Szanowni Państwo,

w związku z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr 24/2021 w sprawie harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w roku 2021, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału VIII edycji eksperckiego seminarium:

 

AUKCJE OZE 2021

19 maja 2021 I @online

 

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu pierwszą z aukcji przewidziano na dzień 26 maja 2021 r. Jako ostatnie zaplanowane natomiast zostały aukcje w koszykach tradycyjnie już cieszących się największą popularnością tj. dedykowane dużym instalacjom wiatrowym i fotowoltaicznym, dla których aukcja przeprowadzona zostanie w dniu 8 czerwca br. oraz dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, dla których aukcja ma odbyć się w dniu 11 czerwca br.

Harmonogram skonstruowany został przy założeniu wejścia w życie, projektowanych obecnie, przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrają aukcje w 2021 r., w dacie umożliwiającej realizację dyspozycji 78 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którym Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

 

Chcąc umożliwić Państwu jak najlepsze przygotowanie się do tego wydarzenia, zachęcamy do udziału w seminarium podczas którego – w rzeczowy a zarazem przystępny sposób – przybliżymy Państwu kluczowe regulacje dotyczące uczestnictwa w aukcji, zasad składania ofert, obowiązków spoczywających na uczestnikach aukcji oraz jej zwycięzcach, a także konsekwencje i uwarunkowania związane ze statusem beneficjenta aukcyjnego systemu wsparcia.

Szkolenie poprowadzi najlepszy Ekspert ds. systemów wsparcia – Pani Katarzyna Szwed-Lipińska

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się online , zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja / Logowanie do systemu

9:00 - 11:00

I. SYSTEM AUKCYJNY

11:00 - 11:20

Przerwa 

 

 

11:20 - 13:20

II. OFERTA AUKCYJNA

13:20 - 13:40

Przerwa

13:40 - 15:30

III. ZASADY WNIOSKOWANIA O POKRYCIE UJEMNEGO SALDA – ADMINISTRACYJNE SANKCJE KARNE

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadząca

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Zarejestruj się 👍

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  990 1190 Aukcje OZE 2021 990,00 PLN netto + VAT cena z rabatem przy zgłoszeniu do 16 maja 2021 1 190,00 PLN netto + VAT cena standardowa
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

  1 190,00  990,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 16 maja 2021

  1 190,00 PLN + VAT – cena standardowa

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się w wersji

   

  @online

   

  Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu; jakub.dolezal@powermeetings.eu Aukcje OZE 2021

  Jesteś zainteresowany szkoleniem na temat Aukcji OZE❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane