Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanemu uprawnieniom oraz obowiązkom odbiorców przemysłowych.

Podczas zajęć prowadzący szczegółowo omówi zagadnienia problemowe związane z uzyskaniem statusu odbiorcy przemysłowego oraz jego funkcjonowaniem w ramach szeroko pojętego systemu prawa energetycznego. Jak również dokona analizy przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1485).

Omówione zostaną także najczęstsze błędy pojawiające się w działaniach odbiorców przemysłowych, analiza zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, najnowsza interpretacja zagadnień problemowych występujących w tym obszarze oraz aktualne orzecznictwo sądowe, a także skutki i charakter decyzji Organu Regulacyjnego o zakazie korzystania z uprawnień odbiorcy przemysłowego.

Chcąc przybliżyć Państwu zagadnienia problemowe występujące w praktyce funkcjonowania instytucji „odbiorcy przemysłowego”, a także zapoznać z ostatnimi zmianami jakie wprowadziło sierpniowe rozporządzenie, zapraszamy Państwa do udziału w III edycji seminarium:

 

Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego

4 listopada 2020

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Warszawie oraz online , zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:00 - 9:30

Instytucja odbiorcy przemysłowego w aktualnym stanie prawnym

9:30 - 10:30

Jak zostać odbiorcą przemysłowym

10:30 - 10:45

Przerwa 

10:45 - 11:15

Analiza przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1485)

11:15 - 12:00

Uprawnienia odbiorcy przemysłowego – wsparcie i korzyści

 

Ogólne zasady realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia względnie uiszczania opłaty zastępczej – świadectwa „OZE”

12:00 - 13:00

Obowiązki odbiorcy przemysłowego

13:00 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:00

Sankcje karne, skutki utraty statusu odbiorcy przemysłowego

14:00 - 14:30

Przegląd Orzecznictwa dotyczącego instytucji odbiorcy przemysłowego

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Robert Wrzesień

Robert Wrzesień

Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Mgr inż. elektryk o specjalności energetyka lokalna, absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczania pomocy publicznej z ustawy KDT. Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialny w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz za zagadnienia związane z instytucją odbiorcy przemysłowego.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  790 1090 Odbiorca przemysłowy – nowe rozporządzenie Udział w szkoleniu online Udział w szkoleniu stacjonarnie
  • Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu:

  1 090,00  790,00 PLN + VAT – udział w formie online

  1 090,00 PLN + VAT – udział w formie stacjonarnej

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: online: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line / w realu dodatkowo przerwa kawowa i lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Szkolenie odbędzie się w wersji hybrydowej – w zależności od preferencji każdy może wybrać, aby dołączyć do nas:

  – w realu w Warszawie

  lub

  – online

  Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość zadawania pytań na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Pytania? Zapraszamy do kontaktu

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Odbiorca przemysłowy – nowe rozporządzenie

  Jesteś zainteresowany szkoleniem online❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane