A czy w strategii rozwoju Twojej firmy już jest redukcja śladu węglowego?

Administracja publiczna, instytucje finansowe, inwestorzy, konsumenci i pracownicy są coraz częściej zainteresowani rozliczaniem firm z działań podejmowanych w reakcji na powszechnie obserwowane i coraz szybsze zmiany klimatu. Kwietniowa, trzecia część raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych ONZ (IPCC) wskazuje, że we wszystkich sektorach gospodarki konieczna jest natychmiastowa transformacja klimatyczna i daleko zakrojona redukcja emisji. Utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C, wymaga osiągnięcia neutralności klimatycznej na całym świecie do 2050 roku.

Firma Deloitte przeprowadziła dodatkową ankietę Climate change: the CFO’s perspective towarzyszącą corocznemu badaniu dyrektorów finansowych z Europy Środkowej. Niemal 600 respondentów z piętnastu krajów regionu odpowiedziało w niej na pytania dotyczące planowanych lub już podejmowanych kroków łagodzących takie biznesowe skutki zmian klimatu, jak ryzyko wzrostu kosztów czy przewidywane zaostrzenie regulacji i naciski społeczne zmierzające do wprowadzenia prośrodowiskowych zmian.

>>> Ślad węglowy w praktyce – 1 grudnia 2022<<<

Dodatkowo coraz więcej firm będzie zobowiązanych do sprawozdawczości według reguł nowej taksonomii finansowej oraz społecznej. Jednym z pierwszych kroków, jakie firmy muszą podjąć planując swoje działania w zakresie minimalizowania wpływu na środowisko, jest wyznaczenie celu ograniczenia własnej emisji dwutlenku węgla.

Tzw. kalkulacja emisji CO2 czy też określenie emisji w całym cyklu życia produktu jest najbardziej optymalnym miernikiem określającym wpływ firmy czy jej produktów na środowisko, a co za tym idzie – poprawa konkurencyjności firmy i budowanie silnej pozycji na rynku, który coraz częściej ocenia firmy z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo kryterium należytej staranności w zakresie zrównoważonych łańcuchów dostaw jest nie tylko dobrym standardem działania, ale też wymogiem formalnym np. w Niemczech czy we Francji.

W praktyce rynkowej swoją ugruntowaną pozycję w ramach kalkulacji śladu węglowego mają dwa standardy: PAS 2060 oraz GHG Protocol, oba standardy pozwalają obliczyć ekwiwalent CO2 dla produktu jak i dla organizacji. W obu przypadkach firmy same określają potrzebę obliczeń w tym zakresie. Organizacje z kolei dla obliczeń śladu węglowego organizacji wybierają standard GHG Protocol. Największym wyzwaniem dla określenia wiarygodnego wyniku kalkulacji zawiera się w liczeniu tzw. zakresu 3- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard. W ostatnim czasie powstało szereg rekomendacji dla liczenia tego zakresu dla organizacji. Liczenie w Scope 3 jest też coraz bardziej wymagane przez interesariuszy na rynku w celu zachowania należytej staranności w łańcuchach dostaw oraz w planowanych działaniach z poziomu wdrożenia mechanizmu CBAM

Dlatego tak ważnym jest uwzględnienie polityki redukcji śladu węglowego w swojej strategii rozwoju firmy aby w sposób odpowiedzialny zmierzyć się z nowymi wyzwaniami na rynku, które nam będą towarzyszyć przez następne kilkadziesiąt lat.

Autor: Anna Rozkosz, Polska Rada Śladu Węglowego

 

Jak przygotować się i obliczać ślad węglowy Twojej firmy, produktów czy usług?

O tym mówić będziemy w trakcie nadchodzącej XI edycji seminarium

👉 Ślad węglowy w praktyce 
– metodyki, rekomendacje dla Scope I, II, III, raportowanie i zarządzanie polityką śladu węglowego w organizacji

🔜 1 grudnia 2022 – Warszawa & online

Szczegóły i rejestracja: https://powermeetings.eu/szkolenie-slad-weglowy/


Nadchodzące wydarzenia powermeetings.eu!

Zobacz również:

Certyfikacja KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów sierpień 2024

Certyfikacja KZR dla paliw biomasowych sierpień 2024

EUDR w przemyśle drzewnym – sprawdź czy Twój produkt jest na liście objętej rozporządzeniem

EUDR – wdrożenie oraz obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu