W dniach 13-14 czerwca 2019 zespół powermeetings.eu oraz SGS Polska zapraszają do Warszawy i udziału w I edycji Konferencji:

 

Polski Rynek Węgla – handel, jakość, bilansowanie

 

Konferencja łącząca na wspólnej płaszczyźnie ekspertów oraz praktyków rynku węgla w Polsce będzie wyjątkową okazją do poszerzenia i zaktualizowania wiedzy, kompetencji oraz praktycznej analizy bieżących zagadnień w obszarze wydobycia, sprzedaży, jakości oraz bilansowania węgla.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie aktualnych i kluczowych kwestii prawnych, ekonomicznych i technicznych mających wpływ na funkcjonowanie
i kształtujących rynek węgla w Polsce.

 

Główna, merytoryczna część konferencji skupiona będzie na następujących zagadnieniach:

 • Trendy na światowym rynku węgla
 • Analiza rynku węgla energetycznego w Polsce
 • Najnowsze zmiany w obszarze obrotu paliwami stałymi
  – Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
  – Zmiany w podatku akcyzowym dotyczące węgla
 • Perspektywy rynku węgla pod względem produkcji energii
 • Miejsce węgla w Polskim mixie energetycznym
 • Inwentaryzacja węgla w kontekście optymalizacji niepewności obmiarów
 • Rola niezależnej inspekcji oraz tolerancje parametrów węgla
 • Badania międzylaboratoryjne

 

Po części konferencyjnej zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do kontynuowania rozmów branżowych w kuluarach,
a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • Administracji publicznej, odpowiedzialnych za funkcjonowanie węglowego rynku w Polsce
 • Przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych
 • Firm obracających i dostarczających węgiel
 • Firm logistycznych
 • Laboratoriów badawczych przeprowadzających analizy węgla
 • Dostawców rozwiązań technologicznych
 • Firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką konferencji

 

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącej konferencji podobnie jak w trakcie naszych poprzednich wydarzeń stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

 

Podsumowując z naszego wydarzenia wyjdą Państwo z dużą dawką merytorycznej wiedzy w połączeniu z poszerzoną siecią nowych,  przydatnych w codziennej pracy, kontaktów biznesowych.

 

Zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy przy tworzeniu tego wyjątkowego spotkania branży.

 

Do zobaczenia w maju!

Renata Kałużna                      Anna Tarnawska
Dyrektor Zarządzający           Dyrektor Branży Minerals
powermeetings.eu                 SGS Polska

Program

13 czerwca 2019
9:00 – 10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00 – 10:30

Trendy na światowym rynku węgla

10:30 - 11:00

Analiza rynku węgla energetycznego w Polsce

11:00 - 12:00

Najnowsze zmiany w obszarze obrotu paliwami stałymi – I część

 • Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
12:00 - 12:30

Przerwa kawowa

12:00 – 13:00

Najnowsze zmiany w obszarze obrotu paliwami stałymi – II część

 • Zmiany w podatku akcyzowym dotyczące węgla
13:00 – 14:00

Inwentaryzacja węgla w kontekście optymalizacji niepewności obmiarów.

Rola niezależnej inspekcji oraz tolerancje parametrów węgla.

14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 16:00

Zmiany w podatku akcyzowym dotyczące węgla c.d.

16:00 – 17:00

Panel dyskusyjny: Rynek Węgla w Polsce – stan aktualny, perspektywy rynku pod względem produkcji energii, miejsce węgla w Polskim mixie energetycznym

17:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

18:00

Kolacja

14 czerwca 2019
10:30 - 13:00

Wizyta studyjna – zwiedzanie jednostki wytwarzającej ciepło i energię z węgla

*Organizatorzy pozostawiają sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Prelegenci

  Janusz Olszowski

  Janusz Olszowski

  Prezes
  Górnicza Izba
  Przemysłowo-Handlowa

  Janusz Olszowski

  Janusz Olszowski

  Prezes
  Górnicza Izba
  Przemysłowo-Handlowa

  Janusz Olszowski jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył  dodatkowo Podyplomowe Studium Aerologii oraz Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje na licznych specjalistycznych  szkoleniach z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa.

  W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla „Janina”, „Halemba”, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w akcjach ratowniczych oraz przeprowadzał kontrole kopalni podziemnych, odkrywkowych i otworowych. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Izby.

  Kieruje pracą Zarządu Izby, a ponadto osobiście zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje ponadto kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo – energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych.

  W latach 2016 – 2018 Janusz Olszowski pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL.

  Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach działalności dodatkowej pracuje także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: Komitet Sterujący ds. górnictwa przy Ministrze Energii, Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Rada Społeczno-Programowa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Rady Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

  Za dotychczasową pracę został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień zawodowy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.

  Anna Tarnawska

  Anna Tarnawska

  Dyrektor Branży Minerals
  SGS Polska

  Anna Tarnawska

  Anna Tarnawska

  Dyrektor Branży Minerals
  SGS Polska

  Absolwentka Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W latach 2000 – 2001 pracowała w angielskiej firmie spedycyjnej Traker International w Londynie. Od 11 lat związana z firmą SGS Polska Sp. z o.o. Początkowo na stanowiskach operacyjnych, handlowca, audytora wewnętrznego i zastępcy dyrektora branży. Następnie od roku 2006 jako dyrektor branży zajmującej się kontrolą paliw stałych, wyrobów stalowych, nawozów sztucznych, chemikaliów stałych oraz procedur i systemów pobierania próbek Zaangażowana również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS.

  Jerzy Musik

  Jerzy Musik

  Kierownik Techniczny
  Branży Minerals
  SGS Polska

  Jerzy Musik

  Jerzy Musik

  Kierownik Techniczny
  Branży Minerals
  SGS Polska

  Kierownik Techniczny Branży Minerals. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach kierunku Zarządzanie i Marketing. W firmie SGS pracuje od 1992 roku, początkowo jako inspektor Biura Brzeszcze, następnie jako Kierownik Placówki i Koordynator Zespołu Kontroli, od roku 2004 jako Kierownik Techniczny Branży Minerals w obszarze inspekcji węgla, koksu, biomasy i innych materiałów sypkich. W latach 2007-2013 dodatkowo pełnił funkcję Kierownika ds. Jakości w SGS Polska Sp. z o.o. w obszarach inspekcji i certyfikacji wyrobów.

  Michał Barszczewski

  Michał Barszczewski

  Dyrektor Handlowy
  KTK Polska

  Michał Barszczewski

  Michał Barszczewski

  Dyrektor Handlowy
  KTK Polska

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Organizator

  SGS Polska

  SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 85 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1800 biur i laboratoriów na całym świecie.

  SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.

  Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby oferować najwyższej jakości usługi we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności.

  Patronat Honorowy

  Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

  Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca m.in. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe działające na rzecz górnictwa oraz jednostki naukowo-badawcze.

  GIPH działa na podstawie dwóch ustaw: o izbach gospodarczych oraz o organizacjach pracodawców.

  Reprezentuje swoich członków nie tylko jako przedsiębiorców, ale i jako pracodawców, w tym wobec związków zawodowych pracowników (m.in. poprzez prowadzenie sporów zbiorowych, zawieranie i wypowiadanie ponadzakładowych układów zbiorowych prac oraz innych porozumień).

  Członkowie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zatrudniają ponad 100.000 pracowników. Naszym celem jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

  Zajmujemy się sprawami ważnymi NIE TYKO DLA GÓRNICTWA ale DLA WSZYSTKICH przedsiębiorców i pracodawców.

  Członkiem Izby może zostać każdy przedsiębiorca, pracodawca lub jego wyodrębniona jednostka organizacyjna.

  Partner

  KTK Polska

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Biuletyn Górniczy

  Patronat Medialny

  Trybuna Górnicza

  Patronat Medialny

  Inżynieria Górnicza

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Trendy w Energetyce

  Rejestracja

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   1290 Polski Rynek Węgla
   • Koszt udziału jednej osoby w Konferencji:

    — 1 290,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31 maja 2019
    — 1 490,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 czerwca 2019

   • Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.
   • Opłata za udział w konferencji obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie konferencji typu: lunch, kawa, herbata, woda, udział w kolacji 13.06.2019
   • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy SGS Polska a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed konferencją, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed konferencją zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed konferencją i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
   • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Rezygnacji z udziału w konferencji należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty SGS Polska przysługują odsetki ustawowe.
   • SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony SGS Polska i powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
   location

    

   Lokalizacja:

   Warszawa

   Kontakt

   Łukasz Stojak

   Łukasz Stojak

   Business Development Manager
   Instytut Techniczny SGS

   Kontakt w sprawie merytoryki i współpracy

   kom.: +48 691 767 058
   e-mail: Lukasz.Stojak@sgs.com