Senat poparł nowelizację ustawy o OZE

Senat poparł 27 lipca nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Głównym jej założeniem jest powiązanie tzw. opłaty zastępczej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.

Na 87 głosujących senatorów, 54 było za uchwaleniem nowelizacji bez poprawek, 30 – przeciwko, trzech senatorów wstrzymało się od głosu. Wcześniej przepadły wniosek o odrzucenie ustawy w całości oraz propozycje poprawek, jakie zgłosiła mniejszość połączonych komisji gospodarki narodowej i innowacyjności oraz środowiska.

Zasadniczą zmianą w nowelizacji jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej, wynoszącej 300,03 zł/MWh i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE – zielonych certyfikatów (w praktyce wiatraki) oraz błękitnych certyfikatów (biogaz rolniczy). Opłata ma wynosić 125 proc. średniej ceny danych certyfikatów z poprzedniego roku, ale nie więcej niż 300,03 zł/MWh.

W opartym na prawach majątkowych (certyfikatach) systemie wsparcia dla OZE, wytwórca energii w źródle odnawialnym, oprócz sprzedaży energii otrzymuje za każdą MWh certyfikat, który jest prawem majątkowym i może być sprzedany – albo na giełdzie, albo w indywidualnej transakcji typu OTC. Cena sprzedaży jest wsparciem dla wytwórcy. Z kolei sprzedawcy energii do odbiorców końcowych muszą się legitymować odpowiednią do wielkości sprzedaży ilością certyfikatów, czyli muszą je kupić. Ewentualnie mogą uiścić tzw. opłatę zastępczą.

Cena rynkowa zielonych certyfikatów z powodu nadpodaży, w ciągu kilku lat spadła o 90 proc. Wnioskodawcy uważają, że powiązanie wysokości opłaty zastępczej z ceną rynkową spowoduje większe zainteresowanie certyfikatami i stopniowe rozładowanie ich nadpodaży.

 

Źródło informacji: http://energetyka.wnp.pl/senat-za-nowelizacja-ustawy-o-oze,303120_1_0_0.html

UWAGA!
29 sierpnia 2017 w Warszawie odbędzie się drugie z  cyklu seminarium dedykowane przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii:

 

Nowelizacja ustawy o OZE

– wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

 

Wszystkich którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych bądź rezerwację miejsc mailowo na adres: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu lub telefonicznie pod numerem: +48 22 740 67 80.

Zapraszamy do udziału – z pewnością warto zapoznać ze szczegółową analizą proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich wpływem na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia.

W trakcie spotkania nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE.

 

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, zajmujący się zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

  • Katarzyna Szwed-Lipińska – Radca Prawny, Wieloletni pracownik URE, Znany i ceniony Ekspert ds. Systemów Wparcia, Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka
  • Mariusz Radziszewski – Ekspert ds. Energii Odnawialnej

 

 Link do www wydarzenia: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/

Zobacz również:

Kogeneracja Gazowa w przemyśle i ciepłownictwie wrzesień 2021

System EU ETS – regulacje, zmiany i nowe obowiązki wrzesień 2021

Fit for 55 czyli rewolucja dla klimatu

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych lipiec 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu