Zapraszamy do udziału w VIII z serii edycji spotkania poświęconego rynkowi mocy:

 

RYNEK MOCY w praktyce

– nowelizacja ustawy, aktualne wyzwania w funkcjonowaniu rynku

26 sierpnia 2021, Warszawa / @online 

 

W trakcie nadchodzącej edycji skupimy się na procedowanej obecnie nowelizacji ustawy oraz aktualnych wyzwaniach jakie stoją przed uczestnikami rynku.

Rynek mocy 2021 –  zmiany  w funkcjonowaniu obejmujące: rozporządzenie 2019/943, ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093), ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1276).

Po każdym wystąpieniu będą Państwo mieli czas na sesję Q&A z prowadzącymi co powoli na maksymalne – merytoryczne wykorzystanie czasu spotkania i obecności naszych Ekspertów.

 

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:30 - 9:00

Rejestracja/logowanie uczestników

9:00 - 11:00

Rozporządzenie 2019/943

 • regulacje dot. mechanizmów mocowych

 

Implementacja rozporządzenia – przepisy krajowe

 • Limity emisji – zmiany w poszczególnych obszarach funkcjonowania rynku mocy
 • Parametry rynku mocy
 • Umowa mocowa – nowe regulacje

Zmiany w funkcjonowaniu rynku mocy

 • Nowe jednostki, DSR
 • Monitorowanie umów mocowych – omówienie wprowadzonych zmian,
 • Rynek wtórny
 • Testy, testowe okresy zagrożenia
 • Kary

 

Wynagrodzenie za wykonanie obowiązku mocowego

 • zmiany i przepisy przejściowe

 

Stawki opłaty mocowej

 • główne obszary zmian
 • sposób wyznaczania stawki opłaty mocowej  dla odbiorców końcowych

 

Naliczanie opłaty mocowej od wytwórców zużywających energię na własny użytek a obowiązek zainstalowania liczników zdalnego odczytu.

 

 

 

 

Małgorzata Kozak
Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

11:00 - 11:20

Przerwa

11:20 - 11:50

Agregator na Rynku Mocy – dotychczasowe doświadczenia

 

 • Wpływ opłaty mocowej na potencjał redukcji zapotrzebowania
 • Funkcjonowanie Platformy WORM
  – Geneza powstania platformy
  – WORM – odpowiedź na potrzeby rynku
  – Zasady funkcjonowania Platformy WORM
  – Platforma w liczbach
 • Możliwość agregacji Jednostek Wytwórczych

 

 

 

Remigiusz Szlendak
Specjalista ds. DSR
Enspirion

11:50 - 13:00

Rynek mocy po 2025 roku

 • dotychczasowe efekty i doświadczenia,
 • potencjalna rola rynku mocy w Europejskim Zielonym Ładzie oraz w Polskim Ładzie,
 • wpływ rynku mocy na bilans energii elektrycznej w KSE,
 • rynek mocy w Polsce od 2026 roku wg obecnych regulacji, proponowane zmiany.

 

 

 

Stanisław Poręba
Ekspert, Business Transformation
Ernst & Young Business Advisory

13:00 - 13:40

Przerwa

13:40 - 15:40

Doświadczenia praktyczne pierwszego roku dostaw

 • Parametry aukcji głównej na rok dostaw 2026 i aukcji dodatkowych na rok dostaw 2023
 • Doświadczenia z testowych okresów zagrożenia
 • Doświadczenia z demonstracji
 • Rozliczenia – doświadczenia i wnioski
 • Monitoring umów mocowych – doświadczenia i wniosku
 • Funkcjonowanie rynku wtórnego po zmianie ustawy o rynku mocy
 • Ulga dla odbiorców charakteryzujących się stabilnym zużyciem energii elektrycznej
 • Rynek wtórny – doświadczenia i wnioski

 

 

 

Marek Duk
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu
PSE

15:40 - 16:00

Sesja Q & A

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Prowadzący

  Małgorzata Kozak

  Małgorzata Kozak

  Ekspert ds. Rozwoju Rynków
  Wieloletni pracownik URE

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

  Marek Duk

  Marek Duk

  Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu
  Polskie Sieci Elektroenergetyczne

  Stanisław Poręba

  Stanisław Poręba

  Ekspert, Business Transformation
  Ernst & Young 

  Stanisław Poręba jest obecnie ekspertem EY w obszarze rynków energii. Posiada głębokie doświadczenie i szczegółową wiedzę dotyczącą polskiego sektora energetycznego. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w największych spółkach energetycznych w Polsce. Podczas swojej kariery uczestniczył w wielu projektach strategicznych dla polskiego sektora energetycznego związanych zwłaszcza z finansowaniem kluczowych dla sektora inwestycji oraz projektowania i wdrażania rozwiązań funkcjonalnych rynku energii. Jako członek zarządu PSE był odpowiedzialny za wdrażanie zliberalizowanego rynku energii.

  Remigiusz Szlendak

  Remigiusz Szlendak

  Specjalista ds. DSR
  Enspirion z Grupy ORLEN

  Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zajmujący się aktywnym udziałem strony popytowej w Programach DSR oraz Rynku Mocy. Współtwórca uruchomionej w 2020 roku pierwszej w Polsce platformy dedykowanej wymianie obowiązku mocowego w ramach rynku wtórnego.

  „Profesjonalnie przygotowana konferencja”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Jarosław Sokół TAURON Dystrybucja

  „Konferencja była prowadzona na wyżynach merytoryczności i profesjonalizmu! Gratulacje dla organizatorów”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Artur Leśniak PGE SA

  „Bardzo ciekawa konferencja, idealnie wpisana w kalendarz rynku”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Marcin Skórnóg ZEW Niedzica

  „Bardzo konkretna, wartościowa i dobrze zorganizowana konferencja”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Piotr Topór Enea S.A.

  „Profesjonalnie i merytorycznie”

  30-31 sierpnia 2018, Warszawa

  Anna Psarska TAURON Polska Energia

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Współpraca

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne

  Współpraca

  Enspirion Sp. z o.o.

  Współpraca

  Ernst & Young Business Advisory

  Patronat Medialny

  WyskieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Rejestracja

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   1190 1090 Rynek mocy w praktyce sierpień 2021 Udział stacjonarny: 1 190,00 PLN netto + VAT Udział online: 1 090,00 PLN netto + VAT
   •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

          udział stacjonarny: 1 190,00 PLN + VAT

          udział online: 1 090,00 PLN + VAT 

   • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
   • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo – link do indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
    z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
   location

   Seminarium odbędzie się:

    

   stacjonarnie w Warszawie

   oraz 

   @online

   Kontakt

   INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

   jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Rynek mocy w praktyce sierpień 2021

   Jesteś zainteresowany tematem rynku mocy❓
   Chcesz wiedzieć więcej o naszym wydarzeniu❓

   Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

   Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
    * pola wymagane