Finansowanie inwestycji w przemyśle, ciepłownictwie i energetyce