12 czerwca 2019 spotykamy się w Warszawie podczas konferencji ‚Pozytywna psychologia w pracy’

  • Psychologia pozytywna – prosta droga do szczęścia?
  • Pozytywna psychologia w pracy – jak zastosować osiągnięcia pozytywnej psychologii w biznesie?
  • Chief Happiness Officer i jego rola w przedsiębiorstwie
  • Dlaczego pracujemy i angażujemy się w pracę?
  • Kompetencje przyszłości

Oto niektóre tematy przygotowane przez nas na 12.06.2019.

Pozytywna psychologia w pracy – temat przewodni konferencji – zapraszamy.

 

  • Positive psychology – a simple way to happiness?
  • Positive psychology at work – how to apply the achievements of positive psychology in business?
  • Chief Happiness Officer and his role in the company
  • Why do we work and get involved in work?
  • Competences of the future

Here are some topics prepared by us on 12/06/2019.

Positive psychology at work – the theme of the conference – we invite you.

Zobacz również:

📢📢 niższa cena do 31.08 – Warsztaty w cenie konferencji!

Wyuczona Bezradność vs Wyuczony Optymizm to temat kolejnego bezpłatnego seminarium z cyklu ChiefHappinessOfficerMeetUp.

26 września w Warszawie podczas konferencji International Happiness at Work Summit Annick Bleyen, HR Bliss Consultant & Transformation Coach z Belgii, podzieli się z nami swoją koncepcją ‘Model 3Z’

Angelika Iwanow HRManager w CulinaryOn reprezentuje Rosję – 10 kraj na naszej mapie International Happiness at Work Summit 2019!

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu