Deklaracje środowiskowe produktów, mają służyć przeprowadzeniu oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wyrobów na środowisko.

Jedną z nich jest deklaracja Environmental Product Declaration (w skrócie EPD), to niezależny certyfikat uznawany na całym świecie, który ukazuje wpływ produktu na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa, którym został przyznany analizowane są pod kątem cyklu życia produktu (Lifecycle Assessment), który powinien redukować negatywny wpływ wyrobu na środowisko naturalne.

Analiza zaczyna się już na etapie pozyskania materiałów, poprzez etap produkcji, transportu, montażu, użytkowania, kończąc na utylizacji i recyklingu. Szczegółowo określa ilości i rodzaj zużywanej energii, poziom wytworzonych emisji CO2 a także zawiera informacje na temat właściwości technicznych materiału, procesu certyfikacji czy bezpieczeństwa pożarowego – zatem wymaga to gromadzenia bardzo szczegółowych danych, setek obliczeń i rygorystycznej weryfikacji.

Dlaczego warto być w posiadaniu deklaracji środowiskowej swojego produktu?

 • Zarówno zagraniczni jak i coraz częściej krajowi kontrahenci wymagają przedstawienia dokumentów poświadczających wpływ kupowanych przez nich produktów na środowisko
 • Społeczeństwo zwraca coraz większą uwagę przy dokonywaniu wyboru zakupu czy dany produkt jest ekologiczny/zrównoważony środowiskowo
 • Dzięki analizie możemy zidentyfikować miejsca w cyklu życia produktu, które wymagają zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i poprawić cały proces, aby wzmocnić pozytywny i proekologiczny wizerunek marki/produktu

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do udziału w seminarium:

Etykiety i deklaracje środowiskowe dla produktów

11 marca 2021 I @online

Kto powinien wziąć udział?

 • przedstawiciele firm produkujących materiały budowlane na każdym etapie wyposażania budynku
 • przedstawiciele firm produkujących produkty spożywcze (FMCG)
 • przedstawiciele firm produkujących tekstylia
 • oraz przedstawiciele wszelkich firm produkcyjnych eksportujących swoje towary za granicę

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:15 - 9:30

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:30 - 11:00

I część szkolenia

 • Wprowadzenie: Co to jest etykieta – deklaracja środowiskowa?
 • Jakie są rodzaje etykiet i deklaracji środowiskowych?
 • Co to jest Deklaracja EPD dla produktu?
 • Jak budować przewagę konkurencyjną przy użyciu etykiet – deklaracji środowiskowych?
11:00 - 11:15

Przerwa

11:15 - 13:00

II część szkolenia

 • W jaki sposób można uzyskać deklarację środowiskową dla produktu?
 • Jak przygotować się do wdrożenia deklaracji środowiskowej EPD?
 • Co to jest LCA  – ocena cyklu życia produktu?
 • Podstawy oceny cyklu życia produktu (LCA).
 • Jak wykorzystać informacje z LCA do zwiększenia konkurencyjności firmy?
13:00 - 13:30

Sesja Q & A

Prowadząca

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Product Development Manager
SGS Polska

Ilona Olsztyńska – Product Development Manager w SGS Polska w obszarach zrównoważonego rozwoju, w tym etykiet i deklaracji środowiskowych produktów, także EPD dla wyrobów i usług budowlanych oraz śladu węglowego. Auditor Wiodący ISO 9001, ISO 14001 oraz Inspektor Wiodący Zakładowej Kontroli Produkcji z wieloletnim doświadczeniem. Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

SGS Polska

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  690 990 Etykiety i deklaracje środowiskowe dla produktów 690,00 PLN + VAT cena z rabatem przy zgłoszeniu do 9 marca 2021 990,00 PLN + VAT cena standardowa
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

          990,00  690,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 9 marca 2021

          990,00 PLN + VAT cena standardowa

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się w wersji

  @online

  Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Etykiety i deklaracje środowiskowe dla produktów

  Jesteś zainteresowany tematem etykiet i deklaracji środowiskowych❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane