Wszystkich, którzy chcą:

być na bieżąco w temacie efektywności energetycznej,

poznać zmiany jakie przyniesie nowelizacja ustawy o EE

oraz stoją przed wykonaniem

obowiązkowego w tym roku audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 

Zapraszamy na kolejną edycję seminarium:

 

Efektywność energetyczna

– nowelizacja ustawy, obowiązkowy audyt 2021

25 maja 2021, @online 

 

W trakcie wydarzenia otrzymają Państwo kompendium wiedzy z zakresu efektywności energetycznej oraz obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do udziału!

***

O co właściwie chodzi z efektywnością energetyczną?

Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości pobranej (lub dostarczonej) energii, która jest niezbędna do wytworzenia produktów i usług.

Mechanizmy promujące efektywność energetyczną w Polsce zapoczątkowało wprowadzenie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Na początku były to organizowane raz w roku przetargi na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które dostawało się tzw. „białe certyfikaty”, natomiast aktualnym systemem wsparcia za realizację takich przedsięwzięć jest wydawanie przez Prezesa URE świadectw efektywności energetycznej będących potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej.

Za jakie przedsięwzięcia można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej?

 • izolacja instalacji przemysłowych
 • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 • modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego
 • odzyskiwanie energii
 • ograniczenie strat:
  • związanych z poborem energii biernej
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego
  • na transformacji
  • w sieciach ciepłowniczych
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych
 • stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wykorzystywanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z maja 2016 roku nałożyła na tzw. duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt efektywności energetycznej, to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także ocenę opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Duży przedsiębiorca to taki, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 1. zatrudniał więcej niż 250 pracowników lub
 2. osiągnął roczny obrót większy niż 50 mln EURO oraz suma bilansu aktywów przedsiębiorstwa przekroczyła 43 mln EURO.

Przedsiębiorstwa te zgodnie z ustawą muszą przeprowadzać audyt energetyczny co 4 lata – a ponieważ pierwszy obowiązek przeprowadzenia audytów był w 2017, to termin kolejnego audytu przypada na bieżący 2021 rok.

Kara za niewykonanie audytu może wynieść do 5 procent przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na szkolenie jeszcze dziś i zdobądź wiedzę od najlepszych praktyków z rynku.

Program seminarium

8:45 - 9:00

Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

Efektywność energetyczna – aktualny stan prawny i nowelizacja ustawy o EE – najważniejsze zmiany

 • Informacje ogólne.
 • Zmiany procedury ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej (dokumenty załączane do wniosku o świadectwa, korekta wniosku).
 • Katalog przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej podlegających wsparciu w postaci świadectw efektywności energetycznej.
 • Zmiany definicji ustawowych i skutki z nich wynikające.
 • Kto może wykonać audyt efektywności energetycznej?
 • Aktualna sytuacja URE w sprawie wydawania świadectw efektywności energetycznej.

 

 

 

Barbara Hawrylak

Ekspert ds. systemów wsparcia efektywności energetycznej
Wieloletni pracownik URE

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 12:40

Realizacja obowiązku w zakresie efektywności energetycznej w nowelizacji Ustawy o EE

 • Podmioty zobowiązane do realizacji obowiązku
 • Podmioty paliwowe w kręgu podmiotów zobowiązanych
 • Sposoby realizacji obowiązku
  • Proces umarzania świadectw efektywności energetycznej
  • Czy nadal jest możliwe zrealizowanie obowiązku opłatą zastępczą?
  • Programy bezzwrotnych dofinansowań jako nowy sposób realizacji obowiązku
 • Ulga dla odbiorców przemysłowych

 

 

 

Karolina Wcisło-Karczewska

Starszy Prawnik
Kancelaria Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy

12:40 - 13:00

Przerwa

13:00 - 14:00

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP)

 

 

 

Marcin Karykowski

Dyrektor
DB ENERGY SA

14:00 - 14:30

Sesja Q & A

Prowadzący

Barbara Hawrylak

Barbara Hawrylak

Ekspert ds. systemów wsparcia efektywności energetycznej
Wieloletni pracownik URE

Karolina Wcisło-Karczewska

Karolina Wcisło-Karczewska

Starszy Prawnik
Kancelaria Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy

Karolina Wcisło-Karczewska – starszy prawnik w Kancelarii Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego dla firm działających na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz odbiorców przemysłowych. Z powodzeniem doradza klientom w postępowaniach przed Prezesem URE. Zapewnia obsługę prawną dla inwestorów realizujących projekty OZE i kogeneracyjne, w szczególności w zakresie uczestnictwa w systemach wsparcia. Doradza także podmiotom zobowiązanym do realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej, konsultuje proces pozyskiwania białych certyfikatów dla dużych zakładów energochłonnych, a także proces umarzania certyfikatów przez podmioty zobowiązane. Jest aktywnym komentatorem zmian legislacyjnych na rynku energii, często cytowana w mediach branżowych.

Marcin Karykowski

Marcin Karykowski

Dyrektor
DB ENERGY SA

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i projektami dla instytucji finansowych oraz doradczych. Od 2009 roku ściśle związany z energetyką oraz przemysłem energochłonnym. Od 2016 roku zarządza sprzedażą w DB Energy SA – firmą zajmującą się poprawą efektywności energetycznej (audyty energetyczne i efektywności energetycznej, koncepcje techniczne, projekty i realizacje związane z optymalizacją kosztów energii wraz z ich finansowaniem – umowy typu ESCO i EPC).

Ukończył Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu finansów, Prawa energetycznego, Europejskiego sytemu Handlu Emisjami (EU ETS), obrotu energią i gazem oraz prawami majątkowymi (TGE). Pasjonat odnawialnych źródeł energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

DB ENERGY SA

Współpraca

Kancelaria Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy

Jesteśmy partnerami dla biznesu.

Kancelarię tworzą eksperci z różnych dziedzin prawa z wieloletnim doświadczeniem. Połączyliśmy siły, aby dostarczać Klientom kompleksowe rozwiązania i wspierać ich w realizacji założonych celów.

Każdy z nas ma swoją specjalizację i wnosi do zespołu inne kompetencje. Krzysztof Brysiewicz jest uznanym doradcą w zakresie pomocy publicznej i środków unijnych. Wojciech Bokina jest doświadczonym ekspertem w zakresie restrukturyzacji i prawa upadłościowego. Jan Sakławski od lat zajmuje się branżą energetyczną oraz budowlaną. Dr Magdalena Porzeżyńska jest radcą prawnym zajmującym się prawem ochrony środowiska i prawem energetycznym, zwłaszcza w zakresie OZE, łączącym tę wiedzę z praktyką prawa pomocy publicznej, z kolei adwokat Bartłomiej Pietruszka, odpowiada w Kancelarii za obszar prawa karnego, w szczególności tzw. white-collar crime.

Stawiamy na długoterminowe relacje z Klientami opierające się na wzajemnym zaufaniu. Dzięki temu znamy i rozumiemy ich biznes. Identyfikujemy kluczowe obszary prawne, które wymagają uwagi i wracamy z optymalnymi propozycjami rozwiązań. Wiodącym elementem każdej przygotowanej przez nas strategii jest zawsze ukierunkowanie na biznesowy cel Klienta.

Patronat Medialny

WyskieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  890 1190 Efektywność energetyczna – nowelizacja ustawy, obowiązkowy audyt 2021 890,00 PLN netto cena z rabatem przy zgłoszeniu do 23 maja 2021 1 190,00 PLN netto cena standardowa
  •  Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu:

          1 190,00  890,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 23 maja 2021

          1 190,00 PLN + VAT cena standardowa

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się w wersji

  @online

  Wydarzenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Efektywność energetyczna – nowelizacja ustawy, obowiązkowy audyt 2021

  Jesteś zainteresowany tematem efektywności energetycznej❓
  Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane