Forum Biomasy, Pelletu i Paliw Alternatywnych w Ciepłownictwie i Energetyce

10 edycja Najważniejszego Wiosennego Spotkania Branży
Lokalizacja: Stacjonarnie: Bełchatów + @online
Zarejestruj się!

Dlaczego warto wziąć udział?

Spotkasz się z najważniejszymi przedstawicielami branży!

Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Poznasz najnowsze trendy

Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Zapoznasz się ze zmianami w prawie

Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

➡ Wymienisz się doświadczeniami

Forum w liczbach

2500 +

Uczestników

432 h+

Networkingu

100 h+

Wykładów i dyskusji

200 +

Prelegentów

Co w programie ❓

17 czerwca 2021 Konferencja
9:00 - 10:00

Rejestracja, poranna kawa i czas na pierwsze rozmowy B2B

10:00 - 10:20

Otwarcie Forum oraz wystąpienia Gości Honorowych

Andrzej Kopertowski
Wiceprezes Zarządu, PGE GiEK S.A.

 

Moderator Forum:

Renata Kałużna, powermeetings.eu

10:20 - 10:40

Wystąpienie Inauguracyjne otwierające obrady Forum

 

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:40 - 11:00

Implementacja Dyrektywy RED II – wyzwania regulacyjne w sektorze biomasy

 

Marek Zawiska, Z-ca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Urząd Regulacji Energetyki

11:00 – 11:30

Praktyczne aspekty wdrożenia kryteriów zrównoważonego rozwoju.

 

Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR INiG, Instytut Nafty i Gazu – PIB

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa i czas na rozmowy B2B

12:00 – 12:20

Case study – doświadczenia ze spalania biomasy na przykładzie ZEC w Dzierżoniowie

 

Sławomir Kopcio, ZEC Dzierżoniów

12:20 – 12:40

Modułowa elektrociepłownia – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji

 

Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI FW Energia Polska

12:40 – 13:00

Laboratoryjne badanie wartości opałowej biomasy – Kalorymetry IKA

 

Bartosz Wierzbicki, IKA Poland

13:00 – 13:20

Możliwości dofinansowania inwestycji biomasowych

 

Bartosz Janc, Metropolis

13:20 – 13:40

Miejsce biomasy w dekarbonizacji przemysłu – nowe technologie i ślad węglowy

 

Anna Rozkosz, Ekspert z zakresu innowacji, technologii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju

13:40 - 14:40

Lunch

 

14:40 - 15:00

Gospodarka leśna w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu
– Lasy i surowiec drzewny w Dyrektywie RED III – plany na przyszłość

 

Piotr Borkowski, European State Forest Association (EUSTAFOR)

15:00 - 15:30

Obliczanie emisji GHG dla paliw z biomasy w Dyrektywie RED II

 

Ilona Olsztyńska, Ekspert w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne

15:30 - 16:30

Panel dyskusyjny: Zielone certyfikaty i co dalej?

 

Moderator panelu:

Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 

Paneliści:

 • Andrzej Pudło, Fortum Power & Heat Polska
 • Tomasz Surma, CEZ Polska
 • Marek Kaźmierczak, Veolia Energy Contracting Poland
 • Stanisław Nowak, Enea Elektrownia Połaniec

 

19:00

Grillowa Kolacja networkingowa

 

18 czerwca 2021 Wizyta studyjna
9:45

Zbiórka pod PGE GiEK Elektrownia Bełchatów

10:00 - 12:00

Zwiedzanie PGE GiEK Elektrownia Bełchatów

 

12:00

Powrót do hotelu Wodnik i wymeldowanie

13:00

Lunch i zakończenie Forum

Zaproponuj temat i osobę której chciałbyś wysłuchać w trakcie Forum

  Kto wystąpi ❓

  Ireneusz Zyska

  Ireneusz Zyska

  Sekretarz Stanu
  Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu
  i Środowiska

  Ireneusz Zyska

  Ireneusz Zyska

  Sekretarz Stanu
  Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
  Ministerstwo Klimatu
  i Środowiska

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

  Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw.

  W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej.

  W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

  W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

  Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej.

  W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji.

  Uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Miłośnik górskiej turystyki pieszej, polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

  Marek Zawiska

  Marek Zawiska

  Zastępca Dyrektora Dep. Źródeł Odnawialnych
  Urząd Regulacji Energetyki

  Marek Zawiska

  Marek Zawiska

  Zastępca Dyrektora Dep. Źródeł Odnawialnych
  Urząd Regulacji Energetyki

  Absolwent wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni pracownik URE, współautor komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autor artykułów poświęconych problematyce dotyczącej orzecznictwa prawnego na rynku paliw i energii.

  Andrzej Kopertowski

  Andrzej Kopertowski

  Wiceprezes Zarządu
  PGE GiEK S.A.

  Andrzej Kopertowski

  Andrzej Kopertowski

  Wiceprezes Zarządu
  PGE GiEK S.A.

  Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej na kierunku projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kopalnią węgla brunatnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1985 r. związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku samodzielnego referenta, a później inspektora technicznego w dziale technologii górniczej.

  Pracował również na stanowisku sztygara oddziałowego w oddziale zdejmowania nadkładu i kierownika robót górniczych odkrywki. Ostatnio pełnił funkcję głównego inżyniera Centrum Kierowania Ruchem. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Związku Zawodowego KADRA w KWB Bełchatów.

  Piotr Borkowski

  Piotr Borkowski

  Dyrektor Wykonawczy
  EUSTAFOR, Bruksela

  Piotr Borkowski

  Piotr Borkowski

  Dyrektor Wykonawczy
  EUSTAFOR, Bruksela

  Piotr Borkowski jest Dyrektorem Wykonawczym Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych (EUSTAFOR) od września 2012 r., gdzie ułatwia współpracę i wymianę doświadczeń między europejskimi państwowymi organizacjami gospodarki leśnej oraz koordynuje rzecznictwo lasów państwowych dotyczące rozwoju polityki leśnej zarówno w UE, jak i na poziomie pan-europejskim. Przed rozpoczęciem pracy w EUSTAFOR, Piotr Borkowski pracował w Lasach Państwowych zajmując się gospodarką leśną. Następnie pracował w Departamencie Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska RP oraz jako Szef Jednostki Łącznikowej Ministerialnej Konferencji Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) (obecnie Forest Europe). Przed dołączeniem do EUSTAFOR pracował dla Komisji Europejskiej (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), koncentrując się na polityce leśnej w UE. Piotr Borkowski posiada tytuł magistra leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

  Marek Kaźmierczak

  Marek Kaźmierczak

  Manager Biura Obrotu Biomasą
  Veolia Energy Contracting Poland

  Marek Kaźmierczak

  Marek Kaźmierczak

  Manager Biura Obrotu Biomasą
  Veolia Energy Contracting Poland

  Andrzej Pudło

  Andrzej Pudło

  Prokurent, Krajowy Manager
  ds. Gospodarki Paliwowej
  Fortum Power and Heat Polska

  Andrzej Pudło

  Andrzej Pudło

  Prokurent, Krajowy Manager
  ds. Gospodarki Paliwowej
  Fortum Power and Heat Polska

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych oraz studiów MBA, Franklin University.

  Manager posiadający bogate doświadczenie w przeprowadzaniu procesów optymalizacyjnych, restrukturyzacji, zarządzaniu i wprowadzaniu zmian w różnorodnym, międzynarodowym środowisku organizacyjnym i rynkowym, pracujący na różnych stanowiskach menedżerskich.

  Od roku 2008 związany z międzynarodowym koncernem energetycznym Fortum. W latach 2008-2014 był dyrektorem Wsparcia Biznesu, zajmując się optymalizacją procesów nieprodukcyjnych i integracją spółek Grupy Fortum. Od roku 2014 jako Krajowy Manager ds. Gospodarki Paliwowej jest odpowiedzialny za zarządzanie paliwami w Grupie Fortum w Polsce, tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa, koordynację procesu zakupu paliw dla elektrociepłowni, tworzenie analiz rynku
  i prognozowanie trendów cen paliw i energii. Członek Polskiego Zespołu Zarządzającego (PMT).  Prokurent w spółkach Fortum Power and Heat Polska, Fortum Silesia oraz Fortum Networks. Członek Międzynarodowych Sieci Eksperckich oraz przedstawiciel Fortum w organizacjach branżowych.

  Tomasz Surma

  Tomasz Surma

  Zastępca Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska
  CEZ Polska

  Tomasz Surma

  Tomasz Surma

  Zastępca Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony Środowiska
  CEZ Polska

  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Paliw i Energii, mgr inż. oraz Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, dr inż. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach energetycznych. Obecnie pracownik CEZ Polska, gdzie zarządza zespołem osób odpowiedzialnych za przygotowanie analiz rynkowych, wpływu regulacji na działalność przedsiębiorstw energetycznych, monitoring wpływu wytwarzania energii na środowisko. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji
  z zakresu rynku energii, wykorzystania odnawialnych zasobów energii, efektywności energetycznej, polityki energetycznej i niezawodności systemów elektroenergetycznych. Ekspert Komisji Europejskiej Programu „Intelligent Energy Europe”, w latach 2003-2005 członek międzynarodowej grupy roboczej Bioenergy w ramach współpracy Baltic Sea Region Energy Co-operation, w latach 2002-2006 Koordynator Polsko – Niemiecko – Duńskiego Porozumienia o Współpracy Bliźniaczej “Sustainable Energy Policy Poland”, w latach 2007-2012 członek Energy Policy Working Group Euroheat&Power, Bruksela. Były pracownik Departamentu Energetyki, Ministerstwa Gospodarki, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemu wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii.

  Stanisław Nowak

  Stanisław Nowak

  p.o. Kierownika Zespołu ds. kontroli Dostawców i Dostaw Biomasy
  Enea Elektrownia Połaniec

  Stanisław Nowak

  Stanisław Nowak

  p.o. Kierownika Zespołu ds. kontroli Dostawców i Dostaw Biomasy
  Enea Elektrownia Połaniec

  Sławomir Kopcio

  Sławomir Kopcio

  Zastępca Kierownika
  ZEC Dzierżoniów

  Sławomir Kopcio

  Sławomir Kopcio

  Zastępca Kierownika
  ZEC Dzierżoniów

  • Od 2014 roku pracuje w ZEC Dzierżoniów
  • Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Mechanicznym o specjalności Mechanika i budowa maszyn ukończonej z  tytułem inżyniera. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja na wydziale Zarządzania o specjalności Psychologia w Zarządzaniu ukończonej z tytułem magistra.
  • Bierze czynny udział w planowaniu oraz nadzorze nad wykonywaniem ciągle trwającego procesu inwestycyjnego w ZEC Dzierżoniów

  Praca zarówno przy nadzorze eksploatacyjnym ciepłowni, sieci ciepłowniczej, węzłów oraz gruntownej modernizacji i rozbudowie powyższych systemów pozwolił na zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie źródeł ciepła, sieci i węzłów ciepłowniczych.

  Zmodernizowaliśmy 100% kotły, 100% odpylanie, 100% pompownia, 100% nadrzędny system komputerowy z dyspozytornią i szafami sterowniczymi.

  Od 2020 roku staliśmy się elektrociepłownią dzięki wybudowaniu Kotła Biomasowego w układzie kogeneracji z turbiną na ORC. Nowy kocioł opalany jest zrębką leśną i osiąga moc 6,05MW. Otrzymaliśmy dofinansowanie z „Działania 1.6 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu
  KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu
  KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Współautor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Audytor oraz  wieloletni trener w szkoleniach z zakresu  Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac badawczych, 30 publikacji, 35 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.

  Bogusław Krztoń

  Bogusław Krztoń

  Business Development
  Director CEE
  Strategic Business Development
  Sumitomo SHI FW Energia Polska

  Bogusław Krztoń

  Bogusław Krztoń

  Business Development
  Director CEE
  Strategic Business Development
  Sumitomo SHI FW Energia Polska

  Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne (1987).

  Bogusław Krztoń od początku pracy zawodowej związany jest z energetyką, posiada doświadczenie w zakresie kotłów energetycznych i systemów automatyki, pracował jako projektant oraz zajmował się sprzedażą urządzeń energetycznych i układów automatyk. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów (1987-1994), Babcock Ent. (1995-1999), Honeywell (1999- 2003), Trane Polska (2003-2007).

  Od 03.2007 roku pracuje w Foster Wheeler na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, zajmuje się rozwojem nowych projektów dotyczących kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej w Europie Centralnej i Wschodniej.

  Bartosz Wierzbicki

  Bartosz Wierzbicki

  Account Manager Laboratory
  And Analytical Technology
  IKA Poland

  Bartosz Wierzbicki

  Bartosz Wierzbicki

  Account Manager Laboratory
  And Analytical Technology
  IKA Poland

  Bartosz Janc

  Bartosz Janc

  Prezes Zarzadu, Współzałozyciel
  METROPOLIS
  Doradztwo Gospodarcze

  Bartosz Janc

  Bartosz Janc

  Prezes Zarzadu, Współzałozyciel
  METROPOLIS
  Doradztwo Gospodarcze

  Prezes Zarzadu i współzałozyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce. Biegły rewident i ekspert w zakresie projektów inwestycyjnych, w szczególności w dziedzinie energetyki. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w przygotowywaniu dla klientów ale także w ocenie kluczowych dla polskiej gospodarki projektów inwestycyjnych zgłaszanych zarówno przez inwestorów krajowych, jak i międzynarodowe koncerny.

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Ekspert w zakresie uwierzytelniania upraw i miejsc wytwarzania biomasy
  na cele energetyczne

  Ilona Olsztyńska

  Ilona Olsztyńska

  Ekspert w zakresie uwierzytelniania upraw i miejsc wytwarzania biomasy
  na cele energetyczne

  lona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

  Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

  Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

  Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS, a także wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i zagranicą. Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Ekspert z zakresu innowacji, technologii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Ekspert z zakresu innowacji, technologii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju

  Tomasz Mirowski

  Tomasz Mirowski

  Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami
  i Energią
  Zakład Polityki i Badań Strategicznych
  IGSMiE PAN

  Tomasz Mirowski

  Tomasz Mirowski

  Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami
  i Energią
  Zakład Polityki i Badań Strategicznych
  IGSMiE PAN

  pracownik naukowy w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Zajmuje się tematyką wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności z biomasy, a także gospodarką paliwowo-energetyczną w aspekcie ekonomicznym i środowiskowym, zarówno w energetyce wielkoskalowej, rozproszonej i niesystemowej. Poza pracą naukową w Instytucie jest także od 2009 roku ekspertem NCBiR w tematyce biopaliw, ekspertem w małopolskim RPO w zakresie Ochrona Środowiska, OZE i Efektywność Energetyczna. Jest również wspólnikiem w spółce Green Coalition odpowiedzialnym za projekty koncepcji wykorzystania technologii OZE do poprawy efektywności energetycznej i redukcji śladu węglowego w firmach i organizacjach.

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Founder & CEO
  powermeetings.eu
  International Happiness
  at Work Institute

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Founder & CEO
  powermeetings.eu
  International Happiness
  at Work Institute

  Partnerzy 🔝

  Organizator

  powermeetings.eu

  Patronat Honorowy

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Patronat Honorowy

  Urząd Regulacji Energetyki

  Patronat Honorowy

  Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

  Kim Jesteśmy?

  Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce od 1992 roku reprezentuje interesy polskich zakładów płyt drewnopochodnych oraz środowisk współpracujących z branżą. Zrzesza producentów sklejek, płyt wiórowych i pilśniowych (wytwarzanych metodą suchą i mokrą),  przedsiębiorstwa pracujące na rzecz tego przemysłu oraz środowiska naukowe związane z przemysłem płytowym i materiałów drewnopochodnych. Jesteśmy członkiem oraz współpracujemy z licznymi organizacjami krajowymi i europejskimi m.in. EPF, FSC, CEI-Bois,

  Jakie są nasze cele?

  Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i aktywne wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju polskiego przemysłu płytowego. Poprzez realizację statutowych celów dąży ono do aktywnej oraz skutecznej promocji członkowskich przedsiębiorstw.

  Zadania Stowarzyszenia to m.in.:

  • prace nad osiągnięciem europejskiego standardu wyrobów,
  • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z branżowymi organizacjami międzynarodowymi i stowarzyszeniami z innych krajów,
  • śledzenie tendencji rozwojowych w aspekcie wzbogacenia oferty eksportowej wyrobów, szczególnie wyrobów bardziej przetworzonych,
  • wzmożenie i rozszerzenie technicznej i ekonomicznej działalności informacyjnej dla członków stowarzyszenia,
  • reprezentowanie interesów zawodowych członków stowarzyszenia wobec władz i innych instytucji,
  • promowanie Stowarzyszenia poprzez udział w imprezach targowych, w szczególności Międzynarodowych Targach Maszyn, Narzędzi i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA czy targach BUDMA adresowanych do przemysłu budowlanego,
  • organizowanie dla pracowników członkowskich przedsiębiorstw seminariów i szkoleń podnoszących ich kwalifikacje.

  Partner

  Sumitomo SHI FW

  Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

  Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych  w Polsce i zagranicą.

  Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

  Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

  Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

  Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych
  i instalacji ochrony środowiska:

  • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
  • Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
  • Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
  • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
  • Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
  • Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

  Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

  • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
  • doradztwo techniczne
  • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

  Partner

  IKA Poland

  IKA Poland – miejsce gdzie wizje stają się rzeczywistością

  IKA jest liderem wśród producentów kalorymetrów do oznaczania wartości opałowej próbek stałych i płynnych. Oferujemy szeroki zakres kalorymetrów spełniających normy EN, mających zastosowanie w określaniu jakości i wartości m.in. pelletu, biomasy oraz odpadów; a także materiały eksploatacyjne, dedykowane akcesoria oraz młynki do wstępnego przygotowywania próbek.

  Od 2016 roku IKA®-Werke GmbH & Co. KG jest reprezentowana w Polsce przez oficjalny oddział – IKA Poland Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie. W kooperacji z naszą siedzibą w Niemczech świadczymy pełną obsługę sprzedażową i posprzedażową, autoryzowany serwis oraz doradztwo aplikacyjne.

  Sama historia firmy IKA rozpoczęła się ponad sto lat temu, w 1910 roku. Od tego czasu rozwijamy swoją bogatą ofertę dopasowując ja do rosnących wymagań i potrzeb laboratoriów.

  Od samego początku IKA tworzy urządzenia laboratoryjne o niezrównanej trwałości. Obecność na 4 kontynentach pozwala na połączenie wiedzy i doświadczeń wielu specjalistów. Finalne produkty firmy IKA cechują się innowacyjnością, prostotą użytkowania oraz bardzo wytrzymałą konstrukcją.

  Zespół firmy IKA w Polsce oraz nasze laboratorium wsparcia aplikacyjnego czekają na Państwa pytania.

  Współpraca

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Współpraca

  European State Forest Association (EUSTAFOR) AISBL

  Współpraca

  Veolia Energy Contracting Poland

  Veolia Energy Contracting Poland oferuje kompleksowe, przyjazne środowisku portfolio produktów i usług dla małych i średnich firm, dużych firm i producentów OZE oraz samorządów i instytucji publicznych.

  Współpraca

  Fortum Power & Heat Polska

  Fortum jest liderem w obszarze czystej energii. Dostarczamy klientom energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Zatrudniamy około 8 000 profesjonalistów w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. W 2018 roku nasze łączne przychody wyniosły 5,2 mld EUR. Akcje Fortum notowane są na giełdzie Nasdaq w Helsinkach.

  Współpraca

  Grupa CEZ

  Grupa CEZ to  zintegrowany koncern energetyczny, z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną a także wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. są notowane na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, stanowiąc znaczącą składową indeksów giełdowych.

  Współpraca

  ZEC Zakład Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie

  ZEC Zakład Energetyki Cieplnej jest jedynym producentem i dostawcą ciepła z sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie. Ciepło dostarczane jest do zlokalizowanych w Dzierżoniowie obiektów mieszkalnych (główną grupą odbiorców ciepła są budynki wielorodzinne), użyteczności publicznej, oraz usługowo – handlowych. System składa się z wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

  – Wytwarzanie ciepła realizowane jest poprzez dwa kotły miałowe w technologii ścian szczelnych.

  Moc zamówiona jest na poziomie:  centralne ogrzewanie: 25,3727MW, ciepła woda użytkowa: 5,5748MW

  WRM10 – moc 14MW, WR8M – moc 9,5MW. Kotły zostały zmodernizowane w latach 2016-18, oraz  jednostkę kogeneracyjną w technologii ORC opalaną biomasą o mocy 6,05MW w tym 1,003MWe, oddaną do użytku w 2020r.

  – System przesyłowy składa się z sieci ciepłowniczej w zakresie średnic DN350 do DN25

  Długość:

  Sieć preizolowana 2x  12km

  Sieć w technologii tradycyjnej 2×9,9 km

  – Dystrybucja składa się z 250 płytowych węzłów cieplnych w tym jednofunkcyjnych – 79 szt., dwufunkcyjnych – 171 szt.

   

  System od 2012 roku jest własnością prywatnej spółki  ZEC Zakład Energetyki Cieplnej

  Więcej informacji ogólnych o firmie jest dostępnych na stronie internetowej www.zec-ddz.pl

  Współpraca

  INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy

  Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Instytut realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. Kadra Instytutu liczy ponad 330 osób, z czego większość stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych.

  Instytut jest organizatorem i właścicielem Systemu KZR INiG, jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.

  Współpraca

  Przedsiębiorstwem Modernizacji Obiektów Przemysłowych “CEMA” SA.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy z Przedsiębiorstwem Modernizacji Obiektów Przemysłowych “CEMA” SA. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług. Współpraca z nami zapewni Państwu atrakcyjne ceny, krótkie terminy realizacji, profesjonalną obsługę i doradztwo, a przede wszystkim wysoką jakość dostarczanych wyrobów i świadczonych usług.

  Przedsiębiorstwo “CEMA” SA powstało w 1995 roku. Od tego czasu zajmujemy się przede wszystkim wykonawstwem robót modernizacyjnych i inwestycyjnych, a także dostawami części zamiennych dla wielu gałęzi przemysłu, między innymi:

  • energetycznego
  • cementowego
  • metalurgicznego
  • koksowniczego
  • maszynowego
  • materiałów ogniotrwałych
  • surowców skalnych i mineralnych
  • cukrowniczego

  Oferujemy

  • projektowanie, wykonawstwo linii technologicznych i urządzeń m. in. w zakresie transportu i podawania biomasy i RDF
  • odlewy staliwne, żeliwne i z metali nieżelaznych w pełnym zakresie gatunków
  • wykonawstwo instalacji przemysłowych
  • rekonstrukcję obiektów przemysłowych
  • wykonawstwo konstrukcji spawanych
  • projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowych
  • unifikację konstrukcji młynów i podzespołów
  • części z blach i odkuwki
  • kompleksową obróbkę mechaniczną
  • wykonawstwo modeli odlewniczych (dla naszych klientów posiadamy własną, bogatą bazę modeli)
  • roboty modernizacyjne, inwestycyjne i ogólnobudowlane

   

  Posiadamy

  • oddział terenowy w Krakowie (marketing)
  • odlewnię staliwa i żeliwa Cema-Mystal Sp. z o. o. w Myszkowie
  • udziały w Odlewni Staliwa „Łabędy – Sp. z o. o. w Gliwicach
  • wydział konstrukcji stalowych i obróbki mechanicznej CEMA SERVICE Sp. z o.o. w Myszkowie
  • MHC-Engineering – wydział projektowo – wykonawczy urządzeń do transportu biomasy

   

  Dysponujemy

  • własnym zapleczem produkcyjnym
  • biurem konstrukcyjno-technologicznym
  • własną bazą transportu

  Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat CE (deklaracja zgodności wg dyrektywy maszynowej WE), świadectwo jakości oraz dokumentację techniczno-ruchową. Wszystkie produkty możemy wykonać również w wersji ATEX (przystosowanej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem) wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Teraz Środowisko

  Wybierz pakiet

  Udział Online

  1190 1090
  • Cena przy zgłoszeniu do 13.06.2021
  • Udział w 2 dniach Forum online
  • Materiały konferencyjne online
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny

  1690 1590
  • Cena przy zgłoszeniu do 13.06.2021
  • Udział w Forum
  • Materiały konferencyjne online
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny +

  2390 2190
  • Cena przy zgłoszeniu do 13.06.2021
  • Udział w Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów na www Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  Kup bilet

  Udział Stacjonarny ++

  3490 3290
  • Cena przy zgłoszeniu do 13.06.2021
  • Udział w Forum
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów na www Forum
  • Informacja o Twojej firmie w katalogu online
  • 15 minutowe wystąpienie z prezentacją Twojej firmy/usług
  Kup bilet

  Dołącz do nas 👍

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   1090 1590 2190 3290 X Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2021 udział online Udział stacjonarny Udział stacjonarny + promocja Udział stacjonarny ++ promocja i wystąpienie
   • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
   • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
   • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83, MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

   Dołącz do nas 👍

    Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

    1 Dostawca technologii i usług
    2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    Zgłaszający uczestnictwo
    Dane firmy do faktury VAT
    Ilość uczestników*
     


    Cena netto: PLN + VAT za osobę
    Wartość netto: 0 PLN
    Wartość brutto: 0 PLN
    Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

    Wybierz konferencje lub warsztaty
    Data
    Kwota PLN netto
    Rabat PLN netto*

    *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

    Uczestnik 1

    Uczestnik 2

    Uczestnik 3

    Uczestnik 4

    Uczestnik 5

    1090 1590 X Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2021 udział online Udział stacjonarny
    • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
    • Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY.
    • Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu.
    • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
    • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
    • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
    • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83, MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
    • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
    • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
    • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
    • Rezygnacji z udziału w Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
    • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
    • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
    • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
    • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

    Pytania ❓ Zapraszamy do kontaktu 😀

     Co jeszcze organizujemy ❓

     jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu X Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2021

     Jesteś zainteresowany X Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce
     Chcesz wiedzieć więcej zanim spotkasz się z nami 🔜 17 i 18 czerwca 2021
     Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

     Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
      * pola wymagane