16 maja 2019Warszawie odbyło się seminarium na temat drewna energetycznego.

 

Wśród tematów omawianych w trakcie spotkania znalazły się:

Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wymiarów jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego

Dokumentowanie biomasy 

Kwalifikacja odpadu drzewnego na cele energetyczne.

 

Prowadzący

Łukasz Wróbel

Łukasz Wróbel

Ekspert ds. drewna energetycznego

Łukasz Wróbel, wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska, posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w pracy w resorcie. Były attache leśny w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.Wielokrotny przedstawiciel Polski na spotkaniach międzynarodowych.  Posiada szerokie doświadczenie  zarówno na polu międzynarodowym jak i krajowym. Specjalizuje się w pozyskaniu oraz wykorzystaniu surowca drzewnego.

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, Manager Produktu ZKP, Auditor Wiodący, SGS Polska

Ilona Olsztyńska – SGS Polska Sp. z o.o. Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS, a także jest wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i za granicą. Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Kontakt