Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V edycji seminarium:

Reforma EU ETS – zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.

Spotkanie organizujemy: 20 września 2017
Lokalizacja: Warszawa

W dniu 28 lutego br. w trakcie Rady UE ds. Środowiska zostało przyjęte podejście ogólne do projektu dyrektywy EU ETS wyznaczającej ramy funkcjonowania zreformowanego systemu EU ETS po 2021 r.. 9 krajów członkowskich w tym także Polska zagłosowało przeciwko reformie. Kilka dni wcześniej, w dniu 15 lutego br. na posiedzeniu plenarnym zaakceptowano parlamentarne poprawki do projektu dyrektywy EU ETS. Szereg propozycji zaproponowanych przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski będzie skutkować wzrostem kosztów z tytułu emisji CO2 dla polskiego przemysłu i energetyki oraz znaczącą podwyżką cen energii dla odbiorców końcowych.

Zmiany, jakie wprowadza reforma zgodnie z propozycją Rady UE i Parlamentu Europejskiego to m.in.:

 • podwyższenie z 12% do 24 %. liczby uprawnień kierowanych do Rezerwy Stabilizacyjnej Rynkowej (MSR – market stability reserve),
 • od 2024 r.coroczne umarzanie uprawnień do poziomu puli aukcyjnej z poprzedniego roku,
 • przyjęcie kryterium emisyjności na poziomie 450 kg CO2 na 1 MWh, co wykluczy ze wsparcia mechanizmami kompensacyjnymi energetykę węglową.

Szacuje się, że konsekwencją przyjęcia zmian zaproponowanych przez Radę UE będzie zwiększenie celu redukcji CO2 dla instalacji objętych systemem ETS z przyjętych obecnie 43% do 54% w 2030 r. (względem 2005 jako roku bazowego). Nowe zasady funkcjonowania Rezerwy Stabilności Rynkowej spowodować mogą z dużym prawdopodobieństwem wzrost cen uprawnień, co stanowić będzie istotną pozycję w rachunku kosztowym przedsiębiorstw.

Nasze spotkanie ma na celu  przekazanie Państwu najbardziej istotnych i problematycznych kwestii jakie obowiązywać będą branżę energetyczną oraz przemysł po zmianach w systemie handlu uprawnieniami do emisji, jak również rozwiać wszelkie wątpliwości co do interpretacji nowych zapisów.

 

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

20 września 2017

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jakub.Dolezal@powermeetings.eu

Prelegenci

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat medialny

Ogólnopolski dwumiesięcznik w całości poświęcony tematyce pozyskiwania czystych nośników energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, promujący zagadnienia oszczędności i efektywnego wykorzystania energii. Wydawany od 2001 r. w nakładzie 6700 egzemplarzy. Stałe działy czasopisma: Informator, Prawo, Edukacja, Technologie, Wywiad miesiąca, Projekty, Inwestycje. Autorzy opisują społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w warsztatach:

 • 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 6 września 2017
 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 7 września 2017
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w warsztatach należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

1

location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży