Nowa edycja seminarium:

Kogeneracja Gazowa w przemyśle i ciepłownictwie

Zapraszamy 🔜 21 lipca 2021 do Warszawy i online 

Szczegóły: https://powermeetings.eu/kogeneracja-gazowa/


Zapraszamy do udziału w IV edycji szkolenia:

Kogeneracja – rozliczanie roku 2020

Obliczanie danych na potrzeby systemu wsparcia
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii z wysokosprawnej kogeneracji

19 listopada 2020

Warszawa / @online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się w formie online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program szkolenia

9:90 - 9:30

Rejestracja / Logowanie do systemu

9:30 - 11:00

Zasady sporządzania schematu jednostki kogeneracji i określanie granicy bilansowej.

11:00- 11:15

Przerwa

 

11:15 - 13:00

Wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania

 

Metody obliczania:

 • średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji,
 • ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
 • ilości ciepła użytkowego w kogeneracji,
 • ilości energii chemicznej zawartej w paliwach zużytych w jednostce kogeneracji
 • oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego;
 • jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla;
 • ilości ciepła wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej i określanie rzeczywistej ilości wytworzonej, wprowadzonej i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
13:00 - 13:30

Lunch

 

13:30 - 15:15

Zawartość sprawozdania za okres poprzedniego roku kalendarzowego w zakresie ilości energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z jednostki kogeneracji

Pytania do prowadzącego można zadawać w trakcie trwania całego wydarzenia na czacie oraz bezpośrednio po włączeniu mikrofonu

Prowadzący

Marek Marcisz

Marek Marcisz

Specjalista ds. energetyki, Industrie Service
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. energetyki zatrudniony w jednostce certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., ekspert CHP, weryfikator sprawozdań rocznych jednostek kogeneracji, audytor kontroli dostaw biomasy w zakresie systemu należytej staranności oraz uwierzytelniania biomasy, opiniodawca dokumentacji uwierzytelniających instalacji OZE, audytor energetyczny, autor artykułów ukazujących się w pismach branży energetycznej; reprezentant TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na konferencjach oraz trener szkoleń, wykładowca na warsztatach i seminariach. Absolwent Politechniki Śląskiej.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  590 Kogeneracja – rozliczanie roku 2020
  • Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:

  990,00  590,00 PLN + VAT – udział w formie online

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się tylko w wersji

  @online

  Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania? Zapraszamy do kontaktu

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Kogeneracja – rozliczanie roku 2020

  Jesteś zainteresowany szkoleniem❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane