VII jesienne najważniejsze spotkanie branży za nami!

 

19 i 20 października 2017 w Bełchatowie już po raz siódmy odbyło się Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy skupiające najważniejszych przedstawicieli urzędów regulujących rynek biomasy, spółek energetycznych i ciepłowniczych, dostawców technologii,  dostawców i producentów biomasy oraz firm badających jakość i certyfikujących biomasę.

 

  

 

Już wkrótce zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Forum.

 

Partnerzy

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Sponsor

Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych w Polsce i zagranicą.

Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych i instalacji ochrony środowiska:

 • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
 •  Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
 •  Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
 • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
 •  Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
 •  Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

 • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
 • doradztwo techniczne
 • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

Partner Merytoryczny

SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 85 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1800 biur i laboratoriów na całym świecie.

SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby oferować najwyższej jakości usługi we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności. Więcej na temat naszych usług znajduje się na:

Partner

Schmid Polska sp. z o.o. jest oddziałem firmy Schmid AG, której centrala mieści się w Eschlikon w Szwajcarii. Schmid AG jest firmą rodzinną od 1936 roku, specjalizującą się w produkcji kotłów opalanych biomasą drzewną. Obecnie firma zatrudnia około 250 pracowników w oddziałach w Austrii, Francji, Polsce i we Włoszech. Większość produkcji realizowana jest w fabryce w Elblągu. Znaczna część produkcji kierowana jest na rynki zagraniczne i trafia do odbiorców w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Producent wysokiej klasy systemów energetycznego wykorzystania biomasy drzewnej. Dostarczane przez Schmid Polska sp. z o.o. rozwiązania charakteryzują się najwyższą jakością wykonania, wysoką sprawnością energetyczną, zapewniają spełnienie standardów emisyjnych. Poza kotłami opalanymi biomasą drzewną Schmid Polska sp. z o.o. dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie magazynowania biomasy drzewnej, transportu i podawania paliwa do kotłów, systemy odpopielania oraz systemy oczyszczania spalin. Firma Schmid Polska sp. z o.o. oferuje całą gamę rozwiązań z zakresu oczyszczania spalin zapewniając spełnienie przez instalacje biomasowe wymaganych standardów emisyjnych. Oprócz filtrów multicyklonowych, firma produkuje filtry workowe, elektrofiltry oraz zaawansowane filtry kondensacyjne z odzyskiem ciepła. Dzięki nieustannemu rozwojowi i udoskonalaniu oferowanych produktów, Schmid dostarcza rozwiązania umożliwiające energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej o wilgotności względnej od 8% do 60%, w szerokim spektrum frakcji. Kotły firmy Schmid wyposażone są w ruszty chłodzone powietrzem lub wodą. Wszystkie oferowane kotły mogą być wyposażone w układ recyrkulacji spalin oraz układy automatycznego oczyszczania wymiennika ciepła. Oferowane jednostki mogą być wykonane jako kotły wodne, kotły wodne wysokoparametrowe oraz kotły parowe. Schmid jest firmą innowacyjną – produkowane systemy są stale doskonalone i optymalizowane. Jednym z ostatnich osiągnięć jest opracowanie i budowa prototypu kompaktowego biomasowego układu kogeneracyjnego wykorzystującego turbinę gorącego powietrza.

Współpraca

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie rozpoczęła działalność z dniem 1 lutego 2011 r.

Od 2017 roku właścicielem Spółki jest Enea S.A., jedna z największych grup energetycznych w Polsce.

Działalność Enei Bioenergia obejmuje magazynowanie oraz  obsługę linii technologicznych do produkcji i transportu biomasy drzewnej i agrobiomasy na potrzeby Zielonego Bloku, jednego z największych na świecie, opalanego wyłącznie biomasą.

Spółka zatrudnia obecnie 160 pracowników.

Współpraca

Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się pozyskiwaniem, transportem i przetwarzaniem biomasy dla potrzeby Grupy TAURON.

Początki Spółki sięgają 1999 roku, kiedy to w wyniku restrukturyzacji Elektrowni Stalowa Wola powstała spółka-córka zajmująca się obsługą Elektrowni w zakresie zabezpieczania potrzeb paliwowych, usług remontowych i budowlanych oraz transportu.

Obecnie Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. jest jedynym dostawcą biomasy dla Grupy TAURON. Realizując swój strategiczny cel – zabezpieczenie Grupy w stabilne dostawy surowca o najwyższej jakości, dostarcza biomasę „agro” oraz „leśną” do jednostek dedykowanych OZE. Zapewnia również obsługę spółek TW i TC w zakresie udokumentowania źródeł pochodzenia biomasy przed Urzędem Regulacji Energetyki

Spółka prowadzi szerokie działania handlowe na rynku krajowym jak i zagranicznym. Działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku producentów biomasy.

Funkcjonowanie Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o.  wpisuje się w realizowaną przez TAURON Polska Energia strategię, zwiększania udziału posiadanej mocy w technologiach niskoemisyjnych.

Lokalizacja spółki znajduje się na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.

Współpraca

Strategia rozwoju miasta Lęborka do roku 2020 stawia na bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, na co składają się m.in. zmniejszenie zależności od surowców niewystępujących w okolicy oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych. Środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wsparły realizację tych celów.

Lębork promuje i inwestuje w działania na rzecz efektywności energetycznej i redukcji CO2.

W ciągu ostatnich lat miasto przeprowadziło kompleksową termomodernizację szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej oraz modernizację ponad 3 km sieci ciepłowniczej.

Do niedawana ciepło w Lęborku dostarczane było wyłącznie przez miejską ciepłownię opalaną węglem kamiennym. Miasto sięgając po nowe rozwiązania zdecydowało się na wykorzystanie potencjału energetycznego, jaki drzemie w lokalnym przemyśle drzewnym. A właściwie nie w tym, co produkuje, a w tym, co po produkcji zostaje, czyli zrzynach, wiórach i trocinach.

Przystąpienie do realizacji projektu w ramach SPPW poprzedzone było wnikliwymi analizami opłacalności i korzyści wynikających z budowy elektrociepłowni.

Przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi zdecydowano się na system produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Jego elementem stała się elektrociepłownia opalana biomasą – dla zwiększenia niezawodności dostaw ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo istotnym czynnikiem było poprawienie stabilności cen ciepła dla mieszkańców Lęborka. Ponadto celem inwestycji było zmniejszenie uciążliwości produkcji ciepła dla środowisk. Twórcom projektu zależało na poprawie jakości powietrza w mieście oraz wprowadzeniu energetyki odnawialnej do lokalnego miksu energetycznego. Na początku realizacji projektu obawiano się o to, czy wystarczy biomasy od jej lokalnych dostawców. Jednak już pierwsze miesiące pracy elektrociepłowni pokazały, że dostępność biomasy przewyższa oczekiwania. Obecnie dzięki elektrociepłowni do okolicznych tartaków i zakładów przetwórstwa drzewnego trafia rocznie ok 2 mln zł. W ten sposób miasto wspiera lokalnych przedsiębiorców, a jednocześnie zagospodarowuje produkowane przez nich odpady.

Elektrociepłownia w Lęborku spełnia wszystkie normy emisji gazów i pyłów. Jednocześnie spalana jest biomasa pochodząca z lokalnych zakładów przetwórczych co oznacza niższe ceny energii i większą niezależność od węgla. Zakład wpisuje się w trend energetyki rozproszonej, czyli wytwarzanie energii w małych jednostkach.

Współpraca

PGNiG TERMIKA SA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej
w skojarzeniu. Od 2012 roku w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Nasze zakłady produkują 11% ciepła wytwarzanego w Polsce. Firma zaspokaja ok. 70% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Warszawy i okolic oraz 65% energii elektrycznej. Rocznie produkuje 11,3 TWht ciepła i 4,4 TWh energii elektrycznej w kogeneracji.

Firma prowadzi produkcje w 6 jednostkach wytwórczych:

 • Elektrociepłowni Siekierki,
 • Elektrociepłowni Żerań,
 • Elektrociepłowni Pruszków,
 • Ciepłowni Kawęczyn,
 • Ciepłowni Wola,
 • Ciepłowni Regaty.

Podstawowym paliwem, które wykorzystujemy w PGNiG TERMIKA, jest węgiel kamienny.

Od 2007 roku firma wykorzystuje biomasę. W grudniu 2015 uruchomiony został kocioł dedykowany na to paliwo w EC Siekierki.

Współpraca

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Jurnal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

Współpraca

Współpraca

Patronat medialny

WysokieNapiecie.pl tworzone jest przez największy w Polsce zespół dziennikarzy
zajmujących się wyłącznie sektorem paliwowo-energetycznym i jest jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w tej branży.
W ramach stałej współpracy nasze teksty publikuje niemal 30 serwisów .
Zespół redakcyjny Obserwatora Legislacji Energetycznej tworzą najlepsi dziennikarze –
prawnicy i ekonomiści – z wieloletnim doświadczeniem w takich mediach jak Gazeta Wyborcza,
Rzeczpospolita, Parkiet, BBC, PAP, Polskie Radio, cire.pl i wnp.pl. Nagradzani m.in. przez Prezesa
UOKiK za najlepszy tekst o ochronie konkurencji na rynku energii czy przez TGE za najlepszy
tekst poświęcony rynkowi energii elektrycznej oraz za popularyzację zagadnień związanych z
liberalizacją rynków energii i gazu.  Nasze artykuły i komentarze były publikowane i cytowane m.in. przez Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Puls Biznesu, Dziennik Gazetę Prawną, Parkiet, Fakt, Politykę, Newsweek, Wprost, Forbes, PAP, Bloomberg, IAR, Polskie Radio, TOK FM, Interię, WP, TVP, Polsat, TVN24, TVN24 BiŚ, wnp.pl i cire.pl, a także liczne zagraniczne media.

Patronat medialny

Patronat medialny

Ogólnopolski dwumiesięcznik w całości poświęcony tematyce pozyskiwania czystych nośników energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, promujący zagadnienia oszczędności i efektywnego wykorzystania energii. Wydawany od 2001 r. w nakładzie 6700 egzemplarzy. Stałe działy czasopisma: Informator, Prawo, Edukacja, Technologie, Wywiad miesiąca, Projekty, Inwestycje. Autorzy opisują społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Zobacz więcej

Poprzednie edycje

Kontakt