Konferencja

Szanowni Państwo,

w dniach 10 – 11 maja 2018 Zespół powermeetings.eu zaprasza do Czeladzi na IV edycję Forum IED, konkluzje BAT, MCP

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Forum, w trakcie tegorocznego wydarzenia, skupimy się przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a szczególnie za monitorowanie i ograniczanie emisji przemysłowych.

Prelekcje w trakcie Forum przedstawią przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań.

Po części konferencyjnej zapraszamy na uroczystą kolację, która będzie doskonałą okazją do dalszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń jak również zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas IV edycji Forum stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Sukces poprzednich edycji konferencji pokazał, że trafnie odpowiedzieliśmy na oczekiwania specjalistów w tym zakresie.

 

Warto zarezerwować termin 10 – 11 maja 2018 już dziś i dołączyć do nas w Czeladzi!

Zapraszam do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

10 maja 2018
8:45-9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:30-9:45

Otwarcie Forum, wystąpienia Gości Honorowych.

9:45-11:00

Aktualne regulacje z zakresu emisji przemysłowych

11:00-12:00

Wystąpienia Partnerów Merytorycznych Forum

 

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:30

Wyzwania dla sektora energetyki w świetle rosnących wymagań środowiskowych w zakresie emisji przemysłowych

 • Emisja SOx
 • Emisja NOx
 • Emisja pyłu
 • Emisja Hg
 • Emisja HCl, HF
14:30-15:30

Lunch

15:30-16:30

Forum technologii a praktyka przemysłowa – zastosowanie rozwiązań w praktyce

16:30-17:30

PANEL DYSKUSYJNY:

 • Jak planować inwestycje mając na uwadze zapisy dyrektyw o emisjach przemysłowych oraz zmieniające się środowisko prawne.
 • Jak oferować technologie ograniczania emisji – „szyć na miarę, czy przewymiarować”,
 • Nakład inwestycyjny a koszty eksploatacji – kryterium oceny technologii,
 • SOx, NOx, pył, Hg, HCl, HF i co jeszcze?

 

19:00-23:00

Uroczysta kolacja

11 maja 2018
10:00 - 13:00

Warsztaty

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Partnerzy

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Partner Merytoryczny

Firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, wykonując usługi w zakresie rozruchów, montaży i różnego rodzaju prac specjalistycznych.

Główne obszary naszych działań obejmują:

 • Kompleksowy rozruch bloków energetycznych
 • Modernizacja kotłów w układzie „pod klucz” w celu redukcji emisji NOx i SO2
 • Optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych
 • Wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
 • Czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia
 • Montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Modernizacja kotłów w układzie „pod klucz” w celu współspalania biomasy
 • Konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę
 • Specjalistyczne ekspertyzy w zakresie eksploatacji instalacji energetycznych

Od 2007 r. firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. była wyłącznym partnerem Nalco Mobotec Inc. (NMI) w zakresie implementacji technologii niekatalitycznej redukcji NOx metodą ROFA™ i Rotamix™. W 2012 roku została podpisana umowa przejęcia Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. należąca do NMI, tym samym firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. uzyskała prawo licencji oraz wyłączności w zakresie oferowania technologii odazotowania spalin opartej o ROFA™ i Rotamix™. Licencja obejmuje swym obszarem Polskę oraz 22 Państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystkie realizowane działania spełniają wymogi norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz SCC, a jakość świadczonych przez nas usług ma kluczowe znaczenie dla ciągłego rozwoju Spółki i satysfakcji naszych klientów.

Partner

Firma TIGRET Sp. z o.o., założona w 1999 roku,  jest dystrybutorem produktów kilku firm – światowych liderów w zakresie oceny jakości wody i ścieków, zwłaszcza w układzie on-line. Układy on-line dając bardzo duży margines bezpieczeństwa, zapewniają utrzymanie i podnoszenie jakości produktów oraz reputacji marki. Głównymi produktami w tym obszarze są systemy do:

oceny ekotoksyczności (testy Toxkit i Microtox oparte na różnych organizmach, zgodne z OECD i ISO). Znakomite narzędzie do ochrony złoża biologicznego oczyszczalni, oceny jakości ścieków i jakości oczyszczania, identyfikacji dostawców toksycznych ścieków i określania maksymalnego dopuszczalnego ładunku od takiego dostawcy. Doskonale nadają się również do monitoringu on-line wody do spożycia i wód procesowych, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.

pomiaru i monitoringu metali w ściekach i wodach (system OVA do pomiaru on-line lub przenośny system PDV do pomiarów laboratoryjnych – pomiary Ag, As III, As total,, Au, B, Cd, Co, Cr VI, Cr total, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Sb III, Se IV, Sn, Te, Ti, U, Zn. System OVA może być wpięty w sieć kontrolną zakładu i umożliwia sterowanie dozowaniem koagulantów w czasie rzeczywistym, przynosząc wymierne oszczędności technologiczne).

pomiaru i monitoringu Biologicznego Zapotrzebowania Tlenu – system on-line

pomiaru i monitoringu Lotnych Związków Organicznych – system on-line

pomiaru i monitoringu THM – system on-line

pomiaru i monitoringu chlorofilu i mętności – system on-line

pomiaru i monitoringu BTEX i WWA – system on-line

pomiaru i monitoringu Al, Cu, NH3, NO2, PO4, Ni, Cr, Cl2, Zn, F, B, Fe, krzemionek, fenoli, cyjanku – systemy on-line dla wody

Dystrybuujemy również analizatory odorów: terenowy Nasal Ranger i laboratoryjny AC’Scent oraz światowy standard w zakresie oceny czystości mikrobiologicznej powietrza: system SAS.

Wykonujemy usługi badań przesiewowych ekotoksyczności, mutagenności, genotoksyczności oraz aktywności hormonalnej dla potrzeb klientów przemysłowych.

Współpraca

W.L. Gore & Associates, Inc. jest międzynarodową firmą technologiczną specjalizującą się w zaawansowanych produktach z fluoropolimerów. Założona w 1958 roku w Newark, Delaware, działa jako prywatna korporacja zatrudniając obecnie ok. 10.000 pracowników w 45 krajach świata.

W portfolio firmy znajdują się wyłącznie innowacyjne i unikalne produkty dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, obronnego, motoryzacji, elektroniki, medycyny, wydobycia ropy i gazu, opakowań, jak również dla chemii i energetyki. Na rynku konsumenckim firma znana jest jako wynalazca i producent wodoodpornych, oddychających tkanin Gore-Tex®.

GORE® Mercury Control System (GMCS) to unikalny, pasywny system redukcji rtęci na bazie stałego sorbentu, przeznaczony do wychwytywania rtęci (zarówno elementarnej, jak i utlenionej) z przemysłowych gazów spalinowych.

Sercem technologii jest Sorbent Polymer Catalyst (SPC), innowacyjny materiał kompozytowy na bazie fluoropolimeru opracowany przez naukowców Gore. Sorbent zawarty w tym materiale skutecznie wychwytuje ze strumienia spalin zarówno rtęć pierwiastkową, jak i utlenioną. Jako taki jest niewrażliwy na zmiany charakterystyki paliwa lub procesu spalania, które wpływają na specjację rtęci. Rtęć jest trwale i bezpiecznie wiązana w strukturze SPC na drodze chemisorpcji. Eksploatacja GMCS jest niezwykle prosta, praktycznie bezobsługowa i nie wymaga dozowania żadnych reagentów. Moduły nie zawierają ruchomych części, nie ma potrzeby dokonywania żadnych regulacji w celu utrzymania wydajności podczas zmiany parametrów eksploatacyjnych absorbera. Moduły można układać w stos, aby osiągnąć pożądaną wydajność usuwania rtęci.

Po zainstalowaniu na wylocie absorbera, system GMCS stanowi barierę dla reemisji rtęci. Pozwala to uniknąć stosowania dodatków zapobiegających reemisji z absorbera.

Ponadto system GMCS obniża równocześnie stężenie SO2 w gazach spalinowych. SO2 zawarty w spalinach jest przekształcany katalitycznie do kwasu siarkowego, usuwanego następnie z hydrofobowego materiału SPC. Zapewnia to zwiększenie wydajności odsiarczania i może wyeliminować potrzebę modernizacji czy rozbudowy absorbera dla spełnienia nowych limitów emisji. W niektórych przypadkach dodatkowy potencjał odsiarczania spalin pozwolić może na odłączenie jednego z istniejących poziomów zraszania, oszczędzając w ten sposób koszty energii.

System pozwala na trwałe i stabilne obniżenie stężenia rtęci i SO2 w strumieniu gazów spalinowych w wieloletnim okresie żywotności modułów GMCS.

Systemy redukcji rtęci GORE® Mercury Control System (GMCS) działają w pięciu absorberach w energetyce węglowej w USA. Obecnie trwają prace nad kolejnymi instalacjami, w których zainstalowana moc robocza przekroczy 2100 MW. Moduły GMCS eksploatowane są z sukcesem na gazach spalinowych z elektrowni spalających wszystkie rodzaje węgla: o wysokiej i niskiej zawartości siarki, kamienny, PRB i brunatny.

Współpraca

ENERGOPOMIAR powstał w 1950 r., co czyni go pierwszą firmą pomiarową w kraju. Zatrudniająca prawie 300 pracowników Spółka świadczy profesjonalne usługi pomiarowe i doradcze dla energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa oraz sektora komunalnego m.in. w takich w obszarach jak: ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy cieplno-mechaniczne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna, diagnostyka materiałowa, automatyka, nadzór inwestycyjny, analizy chemiczne i fizykochemiczne (akredytowany zespół laboratoriów).

ENERGOPOMIAR kompleksowo doradza w zakresie dostosowania instalacji do nowych wymagań prawnych, wykonuje analizy wpływu konkluzji BAT na jednostki wytwórcze, doradza w procesach uzyskiwania pozwoleń i decyzji środowiskowych. Firma rzetelnie, zgodnie z najlepszymi tradycjami inżynierskimi wykonuje pomiary gwarancyjne, pomiary emisji, hałasu i rtęci, a także monitoring środowiska w rejonie obiektów przemysłowych i składowisk odpadów.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice

www.energopomiar.com.pl

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Patronat medialny

Patronat medialny

Zobacz więcej

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 695

Warunki uczestnictwa:

 • Koszt udziału jednej osoby w 2 dniach Forum:
  1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 30 kwietnia 2018
  1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 1 maja 2018
  695,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 30 kwietnia 2018 – cena dla przedstawicieli zakładów przemysłowych
 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Udział w kolacji w dniu 10.05.2018 oraz w warsztatach w dniu 11.05.2018.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

Partnerzy poprzedniej edycji

location

Lokalizacja

Czeladź leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Powierzchnia miasta wynosi ok. 1640 ha, a liczba mieszkańców wynosi ok. 33 500. Miasto sąsiaduje od północy i wschodu z Będzinem, od południowego wschodu z Sosnowcem, od południa z Katowicami, a od zachodu i północnego zachodu z Siemianowicami Śląskimi.

Szczegóły dotyczące noclegu i miejsca w hotelu będą rezerwowane po uprzednim potwierdzeniu udziału w Forum – zainteresowanych zapraszam do kontaktu:

Jakub Doleżał, +48 22 740 67 80, jakub.dolezal@powermeetings.eu

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży