21 maja 2019 zespół powermeetings.eu oraz SGS Polska zapraszają do Warszawy i udziału w I edycji Konferencji:

 

Polski Rynek Węgla – handel, jakość, bilansowanie

 

Konferencja łącząca na wspólnej płaszczyźnie ekspertów oraz praktyków rynku węgla w Polsce będzie wyjątkową okazją do poszerzenia i zaktualizowania wiedzy, kompetencji oraz praktycznej analizy bieżących zagadnień w obszarze wydobycia, sprzedaży, jakości oraz bilansowania węgla.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie aktualnych i kluczowych kwestii prawnych, ekonomicznych i technicznych mających wpływ na funkcjonowanie
i kształtujących rynek węgla w Polsce.

 

Główna, merytoryczna część konferencji skupiona będzie na następujących zagadnieniach:

 • Analiza rynku węgla energetycznego w Polsce
 • Najnowsze zmiany w obszarze obrotu paliwami stałymi (Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; Zmiany w podatku akcyzowym dotyczące węgla)
 • Inwentaryzacja węgla w kontekście optymalizacji niepewności obmiarów
 • Rola niezależnej inspekcji oraz tolerancje parametrów węgla
 • Toryfikat jako paliwo uzupełniające dla węgla
 • Badania międzylaboratoryjne

 

Po części konferencyjnej zapraszamy do udziału w uroczystej kolacji, która będzie doskonałą okazją do kontynuowania rozmów branżowych w kuluarach,
a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • Administracji publicznej, odpowiedzialnych za funkcjonowanie węglowego rynku w Polsce
 • Przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych
 • Firm obracających i dostarczających węgiel
 • Firm logistycznych
 • Laboratoriów badawczych przeprowadzających analizy węgla
 • Dostawców rozwiązań technologicznych
 • Firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyką konferencji

 

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącej konferencji podobnie jak w trakcie naszych poprzednich wydarzeń stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

 

Podsumowując z naszego wydarzenia wyjdą Państwo z dużą dawką merytorycznej wiedzy w połączeniu z poszerzoną siecią nowych,  przydatnych w codziennej pracy, kontaktów biznesowych.

 

Zapraszamy do uczestnictwa oraz współpracy przy tworzeniu tego wyjątkowego spotkania branży.

 

Do zobaczenia w maju!

Renata Kałużna                      Anna Tarnawska
Dyrektor Zarządzający           Dyrektor Branży Minerals
powermeetings.eu                 SGS Polska

Program

9:00 - 9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:30 - 9:45

Powitanie gości, Przedstawienie założeń konferencji

9:45 - 10:45

Analiza rynku węgla energetycznego w Polsce

10:45 - 11:45

Najnowsze zmiany w obszarze obrotu paliwami stałymi – I część

 • Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • Zmiany w podatku akcyzowym dotyczące węgla
11:45 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:30

Najnowsze zmiany w obszarze obrotu paliwami stałymi – II część

 • Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • Zmiany w podatku akcyzowym dotyczące węgla
13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 15:30

Inwentaryzacja węgla w kontekście optymalizacji niepewności obmiarów

15:30 - 16:30

Rola niezależnej inspekcji oraz tolerancje parametrów węgla

16:30 - 17:00

Toryfikat jako paliwo uzupełniające dla węgla

17:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

18:30

Kolacja

*Organizatorzy pozostawiają sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Organizator

SGS Polska

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 85 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1800 biur i laboratoriów na całym świecie.

SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby oferować najwyższej jakości usługi we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności.

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1290 Polski Rynek Węgla
 • Koszt udziału jednej osoby w Konferencji:

 — 1 290,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 28 lutego 2019
 — 1 490,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 28 lutego do 30 kwietnia 2019
 — 1 690,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 maja 2019

 • Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.
 • Opłata za udział w konferencji obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie konferencji typu: lunch, kawa, herbata, woda, udział w kolacji 21.05.2019
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy SGS Polska a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed konferencją, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed konferencją zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed konferencją i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w konferencji należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty SGS Polska przysługują odsetki ustawowe.
 • SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony SGS Polska i powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

Lokalizacja:

Warszawa

 

W celu rezerwacji noclegu prosimy o bezpośredni kontakt
z Jakubem Doleżał:

email: Jakub.Dolezal@powermeetings.eu

kom.: +48 690 144 776

Kontakt

Łukasz Stojak

Łukasz Stojak

Business Development Manager
Instytut Techniczny SGS

Kontakt w sprawie merytoryki i współpracy

kom.: +48 691 767 058
e-mail: Lukasz.Stojak@sgs.com