Konferencja

W dniach 14 – 15 czerwca 2018 w Czeladzi odbyła się IV edycja Forum IED, konkluzje BAT, MCP

W trakcie wydarzenia dyskusja Ekspertów skupiona była przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a szczególnie za monitorowanie i ograniczanie emisji przemysłowych.

Prelekcje w trakcie Forum przedstawione zostały przez  przedstawicieli najważniejszych urzędów, czołowych firm energetycznych oraz dostawców nowoczesnych rozwiązań.

Po części konferencyjnej pierwszego dnia Forum odbyła się uroczysta kolacja, która była doskonałą okazją do dalszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń jak również zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Drugiego dnia Forum odbyły się warsztaty, które poprowadził dr Sergiusz Urban, kierujący praktyką Prawa ochrony środowiska w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. W czasie warsztatów omówiona została problematyka zanieczyszczeń powierzchni ziemi, z rozróżnieniem sytuacji związanych z zanieczyszczeniami historycznymi oraz szkodami w środowisku w powierzchni ziemi. Zajęcia miały charakter warsztatowy, stąd też duży nacisk został położony na aspekty praktyczne związane z identyfikacją i konsekwencjami zanieczyszczeń powierzchni ziemi, uczestnicy rozwiązywali także szereg zadań (case studies) przygotowanych przez prowadzącego.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom i partnerom. W szczególności firmie SBB ENERGY S.A. – Partnerowi Merytorycznemu za wsparcie organizacyjne, Grupie Azoty  – Partnerowi TechnologicznemuKancelarii Dentons – Partnerowi Prawnemu oraz firmom współpracującym: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SARadomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.Sumitomo SHI FW Energia PolskaTIGRET W. L. Gore & AssociatesLUEHR FILTEROMC Envag Sp. z o.o.WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr za wsparcie merytoryczne naszego Forum

Już wkrótce zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Forum, a już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach powermeetings.eu

z pozdrowieniami,

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu
Jolanta Szczepaniak
Project Manager
powermeetings.eu

Partnerzy

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Partner Merytoryczny

Firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, wykonując usługi w zakresie rozruchów, montaży i różnego rodzaju prac specjalistycznych.

Główne obszary naszych działań obejmują:

 • Kompleksowy rozruch bloków energetycznych
 • Modernizacja kotłów w układzie „pod klucz” w celu redukcji emisji NOx i SO2
 • Optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych
 • Wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
 • Czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia
 • Montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Modernizacja kotłów w układzie „pod klucz” w celu współspalania biomasy
 • Konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę
 • Specjalistyczne ekspertyzy w zakresie eksploatacji instalacji energetycznych

Od 2007 r. firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. była wyłącznym partnerem Nalco Mobotec Inc. (NMI) w zakresie implementacji technologii niekatalitycznej redukcji NOx metodą ROFA™ i Rotamix™. W 2012 roku została podpisana umowa przejęcia Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. należąca do NMI, tym samym firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. uzyskała prawo licencji oraz wyłączności w zakresie oferowania technologii odazotowania spalin opartej o ROFA™ i Rotamix™. Licencja obejmuje swym obszarem Polskę oraz 22 Państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystkie realizowane działania spełniają wymogi norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz SCC, a jakość świadczonych przez nas usług ma kluczowe znaczenie dla ciągłego rozwoju Spółki i satysfakcji naszych klientów.

Partner Technologiczny

Grupa Azoty jest największą polską grupą chemiczną. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Grupa Azoty oferuje również kompleksowy pakiet roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx® dedykuje dla skutecznej redukcji szkodliwych substancji w przemyśle.

Największe w Polsce zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty – spółki w Puławach, Kędzierzynie i Policach, najwięksi producenci amoniaku i mocznika, dysponują potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do współuczestniczenia w procesie ochrony środowiska poprzez realizację dostaw produktów wykorzystywanych w technologii oczyszczania spalin.

Grupa produktów linii RedNOx®NOXy®, PULNOx® (roztwory mocznika 40 i 45%) i LIKAM® (woda amoniakalna 25%)

Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Jej działania sprawiają, że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu w Europie. To efekt długofalowej strategii przyjętej przez Grupę, której jednym z filarów są nowe inwestycje. Już w tej chwili Spółka prowadzi szeroko zakrojone projekty – do końca 2020 r. na 68 projektów inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy ponad 7 mld zł.

Spółka, nazywana dziś championem narodowym, zatrudnia łącznie prawie 14 tys. pracowników, a jej wartość budowana od lat przez stabilny akcjonariat sprawiła, że została uznana za jedną z firm strategicznych dla polskiej gospodarki. Grupa Azoty to też pierwsza środkowoeuropejska firma, która w 2015 roku znalazła się na liście 40. najbardziej wpływowych podmiotów światowego rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015, a także na opublikowanej przez Boston Consulting Group liście 10 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata. Sukces ten powtórzyła znajdując się na 9 miejscu wśród 189 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata, według Boston Consulting Group, w 2016 r.

Partner Prawny

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości obsługi prawnej na złożonym globalnym rynku. Firma powstała w marcu 2013 r. w wyniku połączenia międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans LLP, kanadyjskiej firmy prawniczej Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej SNR Denton.
Firma Dentons zbudowana jest na solidnych fundamentach trzech renomowanych kancelarii prawniczych. Każda z nich zapracowała na swoją reputację oraz rzeszę cenionych klientów, odpowiadając na lokalne, regionalne i krajowe potrzeby szerokiego spektrum klientów, wśród której znajdują się — osoby fizyczne, przedsiębiorcy, małe spółki i firmy rozpoczynające działalność; samorządy lokalne, władze na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym oraz agendy rządowe, spółki prywatne oraz publiczne średniej i dużej wielkości, w tym podmioty prowadzące działalność o zasięgu międzynarodowym i globalnym.
Zespół Dentons to ponad 2600 prawników i doradców w 75 biurach w ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce, którzy pracują nad dostarczaniem skutecznych rozwiązań, umożliwiających realizację Państwa celów biznesowych.

Dzięki doświadczeniu o globalnym zasięgu w energetyce, bankowości i finansach, nieruchomościach oraz ubezpieczeniach, Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 36 obszarach prawa.

Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.
Dentons proponuje rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji lub rozstrzygnięcie sporu.
Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

Współpraca

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA jest jedyną elektrownią systemową w północno-wschodniej Polsce, produkującą zarówno energię elektryczną jak i cieplną. Składa się z trzech bloków energetycznych o łącznej mocy 681MW. Praca jej bloków jest niezbędna ze względu na występujące ograniczenia sieciowe w północno-wschodniej części KSE. Energia cieplna dostarcza jest odbiorcom przemysłowym i komunalnym z terenu miasta Ostrołęki. Paliwem podstawowym kotłów energetycznych jest węgiel kamienny.

Współpraca

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu jest największym i najbardziej doświadczonym w mieście i regionie producentem i dystrybutorem ciepła. Jest Spółką o większościowym, 99,5% udziale kapitału Gminy Miasta Radomia.

„RADPEC” S.A. wytwarza ciepło w dwóch swoich ciepłowniach: „Południe” (169,5 MWt) i „Północ” (116,3 MWt). Spółka jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej, która ma 174,42 km długości i dostarcza ciepło do 1033 węzłów cieplnych, z których 646 to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane, opomiarowane węzły w eksploatacji.

W roku 2017 Spółka rozpoczęła realizację programu inwestycyjnego „RADPEC 2023+”, mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa i stabilności dostaw ciepła dla mieszkańców Radomia po jak najniższej cenie, którego wytwarzanie będzie efektywne energetycznie oraz sprzyjające środowisku naturalnemu.

„RADPEC” S.A. za nadrzędny cel stawia sobie pełne zadowolenie klientów oraz uzyskanie opinii firmy rzetelnej, uwzględniającej interesy wszystkich swoich partnerów oraz pracowników i akcjonariuszy. Pięćdziesięcioletnia obecność „RADPEC” na rynku ciepłowniczym pozwala uznać jej wieloletnie doświadczenie za cenne dla rozwoju branży.

Współpraca

Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą pond 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce.

Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z  o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych w Polsce i zagranicą.

Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadząca działalność w kilkunastu branżach przemysłowych  m.in. :  produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych

Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.

Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa.

Oferujemy projektowanie, dostawę i budowę „pod klucz” następujących obiektów energetycznych i instalacji ochrony środowiska:

 • Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne spalające wszelkie paliwa stałe, biomasę, odpady i paliwa alternatywne
 •  Kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym (BFB)
 •  Niskotemperaturowe wodne kotły fluidalne CFB
 • Elektrociepłownie biomasowe i wielopaliwowe
 •  Instalacje odsiarczanie metodą suchą w technologii ze skruberem fluidalnym CFB
 •  Kotły odzysknicowe WHB dla hutnictwa metali nieżelaznych

Ponadto świadczymy kompleksowe usługi serwisowe :

 • naprawy, remonty i modernizacje kotłów
 • doradztwo techniczne
 • produkcję, dostawę i montaż części zamiennych ciśnieniowych

Współpraca

Firma TIGRET Sp. z o.o., założona w 1999 roku,  jest dystrybutorem produktów kilku firm – światowych liderów w zakresie oceny jakości wody i ścieków, zwłaszcza w układzie on-line. Układy on-line dając bardzo duży margines bezpieczeństwa, zapewniają utrzymanie i podnoszenie jakości produktów oraz reputacji marki. Głównymi produktami w tym obszarze są systemy do:

oceny ekotoksyczności (testy Toxkit i Microtox oparte na różnych organizmach, zgodne z OECD i ISO). Znakomite narzędzie do ochrony złoża biologicznego oczyszczalni, oceny jakości ścieków i jakości oczyszczania, identyfikacji dostawców toksycznych ścieków i określania maksymalnego dopuszczalnego ładunku od takiego dostawcy. Doskonale nadają się również do monitoringu on-line wody do spożycia i wód procesowych, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.

pomiaru i monitoringu metali w ściekach i wodach (system OVA do pomiaru on-line lub przenośny system PDV do pomiarów laboratoryjnych – pomiary Ag, As III, As total,, Au, B, Cd, Co, Cr VI, Cr total, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Sb III, Se IV, Sn, Te, Ti, U, Zn. System OVA może być wpięty w sieć kontrolną zakładu i umożliwia sterowanie dozowaniem koagulantów w czasie rzeczywistym, przynosząc wymierne oszczędności technologiczne).

pomiaru i monitoringu Biologicznego Zapotrzebowania Tlenu – system on-line

pomiaru i monitoringu Lotnych Związków Organicznych – system on-line

pomiaru i monitoringu THM – system on-line

pomiaru i monitoringu chlorofilu i mętności – system on-line

pomiaru i monitoringu BTEX i WWA – system on-line

pomiaru i monitoringu Al, Cu, NH3, NO2, PO4, Ni, Cr, Cl2, Zn, F, B, Fe, krzemionek, fenoli, cyjanku – systemy on-line dla wody

Dystrybuujemy również analizatory odorów: terenowy Nasal Ranger i laboratoryjny AC’Scent oraz światowy standard w zakresie oceny czystości mikrobiologicznej powietrza: system SAS.

Wykonujemy usługi badań przesiewowych ekotoksyczności, mutagenności, genotoksyczności oraz aktywności hormonalnej dla potrzeb klientów przemysłowych.

Współpraca

W.L. Gore & Associates, Inc. jest międzynarodową firmą technologiczną specjalizującą się w zaawansowanych produktach z fluoropolimerów. Założona w 1958 roku w Newark, Delaware, działa jako prywatna korporacja zatrudniając obecnie ok. 10.000 pracowników w 45 krajach świata.

W portfolio firmy znajdują się wyłącznie innowacyjne i unikalne produkty dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, obronnego, motoryzacji, elektroniki, medycyny, wydobycia ropy i gazu, opakowań, jak również dla chemii i energetyki. Na rynku konsumenckim firma znana jest jako wynalazca i producent wodoodpornych, oddychających tkanin Gore-Tex®.

GORE® Mercury Control System (GMCS) to unikalny, pasywny system redukcji rtęci na bazie stałego sorbentu, przeznaczony do wychwytywania rtęci (zarówno elementarnej, jak i utlenionej) z przemysłowych gazów spalinowych.

Sercem technologii jest Sorbent Polymer Catalyst (SPC), innowacyjny materiał kompozytowy na bazie fluoropolimeru opracowany przez naukowców Gore. Sorbent zawarty w tym materiale skutecznie wychwytuje ze strumienia spalin zarówno rtęć pierwiastkową, jak i utlenioną. Jako taki jest niewrażliwy na zmiany charakterystyki paliwa lub procesu spalania, które wpływają na specjację rtęci. Rtęć jest trwale i bezpiecznie wiązana w strukturze SPC na drodze chemisorpcji. Eksploatacja GMCS jest niezwykle prosta, praktycznie bezobsługowa i nie wymaga dozowania żadnych reagentów. Moduły nie zawierają ruchomych części, nie ma potrzeby dokonywania żadnych regulacji w celu utrzymania wydajności podczas zmiany parametrów eksploatacyjnych absorbera. Moduły można układać w stos, aby osiągnąć pożądaną wydajność usuwania rtęci.

Po zainstalowaniu na wylocie absorbera, system GMCS stanowi barierę dla reemisji rtęci. Pozwala to uniknąć stosowania dodatków zapobiegających reemisji z absorbera.

Ponadto system GMCS obniża równocześnie stężenie SO2 w gazach spalinowych. SO2 zawarty w spalinach jest przekształcany katalitycznie do kwasu siarkowego, usuwanego następnie z hydrofobowego materiału SPC. Zapewnia to zwiększenie wydajności odsiarczania i może wyeliminować potrzebę modernizacji czy rozbudowy absorbera dla spełnienia nowych limitów emisji. W niektórych przypadkach dodatkowy potencjał odsiarczania spalin pozwolić może na odłączenie jednego z istniejących poziomów zraszania, oszczędzając w ten sposób koszty energii.

System pozwala na trwałe i stabilne obniżenie stężenia rtęci i SO2 w strumieniu gazów spalinowych w wieloletnim okresie żywotności modułów GMCS.

Systemy redukcji rtęci GORE® Mercury Control System (GMCS) działają w pięciu absorberach w energetyce węglowej w USA. Obecnie trwają prace nad kolejnymi instalacjami, w których zainstalowana moc robocza przekroczy 2100 MW. Moduły GMCS eksploatowane są z sukcesem na gazach spalinowych z elektrowni spalających wszystkie rodzaje węgla: o wysokiej i niskiej zawartości siarki, kamienny, PRB i brunatny.

Współpraca

LUEHR FILTER jest firmą rodzinną działającą na całym świecie z ponad 75-letnim doświadczeniem w opracowywaniu, konstruowaniu i własnej produkcji “Instalacji do oczyszczania powietrza i spalin”. Na nasze produkty składają się wszystkie komponenty i części począwszy od miejsca odbioru gazów brudnych aż do komina. Dopełnienie stanowią usługi inżynieryjne i serwisowe.  Potwierdzeniem naszych możliwości są referencje z wielu zakątków świata m.in. w przemyśle termicznego przekształcania odpadów, w elektrowniach, przemyśle stalowym i odlewniczym oraz metali nieżelaznych, w przemyśle cementowym, ceramicznym, chemicznym i innych.

LUEHR FILTER to przede wszystkim

 • firma o zasięgu ogólnoświatowym
 • wiedza praktyczna w prawie każdej gałęzi przemysłu
 • własne laboratorium i stałe udoskonalanie rozwiązań dostosowanych indywidualnie dla każdej aplikacji
 • kompleksowa realizacja projektu (począwszy od projektu inżynierskiego aż po rozruch instalacji i obsługę serwisową)
 • oryginalny producent komponentów i części zamiennych – kosze, worki, części filtrów etc.

Nasze instalacje odpylające zapewniają:

 • wyłapywanie cząsteczek pyłu z powietrza i spalin,
 • suchą lub półsuchą chemisorpcję kwaśnych gazów takich jak HF, HCl, SOx
 • adsorpcję PCDD/PCDF i metali ciężkich takich jak Hg,
 • odzysk ciepła.

Nasze instalacje półsuchego odsiarczania w Polsce:

 1. WR25 Bytom
 2. Spalarnia odpadów Szczecin (dwie linie)
 3. 3xWR25 i 1xWR40 Częstochowa (w realizacji)
 4. WR25 Suwałki (w realizacji)

Dane kontaktowe:

Mariusz Buganik

Sales Director Poland

LUEHR FILTER GmbH
Enzer Straße 26 | D-31655 Stadthagen
GERMANY

Oddział Polska – ul. Modlińska 61,
03-199 Warszawa

Mobile:   +48 500 021 358
E-Mail:   m.buganik@luehr-filter.com
Internet: www.luehr-filter.com

Współpraca

OMC Envag Sp. z o.o. – APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA – dla kontroli procesów technologicznych i ochrony środowiska. Kompletne systemy pomiarowe w formule „pod klucz”

 • ciągły monitoring emisji CEM
 • analizatory gazów procesowych i spalin
 • pyłomierze i mierniki przepływu do spalin
 • sondy cyrkonowe
 • ciągły monitoring wody, ścieków i cieczy technologicznych
 • ciągły monitoring odorów
 • spektrometry NIR/Raman dla chemii i farmacji
 • elementy układów poboru i przygotowania próbki
 • chromatografia procesowa do analizy składu gazu ziemnego, LPG i LNG
 • kalorymetry i wilgotnościomierze procesowe
 • skanery płomienia, palniki przemysłowe, kamery komory paleniskowej, skanery płaszcza pieca
 • detektory gazów
 • stacje meteorologiczne
 • bezkontaktowe pomiary wilgotności, białka oraz grubości warstwy
 • systemy połączeń oraz złączki stalowe, teflonowe, mosiężne
 • przepływomierze ścieków w kanałach otwartych i zamkniętych
 • automaty do poboru prób wody i ścieków
 • sterowniki odsalania, kontroli obiegów chłodzących i wodno-parowych
 • aparatura laboratoryjna i terenowa

OMC ENVAG dziś:

 • ponad 60 pracowników
 • personel pełen profesjonalistów – inżynierów posiadających najlepsze wykształcenie w obszarze: chemii, inżynierii chemicznej, inżynierii procesowej, elektroniki
 • 2 najlepsze lokalizacje w Polsce
 • ponad 40 samochodów służbowych
 • największy dostawca aparatury kontrolno – pomiarowej w kraju
 • największy serwis techniczny

Współpraca

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest wiodącą polską kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi z zakresu kluczowych dziedzin prawa gospodarczego. Prawnicy kancelarii to uznani eksperci m.in. prawa zamówień publicznych, restrukturyzacji, prawa korporacyjnego, ochrony środowiska, własności intelektualnej i TMT, prawa konkurencji, nieruchomości, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz prawa pracy. Mają również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, transakcji fuzji i przejęć oraz projektów infrastrukturalnych.

Wysoki poziom usług odzwierciedlają liczne rekomendacje w polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych – m.in. Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, Rzeczpospolita, Polityka Insight – przyznawane zarówno kancelarii, jak i jej prawnikom.

Współpraca

ENERGOPOMIAR powstał w 1950 r., co czyni go pierwszą firmą pomiarową w kraju. Zatrudniająca prawie 300 pracowników Spółka świadczy profesjonalne usługi pomiarowe i doradcze dla energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa oraz sektora komunalnego m.in. w takich w obszarach jak: ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, procesy cieplno-mechaniczne, efektywność energetyczna, chemia energetyczna, diagnostyka materiałowa, automatyka, nadzór inwestycyjny, analizy chemiczne i fizykochemiczne (akredytowany zespół laboratoriów).

ENERGOPOMIAR kompleksowo doradza w zakresie dostosowania instalacji do nowych wymagań prawnych, wykonuje analizy wpływu konkluzji BAT na jednostki wytwórcze, doradza w procesach uzyskiwania pozwoleń i decyzji środowiskowych. Firma rzetelnie, zgodnie z najlepszymi tradycjami inżynierskimi wykonuje pomiary gwarancyjne, pomiary emisji, hałasu i rtęci, a także monitoring środowiska w rejonie obiektów przemysłowych i składowisk odpadów.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice

www.energopomiar.com.pl

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Patronat medialny

Zobacz więcej

Poprzednie edycje

Kontakt