Sławek Tessar

Psychologia społeczna, kształtowanie relacji międzyludzkich i zawodowych, zastosowanie pedagogiki w pracy zawodowej i rozwój osobisty poprzez świadome działanie to główne obszary zainteresowań Sławka. Prywatnie pasjonat i instruktor fotografii ukończył Akademię Fotografii w Warszawie oraz Studium Realizacji Filmów. Należy do Federacji Niezależnych Twórców Filmowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku. Ukończył kursy i szkolenia doskonalące między innymi w Akademii Obrony Narodowej z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami, warsztaty z zakresu współpracy z mediami, autoprezentacji czy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako żołnierz zawodowy pracował w Wydziale Prasowym Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej , a obecnie służy w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Oddziale Współpracy Cywilno – Wojskowej (CIMIC).

Social psychology, shaping interpersonal and professional relationships, application of pedagogy in professional work and personal development through conscious action are the main areas of interest of Sławek. Privately, he is an enthusiast and photography instructor graduated from the Academy of Photography in Warsaw and the Film Realization Study. He belongs to the Federation of Independent Film Makers and the Polish Association of Sound Providers. At the National Defense Academy he completed courses and trainings in the field of social communication and contacts with the media, workshops in the field of media cooperation, self-presentation and IT security. As a professional soldier, he worked in the Press Department of the Command of the 16th Pomeranian Mechanized Division, and currently serves in the Command of the Multinational Division of the North East in the Civilian-Military Cooperation Department (CIMIC).

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

kom.: +48 603 386 917

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu