Szanowni Państwo,

w dniach 30-31 maja 2019 Zespół powermeetings.eu zaprasza do Bełchatowa na V edycję Forum Emisji Przemysłowych – dostępne technologie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Forum, w trakcie tegorocznego wydarzenia, skupimy się przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a szczególnie za monitorowanie i ograniczanie emisji przemysłowych.

Prelekcje na Forum przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań.

Po części konferencyjnej zapraszamy na uroczystą kolację, która będzie doskonałą okazją do dalszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń jak również zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas IV edycji Forum stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Sukces poprzednich edycji konferencji pokazał, że trafnie odpowiedzieliśmy na oczekiwania specjalistów w tym zakresie.

Warto zarezerwować termin 30-31 maja 2019 już dziś i dołączyć do nas w Bełchatowie!

 

Zapraszam do udziału!

 

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu

Program

21 marca 2019
9:00 - 10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00 - 10:15

Otwarcie Forum i przemówienia zaproszonych Gości Honorowych

10:15 – 12:15

Sesja I Forum

12:15 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:30

Sesja II Forum

14:30 - 15:30

Lunch

15:30 - 17:00

Sesja III Forum

19:00

Kolacja

22 marca 2019
9:30 - 13:00

Warsztaty

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

„Bardzo wysoki poziom warsztatów drugiego dnia Forum”

Forum 2018

Ewa Szczeponik JSW Koks

„Profesjonalne i rzetelne podejście do tematu, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzących jak i ekspertów”

Forum 2018

Konrad Szyłejko Azoty Police

„Bardzo ciekawe i przydatne. Bardzo dobry dobór prelegentów. Oby tak dalej”

Forum 2018

Bożena Forystek WPEC w Legnicy

„Wysoki poziom merytoryczny prelegentów. Bardzo ciekawy panel dyskusyjny”

Forum 2018

Iwona Giza Fenice Poland

„Profesjonalne seminarium, przemyślana tematyka, znakomici prelegenci – praktycy”

Forum 2018

Grzegorz Piętowski Tigret

„Merytoryczne spotkanie, wysokie kompetencje osób prowadzących”

Forum 2016

Dorota Biedroń Fortum Power & Heat Polska

„Profesjonalna organizacja”

Forum 2016

Olga Pawińska Orlen Południe

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo




Dane firmy do faktury VAT




Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Wybierz dodatkowe szkolenia

Zniżka (PLN netto):

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

695 1390 V Forum Emisji Przemysłowych Przedstawicielem zakładu przemysłowego Dostawcą technologii i usług
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

— 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30 kwietnia 2019

 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 maja 2019

— 695,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30 kwietnia 2019 – wytwórcy energii, ciepła i zakłady przemysłowe

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 9.05.2019
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Partnerzy poprzedniej edycji

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY