Zmiany rozporządzenia w sprawie taryf ciepłowniczych z 2021 roku bieżące zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz nowe wytyczne Prezesa URE dotyczące kształtowania taryf powodują konieczność dostosowywania przez Przedsiębiorstwa Energetyczne swoich planów oraz kalkulacji taryfowych do rozszerzonych zakresów informacyjnych oraz okresów czasowych.

Od marca 2021 roku konieczne jest dostosowanie modeli taryfowych do wytycznych Prezesa URE z października 2020 r.

Powyższe w połączeniu z niekorzystnymi zmianami otoczenia gospodarczego w latach 2020-2021 generuje nowe wyzwania zarówno dziś jak i w przyszłości.

Funkcjonowanie na rynku jest coraz trudniejsze, zwiększają się obciążenia fiskalne.

Kładąc nacisk na praktykę nie chcemy zostawiać Państwa samych z problemami. Jesteśmy zdania, że tylko wspólnie wypracowane przez praktyków rozwiązania pozwolą na zmierzenie się z wyzwania najbliższych kilkunastu miesięcy. Wspólnie je wypracujemy w trakcie naszego szkolenia.

 

Taryfy dla ciepła w praktyce 

– zmiany rozporządzeń z 2021 r. i nowe wytyczne Prezesa URE

7 lipca 2021 I Warszawa/online

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:00 - 9:30

Rejestracja 

9:30 - 11:00

Przedstawienie celu szkolenia

Podstawy prawne kształtowania taryf dla ciepła.

Opracowywanie taryf dla ciepła  – zagadnienia podstawowe

– metody prezentacji danych historycznych,

– zasady planowania wielkości technicznych,

– zasady planowania poszczególnych pozycji kosztowych,

– definicja punktów odniesienia do planowania kosztów.

11:00 - 11:15

Przerwa

 

11:15 - 13:15

Opracowywanie taryf dla ciepła – zagadnienia zaawansowane

nowe rozporządzenie taryfowe z kwietnia 2021 r.,

nowe podejście do uprawnień do emisji CO2,

ostatnie zmiany ustawy Prawo energetyczne,

– planowanie zwrotu z zaangażowanego kapitału zgodnie z informacją Prezesa URE nr 71/2020,

nowe podejście do uprawnień CO2 w taryfach,

nowe czynniki od 2021 r. np. opłata mocowa,

– budowanie przewagi w kalkulacji,

– opracowanie analitycznych mechanizmów samokontroli.

13:15 - 13:45

Przerwa na lunch

13:45 - 15:00

Kalkulacja cen i stawek opłat – przebieg procesu

– główne problemy w taryfikacji ciepła

– bieżące praktyki Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniach taryfowych oraz wyzwania na rynku ciepłowniczym

Rekompensata za wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 w 2020 r.

Podejście praktyczne do nowych wytycznych Prezesa URE dotyczących taryf dla ciepła

Omówienie bieżących i prognozowanych zmian otoczenia.

15:00

Sesja Q & A i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Tomasz Bagiński

Tomasz Bagiński

Dyrektor Zarządzający
MSG Tomasz Bagiński

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów na tej samej uczelni. Wieloletni praktyk w dziedzinie modeli biznesowych w energetyce oraz stanowienia cen w przedsiębiorstwie energetycznym. Z sukcesem poprowadził oraz zatwierdził kilkadziesiąt procesów administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Jako niezależny ekspert współpracuje z wieloma podmiotami z sektora w obszarach skutecznego przeprowadzania postępowań administracyjnych przed regulatorem. Audytor systemów ewidencji, zarządzania kosztami i systemów rozliczeń za ciepło. Świadczy usługi doradcze w obszarze ewidencji finansowo – księgowej oraz w ramach procesów wdrażania dedykowanych narzędzi informatycznych.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1090 790 Taryfy dla ciepła w praktyce lipiec 2021 Stacjonarnie: 1 090,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 4.07.21 Online: 790,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 4.07.21
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Stacjonarnie: 1 190,00 1 090,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 4.07.21

           Online:  1 090,00 790,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 4.07.21

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
  • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się:

  stacjonarnie w siedzibie powermeetings.eu

  Al. Jerozolimskie 27, Warszawa

  oraz 

  @online

  Kontakt

  Co jeszcze organizujemy?

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu; jakub.dolezal@powermeetings.eu Taryfy dla ciepła w praktyce lipiec 2021

  Jesteś zainteresowany szkoleniem na temat taryf dla ciepła❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane