Zapraszamy do udziału w VIII edycji Forum Technologii w Energetyce i Ciepłownictwie – Spalanie Biomasy –najważniejszego jesiennego spotkania branży, gdzie w jednym miejscu i czasie omówione zostaną najbardziej nurtujące problemy i zagadnienia z zakresu technologii spalania i współspalania biomasy.

Tegoroczna VIII edycja Forum odbędzie się w dniach 18 i 19 października 2018 w Ciechanowie, a zaszczytny tytuł Gospodarza Honorowego Forum objęło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie.

Jest to już dziewiętnaste wydarzenie w tym temacie organizowane przez naszą firmę z największymi koncernami energetycznymi i ciepłowniczymi.

Nasze spotkanie tworzone jest z myślą o dalszym rozwoju branży biomasowej i od pierwszej edycji stawia przed nami – organizatorami ambitne zadanie stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń, a zarazem poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku biomasy od regulatorów poprzez producentów oraz dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych, do zacieśniania więzi i współpracy między nimi.

Forum jest dwudniowym spotkaniem konferencyjno – warsztatowym, połączonym z prezentacją firm oraz zwiedzaniem instalacji, które gromadzi specjalistów z sektora biomasy. Podczas dwóch dni Forum będą Państwo mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach specjalistów na temat eksploatacji, bezpieczeństwa technologicznego oraz konserwacji kotłów do spalania i współspalania biomasy jak również badania jej jakości i certyfikacji.

Prelekcje w trakcie Forum przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych, dostawcy technologii, instalacji, urządzeń i nowoczesnych rozwiązań.

Naszym zadaniem jako organizatora będzie zapewnienie Państwu tematyki poruszającej najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu spalania i współspalania biomasy. Chcąc zapewnić Państwu najwyższy poziom merytoryczny Forum zapraszamy do aktywnej współpracy przy tworzeniu agendy wydarzenia. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Forum towarzyszyć będzie kolacja, która będzie doskonałą okazją do dalszej wymiany doświadczeń jak również do zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej a m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowych odbiorców energii, dostawców i producentów biomasy, firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firmy dostarczające technologie oraz firmy inżynieryjne i badawcze.

Poprzednie edycje Forum rok rocznie zgromadziły szerokie grono ekspertów i przedstawicieli najważniejszych zakładów oraz firm z branży.

Do zobaczenia w październiku!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Prelegenci

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo Energii

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo Energii

Aleksandra Świerczewska

Aleksandra Świerczewska

Ekspert ds. Systemów Wsparcia, Wieloletni pracownik URE

Aleksandra Świerczewska

Aleksandra Świerczewska

Ekspert ds. Systemów Wsparcia, Wieloletni pracownik URE

Tomasz Majerowski

Tomasz Majerowski

Biuro Marketingu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Tomasz Majerowski

Tomasz Majerowski

Biuro Marketingu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Specjalista w dziedzinie planowania i optymalizacji prac z zakresu pozyskiwania drewna, autor oraz współautor opracowań i instrukcji z zakresu planowania krótkookresowego i obsługi dedykowanych programów komputerowych. Zajmuje się procesami szeroko rozumianej normalizacji drewna, jego pomiarami i właściwościami technicznymi. Członek zespołu zadaniowego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych ds. zmian w klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna. Od początku kariery zawodowej związany z Lasami Państwowymi. Od 2015 roku pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – początkowo w Wydziale Użytkowania Lasu, obecnie w Biurze Marketingu.

Małgorzata Niestępska

Małgorzata Niestępska

Prezes Zarządu
PEC Ciechanów

Małgorzata Niestępska

Małgorzata Niestępska

Prezes Zarządu
PEC Ciechanów

Inżynier i doktor ekonomii – absolwentka Politechniki Warszawskiej  oraz Uniwersytetu Gdańskiego,  Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie oraz wykładowca w PWSZ w Ciechanowie.

Długoletnie doświadczenie w przemyśle, w tym w roli koordynatora i kierownika  projektów inwestycyjnych.

Aleksander Kompa

Aleksander Kompa

Prezes
PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Aleksander Kompa

Aleksander Kompa

Prezes
PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Aleksander Kompa jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (specjalność: automatyka i metrologia) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: zarządzanie). Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania i finansów na SGH oraz pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Jest prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Nieetatowy pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Aktywny uczestnik życia naukowego – wygłosił referaty na kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych  konferencjach naukowych i branżowych.

Konrad Nowak

Konrad Nowak

Prezes Zarządu
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Konrad Nowak

Konrad Nowak

Prezes Zarządu
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Konrad Krzysztof Nowak – magister inżynier ochrony środowiska, studia podyplomowe na kierunku Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo (Politechnika Warszawska) oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem i MBA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej); certyfikowany audytor energetyczny. Od 14 lat związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie, gdzie od 2009 zasiada w zarządzie spółki, a od 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wcześniej związany z branżą eksploatacyjną i handlową sektora inżynieryjnego, między innymi pracując w Wilo Polska i sieci Tadmar/ Saint –Gobain.

Sławomir Burmann

Sławomir Burmann

Wiceprezes Zarządu
Veolia Energia Łódź S.A.

Sławomir Burmann

Sławomir Burmann

Wiceprezes Zarządu
Veolia Energia Łódź S.A.

Ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Elektrycznym w specjalności Budowa Maszyn i Urządzeń Elektrycznych. Od 1986 r. jest związany z łódzką energetyką. Pracę zaczynał  w łódzkich elektrociepłowniach przechodząc przez kolejne szczeble w strukturze zawodowej i organizacyjnej Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi, a obecnie Veolii Energii Łódź. W latach 1994-2006 pełnił funkcję głównego inżyniera ds. wytwarzania w elektrociepłowni EC3, a następnie do 2010 r. był dyrektorem elektrociepłowni EC2. W latach 2010-2013 kierował  całym obszarem wytwarzania ciepła systemowego i energii elektrycznej w zakładach Veolii Energii Łódź. Od 2013 r. w łódzkiej Veolii pełnił funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji i Zarządzania Majątkiem, a od 2017 r. jest  Członkiem Zarządu Dyrektorem Operacyjnym odpowiedzialnym za obszar produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz obecnie także za zarządzanie łódzką siecią ciepłowniczą.

Od czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Jest Członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich o.Łódź.

Stefan Zaraś

Stefan Zaraś

Dyrektor Zakładu
EC. Siekierki i C. Kawęczyn
PGNiG Termika S.A.

Stefan Zaraś

Stefan Zaraś

Dyrektor Zakładu
EC. Siekierki i C. Kawęczyn
PGNiG Termika S.A.

Stefan Zaraś od 13.01.2015 r. – Dyrektor Zakładu EC. Siekierki i C. Kawęczyn

Jestem absolwentem PW Wydz. Elektryczny, specjalność elektroenergetyka.

Ukończyłem Studia Podyplomowe dla członków Rad Nadzorczych, oraz Energetyka w Unii Europejskiej, uczestniczyłem w wyjazdach szkoleniowych do Holandii i W. Brytanii (lata 90-te).

Ukończyłem liczne szkolenia m.in. Vattenfall Menagment Program, zarządzania zasobami ludzkimi, controlingowe a także z autoprezentacji.

Pracę zawodową rozpoczynałem w EC. Siekierki od najniższych stanowisk w ruchu. Później pracowałem jako specjalista techniczny, a następnie Główny Energetyk. W latach 1988-90 pracowałem na kontrakcie w Iraku w kompleksie nawozów sztucznych. Po powrocie z kontraktu pracowałem jako Dyżurny Inżynier Ruchu. W maja 1993 r. zostałem powołany na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Technicznych w Elektrociepłowni Siekierki.

Po przejęciu akcji Elektrociepłowni Warszawskich przez Vattenfall objąłem stanowisko Dyrektora Elektrociepłowni Żerań i Źródła Lokalne.

W latach 2013-2014 pracowałem jako pełnomocnik PGNiG TERMIKA ds. Elektrociepłowni Stalowa Wola.

Przez ponad 40 lat pracy uczestniczyłem w wielu zadaniach inwestycyjnych i modernizacyjnych jak np.: budowie i przyjęciu do eksploatacji kilku kotków parowych oraz dwóch turbin parowych po 100 MW, instalacji współspalania biomasy, instalacji dostarczania i spalania biomasy w kotle OF-185 a także budowie oczyszczalni ścieków w EC. Żerań czy kompleksowej modernizacji nastawni elektrycznej w tej Elektrociepłowni.

Jacek Śniegowski

Jacek Śniegowski

Dyrektor Techniczny
PGE GiEK S.A.
Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra

Jacek Śniegowski

Jacek Śniegowski

Dyrektor Techniczny
PGE GiEK S.A.
Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra

Tomasz Surma

Tomasz Surma

Zastępca Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska
CEZ Polska Sp. z o.o.

Tomasz Surma

Tomasz Surma

Zastępca Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska
CEZ Polska Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Paliw i Energii, mgr inż. oraz Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, dr inż. Doświadczenie zawodowe zdobywał
w przedsiębiorstwach energetycznych. Obecnie pracownik CEZ Polska, gdzie zarządza zespołem osób odpowiedzialnych za przygotowanie analiz rynkowych, wpływu regulacji na działalność przedsiębiorstw energetycznych, monitoring wpływu wytwarzania energii na środowisko. Autor
i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rynku energii, wykorzystania odnawialnych zasobów energii, efektywności energetycznej, polityki energetycznej i niezawodności systemów elektroenergetycznych. Ekspert Komisji Europejskiej Programu „Intelligent Energy Europe”, w latach 2003-2005 członek międzynarodowej grupy roboczej Bioenergy w ramach współpracy Baltic Sea Region Energy Co-operation, w latach 2002-2006 Koordynator Polsko – Niemiecko – Duńskiego Porozumienia o Współpracy Bliźniaczej “Sustainable Energy Policy Poland”, w latach 2007-2012 członek Energy Policy Working Group Euroheat&Power, Bruksela. Były pracownik Departamentu Energetyki, Ministerstwa Gospodarki, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemu wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Wojciech Nawrocki

Wojciech Nawrocki

Członek Zarządu
Współzałożyciel
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Wojciech Nawrocki

Wojciech Nawrocki

Członek Zarządu
Współzałożyciel
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.

Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki.

Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

Maciej Piszczałka

Maciej Piszczałka

Prezes Zarządu
HERDING POLSKA Sp. z o.o.

Maciej Piszczałka

Maciej Piszczałka

Prezes Zarządu
HERDING POLSKA Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyplomowany strateg sprzedaży, zarządzający Spółką Herding Polska od 2011 roku. Z wykształcenia germanista, z zamiłowania maratończyk, oddany fan męskiej siatkówki.

Bogusław Krztoń

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEE
Strategic Business Development
Sumitomo SHI FW Energia Polska

Bogusław Krztoń

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEE
Strategic Business Development
Sumitomo SHI FW Energia Polska

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne (1987).

Bogusław Krztoń od początku pracy zawodowej związany jest z energetyką, posiada doświadczenie w zakresie kotłów energetycznych i systemów automatyki, pracował jako projektant oraz zajmował się sprzedażą urządzeń energetycznych i układów automatyk. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów (1987-1994), Babcock Ent. (1995-1999), Honeywell (1999- 2003), Trane Polska (2003-2007).

Od 03.2007 roku pracuje w Foster Wheeler na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, zajmuje się rozwojem nowych projektów dotyczących kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej w Europie Centralnej i Wschodniej.

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie
Manager Produktu ZKP
Auditor Wiodący
SGS Polska

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie
Manager Produktu ZKP
Auditor Wiodący
SGS Polska

Ilona Olsztyńska – SGS Polska Sp. z o.o. – Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS, a także wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i zagranicą. Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Aplikant Adwokacki
Kancelaria CC Law

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Aplikant Adwokacki
Kancelaria CC Law

Prawnik, którego przedmiotem zainteresowań są inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości i energetyka, w szczególności odnawialne źródła energii. Doradzał klientom z branży elektroenergetycznej oraz gazowniczej. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzi wzrost rynku niskoemisyjnych technologii i towarzyszące mu uregulowania prawne.

Zaangażowany w rozwój OZE w Polsce. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Bierze także udział w negocjacjach z przedsiębiorstwami pełniącymi funkcję operatorów systemów elektroenergetycznych. Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz organach administracji państwowej, w tym Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Regulacji Energetyki.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Honorowy

Ministerstwo Energii

Patronat Honorowy

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Gospodarz Honorowy

PEC Ciechanów

Początek scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie przypada na rok 1982, kiedy to nastąpiło przejęcie na majątku przedsiębiorstwa obejmującego zasięgiem działania ówczesne województwo, w tym  ciepłowni przemysłowej wraz infrastrukturą sieciową w dzielnicy przemysłowo-składowej. W latach 1994–1997 system ciepłowniczy poddano modernizacji, a głównym celem była rozbudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa węzłów cieplnych w miejsce kotłowni lokalnych opalanych węglem kamiennym grubym i koksem. Przedsięwzięcie to łącznie z rozwojem w latach następnych umożliwiło likwidację 57 kotłowni.

Działania te stworzyły warunki dostępu mieszkańców Ciechanowa do ciepła sieciowego nazywanego współcześnie Ciepłem Systemowym (CS). Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. zawarło 8 września 2009 r umowę przystąpienia do Programu Ciepła Systemowego, a jako uczestnik Programu realizuje usługi zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Standardów Uczestnika Programu w trzech obszarach: obsługa klienta, marketing i komunikacja, standardy techniczne. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Spółki jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę  do układów grzewczych , wentylacyjnych i na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podstawowa działalność gospodarcza Spółki podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce koncesji na: wytwarzanie ciepła,  przesyłanie i dystrybucję  oraz wytwarzanie energii elektrycznej od 2018r  oraz obrót ciepłem. Głównymi odbiorcami ciepła są; spółdzielczość mieszkaniowa, zasoby komunalne, szkolnictwo, instytucje, odbiorcy indywidualni oraz przemysł w ilości około 320. Roczna sprzedaż ciepła kształtuje się na poziomie zbliżonym do 570.000 GJ, co zabezpiecza potrzeby dla około 65 % mieszkańców Ciechanowa. Spółka wyposażona jest w środki gospodarcze w na które składa się: jedno centralne źródło ciepła o mocy zainstalowanej  około 106 MWt i zamówionej 81MWt, sieć ciepłownicza w układzie promieniowym o długości 54,609 km, w tym: zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami cieplnymi 14,097 km oraz 283 szt. węzłów cieplnych. Poza systemem ciepłowniczym spółka eksploatuje trzy własne kotłownie lokalne na paliwo gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,196 MWt. Podstawowym  źródłem wytwarzania ciepła dla sieci miejskiej i odbiorcy przemysłowego jest Centralna Ciepłownia wyposażona w 6 kotłów na paliwo stałe (węgiel) o sumarycznej zainstalowanej mocy cieplnej 106,7 MW. W skład źródła wchodzą trzy kotły wodne WR 25 o mocy ok. 29 MWt każdy, z których dwa zostały w ostatnich trzech latach zmodernizowane w technologii ścian szczelnych, oraz trzy kotły parowe OR-10 o mocy ok. 6,5 MWt każdy. Spółka kupuje ciepło nadmiarowe z kogeneracji od jednego z zakładów przemysłowych działających na terenie miasta, dzięki czemu około 15 % ciepła trafiającego dziś do sieci miejskiej pochodzi z kogeneracji gazowej. W 2018  uzyskaliśmy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i rozpoczęliśmy produkcję ze źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy 0,5 MWe. Dzięki inwestycji w modernizację sieci, w tym zdalne sterowanie i ciągły monitoring, oraz poprawę sprawności źródeł, sukcesywnie ograniczamy zużycie węgla i tym samym ograniczamy nasz negatywny wpływ na środowisko. Efektem w/w działań sieciowych jest stworzenie sieci inteligentnej poprzez implementację tzw. inteligentnych systemów pomiarowych i regulacyjnych rozumianych jako kompleksowy, zintegrowany system informatyczny za co zostaliśmy w 2017r nagrodzeni tytułem Lider Informatyki 2017 w konkursie organizowanym przez redakcję miesięcznika Computerworld.

Spółka potwierdzając stałą troskę o jakość i środowisko wdrożyła w 2005 r. Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001 tj. zarządzania jakością i ISO 14001 tj. systemami zarządzania środowiskowego.

Wizja sensu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. to pozostanie liderem  na lokalnym rynku ciepła , oferującym ciepło systemowe oraz rozszerzenie działalności na wytwarzanie energii elektrycznej z zachowaniem wymagań ekologicznych oraz komfortu i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo dostaw oznacza, że gwarantujemy ciągły dostęp do energii poprzez zapewnienie ciągłości dostaw. Zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania oferując alternatywę dla zagrożeń związanych z eksploatacją pieców węglowych oraz gazowych tj. jak czad, pożar. Nasz profesjonalizm to między innymi rozwiązywanie indywidualnych problemów naszych odbiorców oraz umiejętność kalkulowania kosztów różnych wariantów dostaw energii by wskazać optymalną. Elastycznie  dostosowujemy się do zmian na rynku energetycznym.

Nasze cele i strategia rozwoju do 2025 r

 • być najlepszym dostawcą ciepła w mieście;
 • ograniczenia udziału węgla w wytwarzaniu do 65 % do 2020r.;
 • wprowadzenie biomasy i gazu jako paliwa alternatywnego w 20-35 % do 2025r.;
 • zbudować efektywną i inteligentną sieć ciepłowniczą;
 • zostać elektrociepłownią o mocy zainstalowanej do 5 MWe dostarczać ciepło i energię elektryczną dla miasta.

Partner

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Jurnal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

Partner

HERDING POLSKA Sp. z o.o.

Polska Spółka powstała 2 czerwca 2007 roku jako Herding Technika Filtracyjna z siedzibą w Warszawie.

W 2011 roku Prezesem Zarządu został Maciej Piszczałka, Spółka zmieniła nazwę na Herding Polska, a siedzibę przeniesiono do Poznania. Od 2015 roku firma znajduje się w miejscowości Sady pod Poznaniem.

Od ponad 40 lat nazwa Herding® jest synonimem solidności, jakości oraz doskonale funkcjonujących usług serwisowych. Częścią składową filozofii postępowania w naszej firmie jest filozofia stałego doskonalenia oraz całkowitej orientacji na klienta.

Instalacje odpylające firmy Herding® pracują w sposób bezpieczny i niezawodny we wszystkich gałęziach przemysłu, poczynając od przemysłu motoryzacyjnego, farmaceutycznego, spożywczego, a kończąc na cementowni. Nasi doświadczeni inżynierowie sprzedaży oraz własny dział badań i rozwoju w sposób konstruktywny realizuje specjalistyczne branżowe wymagania. Nasza kompleksowość produkcji jest synonimem jakości, elastyczności i pewności użytkowania urządzeń.

Partner

Bertsch Energy GmbH

Firma Bertsch Energy GmbH jest austriacką, prywatną firmą działającą na rynku europejskim od przeszło 92, dostarczającą swoim Klientom kompletne elektrociepłownie opalane wieloma typami paliw, takimi jak biomasa, RDF, olej, gazy. Firma Bertsch Energy dostarcza także kompletne instalacje odzysku ciepła dla instalacji przemysłowych z możliwością generacji energii elektrycznej.

Grupa Bertsch w tym Bertsch Energy GmbH zatrudnia 450 pracowników, posiada 20 biur i lokalizacji handlowych w Europie, 2 biura projektowe w Polsce (Katowice i Kraków) oraz 2 fabryki w Austrii.

Firma Bertsch Energy oferuje swoje technologie kotłowe bazując na własnym inżynieringu, realizując projekty w formule EPC jak i EPCM.

Dla instalacji na paliwa stałe Bertsch bazuje na dwóch technologiach, typowe rozwiązanie z rusztem schodkowym oraz ze złożem fluidalnym (BFB)

 1. Instalacje oparte na technologii rusztowej 1.1. Paliwo – zrębki drzewne, kora, trociny, odpady zielone, resztki biogeniczne, torf, odpadki drzewne, paliwa alternatywne i specjalne
 • Parametry wyjściowe pary 15-130 t/h na linię, 40-130 bar, 400-520°C1.2. Technologia spalania paliwa
 • Ruszt posuwisto-zwrotny chłodzony powietrzem lub wodą.
 • Paliwo podawane za pomocą popychacza lub przez podwójną śluzę.
 • Komora paleniskowa stanowi integralną część konstrukcji kotła.
 • Powietrze do spalania dostarczane jest kilku punktowo w celu optymalizacji spalania i minimalizacji emisji tlenków azotu.
 • Optymalizacja procesu spalania przez zawracanie spalin.
 • Technologia kotłów
 • Kocioł z obiegiem naturalnym ze ścianami membranowymi i komorą dopalania, drugi ciąg jako ciąg pusty, trzeci ciąg konwekcyjny.
 • Ekonomizer, zaprojektowany jako samodzielna konstrukcja z blachy z konwekcyjnymi powierzchniami ogrzewalnymi.
 • Temperatura pary gorącej kontrolowana jest za pomocą schładzaczy wtryskowych między przegrzewaczami.
 1. Układy kotłowe fluidalne.
 • Paliwo – zrębki drzewne, kora, trociny, odpady zielone, resztki biogeniczne, torf, odpadki drzewne, paliwa alternatywne i specjalne
 • Parametry wyjściowe pary 5-130 t/h na linię, 40-130 bar, 400-520°C2.1. Technologia spalania paliwa
 • Złoże fluidalne stacjonarne w kotle z dnem sitowym z dyszami.
 • Paliwo dostarczane za pomocą podajnika ślimakowego lub przez rynnę zasypową.
 • Złoże fluidalne wytwarzane za pomocą mieszanki powietrza do spalania i cyrkulujących spalin.
 • Powietrze wtórne i cyrkulujące spaliny wprowadzane są do komory dopalania w kilku punktach w warunkach kontrolowanej temperatury.
 • Powietrze do spalania jest wstępnie podgrzewane stosownie do używanego paliwa.
 • Palniki zapłonowe i pomocnicze zamontowane w strefie nadzłożowej.2.2. Technologia kotłów
 • Kocioł z obiegiem naturalnym ze ścianami membranowymi i zoptymalizowaną temperaturowo komorą dopalania, ciągiem radiacyjnym i konwekcyjnym.
 • Ekonomizer, zaprojektowany jako samodzielna konstrukcja z blachy z konwekcyjnymi powierzchniami ogrzewalnymi.
 • Temperatura pary gorącej kontrolowana jest za pomocą schładzaczy wtryskowych między przegrzewaczami.

Kontakt w Polsce
Kazimierz Ucherek
Tel 734 485 721
Email kazimierz.ucherek@bertsch.at

Współpraca

Veolia Energia Łódź

Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie, drugą co do wielkości, siecią ciepłowniczą w Polsce. Veolia Energia Łódź kontynuuje 110-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.

Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich klientów. Zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe.

Współpraca

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Biała Podlaska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie miasta Biała Podlaska w zakresie produkcji, przesyłu, przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb komunalnych – ciepło grzewcze, produkcja ciepłej wody użytkowej w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska.

Moc dyspozycyjna przedsiębiorstwa to 81,07MW, natomiast sprzedaż w 2017 roku wyniosła 500 460. GJ.

Szybki rozwój ciepłownictwa na terenie miasta stawia przed przedsiębiorstwem potrzebę powiększania potencjału, który udoskonalany jest poprzez ciągły rozwój technologii i umiejętności.

Presja prawa międzynarodowego i krajowego z zakresu ochrony środowiska wymusza kierunek zmian. Na plan pierwszy wysuwają się działania mające na celu ograniczenie emisji CO2. Możliwe jest to tylko poprzez ograniczenie spalanego węgla, zastąpienie go paliwem alternatywnym i dalsze podnoszenie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat. Z kolei dyrektywa o emisjach przemysłowych IED (Industrial Emissions Directive), która dotyczy emisji gazów, jak dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów do powietrza, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wychodząc naprzeciw wymaganiom tej dyrektywy przedsiębiorstwo rozpoczęło działania w kierunku dostosowania ciepłowni do zaostrzonych norm.

Jedną z inwestycji, którą PEC zamierza zrealizować w najbliższym czasie jest budowa ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW z dwoma kotłami o mocy 5MW i 12MW. Jej uruchomienie doprowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Białej Podlaskiej i zastąpi część ciepła wytwarzanego obecnie w kotłach węglowych. Wybudowanie tej ciepłowni umożliwi wyłączenie kotła WR-25 o przestarzałej konstrukcji i stosunkowo niskiej sprawności, który kwalifikuje się do wyłączenia z eksploatacji po 2022 roku. Zastąpienie kotła węglowego WR-25 dwoma kotłami o mocy 5MW i 12MW znacznie zmniejszy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja wpisuje się w globalną politykę ochrony klimatu i dostosowuje swoje aktywa do wymogów unijnych. Ciepłownia biomasowa sprawi, że PEC stanie się ciepłownią efektywną ekologicznie. W praktyce to oznacza, że ponad połowa energii cieplnej będzie wytwarzana z odnawialnego źródła energii. Przedsiębiorstwo efektywne ekologicznie na większe szanse na skorzystanie z dofinansowań inwestycji ze środków krajowych i unijnych.

Współpraca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

Współpraca

PGNiG Termika SA

PGNiG TERMIKA SA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Od 2012 roku w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Nasze zakłady produkują 11% ciepła wytwarzanego w Polsce. Firma zaspokaja ok. 70% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Warszawy i okolic oraz 65% energii elektrycznej. Rocznie produkuje 11,3 TWht ciepła i 4,4 TWh energii elektrycznej w kogeneracji.

Firma prowadzi produkcje w 6 jednostkach wytwórczych:

 • Elektrociepłowni Siekierki,
 • Elektrociepłowni Żerań,
 • Elektrociepłowni Pruszków,
 • Ciepłowni Kawęczyn,
 • Ciepłowni Wola,
 • Ciepłowni Regaty.

Podstawowym paliwem, które wykorzystujemy w PGNiG TERMIKA, jest węgiel kamienny.

Od 2007 roku firma wykorzystuje biomasę. W grudniu 2015 uruchomiony został kocioł dedykowany na to paliwo w EC Siekierki.

Współpraca

Grupa CEZ

Grupa CEZ to  zintegrowany koncern energetyczny, z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną a także wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. są notowane na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, stanowiąc znaczącą składową indeksów giełdowych.

Współpraca

Sumitomo SHI FW

Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych w Polsce i zagranicą.

Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych i instalacji ochrony środowiska:

 • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
 • Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
 • Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
 • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
 • Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
 • Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

 • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
 • doradztwo techniczne
 • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

Współpraca

Cieślikowski, Chmarzyński Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka jawna – CC Law

W dzisiejszych czasach specjalizacja jest koniecznością, a także gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług, dlatego w CC Law zajmujemy się przede wszystkim obsługą przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, lub są aktualnymi albo byłymi wspólnikami w spółkach.  Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania biznesu – od doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez obsługę podczas bieżącego funkcjonowania podmiotu, aż po jego ewentualną likwidację. W ramach obsługi codziennej działalności uczestników obrotu gospodarczego w szczególności wspieramy klientów w sporządzaniu i negocjowaniu umów i pomagamy rozwiązywać różnorodne problemy prawne, z którymi spotykają się przedsiębiorcy Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych – w dotychczasowej praktyce przeprowadziliśmy ich kilkaset.

Przy realizowaniu zleceń klientów priorytetem jest dla nas pełne zadowolenie ze strony naszych zleceniodawców. Uzyskujemy to dzięki zapewnianiu kompleksowych usług doradczych oraz wskazywaniu najlepszych rozwiązań dla zabezpieczenia różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych naszych klientów. Nie tylko realizujemy zalecenia klientów, ale także wnosimy wartość dodaną do ich działalności, wskazując rozwiązania, które dla naszych mocodawców są najbardziej korzystne.

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Energia Gigawat

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

GLOBEnergia

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat Medialny

drewno.pl

Kontakt