Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach:

 

Systemy wsparcia OZE po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2017 

Spotkanie organizujemy: 21 września 2017

Lokalizacja: Warszawa

 

Warsztaty dedykowane są szeroko pojętej problematyce systemu aukcyjnego, w kształcie zaproponowanym w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i obejmować będą zarówno jego aspekty formalno-prawne, jak i techniczno-administracyjne.

 • Pierwsza część zajęć poświęcona zostanie analizie i wykładni najnowszych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, z uwzględnieniem projektowanych zmian legislacyjnych, w tym ich skutków dla funkcjonowania systemu wsparcia, a także uprawnień i obowiązków uczestników systemu aukcyjnego;

Prowadzący omówią między innymi:
– zakres przedmiotowy i cele nowelizacji ustawy,
– zasady kalkulacji ceny w ofercie aukcyjnej, w tym projektowane zasady tzw. „korekty ceny” w okresie wsparcia
– definicja „negatywna” pomocy publicznej oraz reguły kumulacji pomocy publicznej w znowelizowanym systemie aukcyjnym,
– moment „wejścia” do aukcyjnego systemu wsparcia – istota i charakter zobowiązania,
– skutki naruszenia terminów wynikających z nowego brzmienia art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy,
– okresy rozliczeniowe,
– zmiany w obszarze zasady pokrywania ujemnego salda
– zmiany w obszarze rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym
– modyfikacje w zakresie brzmienia sankcji karnych;

 • Druga część zajęć – prowadzona będzie z wykorzystaniem komputera, nasi Eksperci wspólnie z uczestnikami zarejestrują konto, zgłoszą instalację do systemu, złożą deklarację bądź wniosek o prekwalifikację, a także szczegółowo omówią i zaprezentują najistotniejsze funkcjonalności IPA, przybliżając strukturę i zasady działania systemu.

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, zajmujący się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka
 • Łukasz Tomaszewski, Ekspert ds. wsparcia OZE, wieloletni pracownik URE


Ze względu na warsztatowy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona.

 

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

30 sierpnia 2017
8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

Warsztaty część I

AUKCJA – NOWY MODEL WSPARCIA

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

Warsztaty część II 

AUKCJA – OGŁOSZENIE – PRZEBIEG – ROZSTRZYGNIĘCIE

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

Warsztaty część III  

INTERNETOWA PLATFORMA AUKCYJNA (IPA)

 • Zajęcia praktyczne

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem:Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Łukasz Tomaszewski

Ekspert ds. wsparcia OZE, wieloletni pracownik URE

Specjalista ds. aukcyjnego systemu wsparcia, uczestnik procesu koncepcyjnego i legislacyjnego ustawy OZE, prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Patronat medialny

Ogólnopolski dwumiesięcznik w całości poświęcony tematyce pozyskiwania czystych nośników energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, promujący zagadnienia oszczędności i efektywnego wykorzystania energii. Wydawany od 2001 r. w nakładzie 6700 egzemplarzy. Stałe działy czasopisma: Informator, Prawo, Edukacja, Technologie, Wywiad miesiąca, Projekty, Inwestycje. Autorzy opisują społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w warsztatach:

 • 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – do 14 września 2017
 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych – od 15 września 2017
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w warsztatach należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

1

location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży

3