Nowa edycja seminarium:

Kogeneracja Gazowa w przemyśle i ciepłownictwie

Zapraszamy 🔜 21 lipca 2021 do Warszawy i online 

Szczegóły: https://powermeetings.eu/kogeneracja-gazowa/


Jeśli stoją Państwo przed koniecznością:

 

modernizacji instalacji, aby dostosować się do wymagań BAT i MCP

lub

zmiany strategii paliwowej, aby obniżyć wydatki na rosnące ceny uprawnień do emisji CO2

 

 Zapraszamy 9 maja 2019 do Warszawy i udziału w seminarium:

 Kogeneracja Gazowa – Remedium na BAT, MCP i wysokie ceny CO2?

 

W trakcie wydarzenia skupimy się na 3 bardzo ważnych aspektach, z którymi powinni zapoznać się wszyscy chcący przystąpić do inwestycji:

 • Regulacje – czyli jak wygląda nowy system wsparcia
 • Technologia – czyli jaką technologię wybrać dla swojej inwestycji
 • Finansowanie inwestycji – czyli z jakich programów pomocowych skorzystać

Przedstawione zostanie również case study z przeprowadzonej inwestycji.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • Administracji publicznej
 • Przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych
 • Dostawców rozwiązań technologicznych
 • Firm zajmujących się pozyskiwaniem finansowania dla inwestycji
 • Firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką konferencji

 

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego seminarium podobnie jak w trakcie naszych poprzednich wydarzeń stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

 

Zapraszam do uczestnictwa w tym wyjątkowym spotkaniu branży.

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

Aktualne regulacje – nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

Podstawowe informacje o ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42):

 • ogólne zasady nowego systemu wsparcia;
 • nowe i najważniejsze definicje legalne;

Rodzaje mechanizmów wsparcia:

 • premia kogeneracyjna;
 • premia gwarantowana;
 • premie indywidualne.
11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 – 12:50

Aktualne regulacje – nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji c.d.

Dodatkowe informacje:

 • obowiązki informacyjne uczestników systemu;
 • opłata kogeneracyjna;
 • gwarancje pochodzenia;
 • kary pieniężne i przepisy karne;
 • przepisy przejściowe i końcowe.
11:50 – 12:20

Kogeneracja na rynku mocy

12:20 – 13:00

Dostępne formy finansowania inwestycji

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Dostępne formy finansowania inwestycji c.d.

15:30

Rozdanie dyplomów uczestnictwa i zakończenie seminarium

*Organizatorzy pozostawiają sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Prelegenci

  Wiesław Jamiołkowski

  Wiesław Jamiołkowski

  Główny Specjalista
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Wiesław Jamiołkowski

  Wiesław Jamiołkowski

  Główny Specjalista
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  W ramach Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za:

  • Ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego;
  • Doradztwo w zakresie doboru programów i form pomocowych ze środków unijnych i krajowych;
  • Merytoryczną ocenę wniosków o dofinansowanie;
  • Montaż finansowy planowanych inwestycji;
  Tomasz M. Wiśniewski

  Tomasz M. Wiśniewski

  Ekspert, Wieloletni Pracownik URE

  Tomasz M. Wiśniewski

  Tomasz M. Wiśniewski

  Ekspert, Wieloletni Pracownik URE

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Urzędu Regulacji Energetyki od 2012 r., obecnie zatrudniony w Departamencie Źródeł Odnawialnych (wcześniej: Departament Systemów Wsparcia, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych). Realizuje przede wszystkim zadania związane z wdrażaniem oraz funkcjonowaniem systemów wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wytworzonej w kogeneracji.

  Uczestnik grupy roboczej URE w Council of European Energy Regulators (CEER).

  Reprezentant i prelegent z ramienia URE na wielu branżowych konferencjach i seminariach.

  Konrad Kosicki

  Konrad Kosicki

  Adwokat, Counsel
  GIDE LOYRETTE NOUEL

  Konrad Kosicki

  Konrad Kosicki

  Adwokat, Counsel
  GIDE LOYRETTE NOUEL

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Współpraca

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Współpraca

  Gide Loyrette Nouel

  Warszawskie biuro Gide powstało w 1990 r. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Obecnie zatrudnia około 40 prawników i doradców podatkowych obsługujących zarówno transakcje międzynarodowe, jak i doradzających spółkom lokalnym. Na co dzień polscy prawnicy współpracują z ekspertami z 16 biur Gide na całym świecie.
  Gide świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w dziedzinach związanych z sektorem energetycznym. Kancelaria doradza w zakresie prywatyzacji i przejęć, w kwestiach regulacyjnych oraz dotyczących obrotu gazem, energią i towarami, przy projektach inwestycji infrastrukturalnych, a także w związku z finansowaniem projektów, przetargami publicznymi i w kwestiach dotyczących pomocy publicznej. Nasi prawnicy, oprócz dogłębnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego sektora energetycznego, mają doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, fuzji i przejęć, projektów infrastrukturalnych oraz ich finansowania, a także prawa ochrony środowiska.
  Prawnicy z warszawskiego biura Gide doradzają między innymi instytucjom finansowym, bankom, firmom ubezpieczeniowym, inwestorom, deweloperom, spółkom Skarbu Państwa oraz ministerstwom. Do klientów kancelarii należą czołowe spółki działające na polskim rynku (m.in. KGHM Polska Miedź, Finmeccanica, L’Oréal, Enterprise Investors, Bank Zachodni WBK, mBank, Bank Pekao, ArcelorMittal, Danone czy Louis Vuitton Moët Hennessy), w tym wiodące spółki z sektora energetycznego i naftowo-gazowego (PGNIG, Dalkia, EDF, PGE, Green Bear Corporation, Suez Energie, SNET).

  Rejestracja

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   990 Kogeneracja Gazowa 2019
   • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

    — 990,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30 kwietnia 2019
    — 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 maja 2019

   • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
   • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
   • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
   • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
   location

    

   Lokalizacja:

   Warszawa

   Kontakt

   INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY