Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce - Spalanie Biomasy

11 edycja Najważniejszego Jesiennego Spotkania Branży!
Lokalizacja: Stacjonarnie Konin/Licheń & @online
Zarejestruj się!

Dlaczego warto wziąć udział?

➡ Spotkasz się z najważniejszymi przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Zapoznasz się ze zmianami w prawie

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

➡ Wymienisz się doświadczeniami

Nadchodząca edycja Forum w liczbach

160+

Uczestników

48h+

Networkingu

10h+

Wykładów i dyskusji

20+

Prelegentów

Co nowego ❓

Rozwiązania Valmet do produkcji ciepła i energii z biomasy

  Rozwiązania Valmet do produkcji ciepła i energii z biomasy, będą tematem wystąpienia Pana Romana Szerszeń, General Managera, Poland w firmie Valmet podczas XI edycji jesiennego... Więcej →

Pakiet ‘fit for 55’ i jego wpływ na rozwój bioenergii w UE

  Pakiet ‘fit for 55’ i jego wpływ na rozwój bioenergii w UE będzie tematem wystąpienia Pana Michała Dlugosz z Bioenergy Europe podczas XI edycji jesiennego... Więcej →

Komunikat URE w sprawie KZR wobec biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych przez instalacje objęte mechanizmami wsparcia

Wsparcie dla producentów energii z biomasy: do czasu zmiany przepisów niespełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych nie wpływa na uprawnienia beneficjentów systemów wsparcia... Więcej →

Minister Ireneusz Zyska na Forum Biomasy w Koninie

 Mamy zaszczyt poinformować, iż wystąpienie inauguracyjne – otwierające XI edycję jesiennego 🔝 Forum Biomasy w Ciepłownictwie i Energetyce 🏭 potwierdził Pan Minister 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐬𝐳 𝐙𝐲𝐬𝐤𝐚, Sekretarz Stanu... ... Więcej →

Komunikat MKiŚ ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji KZR na potrzeby wymagań systemu EU ETS.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawia stanowisko wobec obowiązujących przepisów Unii Europejskiej ws. wykorzystania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS... Więcej →

Jakie są dostępne możliwości dofinansowania inwestycji w biomasowe instalacje❓

Biomasa w obecnym czasie dążenia do dekarbonizacja przemysłu, szczególnie w kontekście odejścia od węgla w energetyce i ciepłownictwie i przy rosnących cenach gazu – jest coraz częściej brana... Więcej →

Prezes URE Patronem Honorowym jesiennego Forum Biomasy

Zapraszamy 📅 28 i 29 października 2021 do Konina/Lichenia & online na 11 edycję jesiennego 🔝 Forum Biomasy w Ciepłownictwie i Energetyce 🏭 Doceniając wagę zagadnień,... Więcej →

OPEC-INEKO podpisało umowę z Inżynierem Kontraktu dla budowy kotła spalającego biomasę w postaci luźnej słomy

W dniu 17 września 2021 roku spółka OPEC-INEKO, z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ, podpisała z firmą SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu... Więcej →

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Patronem Honorowym jesiennego Forum Biomasy

XI edycja to już tradycja❗ Zapraszamy 📅 28 i 29 października 2021 do Konina/Lichenia & online na jesienną edycję 🔝 Forum Biomasy w Ciepłownictwie i Energetyce... Więcej →

ZE PAK Gospodarzem Honorowym jesiennego Forum Biomasy

XI edycja to już tradycja❗ Zapraszamy 📅 28 i 29 października 2021 do Konina/Lichenia & online na jesienną edycję 🔝 Forum Biomasy w Ciepłownictwie i Energetyce... Więcej →

Program Forum 2021

28 października Konferencja
9:00 - 10:00

Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

 

10:00 - 10:30

Otwarcie Forum oraz przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

 

Zygmunt Artwik, Wiceprezes Zarządu, ZE PAK SA

 

Moderator Forum:

Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu

 

Wystąpienie inauguracyjne

 

Energetyczne zagospodarowanie biomasy w polityce Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu,
Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Sesja I Regulacje

10:30 - 10:50

Implementacja Dyrektywy RED II a systemy wsparcia biomasy.

 

Marek Zawiska,  Zastępca Dyrektora Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki

10:50 – 11:10

Pakiet ‘fit for 55’ i jego wpływ na rozwój bioenergii w UE.

 

Michał Długosz, Policy Officer, Bioenergy Europe

11:10 - 11:30

Analiza wykorzystania biopaliw stałych w sektorze usług i użyteczności publicznej, gospodarstwach domowych, oraz w rolnictwie i leśnictwie w latach 2018-2020 – badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Anna Rozkosz, Polska Rada Biowęgla i Biomasy

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B


Sesja II: Technologia, doświadczenia, perspektywy, finansowanie

12:00 - 12:20

Wystąpienie Gospodarza Honorowego Forum

 

Transformacja energetyczna w ZE PAK SA w kierunku zielonej energii.

 

Waldemar Grzegorz Roszak, Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw, ZE PAK SA

12:20 - 12:40

OMIS – Kompleksowe rozwiązania dla instalacji spalania biomasy.

 

Grzegorz Ołdakowski, Dyrektor ds. Technicznych – Inżynieria przemysłowa, OMIS

 

Witold Parszewski, Dyrektor ds. Technicznych – Energetyka, OMIS

12:40 - 13:00

Rozwiązania Valmet do produkcji ciepła i energii z biomasy.

 

Roman Szerszeń, General Manager, Poland,  Valmet

13:00 - 13:20

Możliwości dofinansowania biomasowych inwestycji.

 

Łukasz Bartkiewicz, Członek Zarządu, Metropolis


Sesja III: Surowiec

13:20 - 13:40

Potencjał Biomasy Leśnej

 

Tomasz Majerowski, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

13:40 - 14:10

Panel dyskusyjny:

 

Miejsce biomasy i pelletu na cele energetyczne w dążeniu do dekarbonizacji energetyki i ciepłownictwa

 

Jan Koziara, Wiceprezes Zarządu, Bioeko Grupa TAURON

Stanisław Nowak, p.o. Kierownika Zespołu ds. kontroli Dostawców i Dostaw Biomasy, Enea Elektrownia Połaniec

Dawid Jakubowski, Dyrektor Handlowy, Biomasa Partner Group

14:10 - 15:00

Lunch

 


Sesja IV: KZR, certyfikacja, EU ETS

15:00 – 15:15

Wykorzystanie dobrowolnych systemów certyfikacji na potrzeby wymagań systemu EU ETS.

 

Tomasz Pańczyszyn, Główny Specjalista w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

15:15 - 15:30

Wymagania systemu EU ETS w zakresie KZR dla biomasy.

 

Monika Sekuła, Zastępca Kierownika, KOBiZE IOŚ-PIB

 

Jacek Kołoczek Kierownik Zespołu Monitorowania i Weryfikacji, KOBiZE IOŚ-PIB

15:30 - 15:45

Obowiązek certyfikacji producentów i dostawców biomasy oraz wytwórców ciepła, energii i chłodu z biomasy

 

Ilona Olsztyńska, Ekspert w zakresie certyfikacji i uwierzytelniania upraw i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne

15:45 - 16:00

Jak określić zakres certyfikacji KZR INiG?

 

Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR INiG,
Instytut Nafty i Gazu – PIB

16:00 - 17:00

Dyskusja podsumowująca sesję IV: KZR, certyfikacja, EU ETS

19:00

Kolacja networkingowa

 

29 października Wizyta studyjna
9:20

Zbiórka pod hotelem i przejazd do Elektrowni Konin

(możliwy jest również dojazd własny ul. Przemysłowa 158, Konin)

10:00 - 11:30

Zwiedzanie Elektrowni Konin w ZE PAK

 

11:30 - 12:00

Powrót do hotelu

13:00 - 14:00

Lunch i zakończenie Forum

 

Zaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie Forum

  Kto wystąpi ❓

  Ireneusz Zyska

  Ireneusz Zyska

  Sekretarz Stanu
  Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu
  i Środowiska

  Ireneusz Zyska

  Ireneusz Zyska

  Sekretarz Stanu
  Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu
  i Środowiska

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

  Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw.

  W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej.

  W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

  W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

  Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej.

  W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji.

  Uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Miłośnik górskiej turystyki pieszej, polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

  Marek Zawiska

  Marek Zawiska

  Zastępca Dyrektora Dep. Źródeł Odnawialnych
  Urząd Regulacji Energetyki

  Marek Zawiska

  Marek Zawiska

  Zastępca Dyrektora Dep. Źródeł Odnawialnych
  Urząd Regulacji Energetyki

  Absolwent wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni pracownik URE, współautor komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autor artykułów poświęconych problematyce dotyczącej orzecznictwa prawnego na rynku paliw i energii.

  Tomasz Pańczyszyn

  Tomasz Pańczyszyn

  Główny Specjalista
  Departament OZE
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Tomasz Pańczyszyn

  Tomasz Pańczyszyn

  Główny Specjalista
  Departament OZE
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Od lat pracujący w ministerstwie w sektorze – biokomponentów i biopaliw ciekłych. Pracował w ministerstwie w ramach wdrożenia dyrektywy RED I,  przygotowując koncepcję wdrożenia KZR dla biokomponentów, która ostatecznie została uwzględniona w jednej z kolejnych nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

  Można zatem powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju, szczególnie od strony funkcjonowania administracji krajowej, jest weteranem tematu oraz jedną z nielicznych osób w administracji, która tematyką się zajmuje w praktyce.

  W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiedzialny jest również za przygotowanie rozwiązań dla sektora biometanu w kraju (gdzie KZRy również mają swoje zastosowanie – gazowe paliwa z biomasy) oraz kwestiami analiz statystycznych dotyczących realizacji celu OZE (w którym biomasa nadal spełnia bardzo istotną rolę).

  Monika Sekuła

  Monika Sekuła

  Zastępca Kierownika
  KOBiZE IOŚ-PIB

  Monika Sekuła

  Monika Sekuła

  Zastępca Kierownika
  KOBiZE IOŚ-PIB

  Jest wieloletnim pracownikiem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w  Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, a wcześniej w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Tworzyła i rozwija system handlu uprawnieniami do emisji w Polsce.

  Jacek Kołoczek

  Jacek Kołoczek

  Kierownik Zespołu
  Monitorowania i Weryfikacji Emisji
  KOBiZE IOŚ-PIB

  Jacek Kołoczek

  Jacek Kołoczek

  Kierownik Zespołu
  Monitorowania i Weryfikacji Emisji
  KOBiZE IOŚ-PIB

  Doktor nauk fizycznych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Ekspert w zakresie monitorowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS. Zainteresowania tym tematem poszerzał w ramach studium podyplomowego:  Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią na wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2006 r. pracuje w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBIZE (dawniej Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji – KASHUE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie zajmując się sprawami monitorowania i weryfikacji wielkości emisji CO2 z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Od stycznia 2007 pełni funkcję kierownika Zespołu Monitorowania i Weryfikacji Emisji. Zajmuje się także sprawozdawczością w zakresie bilansowania wartości uprawnień do emisji kosztami realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). Współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji.

  Tomasz Majerowski

  Tomasz Majerowski

  Biuro Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Tomasz Majerowski

  Tomasz Majerowski

  Biuro Marketingu
  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Specjalista w dziedzinie planowania i optymalizacji prac z zakresu pozyskiwania drewna, autor oraz współautor opracowań i instrukcji z zakresu planowania krótkookresowego i obsługi dedykowanych programów komputerowych. Zajmuje się procesami szeroko rozumianej normalizacji drewna, jego pomiarami i właściwościami technicznymi. Członek zespołu zadaniowego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych ds. zmian w klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna. Od początku kariery zawodowej związany z Lasami Państwowymi. Od 2015 roku pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – początkowo w Wydziale Użytkowania Lasu, obecnie w Biurze Marketingu.

  Zygmunt Artwik

  Zygmunt Artwik

  Wiceprezes Zarządu
  ZE PAK SA

  Zygmunt Artwik

  Zygmunt Artwik

  Wiceprezes Zarządu
  ZE PAK SA

  Jan Koziara

  Jan Koziara

  Wiceprezes Zarządu
  Bioeko Grupa TAURON

  Jan Koziara

  Jan Koziara

  Wiceprezes Zarządu
  Bioeko Grupa TAURON

  Absolwent MBA Oxford Brooks University,  Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN/Harvard Business, Akademii Sprzedaży i Marketingu BP w Londynie i innych licznych szkoleń i kursów.

  Swoją karierę rozpoczynał od marketingu w sektorze finansowym. Od lat dziewięćdziesiątych związany z branżą paliwowo-energetyczną pracując dla koncernów BP i Total w biznesach rozwoju stacji paliw i sklepów, paliw płynnych, olejów,  gazowym, asfaltowym na stanowiskach kierowniczych  odpowiedzialnych za budowę strategii, sprzedaż, zarządzanie terminalami gazowymi i bitumicznymi, prowadzenie projektów, bezpieczeństwo i logistykę w Polsce i innych krajach.

  Od 2014 roku związany z Grupą Tauron. Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Biomasa Grupa Tauron, odpowiedzialny za zakupy, operacje i projekt centralizacji dostaw paliw biomasowych do Elektrowni Grupy Tauron. Od 2018 roku Wiceprezes Bioeko Grupa Tauron odpowiada za piony sprzedaży, operacji i logistyki biomasy oraz produktów ubocznych powstałych w trakcie procesu wytwarzania energii oraz wydobycia (np. gips i kruszywa) kierowanych m.in. do branży budowlanej, cementowni, drogownictwa.

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw
  ZE PAK SA

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw
  ZE PAK SA

  Wykształcenie:

  Waldemar Roszak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej w zakresie elektroenergetyki o specjalności Elektrownie i Elektrociepłownie. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwami. Ukończył również szereg szkoleń i kursów związanych z obszarem szeroko rozumianej energetyki zawodowej.

  Doświadczenie zawodowe

  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki. Pełnił funkcje kierownicze w Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Z firmą związany jest od ponad 25 lat.

  W latach 90-tych pełnił funkcję specjalisty technicznego ds. energetycznych. Następnie został Kierownikiem Oddziału Analiz Energetycznych w Elektrowni Konin. W wyniku zmian organizacyjnych w 2007 roku objął w kierowanie wspólnego oddziału dla Elektrowni Pątnów, Adamów i Konin. Od 2016 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Głównego Energetyka i Paliw.

  W ramach swoich obowiązków  odpowiada miedzy innymi za wdrożenie nowych rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii w ZEPAK.

  Waldemar Roszak jest również członkiem Zarządu Oddziału Konińskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz członkiem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

  Stanisław Nowak

  Stanisław Nowak

  p.o. Kierownika Zespołu ds. kontroli Dostawców i Dostaw Biomasy
  Enea Elektrownia Połaniec

  Stanisław Nowak

  Stanisław Nowak

  p.o. Kierownika Zespołu ds. kontroli Dostawców i Dostaw Biomasy
  Enea Elektrownia Połaniec

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu
  KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu
  KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Współautor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Audytor oraz  wieloletni trener w szkoleniach z zakresu  Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac badawczych, 30 publikacji, 35 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.

  Michał Długosz

  Michał Długosz

  Policy Officer
  Bioenergy Europe

  Michał Długosz

  Michał Długosz

  Policy Officer
  Bioenergy Europe

  Michał Długosz pracuje jako ekspert ds. polityki klimatyczno- energetycznej UE w brukselskim stowarzyszeniu ‘Bioenergy Europe’. Koncentruje się na zagadnieniach związanych z konkurencyjnością energii odnawialnej w UE, wkładem bioenergii do produkcji elektrycznej oraz technologiami negatywnych emisji. Praktyczne doświadczenie procesu decyzyjnego UE zdobyl w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej (DG Energy) i stowarzyszeniu Central Europe Energy Partners. Michał jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

  Roman Szerszeń

  Roman Szerszeń

  General Manager, Poland
  Valmet

  Roman Szerszeń

  Roman Szerszeń

  General Manager, Poland
  Valmet

  Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w Mostostalu Warszawa w roku 1979 gdzie pracował na stanowisku kierownika budowy. W latach 1984- 1988 pracował w RFN na stanowisku kierownika budowy biorąc udział w realizacji inwestycji w energetyce i ochronie środowiska. W latach 1989-1992 pracował w Finlandii jako dyrektor projektów i kierował zespołami, które z sukcesem zrealizowały ponad 40 projektów obejmujących dostawy i montaż urządzeń dla energetyki i ochrony środowiska.  W latach 1994-1995 zatrudniony był na stanowisku prezesa w firmie MMA American Polish JV SA. Od roku 1994 pracuje w firmie Valmet Technologies w Polsce na stanowisku General Manager.

  Witold Parszewski

  Witold Parszewski

  Dyrektor ds. Technicznych – Energetyka
  OMIS

  Witold Parszewski

  Witold Parszewski

  Dyrektor ds. Technicznych – Energetyka
  OMIS

  Grzegorz Ołdakowski

  Grzegorz Ołdakowski

  Dyrektor ds. Technicznych – Inżynieria przemysłowa
  OMIS

  Grzegorz Ołdakowski

  Grzegorz Ołdakowski

  Dyrektor ds. Technicznych – Inżynieria przemysłowa
  OMIS

  Łukasz Bartkiewicz

  Łukasz Bartkiewicz

  Członek Zarządu
  Współzałożyciel
  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  Łukasz Bartkiewicz

  Łukasz Bartkiewicz

  Członek Zarządu
  Współzałożyciel
  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.

  Ekonomista, ekspert w zakresie projektów inwestycyjnych, w szczególności w dziedzinie energetyki.

  Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie ponad miliard złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów w zakresie środowiska naturalnego, innowacyjności oraz badań i rozwoju. Specjalista w tematyce parków technologicznych, klastrów energii, projektów badawczo-rozwojowych oraz pomocy publicznej. Ekspert Ministerstwa Rozwoju, pracy i Technologii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Ekspert w zakresie uwierzytelniania upraw i miejsc wytwarzania biomasy
  na cele energetyczne

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Ekspert w zakresie uwierzytelniania upraw i miejsc wytwarzania biomasy
  na cele energetyczne

  lona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

  Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

  Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

  Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS, a także wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i zagranicą. Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Polska Rada Biowęgla i Biomasy

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Polska Rada Biowęgla i Biomasy

  Dawid Jakubowski

  Dawid Jakubowski

  Dyrektor handlowy
  Biomasa Partner Group

  Dawid Jakubowski

  Dawid Jakubowski

  Dyrektor handlowy
  Biomasa Partner Group

  Ukończył studia dzienne na UP Poznań na kierunku Technologia Drewna (mgr inż.), spec. Mechaniczna oraz studia podyplomowe na UE w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Jakością spec. Lean Six sigma, a także studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na kierunku Zarządzanie Energią.

  Przygodę w branży drzewnej rozpoczynał w fabrykach płyt drewnopochodnych i mebli, a od 10 lat związany jest z rynkiem biomasy, obecnie zajmując się głównie zaopatrywaniem własnych oraz partnerskich peleciarni w surowiec produkcyjny, dostawami biomasy do energetyki zawodowej, oraz sprzedażą tarcicy i biomasy z niedawno przejętego od Ikea tartaku w Chociwlu.

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Partnerzy 🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Gospodarz Honorowy

  ZE PAK SA

  Patronat Honorowy

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Patronat Honorowy

  Urząd Regulacji Energetyki

  Patronat Honorowy

  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Patronat Honorowy

  Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych

  Współpraca

  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ - PIB

  Współpraca

  Bioenergy Europe

  Bioenergy Europe jest głosem sektora bioenergii na szczeblu UE. Naszym celem jest rozwój zrównoważonego rynku bioenergii w oparciu o uczciwe warunki biznesowe. Bioenergy Europe to stowarzyszenie sektorowe z siedzibą w Brukseli, założone w 1990 roku, zrzeszające ponad 40 stowarzyszeń i 120 firm aktywnych w całym łańcuchu wartości bioenergii w UE.

  Współpraca

  Bioeko Grupa TAURON

  Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. – zajmuje się  działalnością związaną z  pozyskiwaniem, transportem i sprzedażą biomasy na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy TAURON oraz klientów zewnętrznych.

  Spółka działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku. Portfel producentów i dostawców, oparty o zakłady przetwórstwa drzewnego oraz pośredników handlowych pozwala na realizację dostaw biomasy na najwyższym poziomie.

  Bioeko Grupa TAURON zajmuje się również zarządzaniem ubocznymi produktami spalania i ubocznymi produktami wydobycia wytwarzanymi w całej Grupie TAURON.

  Współpraca

  Enea Elektrownia Połaniec

  Współpraca

  Valmet

  VALMET Światowy lider w dziedzinie rozwoju i dostaw technologii procesowych, automatyki, usług dla przemysłu energetycznego i celulozowo-papierniczego. Spółka oferuje unikalne na rynku, kompleksowe portfolio obejmujące technologię procesu, automatykę oraz serwis. Valmet posiada ponad 200-letnią historię działalności w przemyśle, obecnie zatrudnia ponad 14 000 profesjonalistów. Spółka jest notowana na giełdzie w Helsinkach. W 2020 r. osiągnęła ponad 3,7 mld euro netto przychodu ze sprzedaży.

  Valmet w Polsce działa od 1996r., licząc obecnie ponad 700 specjalistów z branży energetycznej, celulozowo-papierniczej i automatyki.

  Valmet, linia biznesowa Pulp & Energy jest dostawcą wielopaliwowych kotłów fluidalnych ze złożem cyrkulacyjnym i ze złożem stacjonarnym, opalanych biomasą, segregowanymi odpadami i innymi paliwami. Jest również dostawcą modularnych elektrowni i elektrociepłowni małych i średnich rozmiarów.  Oferuje konwersję istniejących kotłów rusztowych lub pyłowych na kotły  BFB dla celów generacji „zielonej energii”, instalacje oczyszczania spalin i zgazowania biomasy, jak również kotły sodowe oraz wyparki dla przemysłu papierniczo-celulozowego.

  Valmet, linia biznesowa Automation jest dostawcą Rozproszonego Systemu Sterowania (DCS), analizatorów i układów pomiarowych oraz zaawansowanych rozwiązań służących poprawie, optymalizacji wydajności procesów. Oferuje realizację „pod klucz” systemów automatyki dla obiektów energetycznych, w tym: kompleksową automatyzację urządzeń wytwórczych (kotły pyłowe, kotły fluidalne CFB i BFB, węglowe i biomasowe, turbozespoły parowe, bloki parowo – gazowe) instalacji odsiarczania spalin, układów pomocniczych, instalacji utylizacji odpadów oraz innych instalacji energetyki zawodowej i kogeneracji.

  Współpraca

  OMIS S.A.

  Firma OMIS oferuje nowoczesne rozwiązania dla energetyki i przemysłu:

  – Generalne Wykonawstwo obiektów przemysłowych i energetycznych w tym elektrociepłowni biomasowych i wielopaliwowych

  – Kompleksową obsługę projektową inwestycji

  – Układ produkcji, składowania i podawania mediów procesowych

  – Modernizacje, rozbudowy i remonty układów energetycznych i przemysłowych

  – Prefabrykację konstrukcji i instalacji technologicznych

  OMIS  funkcjonuje od 1999 roku, a zespół tworzący jej rynkową wartość realizuje projekty inwestycyjne już od ponad 30 lat. Obecnie zespół OMIS przekracza 400 osób, w tym 70 wysoko wykwalifikowanych inżynierów, projektantów i menedżerów. W portfolio posiadamy specjalistyczne projekty, które są wizytówkami podmiotów działających w szerokim spektrum branż – energetyka, przemysł chemiczny, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł spożywczy, logistyka i magazynowanie.

  Zapraszamy na:

  www.omis.pl

  Współpraca

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Współpraca

  MMB System

  MMB System, wieloletni dostawca specjalnej biomasy rolnej w postaci łupin, wytłoków oraz peletu do zastosowań energetycznych i ciepłowniczych do kotłów rusztowych i pyłowych od zaraz i bez inwestycji. 

  Partner Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

  www.mmbsystem.com

  Współpraca

  Instutut Nafty i Gazu

  Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Instytut realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Kadra Instytutu liczy ponad 330 osób, z czego większość stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych.

  Instytut jest organizatorem i właścicielem Systemu KZR INiG, jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.

  Współpraca

  Polska Rada Biowęgla i Biomasy

  Współpraca

  Biomasa Partner Group

  Biomasa Partner Group – jesteśmy wiodącym producentem i preferowanym dostawcą:

  • tarcicy iglastej
  • certyfikowanego pelletu drzewnego En Plus i Din Plus,
  • pelletu ze słomy
  • brykietu drzewnego,
  • najwyższej jakości surowca do produkcji pelletu
  • oraz biomasy drzewnej na cele energetyczne.

  Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

  Nasze produkty dostarczamy na rynek polski oraz na rynki zagraniczne – do Włoch, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Grecji oraz Austrii.

  Nasze atuty to:

  • 207 wykwalifikowanych pracowników
  • własne produkcje peletu zlokalizowane w Runowie Pomorskim oraz w Ząbkowicach Śląskich
  • Zakład Produkcyjny w Chociwlu przecierający ok. 150 tys m3 drewna iglastego pochodzącego z Lasów Państwowych
  • Produkcje partnerskie w całej Polsce
  • lat doświadczenia
  • 160 tys. ton sprzedanego surowca rocznie
  • 100 tys. ton sprzedanego rocznie pelletu
  • 10 tys. zrealizowanych przewozów

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Gazeta Przemysłu Drzewnego

  Patronat Medialny

  Spalarnie odpadów i biomasy

  Patronat Medialny

  ZielonaGospodarka.pl

  Patronat Medialny

  TerazŚrodowisko.pl

  Wybierz pakiet

  UDZIAŁ ONLINE

  1 290 PLN + VAT
  • Udział w 2 dniach Forum online
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  UDZIAŁ STACJONARNY

  1 790 + VAT
  • Udział w 2 dniach Forum
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  Kup bilet

  UDZIAŁ STACJONARNY +

  2 390 PLN + VAT
  • Udział w 2 dniach Forum
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  Kup bilet

  UDZIAŁ STACJONARNY ++

  3 490 PLN + VAT brak miejsc
  • Udział w 2 dniach Forum
  • Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  • 20 minutowe wystąpienie z prezentacją firmy/usług
  • Informacja o wystapieniu na social mediach powermeetings.eu oraz w newsletterze
  Kup bilet
  location

  W tym roku spotykamy się na

  Jesiennym Forum Biomasy

  hybrydowo w

  Konin/Licheń oraz online

  Pytania ❓ Zapraszamy do kontaktu 😀

   Co jeszcze organizujemy ❓

   jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu XI Forum Spalania Biomasy 2021

   Jesteś zainteresowany Forum Biomasy❓
   Chcesz wiedzieć więcej❓

   Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

   Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
    * pola wymagane