Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanemu uprawnieniom oraz obowiązkom odbiorców przemysłowych.

Podczas zajęć prowadzący szczegółowo omówi zagadnienia problemowe związane z uzyskaniem statusu odbiorcy przemysłowego oraz jego funkcjonowaniem w ramach szeroko pojętego systemu prawa energetycznego. Jak również dokona analizy przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1485).

Omówione zostaną także najczęstsze błędy pojawiające się w działaniach odbiorców przemysłowych, analiza zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, najnowsza interpretacja zagadnień problemowych występujących w tym obszarze oraz aktualne orzecznictwo sądowe, a także skutki i charakter decyzji Organu Regulacyjnego o zakazie korzystania z uprawnień odbiorcy przemysłowego.

Chcąc przybliżyć Państwu zagadnienia problemowe występujące w praktyce funkcjonowania instytucji „odbiorcy przemysłowego”, a także zapoznać z ostatnimi zmianami jakie wprowadziło sierpniowe rozporządzenie, zapraszamy Państwa do udziału w III edycji seminarium:

 

Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego

4 listopada 2020

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Warszawie oraz online , zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 9:30

Instytucja odbiorcy przemysłowego w aktualnym stanie prawnym

9:30 - 10:30

Jak zostać odbiorcą przemysłowym

10:30 - 10:45

Przerwa 

10:45 - 11:15

Analiza przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1485)

11:15 - 12:00

Uprawnienia odbiorcy przemysłowego – wsparcie i korzyści

 

Ogólne zasady realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia względnie uiszczania opłaty zastępczej – świadectwa „OZE”

12:00 - 13:00

Obowiązki odbiorcy przemysłowego

13:00 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:00

Sankcje karne, skutki utraty statusu odbiorcy przemysłowego

14:00 - 14:30

Przegląd Orzecznictwa dotyczącego instytucji odbiorcy przemysłowego

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Robert Wrzesień

Robert Wrzesień

Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Mgr inż. elektryk o specjalności energetyka lokalna, absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczania pomocy publicznej z ustawy KDT. Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialny w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz za zagadnienia związane z instytucją odbiorcy przemysłowego.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług
2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
3
4
5
6
7
8

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

790 1090 Odbiorca przemysłowy – nowe rozporządzenie Udział w szkoleniu online Udział w szkoleniu stacjonarnie
 • Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu:

1 090,00  790,00 PLN + VAT – udział w formie online

1 090,00 PLN + VAT – udział w formie stacjonarnej

 • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line / w realu dodatkowo przerwa kawowa i lunch
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
  z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Szkolenie odbędzie się w wersji hybrydowej – w zależności od preferencji każdy może wybrać, aby dołączyć do nas:

– w realu w Warszawie

lub

– online

Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

Udział stacjonarny – lokalizacja:

powermeetings.eu

Al. Jerozolimskie 27, III piętro

Warszawa

Pytania? Zapraszamy do kontaktu

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Odbiorca przemysłowy – nowe rozporządzenie

Jesteś zainteresowany szkoleniem online❓
Chcesz wiedzieć więcej❓

Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
* pola wymagane