Konieczne odpowiednie sortowanie odpadów drzewnych dla efektywnego wykorzystywania

 

Pozostałości drzewne są niezwykle szeroką kategorią materiałów powstających w różnych procesach oraz miejscach. Ich kwalifikacja na potrzeby branży płyt drewnopochodnych, ciepłowni, producentów zrębki, pelletów czy RDF jest istotna, żeby stosować optymalne metody postępowania z nimi oraz dobrać sposób magazynowania i zbiórki odpowiedni do charakteru dostępnych materiałów. Firmy pozyskujące takie surowce udzielają wsparcia, aby surowce zawarte w odpadach mogły zostać optymalnie wykorzystane, bez utraty lub nadmiernego pogorszenia ich właściwości. Jest to też dobra okazja do wsparcia posiadaczy drewna poużytkowego wiedzą na temat optymalnych zgodności z wymaganiami jakościowymi.

 

Szersze grono posiadaczy takiego poużytkowego i poprodukcyjnego surowca może pozyskać szerszą wiedzę na ten temat i podzielić się swoimi wątpliwościami, pytaniami ale i doświadczeniami podczas FORUM DREWNA POUŻYTKOWEGO, organizowanego przez poweermetings.eu w dniach 3-4 października 2024 w Warszawie, gdzie podjęte zostaną zagadnienia pozyskania takich surowców, ich dostępności, sortowania, możliwości importu, eksportu oraz technologii przetwarzania.

Będą prezentacje poświęcone klasyfikacji pozostałości, ujętych w Ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Wynika z nich, że przykładowo kodem 03 01 05 należy oznaczać pozostałości płyty wiórowej, zrębki, trociny, wióry, drewno lite, sklejka, płyta OSB z przemysłu drzewnego i meblarskiego w postaci frakcji rozdrobnionej poniżej 5 cm, ale także pozostałości w formie klocków, ścinki, nieregularnych ścinek płyty OSB z przemysłu drzewnego i meblarskiego, płyty wiórowej w postaci nieregularnych ścinek i rozdrobnionej, ale też zrębki, ale już nie pozostałości płyt HDF i MDF.

Prelegenci przypomną, że materiał powinien być jednorodny tzn. w jednej partii powinna znajdować się jednakowa frakcja. Niedopuszczalne jest mieszanie poszczególnych frakcji oraz wtrącenie substancji niebezpiecznych np. filmy fenolowe na płytach wiórowych.

Inny kod mają opakowania drewniane, inne organiczne odpady. Osobną grupą są pozostałości drzewne z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, a odrębną poużytkowe pozostałości wielkogabarytowe czy poużytkowe meble tapicerowane, które powinny być pozbawione pozostałości tkanin czy pianki.

Wszystko dlatego, że takie branże jak produkcja płyt drewnopochodnych, producenci pelletu czy ciepłownie mają określone wymagania technologiczne i gotowe są kupować posortowany odpad, będący dla nich surowcem produkcyjnym.

Pozostałości drzewne posiadają szereg cech, które wpływają na ich wartość technologiczną oraz handlową, a niejednokrotne decydują o możliwości efektywnego odzysku. Jednym z podstawowych elementów, na który kładzie się szczególny nacisk jest selektywna zbiórka oraz gromadzenie. Wyspecjalizowane firmy zapewniają późniejsze przetworzenie pozostałości i drewna poużytkowego, nawet z metalowymi elementami, w celu ich ponownego technologicznego użycia. Są dostępne pojemniki i urządzenia do rozdrobnienia drzewnych materiałów poprodukcyjnych, w tym wyeksploatowanych opakowań, przesiewaczy do frakcjonowania, a nawet całe zautomatyzowane linie przetwarzania pozostałości drzewnych i drewna poużytkowego. Ostatnim etapem efektywnej zbiórki pozostałości drzewnych są odpowiednie kontenery i środki transportu z systemami wyładunku. Wszak efektywna zbiórka odpadów musi uwzględniać możliwie najdalej posuniętą optymalizację transportu oraz logistyki pozostałości drzewnych i drewna poużytkowego, które są w dużej mierze mało efektywne transportowo. Dlatego lepiej jest je wstępnie rozdrabniać na miejscu jego powstawania i gromadzenia, do optymalnej gęstości i kształtu.

– Będzie więc o czym  rozmawiać podczas dwudniowego Forum, inaugurującego  – w co wierzę – cykl okresowych spotkań, bardzo merytorycznych i dotyczących coraz istotniejszych kwestii pozyskiwania i wykorzystywania surowców do wtórnego wykorzystania – podsumowuje Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermetings.eu. – Wszak gospodarka obiegu zamkniętego, ma być jednym ze sposobów ekologiczności globu. Poużytkowe drewno budowlane, opakowaniowe, meble, stolarka budowlana, okienna, drzwiowa, nie muszą kończyć żywota na składowisku śmieci, ale mogą dać życie nowym produktom. Dlatego zapraszam do uczestnictwa w Forum Drewna Poużytkowego i do dialogu na temat możliwości robienia biznesu „na śmieciach”. – Warto dodać, iż biznes biznesem, tymczasem bardzo ważnym elementem wykorzystania tak cennego surowca jakim są poprodukcyjne materiały drzewne i drewno poużytkowe jest ochrona środowiska, na której nam tak bardzo zależy. Wszyscy bowiem chcemy żyć w bezpiecznym i czystym otoczeniu i zadbać, aby kolejne pokolenia również mogły z tego korzystać.

Pozostałości drzewne nie muszą być problemem, natomiast mogą być dochodem firmy. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Forum, czyni się duży krok w kierunku prawidłowej gospodarki poprodukcyjnymi i poużytkowymi materiałami. Niezależnie od tego, czy jest się ich posiadaczem, przetwórcą czy firmą zajmującą się skupem drewna poużytkowego.  

 


 

Nasze Forum to idealne połączenie merytoryki z networkingiem branży – zatem oprócz zdobywania wiedzy uczestnicy mogą utrwalać dotychczasowe oraz budować nowe relacje biznesowe, a to za sprawą obecności całego przekroju rynku 👍

>>Potwierdź swoją obecność na FDP 2024<<

Szczegóły i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. 

 

CELE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ FORUM:

👉 promocja wykorzystania drewna poużytkowego,
👉 przedstawienie drewna poużytkowego jako bezpiecznego poprodukcyjnego materiału drzewnego,
👉 promocja Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
👉 szerzenie wiedzy z zakresu ustawodawczego i regulacyjnego,
👉 podjęcie dyskusji na temat dostępności drewna poużytkowego i źródeł jego pochodzenia,
👉 wymiana doświadczeń w kwestii kolekcjonowania i segregowania drewna poużytkowego,
👉 wspólne zastanowienie się nad możliwością zniesienia barier w zakresie pozyskania i wykorzystania drewna poużytkowego.

 

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM

➡ Przede wszystkim: Swój cenny czas!
– dostępność wielu przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

➡ Spotkasz się z przedstawicielami branży!

➡ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

➡ Zbudujesz nowe i utrwalisz dotychczasowe relacje biznesowe

➡ Poznasz najnowsze trendy

➡ Porozmawiasz o biznesie w sprzyjających warunkach

➡ Dowiesz się co inni robią w tym zakresie w jakim Ty działasz

Zatem obecność obowiązkowa 👍

 

W programie FDP2023 między innymi:

👉 Najważniejsze aktualności z branży

👉 Doświadczenia przedstawicieli rynku

👉 Kolacja networkingowa

👉 Dyskusja panelowa

👉 Warsztaty z obliczania śladu węglowego oraz klasyfikacji i oceny jakości odpadów poużytkowych do recyclingu

 

Najlepszy networking, wiedza i merytoryka na najwyższym poziomie
= Forum Drewna Poużytkowego powermeetings.eu❗

 

>>Dołącz do nas 3 i 4 października 2024 i bądź tam gdzie spotyka się branża<<

Szczegóły i rejestracja pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-drewna-pouzytkowego/

Pytania? Zapraszam do kontaktu:

Jola Szczepaniak
powermeetings.eu
tel.: +48 22 740 67 80

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu
https://www.facebook.com/powermeetings.eu/
https://www.instagram.com/renewableenergy_pl/
https://www.linkedin.com/company/powermeetingseu-industry


Co organizujemy w najbliższym czasie?

Zobacz również:

EUDR – wdrożenie oraz obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Reformy i oczekiwania – dostępność surowca kluczowa dla przemysłu drzewnego

Forum branż związanych z drewnem

Rynek mocy w praktyce sierpień 2024

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu