Szanowni Państwo,

w dniach 30-31 maja 2019 Zespół powermeetings.eu zaprasza do Bełchatowa na V edycję Forum Emisji Przemysłowych – aktualne regulacje, dostępne technologie redukcji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarowanie odpadami

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Forum, w trakcie tegorocznego wydarzenia, skupimy się przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach. Szczególnie zwracając uwagę na najważniejsze zmiany legislacyjne, dostępne technologie redukcji emisji, pozwolenia zintegrowane, zmiany w systemie gospodarowania odpadami oraz zmiany we wnioskach o uprawnienia do emisji CO2 na nowy okres rozliczeniowy.

Prelekcje na Forum przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań.

Po części konferencyjnej zapraszamy na uroczystą kolację, która będzie doskonałą okazją do dalszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń jak również zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas IV edycji Forum stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Sukces poprzednich edycji konferencji pokazał, że trafnie odpowiedzieliśmy na oczekiwania specjalistów w tym zakresie.

Warto zarezerwować termin 30-31 maja 2019 już dziś i dołączyć do nas w Bełchatowie!

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Opinie uczestników poprzednich edycji

„Bardzo wysoki poziom warsztatów drugiego dnia Forum”

Forum 2018

Ewa Szczeponik JSW Koks

„Profesjonalne i rzetelne podejście do tematu, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzących jak i ekspertów”

Forum 2018

Konrad Szyłejko Azoty Police

„Bardzo ciekawe i przydatne. Bardzo dobry dobór prelegentów. Oby tak dalej”

Forum 2018

Bożena Forystek WPEC w Legnicy

„Wysoki poziom merytoryczny prelegentów. Bardzo ciekawy panel dyskusyjny”

Forum 2018

Iwona Giza Fenice Poland

„Profesjonalne seminarium, przemyślana tematyka, znakomici prelegenci – praktycy”

Forum 2018

Grzegorz Piętowski Tigret

„Merytoryczne spotkanie, wysokie kompetencje osób prowadzących”

Forum 2016

Dorota Biedroń Fortum Power & Heat Polska

„Profesjonalna organizacja”

Forum 2016

Olga Pawińska Orlen Południe

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rolą PGE GiEK S.A. w realizacji misji i wizji Grupy Kapitałowej PGE jest budowa wartości PGE GiEK S.A. poprzez efektywne prowadzenie procesów wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz świadczenie usług przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności.

Współpraca

TAURON Ciepło

Współpraca

PEC Ciechanów

Początek scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie przypada na rok 1982, kiedy to nastąpiło przejęcie na majątku przedsiębiorstwa obejmującego zasięgiem działania ówczesne województwo, w tym  ciepłowni przemysłowej wraz infrastrukturą sieciową w dzielnicy przemysłowo-składowej. W latach 1994–1997 system ciepłowniczy poddano modernizacji, a głównym celem była rozbudowa sieci ciepłowniczych oraz budowa węzłów cieplnych w miejsce kotłowni lokalnych opalanych węglem kamiennym grubym i koksem. Przedsięwzięcie to łącznie z rozwojem w latach następnych umożliwiło likwidację 57 kotłowni.

Działania te stworzyły warunki dostępu mieszkańców Ciechanowa do ciepła sieciowego nazywanego współcześnie Ciepłem Systemowym (CS). Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. zawarło 8 września 2009 r umowę przystąpienia do Programu Ciepła Systemowego, a jako uczestnik Programu realizuje usługi zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Standardów Uczestnika Programu w trzech obszarach: obsługa klienta, marketing i komunikacja, standardy techniczne. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Spółki jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę  do układów grzewczych , wentylacyjnych i na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podstawowa działalność gospodarcza Spółki podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce koncesji na: wytwarzanie ciepła,  przesyłanie i dystrybucję  oraz wytwarzanie energii elektrycznej od 2018r  oraz obrót ciepłem. Głównymi odbiorcami ciepła są; spółdzielczość mieszkaniowa, zasoby komunalne, szkolnictwo, instytucje, odbiorcy indywidualni oraz przemysł w ilości około 320. Roczna sprzedaż ciepła kształtuje się na poziomie zbliżonym do 570.000 GJ, co zabezpiecza potrzeby dla około 65 % mieszkańców Ciechanowa. Spółka wyposażona jest w środki gospodarcze w na które składa się: jedno centralne źródło ciepła o mocy zainstalowanej  około 106 MWt i zamówionej 81MWt, sieć ciepłownicza w układzie promieniowym o długości 54,609 km, w tym: zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami cieplnymi 14,097 km oraz 283 szt. węzłów cieplnych. Poza systemem ciepłowniczym spółka eksploatuje trzy własne kotłownie lokalne na paliwo gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,196 MWt. Podstawowym  źródłem wytwarzania ciepła dla sieci miejskiej i odbiorcy przemysłowego jest Centralna Ciepłownia wyposażona w 6 kotłów na paliwo stałe (węgiel) o sumarycznej zainstalowanej mocy cieplnej 106,7 MW. W skład źródła wchodzą trzy kotły wodne WR 25 o mocy ok. 29 MWt każdy, z których dwa zostały w ostatnich trzech latach zmodernizowane w technologii ścian szczelnych, oraz trzy kotły parowe OR-10 o mocy ok. 6,5 MWt każdy. Spółka kupuje ciepło nadmiarowe z kogeneracji od jednego z zakładów przemysłowych działających na terenie miasta, dzięki czemu około 15 % ciepła trafiającego dziś do sieci miejskiej pochodzi z kogeneracji gazowej. W 2018  uzyskaliśmy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i rozpoczęliśmy produkcję ze źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy 0,5 MWe. Dzięki inwestycji w modernizację sieci, w tym zdalne sterowanie i ciągły monitoring, oraz poprawę sprawności źródeł, sukcesywnie ograniczamy zużycie węgla i tym samym ograniczamy nasz negatywny wpływ na środowisko. Efektem w/w działań sieciowych jest stworzenie sieci inteligentnej poprzez implementację tzw. inteligentnych systemów pomiarowych i regulacyjnych rozumianych jako kompleksowy, zintegrowany system informatyczny za co zostaliśmy w 2017r nagrodzeni tytułem Lider Informatyki 2017 w konkursie organizowanym przez redakcję miesięcznika Computerworld.

Spółka potwierdzając stałą troskę o jakość i środowisko wdrożyła w 2005 r. Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001 tj. zarządzania jakością i ISO 14001 tj. systemami zarządzania środowiskowego.

Wizja sensu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. to pozostanie liderem  na lokalnym rynku ciepła , oferującym ciepło systemowe oraz rozszerzenie działalności na wytwarzanie energii elektrycznej z zachowaniem wymagań ekologicznych oraz komfortu i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo dostaw oznacza, że gwarantujemy ciągły dostęp do energii poprzez zapewnienie ciągłości dostaw. Zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania oferując alternatywę dla zagrożeń związanych z eksploatacją pieców węglowych oraz gazowych tj. jak czad, pożar. Nasz profesjonalizm to między innymi rozwiązywanie indywidualnych problemów naszych odbiorców oraz umiejętność kalkulowania kosztów różnych wariantów dostaw energii by wskazać optymalną. Elastycznie  dostosowujemy się do zmian na rynku energetycznym.

Nasze cele i strategia rozwoju do 2025 r

  • być najlepszym dostawcą ciepła w mieście;
  • ograniczenia udziału węgla w wytwarzaniu do 65 % do 2020r.;
  • wprowadzenie biomasy i gazu jako paliwa alternatywnego w 20-35 % do 2025r.;
  • zbudować efektywną i inteligentną sieć ciepłowniczą;
  • zostać elektrociepłownią o mocy zainstalowanej do 5 MWe dostarczać ciepło i energię elektryczną dla miasta.

Partner Prawny

Kancelaria Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości obsługi prawnej na złożonym globalnym rynku. Firma powstała w marcu 2013 r. w wyniku połączenia międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans LLP, kanadyjskiej firmy prawniczej Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej SNR Denton.
Firma Dentons zbudowana jest na solidnych fundamentach trzech renomowanych kancelarii prawniczych. Każda z nich zapracowała na swoją reputację oraz rzeszę cenionych klientów, odpowiadając na lokalne, regionalne i krajowe potrzeby szerokiego spektrum klientów, wśród której znajdują się — osoby fizyczne, przedsiębiorcy, małe spółki i firmy rozpoczynające działalność; samorządy lokalne, władze na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym oraz agendy rządowe, spółki prywatne oraz publiczne średniej i dużej wielkości, w tym podmioty prowadzące działalność o zasięgu międzynarodowym i globalnym.
Zespół Dentons to ponad 2600 prawników i doradców w 75 biurach w ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce, którzy pracują nad dostarczaniem skutecznych rozwiązań, umożliwiających realizację Państwa celów biznesowych.

Dzięki doświadczeniu o globalnym zasięgu w energetyce, bankowości i finansach, nieruchomościach oraz ubezpieczeniach, Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 36 obszarach prawa.

Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.
Dentons proponuje rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji lub rozstrzygnięcie sporu.
Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

Współpraca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

BiznesAlert.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Patronat Medialny

Eco-News.pl

Kontakt