W dniach 18-19 maja w Czeladzi spotkali się krajowi eksperci od emisji przemysłowych! Debatowali m.in. o  właśnie przyjętych a długo oczekiwanych konkluzjach BAT dla energetyki. Przyjęte zapisy wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2, NOx i pył, niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych. Dopuszczalnymi poziomami emisji objęte zostały także rtęć, HCl, HF i NH3.

SBB ENERGY S.A. – Partner Merytoryczny III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych zorganizowanego przez Zespół powermeetings.eu w Czeladzi – omówiło dostosowanie Elektrociepłowni Będzin do IED w kontekście przyjętych konkluzji BAT/BREF.

Prezentację Roberta Żmudy, Dyrektora Działu Rozwoju z zainteresowaniem wysłuchało ponad 100 reprezentantów branży ciepłowniczej i energetycznej – kwestia możliwości technologicznych jakimi dysponuje SBB ENERGY to kwestia kluczowa, zważywszy na krótki termin, jaki mamy na dostosowanie się do nowych wymogów i konkluzji BAT.

Pani Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży RedNOx® w Grupie Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. – drugi Partner Merytoryczny Forum – zaprezentowała w trakcie wydarzenia temat skutecznej redukcji tlenków azotu w transporcie i doświadczenie Grupy Azoty w tym obszarze oraz elastyczne podejście do potrzeb branży energetycznej i ciepłowniczej wynikających z konieczności dostosowania się do najnowszych regulacji wynikających z konkluzji BAT.

Sądząc po obserwowanym zainteresowaniu słuchaczy Forum, rozwiązania, jakie proponuje GRUPA AZOTY doskonale wpisują się w potrzeby przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ciepłownictwa.

Więcej informacji już wkrótce!

 

Partnerzy

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat Honorowy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Zgodnie z wizją – Inspekcja to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana instytucja publiczna, dostarczająca instrumentów do prowadzenia efektywnej polityki ekologicznej, wyrażająca troskę o stan środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.

www.gios.gov.pl

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Gospodarz Honorowy

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. to wiodący producent ciepła i energii elektrycznej w Zagłębiu Dąbrowskim.
Przedmiotem działalności EC BĘDZIN Sp. z o.o. jest:

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • Wytwarzanie energii elektrycznej,
 • Przesyłanie energii elektrycznej,
 • Dystrybucja energii elektrycznej,
 • Handel energią elektryczną,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

 

Partner Merytoryczny

Firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, wykonując usługi w zakresie rozruchów, montaży i różnego rodzaju prac specjalistycznych.

Główne obszary naszych działań obejmują:

 • Kompleksowy rozruch bloków energetycznych
 • Modernizacja kotłów w układzie „pod klucz” w celu redukcji emisji NOx i SO2
 • Optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych
 • Wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
 • Czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia
 • Montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Modernizacja kotłów w układzie „pod klucz” w celu współspalania biomasy
 • Konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę
 • Specjalistyczne ekspertyzy w zakresie eksploatacji instalacji energetycznych

Od 2007 r. firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. była wyłącznym partnerem Nalco Mobotec Inc. (NMI) w zakresie implementacji technologii niekatalitycznej redukcji NOx metodą ROFA™ i Rotamix™. W 2012 roku została podpisana umowa przejęcia Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. należąca do NMI, tym samym firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. uzyskała prawo licencji oraz wyłączności w zakresie oferowania technologii odazotowania spalin opartej o ROFA™ i Rotamix™. Licencja obejmuje swym obszarem Polskę oraz 22 Państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystkie realizowane działania spełniają wymogi norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz SCC, a jakość świadczonych przez nas usług ma kluczowe znaczenie dla ciągłego rozwoju Spółki i satysfakcji naszych klientów.

Partner Merytoryczny

Partner Technologiczny

Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. wchodzi w struktury Clyde Bergemann Power Group, organizacji o zasięgu globalnym dostarczającej urządzenia i rozwiązania dla wielu gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki. Portfolio Clyde Bergemann jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi:

 • instalacje ochrony powietrza,
 • systemy czyszczące na ruchu (zdmuchiwacze popiołu), podnoszące sprawność wymiany ciepła,
 • systemy odbioru i transportu materiałów sypkich oraz żużli energetycznych,
 • komponenty i układy wyprowadzania spalin.

W dniu dzisiejszym zakres oferowanych przez Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. produktów skoncentrowany jest na instalacjach ochrony powietrza oraz instalacjach czyszczących kotłów. Oferowane instalacje ochrony powietrza obejmują:

 • instalacje suchego odsiarczania spalin metodą wtrysku suchego sorbentu
 • instalacje półsuchego odsiarczania spalin metodą reaktora fluidalnego jak i metodą dyszy rozpyłowej
 • filtry workowe
 • elektrofiltry

Obecnie Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. wspólnie z firmą SBB Energy S.A. (generalny wykonawca) realizuje instalację odsiarczania spalin metodą reaktora fluidalnego dla EC Będzin. Dla przedmiotowego projektu Clyde Bergemann dostarcza technologię oraz kluczone zespoły niniejszej instalacji. Clyde Bergemann dostarcza instalacje odsiarczania spalin od lat 90-tych ubiegłego wieku i posiada kilkadziesiąt sprawdzonych referencji w tym zakresie. Clyde Bergemann zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy cenią sobie zaangażowanie, profesjonalizm, nowatorskie rozwiązania, pragmatyczne podejście do zagadnień technicznych i dużą elastyczność działania.

Partner Prawny

„Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k. w Warszawie od 2010 r. stanowi część globalnej kancelarii prawnej K&L Gates LLP zatrudniającej około 2000 prawników w biurach na pięciu kontynentach. Biura K&L Gates są strategicznie ulokowane w głównych światowych ośrodkach biznesowych, w tym w Berlinie, Frankfurcie, Paryżu, Londynie, Warszawie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Dubaju, Dausze, Singapurze, Hong Kongu, Pekinie, Sydney i w São Paulo. Zapewnia to naszym klientom globalne rozwiązania prawne świadczone przez lokalnie dostępnego doradcę. K&L Gates reprezentuje wiodące globalne korporacje, rozwijające się przedsiębiorstwa oraz firmy średniej wielkości. Nasza praktyka obejmuje swoim zasięgiem cały rynek i wszystkie kluczowe dziedziny prawa — jest nowoczesna, kompleksowa oraz dynamiczna na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Nasze osiągnięcia znajdują szerokie uznanie ze strony naszych klientów, innych kancelarii i pozostałych uczestników rynku, a także wiodących rankingów międzynarodowych. K&L Gates została uznana przez Acritas 2016 Global Elite Brand Index za jedną z 20 najlepszych marek prawniczych na świecie.

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zdolności do szybkiego działania. Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal500 m.in. w dziedzinie rozwiązywania sporów, restrukturyzacji, własności intelektualnej, nieruchomości, energetyki oraz prawa ochrony środowiska.”

Partner Prawny

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości obsługi prawnej na złożonym globalnym rynku. Firma powstała w marcu 2013 r. w wyniku połączenia międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans LLP, kanadyjskiej firmy prawniczej Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej SNR Denton.
Firma Dentons zbudowana jest na solidnych fundamentach trzech renomowanych kancelarii prawniczych. Każda z nich zapracowała na swoją reputację oraz rzeszę cenionych klientów, odpowiadając na lokalne, regionalne i krajowe potrzeby szerokiego spektrum klientów, wśród której znajdują się — osoby fizyczne, przedsiębiorcy, małe spółki i firmy rozpoczynające działalność; samorządy lokalne, władze na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym oraz agendy rządowe, spółki prywatne oraz publiczne średniej i dużej wielkości, w tym podmioty prowadzące działalność o zasięgu międzynarodowym i globalnym.
Zespół Dentons to ponad 2600 prawników i doradców w 75 biurach w ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce, którzy pracują nad dostarczaniem skutecznych rozwiązań, umożliwiających realizację Państwa celów biznesowych.

Dzięki doświadczeniu o globalnym zasięgu w energetyce, bankowości i finansach, nieruchomościach oraz ubezpieczeniach, Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 36 obszarach prawa.

Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.
Dentons proponuje rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji lub rozstrzygnięcie sporu.
Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Współpraca

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA – dla kontroli procesów technologicznych i ochrony środowiska. Kompletne systemy pomiarowe w formule „pod klucz”

 

–       ciągły monitoring emisji CEM

–       analizatory gazów procesowych i spalin

–       pyłomierze i mierniki przepływu do spalin

–       sondy cyrkonowe

–       ciągły monitoring wody, ścieków i cieczy technologicznych

–        ciągły monitoring odorów

–        spektrometry NIR/Raman dla chemii i farmacji

–        elementy układów poboru i przygotowania próbki

–        chromatografia procesowa do analizy  składu gazu ziemnego, LPG i LNG

–        kalorymetry i wilgotnościomierze procesowe

–        skanery płomienia, palniki przemysłowe, kamery komory paleniskowej, skanery płaszcza pieca

–        detektory gazów

–        stacje meteorologiczne

–        bezkontaktowe pomiary wilgotności, białka oraz grubości warstwy

–        systemy połączeń oraz złączki stalowe, teflonowe, mosiężne

–        przepływomierze ścieków w kanałach otwartych i zamkniętych

–        automaty do poboru prób wody i ścieków

–        sterowniki odsalania, kontroli obiegów chłodzących i wodno-parowych

–        aparatura laboratoryjna i terenowa

 

OMC ENVAG dziś:

Ø    ponad 60 pracowników

Ø  personel pełen profesjonalistów-inżynierów posiadających najlepsze wykształcenie
w obszarze:

 • chemii,
 • inżynierii chemicznej,
 • inżynierii procesowej,
 • elektroniki

Ø    2 najlepsze lokalizacje w Polsce

Ø    ponad 40 samochodów służbowych

Ø    największy dostawca aparatury kontrolno-pomiarowej w kraju

Ø    największy serwis techniczny

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Firma Termall Rozruch Moc Ekologia z siedzibą w Bełchatowie powstała w okresie przemian ustrojowych w Polsce, w 1991 roku, a od 1994 funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie TERMALL Sp. z o.o. ma ugruntowaną i  silną pozycję na rynku w  obszarze inwestycji proekologicznych. Firma zatrudnia 93 osoby, z czego ok.75 % z  wyższym wykształceniem . Nasi specjaliści posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane przepisami prawa budowlanego, energetycznego i jakościowego. Dodatkowym atutem naszej kadry, jest wieloletnie doświadczenie wynikające, z udziału w najważniejszych inwestycjach  w energetyce.

W swojej dotychczasowej działalności, Zarząd Spółki, mając na uwadze możliwości rozwoju, podejmował ryzyko i realizował inwestycje, często w zupełnie nowych, na polskim rynku, obszarach. I tak w celu ograniczenia czynników znacząco wpływających na stan środowiska naturalnego, Spółka TERMALL stworzyła  w swoich strukturach specjalny zespół, zajmujący się nowoczesnymi technologiami, z zakresu energetyki odnawialnej. Wynikiem prac zespołu było wybudowanie pierwszej w województwie łódzkim instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych, wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu, przygotowanie projektu budowy farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk o mocy 30 MW ( pierwsza tego typu inwestycja w centralnej Polsce) oraz udział w realizacji pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych ZUSOK w Warszawie.

Firma TERMALL ma w swojej ofercie następujące obszary działania :

 • Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia budowy
 • Nadzór i koordynacja robót budowlano-montażowych we wszystkich branżach
 • Koordynacja dostaw, prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej
 • Analiza, kompletowanie i kontrola spływu dokumentacji
 • Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem procedur jakościowych przez Wykonawców Robót uczestniczących w procesach inwestycyjnych
 • Przekazanie inwestycji do użytkowania wraz z niezbędną dokumentacją
 • Opracowywanie procedur prowadzenia rozruchu i dokumentacji rozruchowej
 • Koordynacja prac wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w czasie ostatniej fazy prac budowlano-montażowych i w czasie trwania rozruchu
 • Opracowanie harmonogramów i programów prac uruchomieniowo- rozruchowych
 • Przegląd i przygotowanie urządzeń do uruchomienia
 • Próby techniczne urządzeń i instalacji, sprawdzanie sygnalizacji i blokad technologicznych
 • Przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich urządzeń i układów technologicznych
 • Pomontażowe oczyszczanie układów i instalacji (płukanie, chemiczne oczyszczanie, dmuchanie)
 • Ruch regulacyjny – optymalizacja pracy
 • Ruch próbny instalacji
 • Szkolenie personelu
 • Nadzór nad przekazaniem obiektu do eksploatacji
 • Przygotowanie i realizacja projektów ciepłowni, elektrociepłowni i biogazowni w oparciu o paliwa odnawialne
 • Analiza rynku paliw odnawialnych
 • Wykonanie studium wykonalności i biznesplanu
 • Projektowanie i konfiguracja urządzeń do rozładunku, magazynowania i transportu biomasy
 • Odgazowywanie składowisk odpadów – realizacje „pod klucz”

Współpraca

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Zobacz więcej

Poprzednie edycje

Partnerzy poprzedniej edycji

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży