Zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium:

KOGENERACJA – nowe systemy wsparcia, technologia, finansowanie,

które odbędzie się 12 i 13 grudnia 2019 w Łodzi

Polska posiada potencjał podwojenia produkcji ciepła w kogeneracji dzięki zamianie kotłów ciepłowniczych na jednostki kogeneracji. Kogeneracja jest optymalnym sposobem wykorzystania paliw, ponieważ efektywność takiego procesu może być nawet o 50% większa, niż w przypadku gdy ciepło i energia elektryczna są produkowane osobno. Zmniejsza się też odpowiednio emisja zanieczyszczeń, tj. np.: dwutlenku węgla, pyłów, tlenków siarki i azotu oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji. Niezbędne jest podjęcie działań długoterminowych, których celem będzie eliminacja systemów nieefektywnych poprzez inwestycje m.in. jednostki kogeneracji (w tym również wykorzystujące odnawialne źródła energii). Celem opracowanego nowego systemu wsparcia dla jednostek kogeneracji jest ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także poprawa efektywności wykorzystania nośników energii.

Celem seminarium jest zaprezentowanie kluczowych przepisów ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz zachęta do korzystania z przygotowanych mechanizmów wsparcia. Prezentowane zagadnienia mają pomóc w podjęciu decyzji co do wyboru kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, jego modernizacji, przebudowy czy rozbudowy o jednostki kogeneracji, a w dalszym działaniu o podjęciu decyzji o rodzaju technologii, mocy jednostki, rodzaju paliwa czy lokalizacji inwestycji. Spróbujemy również odnieść się do spraw związanych z dotacjami, a także dokumentacją potrzebną w celu uczestniczenia w systemie wsparcia.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw ciepłowniczych, elektrociepłowni, przedsiębiorstw komunalnych, jednostek samorządu terytorialnego, operatorów istniejących jednostek kogeneracji, małych i średnich przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Do wygłoszenia poszczególnych zagadnień zaprosiliśmy przedstawicieli uczelni, kancelarii adwokackich, producentów jednostek kogeneracji, firm doradztwa gospodarczego, jednostek certyfikujących i weryfikujących oraz przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki. Mamy nadzieję, że ta zebrana grupa specjalistów pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości i ułatwi poruszanie się w meandrach przepisów.

Pierwszego dnia seminarium odbędzie się kolacja, która będzie doskonałą okazją do dalszej wymiany doświadczeń jak również do zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Co w programie?

12 grudnia 2019
8:00 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 – 9:15

Otwarcie Seminarium

9:15 – 9:45

Aktualne regulacje sprzyjające inwestycjom w kogenerację – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Energii

9:45 – 11:00

Wystąpienie Partnera Prawnego

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:30

Wykorzystanie odpadów jako paliwa w kogeneracyjnych systemach ciepłowniczych

12:30 – 13:15

Rozwiązania techniczne dla niezawodowych i efektywnych układów wysokosprawnej kogeneracji

13:15 – 13:45

Możliwości dofinansowania inwestycji kogeneracyjnych

13:45 – 14:45

Lunch

14:45 – 15:30

Audyty energetyczne w ciepłowniach

15:30 – 16:00

Jednostkowy wskaźnik emisji CO2

16:00 – 17:00

Wymogi stawiane przyrządom pomiarowym stosowanym w kogeneracji

Weryfikacja jednostek kogeneracji

19:00

Kolacja

13 grudnia
9:30 – 11:00

Systemy wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

Systemy wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji c.d.

13:00 – 14:00

Lunch

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Współpraca

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Współpraca

  HORUS-ENERGIA Sp. z o.o.

  Patronat Medialny

  GramwZielone.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Zarejestruj się jeszcze dziś!

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   990 1290 Kogeneracja – nowe systemy wsparcia, technologia, finansowanie Zakłady Dostawcy usług i technologii
   • Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu:

   — 990,00 PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30.11.19 – zakłady produkcyjne
   — 1 290,00 PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30.11.19 – dostawcy usług i technologii
   — 1 490,00
   PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.12.19

   • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
   • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek typu: lunch, kawa, herbata, woda, udział w kolacji 12.12.2019
   • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem
    w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   location

    

   Lokalizacja:

   Łódź

   Kontakt

   INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

   Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu Kogeneracja – nowe systemy wsparcia, technologia, finansowanie

   Jesteś zainteresowany seminarium na temat kogeneracji?
   Chcesz wiedzieć więcej?

    
    * pola wymagane