Kogeneracja – system wsparcia, rozliczanie, finansowanie