacji zrównoważonej biomasy zgodnie z kryteriami Dyrektywy RED II.

 

11:45 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:20

Biomasa ze źródeł lokalnych – produkcja i logistyka

 

12:20 - 12:40

Laboratoryjne badanie wartości opałowej biomasy – Kalorymetry IKA

 

12:40 - 13:00

Z jakich źródeł możemy pozyskać finansowanie na nowe inwestycje biomasowe?

 

13:00 - 13:20

Zielony wodór z biomasy nowym kierunkiem w rozwoju sektora.

 

13:20 - 13:40

Przerwa

13:40 - 14:00

Doświadczenia MPEC Olsztyn ze stworzenia MSP (miejsca stałego pobytu na terenie zakładu) w celu zabezpieczenie ciągłości produkcji i dostaw ciepła do mieszkańców miasta w dobie pandemii koronawirusa.

 

14:20 - 14:40

Ślad węglowy – kto i dlaczego powinien go obliczać?

 

14:40 - 15:00

Dobór instalacji fotowoltaicznej do potrzeb własnych dla zakładu produkującego pellet, biomasę oraz ciepłowni – cel stosowania

 

15:00 – 16:00

Sesja Q&A z prowadzącymi i uczestnikami Forum

Zaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie Forum

  Kto wystąpi ❓

  Piotr Czopek

  Piotr Czopek

  Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Piotr Czopek

  Piotr Czopek

  Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego.

  Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych a obecnie Ministerstwa Klimatu gdzie w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką.

  Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej nadzoruje prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania.

  Od 2011 r. Ekspert ds. energetyki w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). W latach 2012 -2013 Członek Panelu Ekspertów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
  W latach 2013 – 2017 Członek Komitetu ds. wyboru projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W latach 2016 – 2019 Członek Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014 – 2020 oraz Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii
  Urząd Regulacji Energetyki

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii
  Urząd Regulacji Energetyki

  Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik URE, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka.

  Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

  Rafał Sierzputowski

  Rafał Sierzputowski

  Kierownik Działu Ciepłowni
  MPEC Olsztyn

  Rafał Sierzputowski

  Rafał Sierzputowski

  Kierownik Działu Ciepłowni
  MPEC Olsztyn

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie od 2007 roku.

  Doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach związanych z utrzymaniem ruchu.

  Od stycznia 2020 roku Kierownik Działu Ciepłowni odpowiedzialny za eksploatacje Ciepłowni Kortowo i Kortowo BIO.

  Agnieszka Włodarczyk

  Agnieszka Włodarczyk

  Senior Account Manager
  IKA Poland

  Agnieszka Włodarczyk

  Agnieszka Włodarczyk

  Senior Account Manager
  IKA Poland

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu
  KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu
  KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Współautor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Audytor oraz  wieloletni trener w szkoleniach z zakresu  Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac badawczych, 30 publikacji, 35 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.

  Waldemar Sieniawski

  Waldemar Sieniawski

  Wiceprezes Zarządu
  Quercus

  Waldemar Sieniawski

  Waldemar Sieniawski

  Wiceprezes Zarządu
  Quercus

  Waldemar Sieniawski – wiceprezes zarządu z firmą Quercus związany od 2015 roku. Wykształcenie leśne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktorat z transportu i logistyki surowca drzewnego.

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  SilviEnergy AB
  Polska Rada Biomasy i Biowęgla

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  SilviEnergy AB
  Polska Rada Biomasy i Biowęgla

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Product Development Manager
  SGS Polska

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Product Development Manager
  SGS Polska

  Ilona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

  Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

  Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

  Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS, a także wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i zagranicą. Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS

  Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.
  Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki.
  Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

  Daniel Dziedzic

  Daniel Dziedzic

  Wiceprezes Zarządu
  EkoEnergia Polska

  Daniel Dziedzic

  Daniel Dziedzic

  Wiceprezes Zarządu
  EkoEnergia Polska

  Mgr inż. Daniel Dziedzic-Wiceprezes Zarządu Spółki EkoEnergia Polska z którą jest związany od ponad 5 lat. Urodzony 1980 roku w Kielcach. Specjalista, projektant i kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych od 2013r. Ma doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji fotowoltaicznych(farmy, instalacje dla zakładów przemysłowych, dla budynków indywidulanych) oraz liniowych i kubaturowych w zakresie instalacji oraz sieci elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu 0,4kV/15kV.Posiada Certyfikat UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz uprawnienia (eksploatacja i dozór ) SEP E+D bez ograniczeń napięciowych. Z tematyką odnawialnych źródeł energii związany od 2013 roku. Promotor szerzenia edukacji w zakresie OZE wśród młodzieży. Posiada kwalifikacje pedagogiczne i dyplom nauczycielski. W latach 2018-2020 Opiekun-mentor 2-letniego innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego dla klas TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach w ramach programu „Uczeń Zawodowiec”. Obecnie słuchacz podyplomowych prestiżowych studiów Master of Business Administration(MBA) w WSKSiM w Toruniu.

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Partnerzy 🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Patronat Honorowy

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Patronat Honorowy

  Urząd Regulacji Energetyki

  Współpraca

  MPEC Olsztyn

  Współpraca

  IKA Poland

  IKA – miejsce gdzie wizje stają się rzeczywistością

  Od 2016 roku IKA®-Werke GmbH & Co. KG jest reprezentowana w Polsce przez oficjalny oddział – IKA Poland Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie. W kooperacji z naszą siedzibą w Niemczech świadczymy pełną obsługę sprzedażową i posprzedażową, autoryzowany serwis oraz doradztwo aplikacyjne.

  Sama historia firmy IKA rozpoczęła się ponad sto lat temu, w 1910 roku. Od tego czasu  rozwijamy swoją bogatą ofertę dopasowując ja do rosnących wymagań i potrzeb laboratoriów.

  Od samego początku IKA tworzy urządzenia laboratoryjne o niezrównanej trwałości. Obecność na 4 kontynentach pozwala na połączenie wiedzy i doświadczeń wielu specjalistów. Finalne produkty firmy IKA cechują się innowacyjnością, prostotą użytkowania oraz bardzo wytrzymałą konstrukcją.

  Wykorzystanie doświadczeń użytkowników leży u progu działalności IKA. Zebrane informacje są niezbędne do udoskonalania i tworzenia nowych urządzeń. Oprócz najbardziej popularnych produktów IKA – mieszadeł, homogenizatorów, wyparek rotacyjnych, wytrząsarek, młynków czy kalorymetrów – firma na bieżąco udoskonala i uzupełnia ofertę o nowe produkty, np.: pompy próżniowe, suszarki laboratoryjne, termostaty, pipety automatyczne czy lepkościomierze.

  Jedynie IKA oferuje mieszadła, zarówno magnetyczne jak i mechaniczne, z dziesięcioletnią gwarancją zapewniając spokój i pewność użytkowników.

  Doświadczenie z dziedziny prowadzenia procesów pozwoliło opracować urządzenia laboratoryjne, takie jak reaktory próżniowe. Receptura opracowana na takim reaktorze w bardzo prosty sposób jest adaptowana w bezpośredniej formulacji na linii produkcyjnej.

  Ciągłe doskonalenie produktów IKA, pozwala Państwu w pełni wykorzystać potencjał zespołu i laboratorium. Zespół firmy IKA w Polsce oraz nasze laboratorium wsparcia aplikacyjnego czekają na Państwa pytania.

  Współpraca

  INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy

  Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Instytut realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Kadra Instytutu liczy ponad 330 osób, z czego większość stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych.

  Instytut jest organizatorem i właścicielem Systemu KZR INiG, jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.

  KZR INiG

  Współpraca

  Quercus sp. z o.o.

  Quercus sp. z o.o. istnieje na rynku od 1992 roku początkowo jako jednoosobowa działalność gospodarcza, od 2005 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od początku firma specjalizuje się w produkcji zrębki drzewnej, przed powstaniem rynku energii odnawialnej była to zrębka na cele przemysłowe, później wraz z rozwojem sektora energetycznego produkcja skoncentrowała się na biomasie na cele energetyczne.  Biomasę produkujemy o zasoby krajowe, głównie są to pozostałości pozrębowe z powierzchni Lasów Państwowych oraz pozostałości poprodukcyjnych z zakładów przemysłu drzewnego. Jesteśmy jednym z największych producentów biomasy w kraju. Naszymi odbiorcami są podmioty z segmentu energetyki zawodowej oraz lokalne ciepłownie.

  Współpraca

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Współpraca

  Dekra Certification

  DEKRA Certification sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:

  –  certyfikacji według kryteriów zrównoważonego rozwoju (obecnie dyrektywa RED: cele transportowe i wkrótce dyrektywa REDII: cele transportowe oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła z biomasy), w tym weryfikacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w cyklu życia produktów

  – certyfikacji FSC® (FSC-N001908) oraz PEFC w łańcuchu dostaw

  – weryfikacji śladu węglowego (Carbon Footprint) organizacji i/lub produktów

  Kontakt: red.pl@dekra.com, tel. 502 251 430

  – bezpieczeństwa procesowego – analizy HAZOP, SIL, Analizy Zagrożenia Wybuchem, kompleksowe dokumentacje w obszarze bezpieczeństwa

  Kontakt: industrial.pl@dekra.com, tel. 508 032 895

  Współpraca

  EkoEnergia Polska

  Spółka EkoEnergia Polska funkcjonuje na rynku od 2013 roku. Firma specjalizuje się w dobieraniu, projektowaniu i montowaniu wysokiej jakości instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

  Spółka EkoEnergia Polska pracuje zarówno dla gospodarstw indywidualnych, firm, instytucji, jak i całych gmin. Doświadczony i profesjonalny zespół specjalistów kompleksowo zajmuje się każdym z klientów. Spółka przygotowuje analizę jego potrzeb, precyzyjnie dobiera instalację, którą w sprawny i szybki sposób montuje oraz serwisuje.

  EkoEnergia z powodzeniem startuje w przetargach, dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji potrzebnej do uzyskania dofinansowań do OZE, na przykład fotowoltaiki czy termomodernizacji. Do tej pory wykonała setki sprawnie działających instalacji fotowoltaicznych. Spółka współpracuje między innymi z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Politechniką Świętokrzyską oraz Zespołem Szkół Informatycznych w Kielcach.

  EkoEnergia Polska oferuje: dobieranie instalacji OZE stosowanie do potrzeb, pozyskiwanie dotacji na instalację OZE, wykonywanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła, montaż i serwis instalacji OZE, pomiary i przyłączenie instalacji OZE do sieci energetycznych i hydraulicznych, prowadzenie całych zadań termomodernizacyjnych. Współpraca z firmą daje gwarancję właściwego doboru urządzeń do gospodarstwa domowego, firmy czy instytucji, tak by inwestycja zwróciła się w jak najszybszym czasie.

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  GramwZielone.pl

  Patronat Medialny

  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Spalarnie Odpadów i Biomasy

  Wybierz pakiet

  Udział w Forum Online

  1390
  • Udział w Forum
  • Materiały konferencyjne online
  Kup bilet

  Udział w Forum Online +

  1690
  • Udział w Forum
  • Materiały konferencyjne online
  • Wpis z opisem firmy/usług do katalogu online
  Kup bilet

  Udział Online ++

  2390
  • Udział w Forum
  • Materiały konferencyjne online
  • Wpis z opisem firmy/usług do katalogu online
  • Logo firmy na www Forum
  • Opis firmy na www Forum
  Kup bilet

  Udział Online +++

  2890
  • Udział w Forum
  • Materiały konferencyjne online
  • Wpis z opisem firmy/usług do katalogu online
  • Logo firmy na www Forum
  • Opis firmy na www Forum
  • 10 minutowe wystąpienie z prezentacją firmy/usług
  • zdjęcie i opis prelegenta na www Forum
  Kup bilet

  Dołącz do nas 👍

  Lub wypełnij formularz online:

  test

  X Forum Spalania Biomasy 2020

  Dołącz do nas 👍

  Lub wypełnij formularz online:

  test

  X Forum Spalania Biomasy 2020
  location

   

   

  W tym roku spotykamy się

  na jesiennym

  Forum Biomasy

  wirtualnie!

  Skontaktuj się z nami 😀

   Co jeszcze organizujemy ❓

   jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu X Forum Spalania Biomasy 2020

   Jesteś zainteresowany Forum Biomasy❓
   Chcesz wiedzieć więcej❓

   Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

   Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
    * pola wymagane