Szanowni Państwo,

prace nad ustawą wprowadzającą rynek mocy w Polsce są obecnie na etapie procedowania w sejmie. Zgodnie z zapisami ustawy nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Głównym celem przygotowywanej ustawy o Rynku Mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie średnio i długoterminowym. Projekt ustawy ma również na celu stworzenie, dodatkowych zachęt finansowych dla wytwórców, które ustabilizują poziom ich przychodów oraz pozwolą na utrzymanie rentowności nawet przy niskim stopniu wykorzystania ich jednostek. oraz wzmocnić impuls inwestycyjny dla budowy nowych jednostek wytwórczych.

Wyżej wymienione założenia odbywać się będą poprzez aukcje mocy a pierwsza z nich na dostawy energii w latach 2021-23 ma odbyć się już w przyszłym roku.

Odpowiadając na potrzeby rynku i chcąc jak najlepiej przygotować Państwa do prawidłowej interpretacji nowych przepisów zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować specjalistyczne seminarium:

RYNEK MOCY – najnowsze regulacje i ich wpływ na funkcjonowanie rynku energii w Polsce

które odbędzie się 7 grudnia 2017 w Warszawie

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich uczestników rynku na których wpływ mają powyższe uregulowania. Jesteśmy przekonani, że w trakcie konferencji podobnie jak w przypadku naszych innych wydarzeń nie zabraknie merytorycznej dyskusji, która pozwoli Państwu na lepsze przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Zapraszam do udziału, z pewnością warto.

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Aktualności

Zapraszamy do współpracy przy organizacji Kongresu

Dla wszystkich chcących dołączyć do grona Partnerów Kongresu poprzez wystąpienie, zamieszczenie reklamy, rezerwację stoiska itp. przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety marketingowe.     Zapraszam do kontaktu: Jolanta Szczepaniak…

Już dziś zarezerwuj termin 1-2 czerwca 2017 i weź udział w Kongresie

Z wielka przyjemnością zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Kongresu, w trakcie którego będą Państwo mieli możliwość spotkać się z całym przekrojem branży pelletu i wziąć…

Małgorzata Kosińska, President of the Board REIT Poland Association

The REIT Poland Association and powermeetings.eu cordially invite you to the 2nd Conference on SRWN / REIT – a new investment model in real estate and new…

Karol Bartos, Executive director Portfolio & Asset Management w Tristan Capital Partners.

We have pleasure to announce that Mr. Karol Bartos, Executive director Portfolio & Asset Management w Tristan Capital Partners. Karol Bartos currently holds the position of…

Radosław Świątkowski, President of the Board REINO Partners

We have pleasure to announce that  Mr. Radosław Świątkowski,  President of the Board REINO Partners.    

Zobacz więcej

Program

7 grudnia 2017

Wśród najważniejszych zagadnień, które zostaną omówione w trakcie seminarium znalazły się:

 • Rynek mocy – projekt ustawy o rynku mocy w Polsce
 • Harmonogram wdrożenia Rynku Mocy
 • Rynek mocy a pakiet zimowy
 • Organizacja Aukcji mocy (podstawowej i dodatkowej) – parametry i przebieg
 • Wpływ Rynku Mocy na działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych energii elektrycznej lub Jednotowarowy rynek energii elektrycznej a zagrożenie deficytem mocy
 • Rynek Mocy a Odbiorcy Przemysłowi, zarządzanie popytem (DSR), efektywność energetyczna, rozproszona energetyka przemysłowa;
 • Doświadczenia z rynków zagranicznych

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest pod adresem mailowym Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Stanisław Poręba

Doświadczony
Ekspert - Manager
Ernst & Young Business Advisory

Stanisław Poręba

Doświadczony
Ekspert - Manager
Ernst & Young Business Advisory

Stanisław Poręba jest obecnie ekspertem EY w obszarze rynków energii. Posiada głębokie doświadczenie i szczegółową wiedzę dotyczącą polskiego sektora energetycznego. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w największych spółkach energetycznych w Polsce. Podczas swojej kariery uczestniczył w wielu projektach strategicznych dla polskiego sektora energetycznego związanych zwłaszcza z finansowaniem kluczowych dla sektora inwestycji oraz projektowania i wdrażania rozwiązań funkcjonalnych rynku energii. Jako członek zarządu PSE był odpowiedzialny za wdrażanie zliberalizowanego rynku energii.

Partnerzy

Współpraca

Ernst & Young Business Advisory

Organizator

Powermeetings

Od ponad 10 lat wiodący organizator profesjonalnych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce. Organizujemy kongresy, konferencje, szkolenia, seminaria i warsztaty dla różnych sektorów gospodarki oraz zapewniamy specjalistyczne wsparcie i doradztwo w kwestii organizacji imprez, PR i marketingu.

W ciągu ostatniej dekady stworzyliśmy szeroką sieć kontaktów i partnerów w sektorach: energetyki, węgla, paliw, chemii i nieruchomości. Naszym celem jest stworzenie miejsca do dyskusji o nowych trendach i zmianach mających znaczenie dla przemysłu, do nawiązywania nowych kontaktów, jak również do budowania relacji biznesowych pomiędzy naszymi ekspertami, partnerami i uczestnikami.

Programy naszych imprez są zawsze starannie dostosowane do potrzeb i interesów branży, a my jesteśmy dumni z naszej staranności w doborze tematów, prelegentów i partnerów, aby zapewnić najwyższą jakość wszystkich organizowanych przez nas wydarzeń. We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy opracowujemy i organizujemy wydarzenia podyktowane zmianami w otoczeniu legislacyjnym, przeobrażeniami rynkowymi oraz aktualnymi trendami.

Zobacz Więcej

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

 • Koszt udziału jednej osoby w 2 dniach konferencji:

 — 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30.11.2017

 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.12.2017

 • Seminarium będzie prowadzona w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Nasze doświadczenie

location

Lokalizacja:

Warszawa

.

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży