Szanowni Państwo,

od stycznia 2018 zacząć ma obowiązywać w polskim porządku prawnym Dyrektywa MIFID II, która wprowadzi szereg zmian do funkcjonowania przedsiębiorstw również w branży energetycznej.

W związku z powyższym, chcąc umożliwić Państwu jak najlepsze przygotowanie się do nowych wyzwań i obowiązków, jakie nakłada na Państwa przedsiębiorstwa Dyrektywa MIFID II zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu:

MIFID II – wpływ Dyrektywy na branżę energetyczną

Termin: 7 września 2017

Lokalizacja: Warszawa

Nasze spotkanie ma na celu  przekazanie Państwu najbardziej istotnych i problematycznych kwestii jakie obowiązywać będą branżę energetyczną po wejściu w życie Dyrektywy jak również rozwiać wszelkie wątpliwości co do interpretacji jej zapisów.

Wśród najważniejszych zagadnień jakie zostaną rozwinięte w trakcie spotkania znalazły się:

 • MIFID II – kluczowe zmiany dla polskiej energetyki
 • Struktura pakietu MIFID II i jego implementacja do polskiego porządku prawnego
 • Wpływ MIFID II na realizację obligo giełdowego
 • Wyłączenia spod reżimu MIFID II
 • Podział portfeli na spekulacyjne i hedgingowe
 • Limity pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych na rynku energetycznym wg MIFID II


Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • wszystkich odpowiedzialnych w swoich firmach za poprawne przystosowanie przedsiębiorstwa do zapisów Dyrektywy MIFID II
 • przedstawicieli działów obrotu
 • przedstawicieli działów handlu emisjami
 • przedstawicieli działów tradingu
 • przedstawicieli działów prawnych
 • Osoby odpowiedzialne za REMIT
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką Dyrektywy MIFID II


Zapraszam do udziału, z pewnością warto zapoznać się z nadchodzącymi zmianami już dziś!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

7 września 2017
9:00 - 9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:30 - 11:15
 • MIFID II – kluczowe zmiany dla polskiej energetyki
 • Struktura pakietu MIFID II i jego implementacja do polskiego porządku prawnego
 • Wpływ MIFID II na realizację obligo giełdowego
11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 13:00
 • Wyłączenia spod reżimu MIFID II – wyłączenie w ramach działalności dodatkowej
13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00
 • Podział portfeli na spekulacyjne i hedgingowe
 • Limity pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych na rynku energetycznym wg MIFID II
15:00 - 15:30
 • Q&A i podsumowanie szkolenia

Prowadzący

Konrad Kosicki

Adwokat, Counsel
GIDE LOYRETTE NOUEL

Counsel w zespole energetyki warszawskiego biura Gide Loyrette Nouel. Doradza pomiotom z sektora energetycznego, w szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem, rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi a także w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych takich jak autostrady i stadiony.
Brał udział w licznych konferencjach i seminariach dotyczących rynku energii, a w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Jest autorem publikacji dotyczących tematyki prawa energetycznego oraz zmian klimatycznych, a także zagadnień prawa cywilnego.
Uzyskał dyplom Master of Laws – LL.M. w dziedzinie European and International Law na Uniwersytecie w Bremie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Współpraca

Warszawskie biuro Gide powstało w 1990 r. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Obecnie zatrudnia około 40 prawników i doradców podatkowych obsługujących zarówno transakcje międzynarodowe, jak i doradzających spółkom lokalnym. Na co dzień polscy prawnicy współpracują z ekspertami z 16 biur Gide na całym świecie.
Gide świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w dziedzinach związanych z sektorem energetycznym. Kancelaria doradza w zakresie prywatyzacji i przejęć, w kwestiach regulacyjnych oraz dotyczących obrotu gazem, energią i towarami, przy projektach inwestycji infrastrukturalnych, a także w związku z finansowaniem projektów, przetargami publicznymi i w kwestiach dotyczących pomocy publicznej. Nasi prawnicy, oprócz dogłębnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego sektora energetycznego, mają doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, fuzji i przejęć, projektów infrastrukturalnych oraz ich finansowania, a także prawa ochrony środowiska.
Prawnicy z warszawskiego biura Gide doradzają między innymi instytucjom finansowym, bankom, firmom ubezpieczeniowym, inwestorom, deweloperom, spółkom Skarbu Państwa oraz ministerstwom. Do klientów kancelarii należą czołowe spółki działające na polskim rynku (m.in. KGHM Polska Miedź, Finmeccanica, L’Oréal, Enterprise Investors, Bank Zachodni WBK, mBank, Bank Pekao, ArcelorMittal, Danone czy Louis Vuitton Moët Hennessy), w tym wiodące spółki z sektora energetycznego i naftowo-gazowego (PGNIG, Dalkia, EDF, PGE, Green Bear Corporation, Suez Energie, SNET).

Patronat medialny

Ogólnopolski dwumiesięcznik w całości poświęcony tematyce pozyskiwania czystych nośników energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, promujący zagadnienia oszczędności i efektywnego wykorzystania energii. Wydawany od 2001 r. w nakładzie 6700 egzemplarzy. Stałe działy czasopisma: Informator, Prawo, Edukacja, Technologie, Wywiad miesiąca, Projekty, Inwestycje. Autorzy opisują społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Warunki uczestnictwa:

 • Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:

1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31.08.2017

1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.09.2017

 • Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Lokalizacja

Metropolitan Building
Plac Piłsudskiego 1
Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży