Szanowni Państwo,

już od jakiegoś czasu zaobserwować możemy wzmożone zainteresowanie przez energochłonne zakłady przemysłowe, zarówno chęci wytwarzania energii z OZE na własne potrzeby jak również chęć zakupu energii bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych w ramach umów corporate PPA (Power Purchase Agreements). Głównymi powodami tego trendu oprócz wzrostu proekologicznej świadomości klientów i polepszenia wizerunku marketingowego firmy są wysokie ceny energii wytwarzanej w instalacjach wysokoemisyjnych oraz coraz niższe koszty wytwarzania energii z OZE.

W związku z powyższym zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w wydarzeniu, które będzie platformą do wymiany wiedzy, know how i doświadczeń dla firm energochłonnych zainteresowanych zakupem oraz wytwarzaniem zielonej energii.

 

Forum OZE dla przemysłu
własne źródło OZE vs. umowy PPA

9-10 grudnia 2019 w Warszawie

 

Nasze wydarzenie ma na celu zaprezentowanie i szczegółowe omówienie obydwu wyżej wymienionych rozwiązań i ułatwienie potencjalnym beneficjentom podjęcie najlepszej dla swojego zakładu decyzji.

Po części konferencyjnej pierwszego dnia Forum zapraszamy do udziału w kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych,
a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

W programie drugiego dnia Forum zaplanowaliśmy warsztaty w trakcie których omówione zostaną najważniejsze systemy wsparcia wytwarzania energii z OZE przez zakłady przemysłowe.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

– firm energochłonnych
– przemysłowych odbiorców energii
– wytwórców energii z OZE
– dostawców technologii
– potencjalnych inwestorów
– firmy doradcze i inżynieryjne
– przedstawicieli instytucji i banków finansujących inwestycje energetyczne

 

Zapraszam do udziału!
Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9 grudnia
8:15 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 9:30

Regulacje sprzyjające wytwarzaniu energii z OZE w zakładach przemysłowych

 

Piotr Czopek
Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo Energii

9:30 – 11:00

Systemy wsparcia energii wytwarzanej z OZE

 • Świadectwa pochodzenia jako system „wygasający”
 • Taryfy i premie gwarantowane (FIT/FIP)
 • System aukcyjny
 • Instytucja odbiorcy przemysłowego

 

Katarzyna Szwed-Lipińska
Radca Prawny, Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Wystąpienie Partnera Prawnego Forum – Kancelarii CCLaw

 

Witold Chmarzyński
Radca Prawny, Partner
Kancelaria CCLaw

12:00 – 12:30

Wystąpienie Partnera Strategicznego Forum – GREEN GENIUS

Fotowoltaika – czysta i tania energia bez inwestycji


Sławomir Hinc
Prezes Zarządu
Green Genius

12:30 – 13:00

Magazynowanie energii wytworzonej z OZE

 

Barbara Adamska
Founder & CEO
ADM Poland

13:00 – 13:20

Biowęgiel na cele redukcji CO2 w dużych instalacjach przemysłowych

 

Anna Rozkosz
Bioendev AB

13:20 – 14:00

Własne źródło energii z OZE w zakładach przemysłowych

 • energia z wiatru – Prelegent w trakcie potwierdzania
 • energia ze słońca – Przedstawiciel KGHM (tbc)
 • energia z biomasy – Przedstawiciel IP Kwidzyn
14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 16:30

Umowy PPA – czyli zakup energii z OZE dla zakładów przemysłowych

 

 • Wymogi regulacyjne bezpośredniej sprzedaży energii do odbiorcy
 • Rodzaje umów PPA

Witold Chmarzyński
Radca Prawny, Partner
Kancelaria CCLaw

 

Piotr Szwarc
Ekspert ds. Energetycznych
Kancelaria CCLaw

 

 • Korzyści i wady wynikające z umów PPA

Bartosz Palusiński, Energy Procurement Expert, Co-founder of Enerace

16:30 – 16:45

A może klastry energii lub spółdzielnie energetyczne?

 

Prelegent w trakcie potwierdzania

16:45 – 17:00

Możliwości finansowania inwestycji

 

Przedstawiciel Metropolis Doradztwo Gospodarcze

19:00

Kolacja

10 grudnia
9:30 – 10:45

Warsztat: Proces inwestycyjny w OZE

 

Prowadzący:

Witold Chmarzyński
Radca Prawny, Partner
Kancelaria CCLaw

 

Piotr Szwarc
Ekspert ds. Energetycznych
Kancelaria CCLaw

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

Warsztat: Proces inwestycyjny w OZE c.d.

 

Prowadzący:

Witold Chmarzyński
Radca Prawny, Partner
Kancelaria CCLaw

 

Piotr Szwarc
Ekspert ds. Energetycznych
Kancelaria CCLaw

12:30 – 13:30

Lunch i zakończenie Forum

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Piotr Czopek

Piotr Czopek

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo Energii

Piotr Czopek

Piotr Czopek

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo Energii

Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego.

Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii, gdzie w Departamencie Energetyki, a następnie Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką.

Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej nadzoruje prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania.

Od 2011 r. Ekspert ds. energetyki w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). W latach 2012 -2013 Członek Panelu Ekspertów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W latach 2013 – 2017 Członek Komitetu ds. wyboru projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W latach 2016 – 2019 Członek Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014 – 2020 oraz Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego.
Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk. Doświadczony
administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia
wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Sławomir Hinc

Sławomir Hinc

Prezes Zarządu
Green Genius

Sławomir Hinc

Sławomir Hinc

Prezes Zarządu
Green Genius

Doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej i absolwent Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także na Wirtschaftsuniversität we Wiedniu i Technische Fachhochshule w Berlinie.

Karierę zawodową rozpoczął w Arthur Andersen w 1998 roku, następnie w zespole oil&gas w Andersen Business Consulting. W latach 2004-2008, dyrektor finansowy i prokurent w OGP Gaz-System. W latach 2008-2013 roku członek zarządu ds. finansowych PGNiG S.A. W okresie 2008-2014 członek Rady Nadzorczej Europolgaz. W 2010 powołany do Rady Zarządzającej europejskiego stowarzyszenia firm gazowych i naftowych Eurogas w Brukseli. W latach 2013-2016 prezes PGNiG Upstream Norway.

W latach 2018-2019 związany z branżą rowerową jako prezes holenderskiego producenta rowerów elektrycznych Multicycle B.V. oraz współpracujący z Kross S.A. nad projektem wynajmu rowerów.

W latach 2016-2019 doradca zarządu Helioexperts, firmy z branży instlacji fotowoltaicznych B2C. Od października 2019 prezes Green Genius, spółki z Grupy Modus inwestującej w duże instalacje fotowoltaiczne.

Aneta Muskała

Aneta Muskała

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
International Paper - Kwidzyn

Aneta Muskała

Aneta Muskała

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
International Paper - Kwidzyn

Witold Chmarzyński

Witold Chmarzyński

Radca Prawny / Partner
Kancelaria Prawna CCLaw

Witold Chmarzyński

Witold Chmarzyński

Radca Prawny / Partner
Kancelaria Prawna CCLaw

Otwarty na nowoczesne rozwiązania specjalista, czujący rzeczywiste potrzeby klientów. W swoich działaniach zawsze dąży do jak najkorzystniejszego wyniku dla osoby reprezentowanej, zapewniając kompleksową pomoc na każdym etapie sprawy.

Specjalizuje się m.in. w obsłudze spółek,  procesów inwestycyjnych, a także posiada bogate doświadczenie we wszelkich aspektach prawnych związanych z nieruchomościami. O jego bogatym doświadczeniu świadczą liczne sukcesy związane między innymi z przekształcaniem spółek i działalności gospodarczych, transakcji fuzji i przejęć, bieżącej obsługi firmy oraz wsparcia merytorycznego dla właścicieli biznesu.

Jest autorem licznych publikacji z dziedziny nieruchomości oraz spółek, w tym m.in. współautorem monografii Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach.

Jego pasją (prywatną jak i zawodową) jest elektromobilność – jest ekspertem prawnym śledzącym zmieniające się prawo w tej branży, prelegentem na licznych konferencjach poświęconych tematyce prawnej elektromobilności, gdzie był ekspertem prawnym w zakresie polskich regulacji prawnych w dziedzinie elektromobilności.

Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.

Bartosz Palusiński

Bartosz Palusiński

Właściciel, Członek Zarządu
Enerace

Bartosz Palusiński

Bartosz Palusiński

Właściciel, Członek Zarządu
Enerace

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Bioendev AB

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Bioendev AB

Certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń.

Ekspertka z  zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

Od 8 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka.

Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki pomocy publicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]. Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

Od kilku lat zarządza przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie termicznej obróbki biomasy jak toryfikat i biowęgiel.

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Aplikant Adwokacki
Kancelaria Prawna CCLaw

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Aplikant Adwokacki
Kancelaria Prawna CCLaw

Prawnik, którego przedmiotem zainteresowań są inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości i energetyka, w szczególności odnawialne źródła energii. Doradzał klientom z branży elektroenergetycznej oraz gazowniczej. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzi wzrost rynku niskoemisyjnych technologii i towarzyszące mu uregulowania prawne.

Zaangażowany w rozwój OZE w Polsce. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Bierze także udział w negocjacjach z przedsiębiorstwami pełniącymi funkcję operatorów systemów elektroenergetycznych.

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz organach administracji państwowej, w tym Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Regulacji Energetyki. Mówiący biegle w języku hiszpańskim i otwarty na współpracę z hiszpańskojęzycznymi klientami. Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.

Barbara Adamska

Barbara Adamska

Founder & CEO
ADM Poland

Barbara Adamska

Barbara Adamska

Founder & CEO
ADM Poland

Renata Kałużna

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Renata Kałużna

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner Strategiczny

Green Genius

Green Genius jest częścią międzynarodowego holdingu Modus Group, który działa od 1993 roku na Litwie, Łotwie, w Estonii, Hiszpanii, Polsce, Włoszech i na Białorusi.

Grupa Modus działa w czterech obszarach biznesowych: motoryzacja, nieruchomości, car sharing oraz odnawialne źródła energii. Rozwój OZE jest kluczowy i koncentruje się głównie na wykorzystaniu energii pochodzącej ze słońca i biogazu.

Na polskim rynku Green Genius jest jednym z głównych inwestorów w OZE z portfolio wybudowanych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 50 MW.

Green Genius wykorzystuje swoje doświadczenie, potencjał finansowy i ekologiczne podejście oferując przedsiębiorstwom ekonomiczne rozwiązania, równocześnie dbające o środowisko naturalne.

Partner Prawny

KANCELARIA PRAWNA CCLAW

W dzisiejszych czasach specjalizacja jest koniecznością, a także gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług, dlatego w CCLaw zajmujemy się przede wszystkim obsługą przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, lub są aktualnymi albo byłymi wspólnikami w spółkach.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania biznesu – od doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez obsługę podczas bieżącego funkcjonowania podmiotu, aż po jego ewentualną likwidację. W ramach obsługi codziennej działalności uczestników obrotu gospodarczego w szczególności wspieramy klientów w sporządzaniu i negocjowaniu umów i pomagamy rozwiązywać różnorodne problemy prawne, z którymi spotykają się przedsiębiorcy. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych – w dotychczasowej praktyce przeprowadziliśmy ich kilkaset.

Przy realizowaniu zleceń klientów priorytetem jest dla nas pełne zadowolenie ze strony naszych zleceniodawców. Uzyskujemy to dzięki zapewnianiu kompleksowych usług doradczych oraz wskazywaniu najlepszych rozwiązań dla zabezpieczenia różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych naszych klientów. Nie tylko realizujemy zalecenia klientów, ale także wnosimy wartość dodaną do ich działalności, wskazując rozwiązania, które dla naszych mocodawców są najbardziej korzystne.

Partner

Bioendev AB

Firma Bioendev AB ze siedzibą w Szwecji, producent toryfikatu oraz biowęgla na cele energetyczne oraz na cele redukcji CO2.

Firma posiada technologię do produkcji biowęgla na cele swoich klientów i dysponuje w pełni przygotowana instalację do produkcji na skalę przemysłową.

Od kilku lat intensywnie rozwija swoją działalność uruchamiając kolejne inwestycje jak w Indiach czy w USA wykorzystując w pełni potencjał biomasy swoich klientów oraz dostosowując swóje produkty dla zamawiających.

Swój produkt przede wszystkim kieruje na rynek dla klienta przemysłowego aby w pełni umożliwić wprowadzenie nowych technologii z udziałem biowęgla na różne cele- , redukcja CO2 , spalanie, produkcja, zagospodarowanie odpadów z biomasy.

Firma posiada w pełni dopracowany produkt dla szerokiego grona klientów z sektora energetycznego i przemysłowego.

Firma Bioendev obecnie intenwnsywnie rozwija kilka projektów w Europie Środkowej.

Współpraca

International Paper Kwidzyn

International Paper Kwidzyn jest jednym z wiodących producentów celulozy i papieru w Europie. Będąc krajowym liderem w branży, zakład w Kwidzynie aktywnie wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności.

Współpraca

ENERACE Sp. z o.o.

Patronat Medialny

Portal Przemysłowy

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług 2 Przedstawiciel zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 1390 Forum OZE dla przemysłu Zakłady przemysłowe Dostawcy usług i technologii
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30 listopada 2019
 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 grudnia 2019
 — 1 190,00 PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30 listopada 2019 cena dla zakładów przemysłowych

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 9.12.2019.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

Lokalizacja:

Warszawa

W celu rezerwacji noclegu prosimy o bezpośredni kontakt z Eweliną Nowakowską:

tel.: +48 22 740 67 80

email: Ewelina.Nowakowska@powermeetings.eu

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Forum OZE dla przemysłu

Jesteś zainteresowany Forum?
Chcesz wiedzieć więcej?
* pola wymagane