Zmiana Rozporządzenia w sprawie taryf ciepłowniczych z 2020 roku, bieżące zmiany ustawy Prawo energetyczne i innych ustaw mających wpływ na sektor ciepłowniczy oraz nowe wytyczne Prezesa URE o zatwierdzenie taryfy dla ciepła opublikowane pod koniec października powodują konieczność dostosowywania przez Przedsiębiorstwa Energetyczne swoich planów oraz kalkulacji taryfowych do nowych wymagań. Powyższe w połączeniu z niekorzystnymi zmianami otoczenia gospodarczego w latach 2019-2020 generuje nowe wyzwania zarówno dziś jak i w przyszłości.

Funkcjonowanie na rynku jest coraz trudniejsze, a czynnik pogodowy (kluczowy dla działalności) w okresie ostatnich dwóch lat sprawia dodatkowe trudności.

Kładąc nacisk na praktykę nie chcemy zostawiać Państwa samych z problemami. Jesteśmy zdania, że tylko wspólnie wypracowane przez praktyków rozwiązania pozwolą na zmierzenie się z wyzwania najbliższych kilkunastu miesięcy. Mamy nadzieję, że wspólnie je wypracujemy w trakcie naszego seminarium:

 

Taryfy dla ciepła według nowych wytycznych Prezesa URE

17 grudnia 2020 I @online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się w formie webinaru on-line , zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:15 - 9:30

Logowanie do systemu

9:30 - 11:00

Przedstawienie celu szkolenia

 

Podstawy prawne kształtowania taryf dla ciepła

 

Opracowywanie taryf dla ciepła  – zagadnienia podstawowe

– metody prezentacji danych historycznych,

– zasady planowania wielkości technicznych,

– zasady planowania poszczególnych pozycji kosztowych,

– definicja punktów odniesienia do planowania kosztów.

11:00 - 11:15

Przerwa

 

11:15 - 13:00

Opracowywanie taryf dla ciepła – zagadnienia zaawansowane

– planowanie zwrotu z zaangażowanego kapitału,

– budowanie przewagi w kalkulacji,

– opracowanie analitycznych mechanizmów samokontroli.

13:00 - 13:20

Przerwa

13:20 - 15:15

Kalkulacja cen i stawek opłat – przebieg procesu

– główne problemy w taryfikacji ciepła

– bieżące praktyki Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach taryfowych oraz wyzwania na rynku ciepłowniczym,

 

Omówienie bieżących i prognozowanych zmian prawnych.

Prowadzący

Tomasz Bagiński

Tomasz Bagiński

Dyrektor Zarządzający
MSG Tomasz Bagiński

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów na tej samej uczelni. Wieloletni praktyk w dziedzinie modeli biznesowych w energetyce oraz stanowienia cen w przedsiębiorstwie energetycznym. Z sukcesem poprowadził oraz zatwierdził kilkadziesiąt procesów administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Jako niezależny ekspert współpracuje z wieloma podmiotami z sektora w obszarach skutecznego przeprowadzania postępowań administracyjnych przed regulatorem. Audytor systemów ewidencji, zarządzania kosztami i systemów rozliczeń za ciepło. Świadczy usługi doradcze w obszarze ewidencji finansowo – księgowej oraz w ramach procesów wdrażania dedykowanych narzędzi informatycznych.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współorganizator

Industry-Events.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług
2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
3
4
5
6
7
8

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

790 Taryfy dla ciepła według nowych wytycznych Prezesa URE
 • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

         

        1 090,00  790,00 PLN + VAT

 

 • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo – dostęp do indywidualnego kodu dostępu i link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
 • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Szkolenie odbędzie się w wersji

@online

Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

Co to oznacza?

Że nie wychodząc z domu lub firmy i na każdym nośniku z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon) mogą Państwo brać czynny udział w naszym wydarzeniu

Czy to skomplikowane?

Oczywiście bardzo proste – na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo swój indywidualny link do pokoju webinarowego ze wszystkimi szczegółami logowania – nie potrzeba instalować, żadnych dodatkowych wtyczek ani aplikacji, wystarczy przeglądarka internetowa, z której korzystają Państwo na co dzień.

Kontakt

Co jeszcze organizujemy?

jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Taryfy dla ciepła według nowych wytycznych Prezesa URE

Jesteś zainteresowany szkoleniem online❓
Chcesz wiedzieć więcej❓

Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
* pola wymagane