Cyberbezpieczeństwo transgranicznych przepływów energii elektrycznej w Europie

ACER konsultuje projekt ramowych wytycznych

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) rozpoczęła konsultacje społeczne projektu ramowych wytycznych sektorowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej.Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat dokumentu, przed jego przedłożeniem Komisji Europejskiej.

W europejskim sektorze energetycznym zachodzą istotne zmiany  w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, co nie może się odbywać bez zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. W ramach transformacji energetycznej i związanej z nią decentralizacji wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, postęp technologiczny, łączenie sektorów i cyfryzacja przekształcają europejską sieć energetyczną w „inteligentną sieć”. Podobnie jak w innych sektorach, niesie to ze sobą nowe zagrożenia, ponieważ cyfryzacja w coraz większym stopniu naraża system energetyczny na cyberataki i incydenty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii.

Przygotowane przez Agencję wytyczne mają na celu wypracowanie rozwiązań dla zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń, które mają służyć zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. Dzięki nim zostaną określone jasne i obiektywne zasady opracowywania kodeksu sieci dotyczącego cyberbezpieczeństwa, którego celem jest określenie zasad mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych w całej Europie.

URE zachęca do udziału w konsultacjach społecznych, które potrwają do 29 czerwca 2021 roku.

Dodatkowo, jeszcze w maju br., ACER zorganizuje warsztaty, podczas których przedstawi i wyjaśni szczegóły proponowanych wytycznych. Więcej informacji zostanie opublikowanych na stronie internetowej ACER.

***

  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku.
  • ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
  • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. 17 marca br. na posiedzeniu Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), Prezes URE został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.

źródło: www.ure.gov.pl


A więcej na temat tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej będziemy mówić podczas seminarium:

Najważniejsze zmiany na rynku energii elektrycznej A.D. 2021

– nowelizacja ustaw: Prawo energetyczne, rynek mocy, o OZE, off shore – tworzenie wspólnego rynku energii – Interim Market Coupling – taksonomia – Dyrektywa 2019/944

Szczegóły: https://powermeetings.eu/zmiany-rynek-energii-elektrycznej-2021/


  

  

   

Zobacz również:

PIGPD: Analiza skutków potencjalnego wyłączenia 20% obszaru polskich lasów

URE: Nowy wzór wniosku o wpis do rejestru klastrów energii

Wodór w ustawie prawo energetyczne – konsultacje publiczne

Uproszczenia w Zielonym Ładzie weszły w życie 25 maja br.

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu