Zapraszamy do udziału w IX edycji Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy –najważniejszego jesiennego spotkania branży, gdzie w jednym miejscu i czasie omówione zostaną najbardziej nurtujące problemy i zagadnienia dla biomasowej branży.

Tegoroczna Forum odbędzie się w dniach 24 i 25 października 2019.

Jest to już dwudzieste pierwsze wydarzenie w tym temacie organizowane przez naszą firmę z największymi koncernami energetycznymi i ciepłowniczymi.

Nasze spotkanie tworzone jest z myślą o dalszym rozwoju branży biomasowej i od pierwszej edycji stawia przed nami – organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń, a zarazem poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku biomasy od regulatorów poprzez producentów oraz dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych, do zacieśniania więzi i współpracy między nimi.

Prelekcje w trakcie Forum przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych, dostawcy technologii, instalacji, urządzeń i nowoczesnych rozwiązań.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu spalania biomasy oraz aktualnych regulacji kształtujących branżę. Chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Forum towarzyszyć będzie kolacja, która będzie doskonałą okazją do dalszej wymiany doświadczeń jak również do zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej a m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, dostawców i producentów biomasy, firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firmy dostarczające technologie oraz firmy inżynieryjne i badawcze.

Poprzednie edycje Forum zgromadziły grono prawie 2 000 ekspertów i przedstawicieli najważniejszych zakładów oraz firm z branży, co z pewnością świadczy o wysokiej randze naszego wydarzenia.

Do zobaczenia w październiku!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

24 października
9:00 - 10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00 - 10:30

Otwarcie Forum i wystąpienie Gospodarza Honorowego

10:30 – 11:30

Aktualne regulacje związane ze spalaniem biomasy

11:30 – 12:00

Kogeneracja na biomasę – czy lepiej wziąć udział w aukcjach OZE czy skorzystać z nowego wsparcia CHP?

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Panel dyskusyjny: Biomasa w ciepłownictwie – doświadczenia, nowe inwestycje i perspektywy rozwoju w świetle aktualnych regulacji i wymagań środowiskowych

13:30 – 13:50

Biomasa v RDF – w co lepiej zainwestować?

13:50 – 14:10

Doświadczenia ze spalania biomasy w zakładzie przemysłowym

14:10 – 14:30

Wystąpienie Partnera Technologicznego Forum

14:30 – 15:30

Lunch

15:30 – 16:30

Panel dyskusyjny: Doświadczenia, aktualne problemy i przyszłość spalania biomasy w funkcjonujących instalacjach.

16:30 – 17:00

Możliwości finansowania inwestycji biomasowych z aktualnie dostępnych programów NFOŚiGW

19:00

Kolacja

25 października
9:30 – 13:00

Warsztaty

10:00 - 13:00

Wizyta studyjna – zwiedzanie Elektrociepłowni

13:00

Lunch

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Piotr Czopek

Piotr Czopek

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo Energii

Piotr Czopek

Piotr Czopek

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo Energii

Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego. Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii (Główny Specjalista), gdzie w Departamencie Energetyki a następnie Departamencie Energii Odnawialnej zajmuje się zagadnieniami związanymi z tworzeniem oraz monitorowaniem funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, a także rozwojem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności energii biomasy, odpadów oraz hydroenergii. Od 2011 r. Ekspert ds. energetyki w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). W latach 2012 -2013 Członek Panelu Ekspertów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Od 2013 r. Członek Komitetu ds. wyboru projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Od 2016 r. Członek Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014 – 2020 oraz Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014 2020 i RPO WZ 2014 – 2020.

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego.
Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk. Doświadczony
administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia
wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Paweł Szczeszek

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Paweł Szczeszek

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Toruniu. W latach 2017–2018 Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55 sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu.

Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., SEJ-Serwis sp. z o.o. oraz PEC Geotermia Podhalańska S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Jelcz sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach.

Paweł Kupczak

Paweł Kupczak

Prezes Zarządu
MPEC Nowy Sącz

Paweł Kupczak

Paweł Kupczak

Prezes Zarządu
MPEC Nowy Sącz

Marek Cecerko

Marek Cecerko

Wiceprezes Zarządu
ENERGA Kogeneracja

Marek Cecerko

Marek Cecerko

Wiceprezes Zarządu
ENERGA Kogeneracja

Paweł Majewski

Paweł Majewski

Dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją
PGNiG Termika

Paweł Majewski

Paweł Majewski

Dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją
PGNiG Termika

Paweł Majewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych z zakresów zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania energią, executive MBA. Doświadczenie menedżerskie zdobywał pracując w spółkach z branży paliwowej, lotniskowej i stalowej. Od stycznia 2018 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem, a następnie dyrektora Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA S.A., gdzie odpowiada m.in. za proces zakupu paliw, w tym także biomasy.

Bogusław Krztoń

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEE
Strategic Business Development
Sumitomo SHI FW Energia Polska

Bogusław Krztoń

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEE
Strategic Business Development
Sumitomo SHI FW Energia Polska

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne (1987).

Bogusław Krztoń od początku pracy zawodowej związany jest z energetyką, posiada doświadczenie w zakresie kotłów energetycznych i systemów automatyki, pracował jako projektant oraz zajmował się sprzedażą urządzeń energetycznych i układów automatyk. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów (1987-1994), Babcock Ent. (1995-1999), Honeywell (1999- 2003), Trane Polska (2003-2007).

Od 03.2007 roku pracuje w Foster Wheeler na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, zajmuje się rozwojem nowych projektów dotyczących kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej w Europie Centralnej i Wschodniej.

Renata Kałużna

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Renata Kałużna

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Honorowy

Ministerstwo Energii

Współpraca

ENERGA Kogeneracja

Współpraca

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Po integracji aktywów ciepłowniczych, od stycznia 2019 r. do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni – W Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, Lublinie i Rzeszowie, należących wcześniej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). W wyniku integracji, PGE Energia Ciepła jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą  ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju.

Współpraca

PGNiG Termika SA

PGNiG TERMIKA SA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Od 2012 roku w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Nasze zakłady produkują 11% ciepła wytwarzanego w Polsce. Firma zaspokaja ok. 70% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Warszawy i okolic oraz 65% energii elektrycznej. Rocznie produkuje 11,3 TWht ciepła i 4,4 TWh energii elektrycznej w kogeneracji.

Firma prowadzi produkcje w 6 jednostkach wytwórczych:

 • Elektrociepłowni Siekierki,
 • Elektrociepłowni Żerań,
 • Elektrociepłowni Pruszków,
 • Ciepłowni Kawęczyn,
 • Ciepłowni Wola,
 • Ciepłowni Regaty.

Podstawowym paliwem, które wykorzystujemy w PGNiG TERMIKA, jest węgiel kamienny.

Od 2007 roku firma wykorzystuje biomasę. W grudniu 2015 uruchomiony został kocioł dedykowany na to paliwo w EC Siekierki.

Współpraca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Partner

Sumitomo SHI FW

Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych  w Polsce i zagranicą.

Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych
i instalacji ochrony środowiska:

 • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
 • Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
 • Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
 • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
 • Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
 • Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

 • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
 • doradztwo techniczne
 • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

Gazeta Przemysłu Drzewnego

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług 2 Przedstawiciel zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobę

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 10 października 2019
 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 11 października 2019

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 24.10.2019.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY