URE opublikowało informacje dla wytwórców energii z offshore

Offshore: informacje dla przedsiębiorców chcących skorzystać ze wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Do 31 marca wytwórcy mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji.

W przyszłym tygodniu wchodzi w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych[1], która daje możliwość przyznania wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda – tj. różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie będzie wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego. Przepisy ustawy wprowadzają dwustopniowy system wspierania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

W ramach tzw. „pierwszej fazy” funkcjonowania systemu, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r., wytwórcy będą mogli składać do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. Do 30 czerwca 2021 roku wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa URE. Pomoc przydzielana decyzją Prezesa URE będzie następnie notyfikowana w Komisji Europejskiej.

Poniżej oraz na stronie internetowej URE dostępne są informacje i szablony dokumentów, które ułatwią przedsiębiorcom złożenie stosownych wniosków oraz usprawnią proces ich rozpatrywania.

Do pobrania treść Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych: Ustawa_z_17_grudnia_2020_r__o_promowaniu_wytwarzania_energii_elektrycznej_w_morskich_farmach_wiatrowych

Przewodnik dla wytwórców:

do pobrania: Informacja_ws__zabezpieczen_finansowych

do pobrania wzór: Gwarancja_szablon

do pobrania wzór: Harmonogram_rzeczowo_finansowy_szablon

Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, które mogą zostać objęte wsparciem w pierwszej fazie funkcjonowania systemu nie może przekroczyć 5,9 GW. W następnych latach wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie w formule konkurencyjnej tj. poprzez mechanizm aukcyjny. Przepisy przewidują możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028. W ramach ich rozstrzygnięć wsparciem będą mogły zostać objęte morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 GW.

Ze względu na skalę i specyfikę procesów inwestycyjnych offshore, okres wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w morskiej farmie wiatrowej wynosi 25 lat.

[1] Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234)

źródło: www.ure.gov.pl


 

 

 

Zobacz również:

Drewno poużytkowe cennym surowcem dla przemysłu

Trzeba wykreować rynek drewna poużytkowego

Za nami Kongres Pelletu powermeetings.eu

Wiceminister Edward Siarka na Kongresie Pelletu 2022

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu