Konferencja

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium dedykowane szeroko pojętemu rynkowi świadectw pochodzenia p.t.:

Kolorowe certyfikaty wczoraj i dziś

OZE, kogeneracja, efektywności energetyczna – poziom obowiązków – optymalne sposoby ich realizacji

Zajęcia adresujemy do uczestników systemów wparcia, podmiotów obowiązanych do realizacji tzw. „kolorowych obowiązków”, a także do potencjalnych inwestorów, którzy pragną uaktualnić wiedzę na temat przepisów regulujących funkcjonowanie poszczególnych segmentów rynku świadectw pochodzenia.

Kolory wsparcia i opowiadające im kolory obowiązków, stanowią dziś alternatywne systemy wsparcia bezpośredniego dedykowanego przedsięwzięciom inwestycyjnym ukierunkowanym na osiągnięcie oszczędności zużycia energii finalnej, optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych, czy promowanie rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Systemy te odznaczają się stosunkowo niewielką liczbą wymogów formalnych wobec np. systemu aukcyjnego, pozwalają na osiągnięcie określonych korzyści, ale z uwagi na ograniczone ryzyko biznesowe, nie obejmują przedsięwzięć gwarantujących szybki zwrot z kapitału. W określonych przypadkach, systemy te pozwalają na optymalne połączenie realizacji obowiązków z trafnym zamierzeniem inwestycyjnym. Szczególnym uczestnikiem wskazanych systemów jest tzw. odbiorca przemysłowy, na którym jako na beneficjencie określonych ulg, zdefiniowanych wprost w przepisach ustaw, ciążą również obowiązki. Ich realizacja warunkuje uzyskanie, a następnie utrzymanie tego wyjątkowego statusu, z którego wynikają dla przedsiębiorcy znaczące korzyści.

Chcąc przybliżyć Państwu „blaski i cienie” systemów certyfikowanych, serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w seminarium,
które odbędzie się
8 maja 2018 w Warszawie

Spotkanie poprowadzi:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Zapraszamy do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8 maja 2018
8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 9:55

Regulacje wspólnotowe

9:55 - 11:15

Ustawodawstwo krajowe – odnawialne źródła energii

11:15 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 13:00

Ustawodawstwo krajowe – wsparcie źródeł kogeneracyjnych

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:15

Ustawodawstwo krajowe – efektywność energetyczna

15:15 - 15:45

Porównanie systemów – podobieństwa i różnice – specyfika regulacji sektorowych.

15:45 - 16:00

Zakończenie i podsumowanie zajęć.

 

 

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prelegenci

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190.00
 • Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30.04.2018

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.05.2018

 • Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Nasze Doświadczenie

location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży