cos tam

W dniach 18-19 maja w Czeladzi spotkali się krajowi eksperci od emisji przemysłowych! Debatowali m.in. o  właśnie przyjętych a długo oczekiwanych konkluzjach BAT dla energetyki. Przyjęte zapisy wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2, NOx i pył, niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych. Dopuszczalnymi poziomami emisji objęte zostały także rtęć, HCl, HF i NH3.SBB ENERGY S.A. – Partner Merytoryczny III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych zorganizowanego przez Zespół powermeetings.eu w Czeladzi – omówiło dostosowanie Elektrociepłowni Będzin do IED w kontekście przyjętych konkluzji BAT/BREF.

Prezentację Roberta Żmudy, Dyrektora Działu Rozwoju z zainteresowaniem wysłuchało ponad 100 reprezentantów branży ciepłowniczej i energetycznej – kwestia możliwości technologicznych jakimi dysponuje SBB ENERGY to kwestia kluczowa, zważywszy na krótki termin, jaki mamy na dostosowanie się do nowych wymogów i konkluzji BAT.

Pani Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży RedNOx® w Grupie Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. – drugi Partner Merytoryczny Forum – zaprezentowała w trakcie wydarzenia temat skutecznej redukcji tlenków azotu w transporcie i doświadczenie Grupy Azoty w tym obszarze oraz elastyczne podejście do potrzeb branży energetycznej i ciepłowniczej wynikających z konieczności dostosowania się do najnowszych regulacji wynikających z konkluzji BAT.

Sądząc po obserwowanym zainteresowaniu słuchaczy Forum, rozwiązania, jakie proponuje GRUPA AZOTY doskonale wpisują się w potrzeby przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ciepłownictwa.

Więcej informacji już wkrótce!

 

W programie drugiego dnia Forum zaplanowaliśmy m.in. wizytę studyjną.

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas III edycji Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie – stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Sukces zeszłorocznej konferencji pokazał, że trafnie odpowiedzieliśmy na oczekiwania specjalistów w tym zakresie.

Warto zarezerwować termin 18-19 maja 2017 już dziś i dołączyć do nas w Czeladzi!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Aktualności

K&L Gates Partnerem Prawnym Forum!

Miło nam poinformować, że Kancelaria K&L Gates dołączyła do grona Partnerów III Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych. W Czeladzi, w charakterze prelegentów wystąpią Pan Mecenas Zbigniew…

UE zatwierdziła tzw. konkluzje BAT!

Przedstawiciele państw Unii Europejskiej 28 kwietnia br.  głosowali w sprawie nowych wymagań środowiskowych dla m.in. firm energetycznych, tzw. konkluzji BAT. Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne…

Piotr Czupryński z EDF Polska S.A. prelegentem Forum

Technologię usuwania metali ciężkich ze ścieków pochodzących z IMOS w trakcie III Forum przedstawi Pan Piotr Czupryński, Kierownik Projektów Badawczo-Rozwojowych, Centrum Badań i Rozwoju, EDF Polska S.A….

Nowe źródła kogeneracyjne TAURON Ciepło w świetle wymagań konkluzji BAT tematem Forum

Miło nam poinformować, że do grona prelegentów Forum dołączył Pan Marcin Staniszewski, Dyrektor Departamentu Produkcji w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Pan Dyrektor wygłosi wykład nt….

Grono uczestników oraz Partnerów Forum rośnie – dołącz do nas i Ty!

Wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w tym wydarzeniu przypominamy, iż tylko do 4 maja br. można zgłosić swój udział w niższej cenie. Zatem prosimy o przesłanie wypełnionych…

EC Test Systems zaprezentuje się w trakcie Forum

Miło nam poinformować, iż firma EC Test Systems ponownie zaprezentuje się podczas Forum nt. ograniczania emisji przemysłowych powermeetings.eu w Czeladzi!

Zobacz więcej

Program

18 maja 2017
8:00-9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00-9:30

Oficjalne otwarcie, wystąpienia Gości Honorowych

 

Moderator:

Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Krzysztof Kwiatkowski, Prezes, EC BĘDZIN S.A

Marek Mrówczyński, Prezes, EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Ziemowit Słomczyński, Prezes, SBB ENERGY S.A

9:30-10:30

Stan prawny dotyczący stosowania konkluzji BAT i BREF. Wymagania wynikające z BAT w BREF dla LCP. Stan prac nad dokumentem referencyjnym BREF dla dużych obiektów spalania paliw

Michał Chędożko, Wydział Najlepszych Dostępnych Technik, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska

Michał Jabłoński, Ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

 

Odstępstwa od konkluzji BAT

Zbigniew Kozłowski, Kancelaria Prawna K&LGates

 

10:30-11:30

Wystąpienia Partnerów Merytorycznych Forum

 

Dostosowanie Elektrociepłowni Będzin do IED w kontekście przyjętych konkluzji BAT/BREF

Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

 

Efekt skutecznej redukcja tlenków azotu z Grupą Azoty

Agnieszka Marzec-Łazuga, Kierownik Sekcji Sprzedaży, Sekcja Sprzedaży RedNOx®, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A.

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-13:00

 

Dyrektywa MCP – wyzwania dla średnich obiektów energetycznego spalania w Polsce

Dyrektywa NEC w sprawie redukcji krajowych emisji

Żaneta Woźniak, Starszy Specjalista, Wydział ds. Ochrony Atmosfery, Departament Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska

 

Zanieczyszczenia powierzchni ziemi (remediacja gruntów)

Agnieszka Skorupińska, Counsel, Kancelaria Prawna Dentons

 

Najczęstsze problemy pojawiające się w toku radzenia sobie z zanieczyszczeniem – doświadczenia ORLEN

Leszek Paprot, Kierownik, Dział Ochrony Środowiska, Biuro Ochrony Środowiska, PKN ORLEN

13:00-14:00

Lunch

14:00-16:00

Forum technologii a praktyka przemysłowa – zastosowanie rozwiązań w praktyce

 

Półsuche metody odsiarczania spalin Clyde Bergemann

Dawid Chojnacki, Inżynier Produktu, Instalacje Ochrony Powietrza, Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o.

 

Doświadczenia z eksploatacji instalacji odsiarczania spalin pracującej w metodzie półsuchej w Elektrowni Skawina.

Marek Bogdanowicz, Menedżer ds. Produkcji, CEZ Skawina S.A.

 

Nowe źródła kogeneracyjne TAURON Ciepło w świetle wymagań konkluzji BAT

Marcin Staniszewski, Dyrektor, Departament Produkcji, TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 

Doświadczenia firmy TERMALL Sp. Z o.o. związane z udziałem w realizacji inwestycji proekologicznych

Stella Dziadzio, Specjalista ds. oczyszczania spalin, TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia

 

Jak zmodernizować system monitoringu emisji, aby spełnił wymagania zawarte w konkluzjach BAT?

Anna Palewicz, Dział Pomiarów Procesowych i Środowiskowych, OMC Envag Sp. z o.o.

 

Technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków pochodzących z IMOS

Piotr Czupryński, Kierownik Projektów Badawczo-Rozwojowych, Centrum Badań i Rozwoju, EDF Polska S.A. w Krakowie

 

Kamery termowizyjne do optycznego wykrywania wycieków gazów

Dariusz Knapek, EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o

 

Wielkogabarytowe tłumiki hałasu w przemyśle

Adrian Leszczyński, Product Manager ENERGOPIAST Sp. z o.o.

 

16:00-17:00

PANEL DYSKUSYJNY:

Jak planować inwestycje mając na uwadze zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych IED oraz zmieniające się środowisko prawne (konkluzje BAT, BREF)

Moderator:

Mirosław Niewiadomski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

Uczestnicy panelu:

Marek Mrówczyński, Prezes, EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Szymon Jagodzik, Dyrektor O/Łagisza, Główny Inżynier ds. Wytwarzania, TAURON Wytwarzanie S.A.

Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

Agnieszka Marzec-Łazuga, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A

19:00-23:00

Uroczysta kolacja

19 maja 2017 - zwiedzanie
10:00

Zbiórka przed EC Bedzin

10:00-12:00

Zwiedzanie EC Będzin.

 

12:00-12:30

Przejazd do Hotelu Szafran

12:30-13:30

Lunch w Hotelu Szafran

19 maja 2017 - warsztaty
10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00-13:00

Warsztaty: Zanieczyszczenia powierzchni ziemi i remediacja gruntów

 

Prowadzący:

Miłosz Tomasik, Kancelaria Prawna K&L Gates

13:00-13:30

Lunch w Hotelu Szafran

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Michał Chędożko

Starszy Specjalista
Wydział Najlepszych Dostępnych Technik
Departament Ochrony Środowiska
Ministerstwo Środowiska

Michał Chędożko

Starszy Specjalista
Wydział Najlepszych Dostępnych Technik
Departament Ochrony Środowiska
Ministerstwo Środowiska

Absolwent Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Doświadczenie zdobywane m.in. w: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii i Zmian Klimatu Szkocji, Ministerstwie Środowiska.

Od kilku lat związany z tematem pozwoleń zintegrowanych, procesem tworzenia dokumentów referencyjnych BREF oraz Konkluzji BAT.

Żaneta Woźniak

Starszy Specjalista
Wydział ds. Ochrony Atmosfery
Departament Powietrza i Klimatu
Ministerstwo Środowiska

Żaneta Woźniak

Starszy Specjalista
Wydział ds. Ochrony Atmosfery
Departament Powietrza i Klimatu
Ministerstwo Środowiska

Marek Mrówczyński

Prezes
EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Marek Mrówczyński

Prezes
EC BĘDZIN Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1998).

Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006). W tym samym roku był radcą prawnym w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (2006). Ukończył aplikację prokuratorską w 2001 roku w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zdając egzamin prokuratorski.

W latach 1998 – 2006 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach początkowo jako asystent naukowo–dydaktyczny, później jako adiunkt naukowo–dydaktyczny.

Od 2002 do lipca 2014 roku był Prezesem Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o .o. Pod jego Zarządem nastąpiła realizacja szeregu inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej, w tym budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów w Polsce – Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. W tym okresie spółka 10-krotnie powiększyła swoje zyski a zatrudnienie wzrosło z 40 do 200 osób.

Dodatkowo w latach 2001 – 2007 był Członkiem Rady Powierniczej Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wolf Tychy sp. z o.o. a w latach 2008 – 2011 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrownia Stalowa Wola SA.
Ponadto od września 2012 roku jest sekretarzem Rady Nadzorczej Tyskich Linii Trolejbusowych sp. z o.o..

W okresie od 2013 do lipca 2014 był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Obecnie, od lipca 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Pod jego zarządem w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. prowadzony jest dynamiczny proces inwestycyjny z nakładem 140 mln zł, związany z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do zaostrzonych norm emisyjnych, które mają obowiązywać w perspektywie najbliższych lat.

Ukończył liczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska w energetyce.

Nagrodzony w 2013 roku Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce.

Uhonorowany Odznaką Ministra Gospodarki „za zasługi dla energetyki”.

Mirosław Niewiadomski

Dyrektor
Departament Ochrony Środowiska
PGE GiEK S.A.

Mirosław Niewiadomski

Dyrektor
Departament Ochrony Środowiska
PGE GiEK S.A.

Marcin Staniszewski

Dyrektor
Departament Produkcji
TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Marcin Staniszewski

Dyrektor
Departament Produkcji
TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej, z branżą energetyczną związany od 2001 r. Karierę zawodową rozpoczynał w elektrociepłowni przemysłowej, gdzie zajmował się min. przygotowywaniem pierwszych wniosków kogeneracyjnych dla energii elektrycznej wytwarzanej w procesie współspalania gazów hutniczych z węglem kamiennym. W okresie 2012 r.- 2014 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Planowania i Nadzoru Wytwarzania  w Spółce TAURON Ciepło sp. z o.o. Obecnie jako Dyrektor Departamentu Produkcji odpowiada min. za procesy planowania produkcji, optymalizacji pracy jednostek wytwórczych, pozyskiwania Praw Majątkowych oraz zarządzania obszarem ochrony środowiska.

Michał Jabłoński

Ekspert ds. ochrony środowiska
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Michał Jabłoński

Ekspert ds. ochrony środowiska
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Legitymujący się dyplomem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Środowiska. Brał udział w pracach forum Rady Unii Europejskiej dotyczących kształtu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Uczestniczy w pracach Technicznych Grup Roboczych w Biurze IPPC w Sewilli przygotowujących dokumenty referencyjne BREF w kilku dziedzinach działalności przemysłowej. Współautor projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska implementującego dyrektywę IED do krajowego porządku prawnego.

Ziemowit Słomczyński

Prezes
SBB ENERGY S.A.

Ziemowit Słomczyński

Prezes
SBB ENERGY S.A.

Robert Żmuda

Dyrektor Działu Rozwoju
SBB ENERGY S.A

Robert Żmuda

Dyrektor Działu Rozwoju
SBB ENERGY S.A

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2001) oraz uczestnik licznych szkoleń i kursów międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe w branży energetycznej zdobywał kolejno w firmach: Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A., Nalco Mobotec, Alstom. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Rozwoju w firmie SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A., która w wyniku przejęcia spółki Nalco Mobotec kontynuuje działalność, skupiając się na dostawie nowoczesnych instalacji dla energetyki do ochrony środowiska.

Agnieszka Marzec-Łazuga

Kierownik Sekcji Sprzedaży
Sekcja Sprzedaży RedNOx®
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Agnieszka Marzec-Łazuga

Kierownik Sekcji Sprzedaży
Sekcja Sprzedaży RedNOx®
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Agnieszka Marzec-Łazuga pełni funkcje kierownika  sprzedaży  w Grupie Azoty „Puławy” S.A. odpowiedzialnego za  produkty RedNOx, czyli  roztwory mocznika i wodę amoniakalną, dedykowane min.  do redukcji spalin. Ponadto koordynuje politykę handlową obszaru RedNox  w Grupie Azoty, współpracując z fabrykami Grupy Azoty w Kędzierzynie- Koźlu i Policach.

Agnieszka Marzec-Łazuga  dołączyła do Grupy Azoty „Puławy” S.A. 16 lat temu, rozpoczynają prace w obszarze wsparcia i administracji. Następnie przez okres 7 lat była członkiem zespołu handlowego  odpowiedzialnego za sprzedaż melaminy  w Spółce. W 2010 roku została kierownikiem sprzedaży , początkowo odpowiedzialnym za AdBlue i nadtlenek wodoru, od 2013 linii produktowej RedNox.

Po połączeniu fabryki Puławy z Grupą Azoty w 2013 roku została również koordynatorem rozwiązań handlowych  w zakresie produkcji mocznika i amoniaku w Grupie Azoty.

Dawid Chojnacki

Inżynier Produktu
Instalacje Ochrony Powietrza
Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o.

Dawid Chojnacki

Inżynier Produktu
Instalacje Ochrony Powietrza
Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o.

Magister inżynier kierunku Zarządzenie i  Inżynieria Produkcji Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę zawodową rozpoczął w 2010r. w Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o., gdzie pracuje do chwili obecnej jako Inżynier Produktu Instalacji Ochrony Powietrza

Zbigniew Kozłowski

Of Counsel, Adwokat
K&L Gates Jamka sp. k.

Zbigniew Kozłowski

Of Counsel, Adwokat
K&L Gates Jamka sp. k.

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W kancelarii K&L Gates kieruje Zespołem Prawa Ochrony Środowiska. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rokrocznie rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe (obecnie plasuje się w kategorii Band 2). Znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleniami zintegrowanymi. Wspiera Klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, cementowego, metalurgicznego, produkcyjnego, nieruchomościowego oraz sektora poszukiwania i wydobywania kopalin. Doradza również organom administracji publicznej. Uczestniczy w projektach związanych z budową i modernizacją elektrowni i innych zakładów przemysłowych. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji, pozwoleń oraz kar środowiskowych.

Miłosz Tomasik

Radca Prawny
Senior Associate
K&L Gates Jamka sp. k.

Miłosz Tomasik

Radca Prawny
Senior Associate
K&L Gates Jamka sp. k.

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym specjalizującym się od ponad 7 lat w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem geologicznym i górniczym.

Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do informacji o środowisku. Bierze udział w rozwijaniu szeregu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu.

Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska na jednej z warszawskich uczelni wyższych. Mec. Tomasik otrzymał rekomendację indywidualną w dziedzinie prawa ochrony środowiska w międzynarodowym rankingu Chambers Europe.

Agnieszka Skorupińska

Counsel
Kancelaria Prawna Dentons

Agnieszka Skorupińska

Counsel
Kancelaria Prawna Dentons

Agnieszka Skorupińska, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu łupkowego (shale gas).

Doradzała podmiotom z sektora energetycznego (w tym paliwowego oraz górniczego), odnawialnych źródeł energii (głównie energii wiatrowej), chemicznego, FMCG, budowlanego, wodociągowego i kanalizacyjnego, gospodarki odpadami, czystych technologii oraz samochodowego.

Prowadzi postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne oraz postępowania w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej w ochronie środowiska. Doradza w procesach inwestycyjnym, transakcjach oraz procesach finansowania.

Marek Bogdanowicz

Menedżer ds. Produkcji
CEZ Skawina S.A.

Marek Bogdanowicz

Menedżer ds. Produkcji
CEZ Skawina S.A.

Magister inżynier o specjalności mechanika. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Pracę w energetyce rozpoczął w 1983 roku  w Elektrowni Skawina S.A. obecnie CEZ  Skawina S.A. W tym okresie był zatrudniony na różnych stanowiskach od Mistrza ds. remontów do Kierownika  w Oddziale Kotłowym i Odpopielania.

W latach 1994 do 1999 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Elektrowni Skawina S.A. a w latach 1999 – 2008 Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego . Obecnie zatrudniony na stanowisku Menedżera ds. Produkcji  w CEZ Skawina S.A.

W okresie swojej pracy  uczestniczył w procesie modernizacji i restrukturyzacji technicznej elektrowni CEZ Skawina S.A. dostosowującej ją do nowych wymagań środowiskowych wynikających z Dyrektyw Unijnych dotyczących instalacji LCP oraz w  przygotowaniu spółki do procesu prywatyzacji i zmian właścicielskich a także funkcjonowania spółki na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej .

Leszek Paprot

Kierownik
Dział Ochrony Środowiska
Biuro Ochrony Środowiska
PKN ORLEN S.A.

Leszek Paprot

Kierownik
Dział Ochrony Środowiska
Biuro Ochrony Środowiska
PKN ORLEN S.A.

Piotr Czupryński

Kierownik Projektu Badawczego
EDF Polska S.A.

Piotr Czupryński

Kierownik Projektu Badawczego
EDF Polska S.A.

Piotr Czupryński pełni funkcję Kierownik Projektów Badawczych w Dziale Badań i Rozwoju EDF Polska. Projekty, którymi zarządza dotyczą zagadnień związanych z rozwojem technologii ochrony środowiska w energetyce. Głównym kierunkiem prac jest oczyszczanie ścieków z mokrego odsiarczania spalin w kontekście nowych planowanych regulacji UE. Obecnie  wdrażane tematy to usuwanie metali ciężkich oraz azotanów ze ścieków. Piotr jest współtwórcą trzech zgłoszeń patentowych i 15 publikacji naukowych.

Wcześniej Piotr Czupryński realizował projekty badawczo-rozwojowe i brał udział w komercjalizacji wyników badań jako asystent naukowy na Akademii Górniczo-Hutniczej, koordynator projektów w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz w Izbie Przemysłowo Handlowej w Krakowie.

Anna Palewicz

Dział Pomiarów Procesowych i Środowiskowych
OMC Envag Sp. z o.o.

Anna Palewicz

Dział Pomiarów Procesowych i Środowiskowych
OMC Envag Sp. z o.o.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej (2004) Wydziału Inżynierii Środowiska. Doświadczenie zawodowe w branży pomiarów środowiskowych zdobywała kolejno w firmach: Technopomiar i OMC Envag. Obecnie zajmuje stanowisko specjalisty ds. pomiarów środowiskowych w firmie OMC Envag, która koncentruje swoje działania na projektowaniu, dostawie i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do pomiarów fizykochemicznych dla energetyki i zakładów przemysłowych.

Stella Dziadzio

Główny Specjalista ds. Instalacji Oczyszczania Spalin
TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia

Stella Dziadzio

Główny Specjalista ds. Instalacji Oczyszczania Spalin
TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia

Zatrudniona w Firmie  Termall Sp. z o.o. na stanowisku Główny Specjalista ds. Instalacji Oczyszczania Spalin.

Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydział Chemiczny Inżynieria Środowiska – 1978- 1983r.

W latach 1983-2012 pracowała w Elektrowni Bełchatów, zbierając doświadczenia w różnych obszarach energetyki zawodowej. Przez pierwsze  lata w Wydziale Kontroli Chemicznej, kontrolując poprawność procesów chemicznych przy produkcji energii elektrycznej. Następnie brała udział w  budowie i rozruchu ,pierwszych w Polsce Instalacji Odsiarczania Spalin,  w których potem nadzorowała proces odsiarczania.

W Zespole Głównych Specjalistów w latach 1998-2006 brała udział w pracach związanych z przygotowywaniem inwestycji dostosowujących Elektrownię Bełchatów do nowych przepisów ochrony środowiska (udział w komisjach przetargowych na kolejne Instalacji odsiarczania spalin, udział w pracach przy uzyskaniu pierwszego w Polsce Pozwolenia Zintegrowanego, przygotowywanie wniosków o uzyskanie dotacji ze środków unijnych na modernizowanie instalacji proekologicznych itp.).

W latach 2007- 2012 pracowała przy budowie , rozruchu i eksploatacji  bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów, zajmując się tematami związanymi z ochroną środowiska, technologiami chemicznymi i sprawami jakości (min. uzyskiwanie pozwoleń, decyzji środowiskowych, nadzór nad działaniami Realizatora na budowie bloku 858 MW, współpraca z biurami projektowymi , opiniowanie dokumentacji, nadzór nad procesami chemicznymi  podczas eksploatacji bloku itp.)

W okresie od listopada 2012 – do czerwca 2016r.  uczestniczyła w pracach Zespołu ds. Budowy Bloku  1075 MW w Elektrowni Kozienice w ENEA Wytwarzanie, na stanowisku Specjalista ds. Technologii chemicznych , Ochrony środowiska i BHP . Zakres prac zbliżony jak podczas budowy Bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów.

Od okresie od lipca do grudnia 2016 r.  jako pracownik firmy Termall prowadziła rozruch Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS II) w Elektrowni Rybnik, na stanowisku Główny Specjalista ds. Oczyszczania Spalin.

Dariusz Knapek

EC Test Systems

Dariusz Knapek

EC Test Systems

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, specjalność Automatyka).

Specjalista z firmy EC Test Systems, od 9 lat zajmuje się wykonywaniem pomiarów termowizyjnych. Uczestniczył w kursach, a następnie zdał egzaminy uprawniające  do otrzymania certyfikatów ITC Level 1 (2007r.), ITC Level 2 (2010r.) i ITC Level 3 (2013r.). Jest jednym z nielicznych w Europie posiadaczem certyfikatu ITC Level 3.

 Prowadzi kursy z termografii od 2009, przeszkolił jak do tej pory ok. 700 osób. Jest jedynym w Polsce licencjonowanym trenerem szwedzkiego centrum podczerwieni Infrared Training Center ITC Level 2.

Adrian Leszczyński

Product Manager ENERGOPIAST Sp. z o.o

Adrian Leszczyński

Product Manager ENERGOPIAST Sp. z o.o

Partnerzy

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat Honorowy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Zgodnie z wizją – Inspekcja to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana instytucja publiczna, dostarczająca instrumentów do prowadzenia efektywnej polityki ekologicznej, wyrażająca troskę o stan środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.

www.gios.gov.pl

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Gospodarz Honorowy

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. to wiodący producent ciepła i energii elektrycznej w Zagłębiu Dąbrowskim.
Przedmiotem działalności EC BĘDZIN Sp. z o.o. jest:

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • Wytwarzanie energii elektrycznej,
 • Przesyłanie energii elektrycznej,
 • Dystrybucja energii elektrycznej,
 • Handel energią elektryczną,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

 

Partner Merytoryczny

Firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, wykonując usługi w zakresie rozruchów, montaży i różnego rodzaju prac specjalistycznych.

Główne obszary naszych działań obejmują:

 • Kompleksowy rozruch bloków energetycznych
 • Modernizacja kotłów w układzie „pod klucz” w celu redukcji emisji NOx i SO2
 • Optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych
 • Wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
 • Czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia
 • Montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle
 • Modernizacja kotłów w układzie „pod klucz” w celu współspalania biomasy
 • Konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę
 • Specjalistyczne ekspertyzy w zakresie eksploatacji instalacji energetycznych

Od 2007 r. firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. była wyłącznym partnerem Nalco Mobotec Inc. (NMI) w zakresie implementacji technologii niekatalitycznej redukcji NOx metodą ROFA™ i Rotamix™. W 2012 roku została podpisana umowa przejęcia Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. należąca do NMI, tym samym firma SBB ENERGY dawniej Remak-Rozruch S.A. uzyskała prawo licencji oraz wyłączności w zakresie oferowania technologii odazotowania spalin opartej o ROFA™ i Rotamix™. Licencja obejmuje swym obszarem Polskę oraz 22 Państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystkie realizowane działania spełniają wymogi norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz SCC, a jakość świadczonych przez nas usług ma kluczowe znaczenie dla ciągłego rozwoju Spółki i satysfakcji naszych klientów.

Partner Merytoryczny

Partner Technologiczny

Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. wchodzi w struktury Clyde Bergemann Power Group, organizacji o zasięgu globalnym dostarczającej urządzenia i rozwiązania dla wielu gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki. Portfolio Clyde Bergemann jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi:

 • instalacje ochrony powietrza,
 • systemy czyszczące na ruchu (zdmuchiwacze popiołu), podnoszące sprawność wymiany ciepła,
 • systemy odbioru i transportu materiałów sypkich oraz żużli energetycznych,
 • komponenty i układy wyprowadzania spalin.

W dniu dzisiejszym zakres oferowanych przez Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. produktów skoncentrowany jest na instalacjach ochrony powietrza oraz instalacjach czyszczących kotłów. Oferowane instalacje ochrony powietrza obejmują:

 • instalacje suchego odsiarczania spalin metodą wtrysku suchego sorbentu
 • instalacje półsuchego odsiarczania spalin metodą reaktora fluidalnego jak i metodą dyszy rozpyłowej
 • filtry workowe
 • elektrofiltry

Obecnie Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. wspólnie z firmą SBB Energy S.A. (generalny wykonawca) realizuje instalację odsiarczania spalin metodą reaktora fluidalnego dla EC Będzin. Dla przedmiotowego projektu Clyde Bergemann dostarcza technologię oraz kluczone zespoły niniejszej instalacji. Clyde Bergemann dostarcza instalacje odsiarczania spalin od lat 90-tych ubiegłego wieku i posiada kilkadziesiąt sprawdzonych referencji w tym zakresie. Clyde Bergemann zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy cenią sobie zaangażowanie, profesjonalizm, nowatorskie rozwiązania, pragmatyczne podejście do zagadnień technicznych i dużą elastyczność działania.

Partner Prawny

„Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k. w Warszawie od 2010 r. stanowi część globalnej kancelarii prawnej K&L Gates LLP zatrudniającej około 2000 prawników w biurach na pięciu kontynentach. Biura K&L Gates są strategicznie ulokowane w głównych światowych ośrodkach biznesowych, w tym w Berlinie, Frankfurcie, Paryżu, Londynie, Warszawie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Dubaju, Dausze, Singapurze, Hong Kongu, Pekinie, Sydney i w São Paulo. Zapewnia to naszym klientom globalne rozwiązania prawne świadczone przez lokalnie dostępnego doradcę. K&L Gates reprezentuje wiodące globalne korporacje, rozwijające się przedsiębiorstwa oraz firmy średniej wielkości. Nasza praktyka obejmuje swoim zasięgiem cały rynek i wszystkie kluczowe dziedziny prawa — jest nowoczesna, kompleksowa oraz dynamiczna na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Nasze osiągnięcia znajdują szerokie uznanie ze strony naszych klientów, innych kancelarii i pozostałych uczestników rynku, a także wiodących rankingów międzynarodowych. K&L Gates została uznana przez Acritas 2016 Global Elite Brand Index za jedną z 20 najlepszych marek prawniczych na świecie.

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zdolności do szybkiego działania. Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal500 m.in. w dziedzinie rozwiązywania sporów, restrukturyzacji, własności intelektualnej, nieruchomości, energetyki oraz prawa ochrony środowiska.”

Partner Prawny

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości obsługi prawnej na złożonym globalnym rynku. Firma powstała w marcu 2013 r. w wyniku połączenia międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans LLP, kanadyjskiej firmy prawniczej Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej SNR Denton.
Firma Dentons zbudowana jest na solidnych fundamentach trzech renomowanych kancelarii prawniczych. Każda z nich zapracowała na swoją reputację oraz rzeszę cenionych klientów, odpowiadając na lokalne, regionalne i krajowe potrzeby szerokiego spektrum klientów, wśród której znajdują się — osoby fizyczne, przedsiębiorcy, małe spółki i firmy rozpoczynające działalność; samorządy lokalne, władze na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym oraz agendy rządowe, spółki prywatne oraz publiczne średniej i dużej wielkości, w tym podmioty prowadzące działalność o zasięgu międzynarodowym i globalnym.
Zespół Dentons to ponad 2600 prawników i doradców w 75 biurach w ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce, którzy pracują nad dostarczaniem skutecznych rozwiązań, umożliwiających realizację Państwa celów biznesowych.

Dzięki doświadczeniu o globalnym zasięgu w energetyce, bankowości i finansach, nieruchomościach oraz ubezpieczeniach, Dentons zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy utalentowanych prawników specjalizujących się w 24 sektorach i 36 obszarach prawa.

Co odróżnia Dentons od innych firm prawniczych?

Dentons to firma o strukturze policentrycznej. Firma nie posiada centrali ani dominującej kultury narodowej. Zapewniamy dostęp do ekspertów na całym świecie, we wszystkich sektorach gospodarki i dziedzinach prawa.
Dentons proponuje rozwiązania. Zamiast teoretycznych analiz, skupiamy się na dostarczaniu konkretnych, praktycznych porad, które umożliwią zawarcie transakcji lub rozstrzygnięcie sporu.
Miarą sukcesu Dentons jest jakość świadczonych usług. Niezależnie od skali czy zakresu potrzeb biznesowych klientów, zapewniamy wsparcie, jakiego potrzebują.

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Współpraca

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA – dla kontroli procesów technologicznych i ochrony środowiska. Kompletne systemy pomiarowe w formule „pod klucz”

 

–       ciągły monitoring emisji CEM

–       analizatory gazów procesowych i spalin

–       pyłomierze i mierniki przepływu do spalin

–       sondy cyrkonowe

–       ciągły monitoring wody, ścieków i cieczy technologicznych

–        ciągły monitoring odorów

–        spektrometry NIR/Raman dla chemii i farmacji

–        elementy układów poboru i przygotowania próbki

–        chromatografia procesowa do analizy  składu gazu ziemnego, LPG i LNG

–        kalorymetry i wilgotnościomierze procesowe

–        skanery płomienia, palniki przemysłowe, kamery komory paleniskowej, skanery płaszcza pieca

–        detektory gazów

–        stacje meteorologiczne

–        bezkontaktowe pomiary wilgotności, białka oraz grubości warstwy

–        systemy połączeń oraz złączki stalowe, teflonowe, mosiężne

–        przepływomierze ścieków w kanałach otwartych i zamkniętych

–        automaty do poboru prób wody i ścieków

–        sterowniki odsalania, kontroli obiegów chłodzących i wodno-parowych

–        aparatura laboratoryjna i terenowa

 

OMC ENVAG dziś:

Ø    ponad 60 pracowników

Ø  personel pełen profesjonalistów-inżynierów posiadających najlepsze wykształcenie
w obszarze:

 • chemii,
 • inżynierii chemicznej,
 • inżynierii procesowej,
 • elektroniki

Ø    2 najlepsze lokalizacje w Polsce

Ø    ponad 40 samochodów służbowych

Ø    największy dostawca aparatury kontrolno-pomiarowej w kraju

Ø    największy serwis techniczny

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Firma Termall Rozruch Moc Ekologia z siedzibą w Bełchatowie powstała w okresie przemian ustrojowych w Polsce, w 1991 roku, a od 1994 funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie TERMALL Sp. z o.o. ma ugruntowaną i  silną pozycję na rynku w  obszarze inwestycji proekologicznych. Firma zatrudnia 93 osoby, z czego ok.75 % z  wyższym wykształceniem . Nasi specjaliści posiadają wszelkie kwalifikacje wymagane przepisami prawa budowlanego, energetycznego i jakościowego. Dodatkowym atutem naszej kadry, jest wieloletnie doświadczenie wynikające, z udziału w najważniejszych inwestycjach  w energetyce.

W swojej dotychczasowej działalności, Zarząd Spółki, mając na uwadze możliwości rozwoju, podejmował ryzyko i realizował inwestycje, często w zupełnie nowych, na polskim rynku, obszarach. I tak w celu ograniczenia czynników znacząco wpływających na stan środowiska naturalnego, Spółka TERMALL stworzyła  w swoich strukturach specjalny zespół, zajmujący się nowoczesnymi technologiami, z zakresu energetyki odnawialnej. Wynikiem prac zespołu było wybudowanie pierwszej w województwie łódzkim instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych, wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu, przygotowanie projektu budowy farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk o mocy 30 MW ( pierwsza tego typu inwestycja w centralnej Polsce) oraz udział w realizacji pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych ZUSOK w Warszawie.

Firma TERMALL ma w swojej ofercie następujące obszary działania :

 • Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia budowy
 • Nadzór i koordynacja robót budowlano-montażowych we wszystkich branżach
 • Koordynacja dostaw, prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej
 • Analiza, kompletowanie i kontrola spływu dokumentacji
 • Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem procedur jakościowych przez Wykonawców Robót uczestniczących w procesach inwestycyjnych
 • Przekazanie inwestycji do użytkowania wraz z niezbędną dokumentacją
 • Opracowywanie procedur prowadzenia rozruchu i dokumentacji rozruchowej
 • Koordynacja prac wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w czasie ostatniej fazy prac budowlano-montażowych i w czasie trwania rozruchu
 • Opracowanie harmonogramów i programów prac uruchomieniowo- rozruchowych
 • Przegląd i przygotowanie urządzeń do uruchomienia
 • Próby techniczne urządzeń i instalacji, sprawdzanie sygnalizacji i blokad technologicznych
 • Przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich urządzeń i układów technologicznych
 • Pomontażowe oczyszczanie układów i instalacji (płukanie, chemiczne oczyszczanie, dmuchanie)
 • Ruch regulacyjny – optymalizacja pracy
 • Ruch próbny instalacji
 • Szkolenie personelu
 • Nadzór nad przekazaniem obiektu do eksploatacji
 • Przygotowanie i realizacja projektów ciepłowni, elektrociepłowni i biogazowni w oparciu o paliwa odnawialne
 • Analiza rynku paliw odnawialnych
 • Wykonanie studium wykonalności i biznesplanu
 • Projektowanie i konfiguracja urządzeń do rozładunku, magazynowania i transportu biomasy
 • Odgazowywanie składowisk odpadów – realizacje „pod klucz”

Współpraca

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Zobacz więcej

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w 2 dniach Forum:

 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 4 maja 2017
 • 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 5 maja 2017
 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Udział w kolacji w dniu 18.05.2017 oraz w zwiedzaniu w dniu 19.05.2017.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; Mbank S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i  później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

Partnerzy poprzedniej edycji

location

Lokalizacja

Czeladź leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Powierzchnia miasta wynosi ok. 1640 ha, a liczba mieszkańców wynosi ok. 33 500. Miasto sąsiaduje od północy i wschodu z Będzinem, od południowego wschodu z Sosnowcem, od południa z Katowicami, a od zachodu i północnego zachodu z Siemianowicami Śląskimi.

Do wyłącznej dyspozycji uczestników wiosennego III Forum Technologii: IED, BREF, BAT. Emisje przemysłowe, dostępne technologie – zarezerwowaliśmy w całości Hotel Szafran w Czeladzi.

Specjalnie dla uczestników Forum wynegocjowaliśmy rabaty od cen standardowych – rabaty obowiązują przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 4 maja 2017.

Szczegóły będą podawane i miejsca w hotelu będą rezerwowane po uprzednim potwierdzeniu udziału w Forum – zainteresowanych zapraszam do kontaktu:

Jakub Doleżał, +48 22 740 67 80, jakub.dolezal@powermeetings.eu

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży