Branża ciepłownicza również walczy z koronawirusem

W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma nie tylko sprawnie działający system opieki zdrowotnej. Niemniej istotne jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych z uwagą śledzi działania podejmowane przez swoich członków, w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw energii i ciepła do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Dzięki wdrożeniu wcześniej opracowanych procedur, zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań (praca zdalna w obszarze administracji) i właściwemu reagowaniu na rozwój sytuacji epidemicznej, energetyka i ciepłownictwo produkują ciepło i energię bez zakłóceń.

O przygotowaniach przedsiębiorstw energetycznych zapewniał w rozmowie z przedstawicielami mediów minister klimatu  Michał Kurtyka. W Ministerstwie Klimatu powołano ponadto specjalny zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, który ma stanowić znaczące wsparcie w zapewnieniu ciągłości produkcji i dostaw.

PGE ENERGIA CIEPŁA

Spółka od momentu wprowadzenia przez władze stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemicznego, wprowadziła odpowiednie procedury gwarantujące niezakłóconą produkcję ciepła i energii elektrycznej. PGE Energia Ciepła od początku monitorowała sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie. W elektrociepłowniach z wyprzedzeniem wprowadzono specjalne środki i działania prewencyjne chroniące zarówno pracowników, współpracowników, jaki klientów oraz podwykonawców, a ponadto zapewniające ciągłość produkcji.

 Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników to dla nas rzecz najważniejsza, dlatego monitorujemy wszelkie zjawiska, które mają na to wpływ (…) Od połowy stycznia z niepokojem śledziliśmy sytuację w Chinach. W lutym podjęliśmy decyzję, że istnieje potrzeba opracowania ramowego planu działań w związku z potencjalnym, jeszcze wtedy, wystąpieniem epidemii. W drugiej połowie lutego scenariusz trafił do naszych elektrociepłowni, celem dostosowania go do lokalnych warunków i wypracowania szczegółowych działań. Na tej podstawie został opracowany, a obecnie już wdrożony plan działań mający na celu maksymalne zabezpieczenie wszystkich osób przebywających na terenie zakładów – podkreśla Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energii Ciepła

Spółka aktywnie włączyła się również w ogólnopolską kampanię społeczną #zostańwdomu. Celem było zmotywowanie Polaków do pozostania w domach, w trudnym czasie zagrożenia epidemią koronawirusa. Akcja składała się z kilku elementów. Z jednej strony edukacji skierowanej do odbiorców końcowych, gdzie pokazywano zalety ciepła sieciowego i prezentowano praktyczne wskazówki związane z jego oszczędzaniem. Drugą odsłoną kampanii był konkurs dla najmłodszych, zachęcający do przedstawienia w dowolnej formie przygód Kota Ciepłosława. Dla fanów muzyki klasycznej PGE Energia Ciepła przygotowała film, w którym artyści z największych polskich filharmonii wykonują w swoich domach „Wiosnę” A. Vivaldiego. Dodatkowo w ramach akcji #zostańwdomu firma zachęcała do wirtualnego obserwowania gniazd, umieszczonych na kominach elektrociepłowni w Toruniu, Gdyni i Lublinie Wrotków, by z bliska zobaczyć, jak wygląda życie sokołów, którymi opiekuje się PGE Energia Ciepła.

FORTUM

Fortum, w związku z rozwojem epidemii w Polsce, dostosowało procedury i systemy pracy, by zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Dzięki temu produkcja i dystrybucja ciepła odbywają się bez zakłóceń. W związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego zdecydowano o modyfikacji procedur oraz systemu pracy. Wszystko po to, by minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W zmianach uwzględniono pracowników, dostawców oraz klientów.

 W biurach wprowadziliśmy działania zapewniające bezpieczeństwo naszym pracownikom. Ci, którzy mogą wykonywać pracę zdalną, zostali oddelegowani do. Zasada #zostańwdomu jest przez nas bezwzględnie przestrzegana, zwłaszcza, że dysponujemy wzmocnioną pod względem przepustowości siecią informatyczną a pracownicy mogą korzystać z narzędzi do wymiany informacji czy rozmów video – w tym także rozmów konferencyjnych. Obecnie niemal wszyscy pracownicy biurowi pracują z domu – podkreśla Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum.

W trosce o zdrowie klientów i pracowników, zawieszona została także działalność stacjonarnych Biur Obsługi Klienta na rzecz obsługi telefonicznej i elektronicznej. Również współpraca z zewnętrznymi dostawcami Fortum uległa zmianie – wszelkie kontakty zostały ograniczone do minimum.

W elektrociepłowniach, gdzie na stanowiskach pozostali m.in. pracownicy nastawni, zmodyfikowano procedury i system pracy tak, by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Wprowadzono także restrykcje w zakresie dostępu do pomieszczeń kontrolnych.

 Każdemu z pracowników wchodzących na teren zakładu mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym. W przypadku kwarantanny pracowników nastawni, jesteśmy przygotowani na wytwarzanie ciepła w kotłach szczytowych – wyjaśnia Dariusz Siemieniec, dyrektor ds. produkcji Fortum.

VEOLIA

W związku z epidemią koronawirusa, spółki Grupy Veolia w Polsce wdrożyły szereg procedur, dzięki którym realizują ciągłość produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej oraz zaopatrzenia miast w ciepło.

Ważnym punktem wprowadzonych rozwiązań jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników firmy. W poszczególnych spółkach wdrożono plany ciągłości działania oraz powołano sztaby kryzysowe, które na bieżąco monitorują sytuację rozprzestrzeniania się koronawirusa w kraju oraz podejmują działania prewencyjne adekwatne do rozwoju wydarzeń.

– Zarządzanie obecnie panującą sytuacją wymaga odwagi, odpowiedzialności oraz szybkich reakcji. Każdy pracownik Veolii doskonale zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności w tym szczególnym okresie. Choć wszyscy pierwszy raz mierzymy się z tak trudną sytuacją, to staramy się myśleć długofalowo, ale też elastycznie reagować, by móc aktywnie wspierać naszych klientów. To nie tylko biznes czy przemysł, ale przede wszystkim 109 samorządów oraz kluczowych w obecnej sytuacji 276 szpitali i placówek opieki zdrowotnej – mówi Frederic Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Z tego powodu podjęliśmy szereg kroków z myślą o niezakłóconej produkcji i zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom. Bez nich nie byłoby to możliwe – dodaje.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa załóg zapewniono pracownikom niezbędne środki ochrony i bezpieczeństwa indywidualnego. Dzięki sprawnemu działaniu, ograniczono wszelkie zadania i operacje, które nie są bezpośrednio związane z produkcją i dostawą ciepła i energii elektrycznej.

Spółki wchodzące w skład Grupy Veolia zredukowały do minimum ilości pracowników znajdujących się na terenie zakładów, gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie procesów technologicznych i organizacyjnych. Ograniczono również kontakty osobiste poprzez wprowadzenie formuły spotkań i odpraw organizowanych zdalnie. Znacznie zmniejszono ilość osób wchodzących na teren zakładów. Niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw miało usprawnienie obiegu dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

Równocześnie w miastach, gdzie Veolia prowadzi działalność, poszczególne Spółki podejmują działania na rzecz pomocy lokalnym placówkom szpitalnym, stacjom ratownictwa medycznego, instytucjom i służbom zarządzanym przez urzędy miast dostarczając m.in. środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do funkcjonowania w warunkach epidemii.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny, postępowania w przypadku zachorowania lub podejrzenia choroby, zasad organizacji spotkań i wyjazdów służbowych, pozostania w domu w warunkach epidemii zgodnie z zaleceniami urzędów centralnych.

Spółka aktywnie włączyła się w akcję #StayAtHome #zostańwdomu. Wprowadzono obsługę klientów Veolii kanałami on-line. Dodatkowo dla najmłodszych firma uruchomiła wirtualny projekt Sportowej Akademii Veolia Junior  zajęć ruchowych on-line dla przedszkolaków, którzy w tym trudnym czasie pozostają w swoich domach.

PGNiG TERMIKA

Już w lutym br., oceniając sytuację na świecie, Spółka dostrzegała zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Europy. Działania podjęte w Grupie Kapitałowej PGNiG do której należy PGNiG TERMIKA SA dotyczyły szczególnego monitorowania sytuacji i wprowadzenia w Spółce procedur gwarantujących ciągłość produkcji oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom. 12 marca br. Zarząd PGNiG TERMIKA SA powołał Zespół Koordynacyjny ds. przeciwdziałania COVID-19 i zapewnienia ciągłości produkcji. Podobne działania podjęto w spółkach zależnych PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA i PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. Zespół spotyka się dwa razy dziennie, także w weekendy analizując sytuację, raportując stan rzeczy oraz podejmując strategiczne decyzje i działania. Równocześnie we wszystkich zakładach wdrożono zalecane przez GIS, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i PGNiG SA procedury wynikające najpierw ze stanu epidemiologicznego, a następnie ze stanu epidemicznego. W trosce o bezpieczeństwo każda osoba wchodząca na teren zakładów poddawana jest obowiązkowemu bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Obowiązuje wszechobecna dezynfekcja rąk. W zakładach produkcyjnych i w przestrzeni biurowców prowadzona jest również systematyczna dezynfekcja przestrzeni komunikacyjnych i klimatyzacji. Pracownikom zapewniono środki ochrony indywidualnej (rękawiczki ochronne, maski oraz przyłbice ochronne).

– Najważniejsze w chwili obecnej są ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo naszych pracowników i zapewnienie ciągłości produkcji. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze rozwoju sytuacji   – podkreśla Jarosław Głowacki, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA.

W PGNiG TERMIKA zintensyfikowano działania w ramach komunikacji wewnętrznej online (intranet) i offline (komunikaty, ogłoszenia, zarządzenia drukowane i rozwieszane w przestrzeni komunikacyjnej zakładów, piktogramy, grafiki dedykowane, filmy, etc.). Wszyscy pracownicy mają stały dostęp do informacji na temat podejmowanych działań w ramach walki z koronawirusem. W przestrzeni zakładów Spółki, codziennie o stałej porze, prezentowane są komunikaty do pracowników o sytuacji związanej z COVID-19. Komunikaty są wielopłaszczyznowe, w tym motywujące, informujące, zarządcze, zalecające i nakazujące, poradnikowe, a w okresie przedświątecznym także Wielkanocne. 6 kwietnia br. wydano również specjalny wewnętrzny Biuletyn Informacyjny, w którym m.in. omawiane są działania dotyczące przeciwdziałaniu COVID-19. Biuletyn jest dostępny dla pracowników zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej.

PGNiG TERMIKA zatrudnia ponad 1200 osób. Jest Spółką należącą do Grupy Kapitałowej PGNiG i zarządza 5 zakładami wytwórczymi w Warszawie oraz Pruszkowie (Elektrociepłownia Żerań, Ciepłownia Kawęczyn, Ciepłownia Wola, Elektrociepłownia Pruszków) oraz największą w Polsce i drugą w Europie Elektrociepłownią Siekierki. Dlatego działania z zakresu komunikacji wewnętrznej są bardzo ważne i m.in. dają pracownikom, w tym trudnym czasie, poczucie bezpieczeństwa.  Wszyscy Pracownicy korzystający z możliwości pracy zdalnej są w stałym kontakcie z firmą poprzez komunikację online.

– W celu podniesienia bezpieczeństwa sanitarnego w środowiskach domowych naszych pracowników, idąc za przykładem podjętych działań w całej Grupie Kapitałowej PGNiG, Zarząd Spółki podjął decyzję o wsparciu pracowników poprzez wypłatę jednorazowego świadczenia do wynagrodzenia za miesiąc marzec – dodaje Jarosław Głowacki.

Zarząd PGNiG TERMIKA SA jest również w ścisłym kontakcie z Fundacją PGNiG im. I. Łukasiewicza, która podejmuje szereg inicjatyw wspomagających przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz wspiera ogólnopolską kampanię społeczną #zostańwdomu. PGNiG TERMIKA wsparła również Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przekazując artykuły spożywcze podopiecznym i wolontariuszom opiekującym się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Spółka w najbliższych dniach planuje wesprzeć polską kulturę.

PGNiG TERMIKA aktywnie włączyła się w akcję #zostańwdomu. Głównym przekazem jest: „#zostańwdomu _ Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne Polaków _ Jesteśmy blisko Ciebie _ PGNiG TERMIKA”: Wszyscy pracownicy mogą korzystać ze specjalnej grafiki z tym hasłem, którą dołączają do każdej wysłanej wiadomości w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wśród działań, w ramach tej kampanii PGNiG TERMIKA i Legia Warszawa rozpoczęły akcję „Zagrzewamy #zostańwdomu z Legią Warszawa”, której celem jest zachęcanie do pozostania w domach. W ramach tej akcji, piłkarze na specjalnie dedykowanej podstronie, publikują autorskie fotografie, bardzo często z najbliższą rodziną, ukazujące formy spędzania czasu w domu. Zdjęcia te są publikowane w social mediach Legii Warszawa i PGNiG. PGNiG Termika od 2013 roku jest sponsorem I drużyny piłkarskiej Legii. Ponadto, na antenie TVP 3 Warszawa, Spółka prezentowała specjalny świąteczny spot wspierający akcję #zostańwdomu, w którym zachęcała Polaków do pozostania w Święta w domu: Naszym przesłaniem jest zapewnienie: #zostańwdomu. My Dbamy o Ciepło. Jesteś bezpieczny. Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Jesteśmy blisko Ciebie. PGNiG TERMIKA.

 

źródło: http://www.ptez.pl/

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu