Najważniejsze jesienne spotkanie branży za nami !!!

 

Dziękujemy wraz z Gospodarzem Honorowym firmą VEOLIA Energia Łódź za udział w IX edycji Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy –najważniejszym jesiennym spotkaniu branży, w trakcie którego omówione zostały najbardziej nurtujące problemy i zagadnienia dla biomasowej branży.

Forum odbyło się w dniach 24 i 25 października 2019 w Hotelu Ambasador Chojny w Łodzi, a udział wzięło prawie 150 uczestników reprezentujących urzędy
i instytucje państwowe, lasy państwowe, obecnych i przyszłych wytwórców energii i ciepła z biomasy, producentów i dostawców biomasy, dostawców rozwiązań
i technologii, jednostki certyfikujące oraz firmy doradcze.

Było to już dwudzieste pierwsze wydarzenie w tym temacie organizowane przez naszą firmę z największymi koncernami energetycznymi i ciepłowniczymi.

Nasze spotkanie tworzone jest z myślą o dalszym rozwoju branży biomasowej i od pierwszej edycji stawia przed nami – organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń, a zarazem poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku biomasy od regulatorów poprzez producentów oraz dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych, do zacieśniania więzi i współpracy między nimi.

Prelekcje w trakcie Forum przygotowali przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych, dostawcy technologii, instalacji, urządzeń
i nowoczesnych rozwiązań, a wśród nich:

 • Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
 • Artur Owczarek, Dyrektor, Łódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Sławomir Jankowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Veolia Energia Łódź
 • Andrzej Pudło, Prokurent, Krajowy Manager ds. Gospodarki Paliwowej, Fortum Power and Heat Polska
 • Marek Froehlich, Dyrektor Inżynierii Grupy Veolia w Polsce, Veolia Energia Polska
 • Maciej Zielński, Sales Manager, Valmet
 • Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Współzałożyciel, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze
 • Piotr Szwarc, Specjalista ds. Energetyki, Kancelaria CCLaw
 • Ilona Olsztyńska, Product Development Manager, SGS Polska

Odbyły się również dwie bardzo interesujące dyskusje na temat przyszłości biomasy w ciepłownictwie oraz doświadczeń w spalaniu biomasy w pracujących już od kilku lat instalacjach. Wśród panelistów znaleźli się eksperci i praktycy, tacy jak:

 • Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu, KOGENERACJA S.A.
 • Krzysztof Żochowski, Wiceprezes Zarządu, Energa Kogeneracja
 • Paweł Kupczak, Prezes Zarządu, MPEC Nowy Sącz
 • Jacek Chmielecki, Dyrektor Elektrociepłowni EC4, Veolia Energia Polska
 • Sławomir Jędrzejewski, Kierownik EC „ Ostrów”, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy
 • Jerzy Ćwięka, Kierownik Ciepłowni Łężańska, MPGK Krosno
 • Marek Kaźmierczak, Główny Specjalista ds. Obrotu Biomasą, Veolia Energia Polska
 • Wiktor Nowak, Główny Kupiec, PGNiG TERMIKA
 • Mateusz Krykwiński, Technolog, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy
 • Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE, Sumitomo SHI FW Energia Polska

Wszystkie dyskusje prowadzone w trakcie Forum wzbudziły zarówno u panelistów jak i uczestników emocjonującą wymianę poglądów i merytoryczną dyskusję, co z pewnością potwierdziło duże zaangażowanie uczestników rynku biomasy w jego sprawne funkcjonowanie, dalszy rozwój i chęć do tworzenia wspólnie pozytywnych zmian.

Po części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w kolacji, która była doskonałą okazją do dalszych rozmów, wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń
z konferencji jak i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Drugiego dnia Forum uczestnicy z dużym zainteresowaniem wzięli udział w warsztatach na temat uwarunkowań wykorzystania biomasy w systemach wsparcia OZE w świetle obowiązujących regulacji prawnych, które poprowadziła Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. Systemów Wsparcia oraz Wieloletni pracownik URE.

Na zakończenie Forum dzięki uprzejmości Gospodarza Honorowego – VEOLIA Energia Łódź, uczestnicy mieli okazję do zwiedzania Elektrociepłowni EC4.

Podsumowując spotkanie Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu – podkreśliła, iż w IX jesiennym Forum Biomasy powermeetings.eu udział wzięło jak zwykle wielu przedstawicieli branży, co udowadnia, iż wydarzenia stwarzające miejsce do wymiany doświadczeń i poglądów oraz merytorycznej dyskusji są niezbędne, a nasze wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań przedstawicieli rynku, propagując wykorzystywanie tego źródła energii.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, poświęcony czas i przemiłą atmosferę, wszystkim prelegentom i partnerom za wkład merytoryczny w nasze wydarzenie oraz firmie VEOLIA Energia Łódź – Gospodarzowi Honorowemu za wsparcie organizacyjne oraz gościnę na terenie zakładu  EC4.

Jesteśmy przekonani, iż zmiany legislacyjne pozytywnie wpłyną na rozwój rynku, a potencjał energetycznego wykorzystania biomasy i pelletu w polskim ciepłownictwie i energetyce będzie wykorzystywany w coraz to większym stopniu.

Tradycyjnie już życzymy wszystkim Uczestnikom, aby w następstwie rozmów prowadzonych podczas Forum umówionych zostało wiele spotkań, podpisanych wiele kontraktów, aby rynek biomasy rósł w siłę i funkcjonował tak, abyśmy mogli przygotowywać dla Was kolejne wydarzenia kształtujące branżę.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach powermeetings.eu!!!

 

Z pozdrowieniami,

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu
Jolanta Szczepaniak
Manager Działu Industry
powermeetings.eu

Partnerzy Forum

Organizator

powermeetings.eu

Gospodarz Honorowy

Veolia Energia Łódź

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie siecią ciepłowniczą w Łodzi. Veolia Energia Łódź kontynuuje 110-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.

Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich odbiorców. Zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe.

Patronat Honorowy

Ministerstwo Energii

Patronat Honorowy

Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi

Patronat Honorowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Patronat Honorowy

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Partner

Sumitomo SHI FW

Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych  w Polsce i zagranicą.

Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych
i instalacji ochrony środowiska:

 • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
 • Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
 • Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
 • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
 • Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
 • Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

 • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
 • doradztwo techniczne
 • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

Partner

Valmet Automation

VALMET Światowy lider w dziedzinie rozwoju i dostaw technologii procesowych, automatyki, usług dla przemysłu energetycznego i celulozowo-papierniczego. Spółka oferuje unikalne na rynku, kompleksowe portfolio obejmujące technologię procesu, automatykę oraz serwis. Valmet posiada ponad 200-letnią historię działalności w przemyśle, obecnie zatrudnia ponad 12 500 profesjonalistów. Spółka jest notowana na giełdzie w Helsinkach. W 2018 r. osiągnęła ponad 3 mld euro netto przychodu ze sprzedaży.

Valmet, linia bizensowa Pulp & Energy jest dostawcą wielopaliwowych kotłów fluidalnych ze złożem cyrkulacyjnym i ze złożem stacjonarnym, opalanych biomasą, segregowanymi odpadami i innymi paliwami. Jest również dostawcą modularnych elektrowni i elektrociepłowni małych i średnich rozmiarów.  Oferuje konwersję istniejących kotłów rusztowych lub pyłowych na kotły  BFB dla celów generacji „zielonej energii”, instalacje oczyszczania spalin i zgazowania biomasy, jak również kotły sodowe oraz wyparki dla przemysłu papierniczo-celulozowego.

Valmet, linia biznesowa Automation jest dostawcą Rozproszonego Systemu Sterowania (DCS), analizatorów i układów pomiarowych oraz zaawansowanych rozwiązań służących poprawie, optymalizacji wydajności procesów. Oferuje realizację „pod klucz” systemów automatyki dla obiektów energetycznych, w tym: kompleksową automatyzację urządzeń wytwórczych (kotły pyłowe, kotły fluidalne CFB i BFB, węglowe i biomasowe, turbozespoły parowe, bloki parowo – gazowe) instalacji odsiarczania spalin, układów pomocniczych, instalacji utylizacji odpadów oraz innych instalacji energetyki zawodowej i kogeneracji.

Współpraca

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Współpraca

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Po integracji aktywów ciepłowniczych, od stycznia 2019 r. do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni – W Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, Lublinie i Rzeszowie, należących wcześniej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). W wyniku integracji, PGE Energia Ciepła jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą  ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju.

Współpraca

PGNiG Termika SA

PGNiG TERMIKA SA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Od 2012 roku w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Nasze zakłady produkują 11% ciepła wytwarzanego w Polsce. Firma zaspokaja ok. 70% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Warszawy i okolic oraz 65% energii elektrycznej. Rocznie produkuje 11,3 TWht ciepła i 4,4 TWh energii elektrycznej w kogeneracji.

Firma prowadzi produkcje w 6 jednostkach wytwórczych:

 • Elektrociepłowni Siekierki,
 • Elektrociepłowni Żerań,
 • Elektrociepłowni Pruszków,
 • Ciepłowni Kawęczyn,
 • Ciepłowni Wola,
 • Ciepłowni Regaty.

Podstawowym paliwem, które wykorzystujemy w PGNiG TERMIKA, jest węgiel kamienny.

Od 2007 roku firma wykorzystuje biomasę. W grudniu 2015 uruchomiony został kocioł dedykowany na to paliwo w EC Siekierki.

Współpraca

Fortum Power & Heat Polska

Fortum jest liderem w obszarze czystej energii. Dostarczamy klientom energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Zatrudniamy około 8 000 profesjonalistów w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. W 2018 roku nasze łączne przychody wyniosły 5,2 mld EUR. Akcje Fortum notowane są na giełdzie Nasdaq w Helsinkach.

www.fortum.pl

Współpraca

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Współpraca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Współpraca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

Współpraca

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie

Współpraca

Bertsch Energy GmbH

Firma Bertsch Energy GmbH jest austriacką, prywatną firmą działającą na rynku europejskim od przeszło 92, dostarczającą swoim Klientom kompletne elektrociepłownie opalane wieloma typami paliw, takimi jak biomasa, RDF, olej, gazy. Firma Bertsch Energy dostarcza także kompletne instalacje odzysku ciepła dla instalacji przemysłowych z możliwością generacji energii elektrycznej.

Grupa Bertsch w tym Bertsch Energy GmbH zatrudnia 450 pracowników, posiada 20 biur i lokalizacji handlowych w Europie, 2 biura projektowe w Polsce (Katowice i Kraków) oraz 2 fabryki w Austrii.

Firma Bertsch Energy oferuje swoje technologie kotłowe bazując na własnym inżynieringu, realizując projekty w formule EPC jak i EPCM.

Dla instalacji na paliwa stałe Bertsch bazuje na dwóch technologiach, typowe rozwiązanie z rusztem schodkowym oraz ze złożem fluidalnym (BFB)

 1. Instalacje oparte na technologii rusztowej
 • Paliwo – zrębki drzewne, kora, trociny, odpady zielone, resztki biogeniczne, torf, odpadki drzewne, paliwa alternatywne i specjalne
 • Parametry wyjściowe pary 15-130 t/h na linię, 40-130 bar, 400-520°C
  1.2. Technologia spalania paliwa
 • Ruszt posuwisto-zwrotny chłodzony powietrzem lub wodą.
 • Paliwo podawane za pomocą popychacza lub przez podwójną śluzę.
 • Komora paleniskowa stanowi integralną część konstrukcji kotła.
 • Powietrze do spalania dostarczane jest kilku punktowo w celu optymalizacji spalania i minimalizacji emisji tlenków azotu.
 • Optymalizacja procesu spalania przez zawracanie spalin.
  2.2. Technologia kotłów
 • Kocioł z obiegiem naturalnym ze ścianami membranowymi i komorą dopalania, drugi ciąg jako ciąg pusty, trzeci ciąg konwekcyjny.
 • Ekonomizer, zaprojektowany jako samodzielna konstrukcja z blachy z konwekcyjnymi powierzchniami ogrzewalnymi.
 • Temperatura pary gorącej kontrolowana jest za pomocą schładzaczy wtryskowych między przegrzewaczami.
 1. Układy kotłowe fluidalne.
 • Paliwo – zrębki drzewne, kora, trociny, odpady zielone, resztki biogeniczne, torf, odpadki drzewne, paliwa alternatywne i specjalne
 • Parametry wyjściowe pary 5-130 t/h na linię, 40-130 bar, 400-520°C
  2.1. Technologia spalania paliwa
 • Złoże fluidalne stacjonarne w kotle z dnem sitowym z dyszami.
 • Paliwo dostarczane za pomocą podajnika ślimakowego lub przez rynnę zasypową.
 • Złoże fluidalne wytwarzane za pomocą mieszanki powietrza do spalania i cyrkulujących spalin.
 • Powietrze wtórne i cyrkulujące spaliny wprowadzane są do komory dopalania w kilku punktach w warunkach kontrolowanej temperatury.
 • Powietrze do spalania jest wstępnie podgrzewane stosownie do używanego paliwa.
 • Palniki zapłonowe i pomocnicze zamontowane w strefie nadzłożowej.
  2.2. Technologia kotłów
 • Kocioł z obiegiem naturalnym ze ścianami membranowymi i zoptymalizowaną temperaturowo komorą dopalania, ciągiem radiacyjnym i konwekcyjnym.
 • Ekonomizer, zaprojektowany jako samodzielna konstrukcja z blachy z konwekcyjnymi powierzchniami ogrzewalnymi.
 • Temperatura pary gorącej kontrolowana jest za pomocą schładzaczy wtryskowych między przegrzewaczami.

Kontakt w Polsce
Kazimierz Ucherek
Tel 734 485 721
Email kazimierz.ucherek@bertsch.at

Współpraca

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

Współpraca

KANCELARIA PRAWNA CCLAW

W dzisiejszych czasach specjalizacja jest koniecznością, a także gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług, dlatego w CCLaw zajmujemy się przede wszystkim obsługą przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, lub są aktualnymi albo byłymi wspólnikami w spółkach.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania biznesu – od doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez obsługę podczas bieżącego funkcjonowania podmiotu, aż po jego ewentualną likwidację. W ramach obsługi codziennej działalności uczestników obrotu gospodarczego w szczególności wspieramy klientów w sporządzaniu i negocjowaniu umów i pomagamy rozwiązywać różnorodne problemy prawne, z którymi spotykają się przedsiębiorcy. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych – w dotychczasowej praktyce przeprowadziliśmy ich kilkaset.

Przy realizowaniu zleceń klientów priorytetem jest dla nas pełne zadowolenie ze strony naszych zleceniodawców. Uzyskujemy to dzięki zapewnianiu kompleksowych usług doradczych oraz wskazywaniu najlepszych rozwiązań dla zabezpieczenia różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych naszych klientów. Nie tylko realizujemy zalecenia klientów, ale także wnosimy wartość dodaną do ich działalności, wskazując rozwiązania, które dla naszych mocodawców są najbardziej korzystne.

Patronat Medialny

Portal Przemysłowy

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

Gazeta Przemysłu Drzewnego

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Kontakt