Rok 2021 obfituje w zmiany, nowości i kolejne nowelizacje ustaw na rynku energii. Aby przeprowadzić Państwa przez najważniejsze – postanowiliśmy zorganizować II edycję seminarium:

 

Najważniejsze zmiany na rynku energii elektrycznej A.D. 2021

– nowelizacja ustaw: Prawo energetyczne, rynek mocy, o OZE, off shore – tworzenie wspólnego rynku energii – Interim Market Coupling – taksonomia – Dyrektywa 2019/944

13 lipca 2021 I Warszawa / @online

 

A, że wiedzę najlepiej zdobywa się od najlepszych – nasze seminarium poprowadzą najlepsze Ekspertki w swoich dziedzinach:

 • Małgorzata Kozak – Ekspert ds. rozwoju rynku energii, Wieloletni pracownik URE
 • Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, Wieloletni pracownik URE

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się stacjonarnie w Warszawie oraz online , zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja / Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne główne obszary zmian

 • nowe zadania OSD
 • CSIRE, OIRE
 • koncesje (zabezpieczenia)
 • kary
11:00 - 11:20

Przerwa 

 

 

11:20 - 13:20

Zmiany w innych ustawach

 • ustawa o rynku mocy
 • ustawa o odnawialnych źródłach energii
  – modyfikacje w obszarze zasad funkcjonowania systemu aukcyjnego -termin ostatniej aukcji
  – ceny referencyjne – system aukcyjny – systemy FIT/FIP
  – magazyny energii
 • ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – rodzaje, forma i sposób ustanawiania zabezpieczeń
13:20 - 13:40

Przerwa

13:40 - 15:40

Tworzenie wspólnego rynku

 • Zmiany w funkcjonowaniu rynku wynikające z rozporządzenia 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej – tworzenie wspólnego rynku
  – Plan działania
  – Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej
  – zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 • Interim Market Coupling

Taksonomia i jej wpływ na rynek

– rozporządzenie 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088

Planowane zmiany – wdrożenie dyrektywy 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE

Prowadzące

 Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 1090 Zmiany na rynku energii elektrycznej lipiec 2021 Udział stacjonarny: 1 190,00 PLN netto + VAT cena z rabatem - przy zgłoszeniu do 11.07.2021 Udział online: 1 090,00 PLN netto + VAT cena z rabatem - przy zgłoszeniu do 11.07.2021
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

            udział stacjonarny: 1 290,00 1 190,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 11 lipca 2021

           udział online: 1 090,00  1 090,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 11 lipca 2021

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line / stacjonarnie: materiały szkoleniowe online + przerwa kawowa + lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

   

  Seminarium odbędzie się:

  👉 Stacjonarnie w Warszawie

  oraz

  👉 @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Zmiany na rynku energii elektrycznej lipiec 2021

  Jesteś zainteresowany szkoleniem na temat zmian na rynku energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane