Zastanawiasz się nad modernizacją swojego zakładu/przedsiębiorstwa?

lub

Dążysz do dekarbonizacji swojego zakładu/przedsiębiorstwa?

i

Zastanawiasz się skąd wziąć środki na dofinansowanie swoich inwestycji?

 

Jeśli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

 

Zebraliśmy dostępne możliwości dofinansowania inwestycji w całość i postanowiliśmy zorganizować dwudniowe seminarium:

 

Nowa perspektywa dofinansowania inwestycji

w przemyśle, ciepłownictwie i energetyce

 

9-10 grudnia 2021 I Łódź & online

 

Seminarium poprowadzą praktycy, na co dzień zajmujący się zagadnieniami omawianymi w trakcie wydarzenia, a ponieważ wszystkie nasze spotkania odbywają się tylko i wyłącznie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość pełnej interakcji z prowadzącymi.

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się hybrydowo stacjonarnie w Łodzi oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9 grudnia 2021
9:15 - 9:30

Logowanie do systemu

9:30 - 11:00

I część seminarium

 • METROPOLIS – wprowadzenie, plan seminarium, o firmie i referencje w zakresie pozyskanych dotacji w energetyce.
 • Dofinansowanie dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – źródła na gaz ziemny, biogaz (biogazownie) i biomasę
 • Dofinansowanie dla instalacji termicznego przekształcania odpadów
  w układzie wysokosprawnej kogeneracji
 • Dofinansowanie dla źródeł OZE
 • Demarkacja dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji

 

 

 

Wojciech Nawrocki

11:00 – 11:20

Przerwa

11:20 - 12:00

II część seminarium

 • Pomoc horyzontalna dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji
 • Kluczowe punktowane kryteria merytoryczne dla źródeł wytwarzania
 • Gotowość inwestycji do realizacji – jak się przygotować aby pozyskać dofinansowanie?

 

 

 

Wojciech Nawrocki

12:00 - 12:40

III część seminarium

 • Dofinansowanie dla innowacyjnych inwestycji energetycznych oraz prac B+R

 

 

 

Łukasz Bartkiewicz

12:40 - 13:00

Przerwa

13:00 - 14:30

IV część seminarium

 • Dofinansowanie dla sieci gazowych dystrybucyjnych i przesyłowych
 • Dofinansowanie dla stacji ładowania (elektryczne i wodorem)

 

 

 

Łukasz Bartkiewicz

10 grudnia 2021
9:00 - 9:15

Logowanie do systemu

9:15 - 10:40

V część seminarium

 • Metodologia wyliczenia efektu ekologicznego i wskaźników dla projektów budowy źródeł i sieci ciepłowniczych
 • Przetargi i zawieranie umów z wykonawcami w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

– tryby postępowania przy wyborze wykonawcy,

– wewnętrzne procedury zawierania umów,

– przebieg postępowań w różnych trybach realizacji zamówień,

– dokumentacja postępowań o zamówienia,

– kary za nie przestrzeganie procedur zawierania umów

 • Metodyka wyliczania dofinansowania.

– pomoc regionalna – przyznawana według lokalizacji projektu,

– pomoc horyzontalna – przyznawana na określone typy projektów,

– metodyki wyliczania dofinansowania,

– inwestycje referencyjne,

– luka finansowa,

– pomoc publiczna w instrumentach finansowych

 

 

 

 

Bartosz Janc

10:40 - 11:00

Przerwa

11:00 - 12:30

VI część seminarium

 • Obowiązki beneficjentów pomocy.

– wymogi w zakresie ewidencji i księgowości,

– wymogi w zakresie dokumentacji i archiwizacji,

– obowiązek zachowania trwałości projektu,

– wymogi w zakresie promocji projektu.

 • Notyfikacja projektów w KE.

– progi notyfikacji,

– ścieżka notyfikacji.

 

 

 

 

Bartosz Janc

12:30

Zakończenie seminarium

Prowadzący

Bartosz Janc

Bartosz Janc

Prezes Zarządu, Współzałożyciel
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Prezes Zarzadu i współzałozyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce. Biegły rewident i ekspert w zakresie projektów inwestycyjnych, w szczególności w dziedzinie energetyki. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w przygotowywaniu dla klientów ale także w ocenie kluczowych dla polskiej gospodarki projektów inwestycyjnych zgłaszanych zarówno przez inwestorów krajowych, jak i międzynarodowe koncerny.

Wojciech Nawrocki

Wojciech Nawrocki

Członek Zarządu, Współzałożyciel
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.
Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki.
Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

Łukasz Bartkiewicz

Łukasz Bartkiewicz

Członek Zarządu, Współzałożyciel
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.

Ekonomista, ekspert w zakresie projektów inwestycyjnych, w szczególności w dziedzinie energetyki.

Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie ponad miliard złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów w zakresie środowiska naturalnego, innowacyjności oraz badań i rozwoju. Specjalista w tematyce parków technologicznych, klastrów energii, projektów badawczo-rozwojowych oraz pomocy publicznej. Ekspert Ministerstwa Rozwoju, pracy i Technologii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Partnerzy

Współorganizator

powermeetings.eu

Współorganizator

Industry-Events.eu

Partner Merytoryczny

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1190 1390 Finansowanie inwestycji w przemyśle, ciepłownictwie i energetyce 2021 Online: 1 190,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 290,00 PLN przy zgłoszeniu do 7.12.21 Stacjonarnie: 1 390,00 PLN + VAT cena promocyjna zamiast 1 490,00 PLN przy zgłoszeniu do 7.12.21
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

           Stacjonarnie: 1 490,00 1 390,00 PLN + VAT przy zgłoszeniu do 7.12.2021

           Online:  1 290,00 1 190,00 PLN + VAT przy zgłoszeniu do 7.12.2021

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line / stacjonarnie: materiały szkoleniowe online + przerwa kawowa + lunch + kolacja 9.12.2021
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się hybrydowo

   

  Stacjonarnie w Łodzi

  &

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Finansowanie inwestycji w przemyśle, ciepłownictwie i energetyce 2021

  Jesteś zainteresowany tematem finansowania inwestycji❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonimy i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗
   * pola wymagane