Zapraszamy do udziału w VII z serii edycji spotkania poświęconego rynkowi mocy:

 

RYNEK MOCY w praktyce

– aktualne wyzwania w funkcjonowaniu rynku

19 lutego 2021, @online 

 

W trakcie nadchodzącej edycji skupimy się na aktualnych wyzwaniach jakie stoją przed uczestnikami rynku, które poznaliśmy w trakcie researchu przeprowadzonego na etapie przygotowania programu.

Po każdym wystąpieniu będą Państwo mieli czas na sesję Q&A z prowadzącymi co powoli na maksymalne – merytoryczne wykorzystanie czasu spotkania i obecności naszych Ekspertów.

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:30 - 9:00

Logowanie do systemu i rejestracja uczestników

9:00 - 10:30

I część seminarium

 • Umowa mocowa  zawarcie, zmiana, rozwiązanie
 • Monitorowanie umów mocowych (umowy trwające dłużej niż rok)
 • Planowane zmiany dot. umowy mocowej – ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Aktualne regulacje dot. rynku wtórnego

 

 

 

Małgorzata Kozak
Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 - 11:45

II część seminarium

 • DSR na rynku mocy
 • Test redukcji zapotrzebowania
 • Wykonanie obowiązku mocowego przez DSR

 

 

 

Małgorzata Kozak
Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

11:45 - 12:15

Sesja Q & A

12:15 - 12:45

Przerwa

12:45 - 13:45

III część seminarium

 • Okresy zagrożenia i testowe okresy zagrożenia
 • Wykonanie obowiązku mocowego
 • Demonstracja zdolności wykonania obowiązku mocowego

 

 

Marek Duk
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

13:45 - 14:15

Sesja Q & A

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Prowadzący

  Małgorzata Kozak

  Małgorzata Kozak

  Ekspert ds. Rozwoju Rynków
  Wieloletni pracownik URE

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

  Marek Duk

  Marek Duk

  Zastępca Dyrektora Departamentu
  Departament Rozwoju Systemu
  Polskie Sieci Elektroenergetyczne

  „Profesjonalnie przygotowana konferencja”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Jarosław Sokół TAURON Dystrybucja

  „Konferencja była prowadzona na wyżynach merytoryczności i profesjonalizmu! Gratulacje dla organizatorów”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Artur Leśniak PGE SA

  „Bardzo ciekawa konferencja, idealnie wpisana w kalendarz rynku”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Marcin Skórnóg ZEW Niedzica

  „Bardzo konkretna, wartościowa i dobrze zorganizowana konferencja”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Piotr Topór Enea S.A.

  „Profesjonalnie i merytorycznie”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Anna Psarska TAURON Polska Energia

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Współpraca

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne

  Patronat Medialny

  WyskieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Smart Grids Polska

  Rejestracja

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   1190 Rynek mocy w praktyce luty 2021
   •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

           1 190,00 PLN + VAT

   • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
   • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo – link do indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
    z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
   location

   Seminarium odbędzie się w wersji

   @online

   w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość pełnej interakcji z prowadzącym – pytania zadawać można na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

   Kontakt

   INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

   jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Rynek mocy w praktyce luty 2021

   Jesteś zainteresowany tematem rynku mocy❓
   Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

   Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

   Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
    * pola wymagane