Szanowni Państwo,

w dniach 30-31 maja 2019 Zespół powermeetings.eu zaprasza do Bełchatowa na V edycję Forum Emisji Przemysłowych – aktualne regulacje, dostępne technologie redukcji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarowanie odpadami

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Forum, w trakcie tegorocznego wydarzenia, skupimy się przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach. Szczególnie zwracając uwagę na najważniejsze zmiany legislacyjne, dostępne technologie redukcji emisji, pozwolenia zintegrowane, zmiany w systemie gospodarowania odpadami oraz zmiany we wnioskach o uprawnienia do emisji CO2 na nowy okres rozliczeniowy.

Prelekcje na Forum przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań.

Po części konferencyjnej zapraszamy na uroczystą kolację, która będzie doskonałą okazją do dalszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń jak również zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas IV edycji Forum stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Sukces poprzednich edycji konferencji pokazał, że trafnie odpowiedzieliśmy na oczekiwania specjalistów w tym zakresie.

Warto zarezerwować termin 30-31 maja 2019 już dziś i dołączyć do nas w Bełchatowie!

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

30 maja 2019
9:00 – 10:00

Rejestracja i otwarcie Forum

10:00 – 10:30

Plany inwestycyjne związane z dostosowaniem instalacji energetycznego spalania wchodzących w skład PGE GiEK S.A. do wymagań konkluzji BAT.

 

Norbert Grudzień, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK

10:30 – 11:30

Przegląd aktualnych regulacji z zakresu ochrony środowiska (BAT, MCP, odpady)

 • Ewaluacja dyrektywy IED
 • Szansa na rewizję dyrektywy IED?
 • Zmiana ustawy o odpadach i jej wpływ na LCP

Marcin Wiśniewski, Ekspert z zakresu Dyrektywy IED, konkluzji BAT i Dyrektywy MCP

11:30 – 12:00

Wystąpienie Partnera Prawnego Forum

 

Ewa Rutkowska-Subocz, Partner, Head of Environmental Protection Practice, Kancelaria Prawna Dentons

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:00

Obowiązki informacyjne wynikające z dyrektywy MCP w kontekście informacji, które należy przekazać organom ochrony środowiska oraz konkluzje BAT dla dużych źródeł spalania w odniesieniu do emisji do powietrza.

 

Berenika Sikora, Podinspektor ds. ochrony powietrza atmosferycznego,  Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

13:00 – 13:30

Kontrole w zakresie gospodarowania odpadami po ostatnich zmianach legislacyjnych.

 

Przedstawiciel Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:00

Wykorzystanie ubocznych produktów spalania do usuwania zanieczyszczeń w sektorze energetycznym i ciepłowniczym.

 • Usuwanie rtęci w spalinach i ściekach FGD
 • Usuwanie dwutlenku węgla ze spalin
 • Problem amoniaku w UPS

Magdalena Wdowin, Profesor, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

15:00 – 16:00

Zmiany w systemie EU ETS – monitorowanie i weryfikacja emisji, wnioski o przydział bezpłatnych uprawnień na IV okres rozliczeniowy

 

Sławomir Krakowiak, Ekspert w zakresie monitorowania i weryfikacji emisji, BAT i BREF dla energetyki, pozwoleń zintegrowanych oraz  zarządzania środowiskowego i zarządzania  energią

16:00 – 17:00

Panel dyskusyjny: Wyzwania dla sektora w świetle rosnących wymagań środowiskowych.

 • Etap dostosowania polskiego przemysłu do obowiązujących przepisów
 • Źródła i formy finansowania
 • Emisje, odpady i co jeszcze czeka przemysł w najbliższych latach?

Paneliści:

 • Norbert Grudzień, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK
 • Małgorzata Niestępska, Prezes Zarządu, PEC Ciechanów
 • Marcin Staniszewski, Dyrektor Departamentu Produkcji, TAURON Ciepło
 • Przedstawiciel, Veolia Energia Łódź (tbc)
 • Przedstawiciel, PGNiG Termika (tbc)
 • Przedstawiciel, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tbc)
19:00

Kolacja

31 maja 2019
9:30 - 13:00

Warsztaty

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Norbert Grudzień

Norbert Grudzień

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji
i Zarządzania Majątkiem
PGE GiEK S.A.

Norbert Grudzień

Norbert Grudzień

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji
i Zarządzania Majątkiem
PGE GiEK S.A.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od ponad piętnastu lat piastuje stanowiska menedżerskie.

W latach 1995-2007 był Dyrektorem Technicznym, Członkiem Zarządu oraz Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Bugaj” w Starachowicach.  W latach 2003-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Starachowice” będącej częścią amerykańskiej Grupy Caterpillar Power Ventures Corporation. W latach 2007-2010, jako Dyrektor ds. Konstrukcyjnych w EDP Renewables Polska Sp. z o.o. uczestniczył w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z energetyką odnawialną. W latach 2010 – 2012 roku piastował stanowisko Członka Zarządu Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o., jednocześnie odpowiadając za rozwój projektów kogeneracyjnych i ciepłowniczych. W latach 2012-2015 pracował jako niezależny ekspert w zakresie oceny rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz doradztwa w procesach inwestycyjnych związanych z budową nowych mocy.

Od 2016 roku związany jest z Polską Grupą Energetyczną – zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału PGE Obrót w Skarżysku Kamiennej, a od maja 2017 roku Dyrektora Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów związanych z dostosowaniem Elektrowni Dolna Odra i Pomorzany do konkluzji BAT oraz projekt budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra.

Doskonale zna rynek polski w segmencie wytwarzania energii, rynku ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Zdobył doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego projektów energetycznych od oceny wstępnej, poprzez studium wykonalności, modele finansowe, zasoby ludzkie, organizację projektów po uruchomienie i działalność produkcyjną.

Małgorzata Niestępska

Małgorzata Niestępska

Prezes Zarządu
PEC Ciechanów

Małgorzata Niestępska

Małgorzata Niestępska

Prezes Zarządu
PEC Ciechanów

Inżynier i doktor ekonomii – absolwentka Politechniki Warszawskiej  oraz Uniwersytetu Gdańskiego,  Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie oraz wykładowca w PWSZ w Ciechanowie.

Długoletnie doświadczenie w przemyśle, w tym w roli koordynatora i kierownika  projektów inwestycyjnych.

Marcin Staniszewski

Marcin Staniszewski

Dyrektor Departamentu Produkcji
TAURON Ciepło

Marcin Staniszewski

Marcin Staniszewski

Dyrektor Departamentu Produkcji
TAURON Ciepło

Berenika Sikora

Berenika Sikora

Departament Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Berenika Sikora

Berenika Sikora

Departament Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Ewa Rutkowska-Subocz

Ewa Rutkowska-Subocz

Partner, Head of Environmental Protection Practice
Kancelaria Prawna Dentons

Ewa Rutkowska-Subocz

Ewa Rutkowska-Subocz

Partner, Head of Environmental Protection Practice
Kancelaria Prawna Dentons

Ewa Rutkowska-Subocz, kieruje Praktyką Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest także członkiem Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Jej praktyka obejmuje wszystkie aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych ważne z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących zmian klimatycznych i przepisów regulujących działalność geologiczną i górniczą. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu konwencjonalnego oraz niekonwencjonalnego, m.in. gazu łupkowego (shale gas) oraz gazu zaciśniętego (tight gas).

dr hab. inż. Magdalena Wdowin

dr hab. inż. Magdalena Wdowin

Profesor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Magdalena Wdowin

dr hab. inż. Magdalena Wdowin

Profesor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski

Ekspert z zakresu Dyrektywy IED, konkluzji BAT i Dyrektywy MCP

Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski

Ekspert z zakresu Dyrektywy IED, konkluzji BAT i Dyrektywy MCP

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT.

Posiada tytuł mgr inż. ochrony środowiska uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Ukończył studia podyplomowa na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pn. Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska.

Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.

Sławomir Krakowiak

Sławomir Krakowiak

Ekspert w zakresie monitorowania
i weryfikacji emisji

Sławomir Krakowiak

Sławomir Krakowiak

Ekspert w zakresie monitorowania
i weryfikacji emisji

Ekspert w zakresie monitorowania i weryfikacji emisji, BAT i BREF dla energetyki, pozwoleń zintegrowanych oraz  zarządzania środowiskowego i zarządzania  energią.

Opinie uczestników poprzednich edycji

„Bardzo wysoki poziom warsztatów drugiego dnia Forum”

Forum 2018

Ewa Szczeponik JSW Koks

„Profesjonalne i rzetelne podejście do tematu, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzących jak i ekspertów”

Forum 2018

Konrad Szyłejko Azoty Police

„Bardzo ciekawe i przydatne. Bardzo dobry dobór prelegentów. Oby tak dalej”

Forum 2018

Bożena Forystek WPEC w Legnicy

„Wysoki poziom merytoryczny prelegentów. Bardzo ciekawy panel dyskusyjny”

Forum 2018

Iwona Giza Fenice Poland

„Profesjonalne seminarium, przemyślana tematyka, znakomici prelegenci – praktycy”

Forum 2018

Grzegorz Piętowski Tigret

„Merytoryczne spotkanie, wysokie kompetencje osób prowadzących”

Forum 2016

Dorota Biedroń Fortum Power & Heat Polska

„Profesjonalna organizacja”

Forum 2016

Olga Pawińska Orlen Południe

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rolą PGE GiEK S.A. w realizacji misji i wizji Grupy Kapitałowej PGE jest budowa wartości PGE GiEK S.A. poprzez efektywne prowadzenie procesów wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz świadczenie usług przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności.

Współpraca

TAURON Ciepło

Współpraca

PEC Ciechanów

Początek scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie przypada na rok 1982, kiedy to nastąpiło przejęcie na majątku przedsiębiorstwa obejmującego zasięgiem działania ówczesne województwo, w tym  ciepłowni przemysłowej wraz infrastrukturą sieciową w dzielnicy przemysłowo-składowej. W latach 1994–1997 system ciepłowniczy poddano modernizacji, a głównym celem była rozbudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa węzłów cieplnych w miejsce kotłowni lokalnych opalanych węglem kamiennym grubym i koksem. Przedsięwzięcie to łącznie z rozwojem w latach następnych umożliwiło likwidację 57 kotłowni.

Działania te stworzyły warunki dostępu mieszkańców Ciechanowa do ciepła sieciowego nazywanego współcześnie Ciepłem Systemowym (CS). Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. zawarło 8 września 2009 r umowę przystąpienia do Programu Ciepła Systemowego, a jako uczestnik Programu realizuje usługi zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Standardów Uczestnika Programu w trzech obszarach: obsługa klienta, marketing i komunikacja, standardy techniczne. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Spółki jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę  do układów grzewczych , wentylacyjnych i na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podstawowa działalność gospodarcza Spółki podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce koncesji na: wytwarzanie ciepła,  przesyłanie i dystrybucję  oraz wytwarzanie energii elektrycznej od 2018r  oraz obrót ciepłem. Głównymi odbiorcami ciepła są; spółdzielczość mieszkaniowa, zasoby komunalne, szkolnictwo, instytucje, odbiorcy indywidualni oraz przemysł w ilości około 320. Roczna sprzedaż ciepła kształtuje się na poziomie zbliżonym do 570.000 GJ, co zabezpiecza potrzeby dla około 65 % mieszkańców Ciechanowa. Spółka wyposażona jest w środki gospodarcze w na które składa się: jedno centralne źródło ciepła o mocy zainstalowanej  około 106 MWt i zamówionej 81MWt, sieć ciepłownicza w układzie promieniowym o długości 54,609 km, w tym: zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami cieplnymi 14,097 km oraz 283 szt. węzłów cieplnych. Poza systemem ciepłowniczym spółka eksploatuje trzy własne kotłownie lokalne na paliwo gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,196 MWt. Podstawowym  źródłem wytwarzania ciepła dla sieci miejskiej i odbiorcy przemysłowego jest Centralna Ciepłownia wyposażona w 6 kotłów na paliwo stałe (węgiel) o sumarycznej zainstalowanej mocy cieplnej 106,7 MW. W skład źródła wchodzą trzy kotły wodne WR 25 o mocy ok. 29 MWt każdy, z których dwa zostały w ostatnich trzech latach zmodernizowane w technologii ścian szczelnych, oraz trzy kotły parowe OR-10 o mocy ok. 6,5 MWt każdy. Spółka kupuje ciepło nadmiarowe z kogeneracji od jednego z zakładów przemysłowych działających na terenie miasta, dzięki czemu około 15 % ciepła trafiającego dziś do sieci miejskiej pochodzi z kogeneracji gazowej. W 2018  uzyskaliśmy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i rozpoczęliśmy produkcję ze źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy 0,5 MWe. Dzięki inwestycji w modernizację sieci, w tym zdalne sterowanie i ciągły monitoring, oraz poprawę sprawności źródeł, sukcesywnie ograniczamy zużycie węgla i tym samym ograniczamy nasz negatywny wpływ na środowisko. Efektem w/w działań sieciowych jest stworzenie sieci inteligentnej poprzez implementację tzw. inteligentnych systemów pomiarowych i regulacyjnych rozumianych jako kompleksowy, zintegrowany system informatyczny za co zostaliśmy w 2017r nagrodzeni tytułem Lider Informatyki 2017 w konkursie organizowanym przez redakcję miesięcznika Computerworld.

Spółka potwierdzając stałą troskę o jakość i środowisko wdrożyła w 2005 r. Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001 tj. zarządzania jakością i ISO 14001 tj. systemami zarządzania środowiskowego.

Wizja sensu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. to pozostanie liderem  na lokalnym rynku ciepła , oferującym ciepło systemowe oraz rozszerzenie działalności na wytwarzanie energii elektrycznej z zachowaniem wymagań ekologicznych oraz komfortu i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo dostaw oznacza, że gwarantujemy ciągły dostęp do energii poprzez zapewnienie ciągłości dostaw. Zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania oferując alternatywę dla zagrożeń związanych z eksploatacją pieców węglowych oraz gazowych tj. jak czad, pożar. Nasz profesjonalizm to między innymi rozwiązywanie indywidualnych problemów naszych odbiorców oraz umiejętność kalkulowania kosztów różnych wariantów dostaw energii by wskazać optymalną. Elastycznie  dostosowujemy się do zmian na rynku energetycznym.

Nasze cele i strategia rozwoju do 2025 r

 • być najlepszym dostawcą ciepła w mieście;
 • ograniczenia udziału węgla w wytwarzaniu do 65 % do 2020r.;
 • wprowadzenie biomasy i gazu jako paliwa alternatywnego w 20-35 % do 2025r.;
 • zbudować efektywną i inteligentną sieć ciepłowniczą;
 • zostać elektrociepłownią o mocy zainstalowanej do 5 MWe dostarczać ciepło i energię elektryczną dla miasta.

Partner Prawny

Kancelaria Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości obsługi prawnej na złożonym globalnym rynku. Firma powstała w marcu 2013 r. w wyniku połączenia międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans LLP, kanadyjskiej firmy prawniczej Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej SNR Denton.
Firma Dentons zbudowana jest na solidnych fundamentach trzech renomowanych kancelarii prawniczych. Każda z nich zapracowała na swoją reputację oraz rzeszę cenionych klientów, odpowiadając na lokalne, regionalne i krajowe potrzeby szerokiego spektrum klientów, wśród której znajdują się — osoby fizyczne, przedsiębiorcy, małe spółki i firmy rozpoczynające działalność; samorządy lokalne, władze na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym oraz agendy rządowe, spółki prywatne oraz publiczne średniej i dużej wielkości, w tym podmioty prowadzące działalność o zasięgu międzynarodowym i globalnym.
Zespół Dentons to ponad 2600 prawników i doradców w 75 biurach w ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce, którzy pracują nad dostarczaniem skutecznych rozwiązań, umożliwiających realizację Państwa celów biznesowych.

Dzięki doświadczeniu o globalnym zasięgu w energetyce, bankowości i finansach, nieruchomościach oraz ubezpieczeniach, Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 36 obszarach prawa.

Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.
Dentons proponuje rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji lub rozstrzygnięcie sporu.
Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

Współpraca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Patronat Medialny

Eco-News.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobę

Wybierz warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

695 1390 V Forum Emisji Przemysłowych Przedstawicielem zakładu przemysłowego Dostawcą technologii i usług
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

— 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 15 maja 2019

 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 16 maja 2019

— 695,00 PLN netto + VAT  – wytwórcy energii, ciepła i zakłady przemysłowe

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 9.05.2019
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Partnerzy poprzedniej edycji

location

 

Lokalizacja:

Bełchatów

W celu rezerwacji noclegu prosimy o bezpośredni kontakt z Jakubem Doleżał:

tel.: +48 22 740 67 80

email: Jakub.Dolezal@powermeetings.eu

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży