Szanowni Państwo,

już od jakiegoś czasu zaobserwować możemy wzmożone zainteresowanie przez energochłonne zakłady przemysłowe, zarówno chęci wytwarzania energii z OZE na własne potrzeby jak również chęć zakupu energii bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych w ramach umów corporate PPA (Power Purchase Agreements). Głównymi powodami tego trendu oprócz wzrostu proekologicznej świadomości klientów i polepszenia wizerunku marketingowego firmy są wysokie ceny energii wytwarzanej w instalacjach wysokoemisyjnych oraz coraz niższe koszty wytwarzania energii z OZE.

W związku z powyższym zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w wydarzeniu, które będzie platformą do wymiany wiedzy, know how i doświadczeń dla firm energochłonnych zainteresowanych zakupem oraz wytwarzaniem zielonej energii.

 

Forum OZE dla przemysłu
własne źródło OZE vs. umowy PPA

9-10 grudnia 2019 w Warszawie

 

Nasze wydarzenie ma na celu zaprezentowanie i szczegółowe omówienie obydwu wyżej wymienionych rozwiązań i ułatwienie potencjalnym beneficjentom podjęcie najlepszej dla swojego zakładu decyzji.

Po części konferencyjnej pierwszego dnia Forum zapraszamy do udziału w kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych,
a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

W programie drugiego dnia Forum zaplanowaliśmy warsztaty w trakcie których omówione zostaną najważniejsze systemy wsparcia wytwarzania energii z OZE przez zakłady przemysłowe.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

– firm energochłonnych
– przemysłowych odbiorców energii
– wytwórców energii z OZE
– dostawców technologii
– potencjalnych inwestorów
– firmy doradcze i inżynieryjne
– przedstawicieli instytucji i banków finansujących inwestycje energetyczne

 

Zapraszam do udziału!
Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9 grudnia
8:30 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 9:30

Regulacje sprzyjające wytwarzaniu energii z OZE w zakładach przemysłowych

 

Piotr Czopek
Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
Ministerstwo

9:30 – 11:00

Systemy wsparcia energii wytwarzanej z OZE

 • Świadectwa pochodzenia jako system „wygasający”
 • Taryfy i premie gwarantowane (FIT/FIP)
 • System aukcyjny
 • Instytucja odbiorcy przemysłowego

 

Katarzyna Szwed-Lipińska
Radca Prawny, Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Wystąpienie Partnera Prawnego Forum – Kancelarii CCLaw

Gdzie najlepiej inwestować w fotowoltaikę?

 • grunty rolne – kiedy można wykorzystać je na inwestycje w PV
 • dopuszczalność realizacji inwestycji w MPZP
 • decyzja o warunkach zabudowy – zasada dobrego sąsiedztwa i infrastruktura techniczna
 • decyzja środowiska – kiedy jest wymagana
 • mikroinstalacje

Witold Chmarzyński
Radca Prawny, Partner
Kancelaria CCLaw

 

Piotr Szwarc
Ekspert ds. Energetycznych
Kancelaria CCLaw

12:00 – 12:30

Wystąpienie Partnera Strategicznego Forum – GREEN GENIUS

Fotowoltaika – czysta i tania energia bez inwestycji


Filip Sypko
Kierownik Sprzedaży
Green Genius

12:30 – 13:00

Magazynowanie energii wytworzonej z OZE – technologie, ceny

 • Czy zastosowanie magazynu energii zwiększa opłacalność własnego źródła OZE?
 • Niewystarczające parametry jakościowe energii na potrzeby procesu technologicznego – jak magazyny energii mogą pomóc?
 • Czy magazyn energii to realna opcja inwestycyjna czy też ciągle rozwiązanie przyszłości?

Barbara Adamska
Founder & CEO
ADM Poland

13:00 – 13:30

Biowęgiel na cele redukcji CO2 w dużych instalacjach przemysłowych

 

Anna Rozkosz
Bioendev AB

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Umowy PPA – czyli zakup energii z OZE dla zakładów przemysłowych

 

 • Wymogi regulacyjne bezpośredniej sprzedaży energii do odbiorcy
 • Rodzaje umów PPA

Witold Chmarzyński
Radca Prawny, Partner
Kancelaria CCLaw

 

 • Korzyści i wady wynikające z umów PPA

Bartosz Palusiński
Energy Procurement Expert
Co-founder of Enerace

 

 

 • 100% energii elektrycznej z OZE w ramach umowy VPPA na przykładzie Signify

Bogdan Ślęk
Public & Government Affairs Director CEE
Signify Poland

16:00 – 16:15

Klastry energii – korzyści dla przedsiębiorców

 

Barbara Adamska
Founder & CEO
ADM Poland

18:00

Kolacja

10 grudnia
9:30 – 10:45

Warsztat: Proces inwestycyjny w OZE

Jak przedsiębiorca może zyskać na fotowoltaice?

 

Prowadzący:

Witold Chmarzyński
Radca Prawny, Partner
Kancelaria CCLaw

 

Piotr Szwarc
Ekspert ds. Energetycznych
Kancelaria CCLaw

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

Warsztat: Proces inwestycyjny w OZE

Jak przedsiębiorca może zyskać na fotowoltaice?c.d.

 

Prowadzący:

Witold Chmarzyński
Radca Prawny, Partner
Kancelaria CCLaw

 

Piotr Szwarc
Ekspert ds. Energetycznych
Kancelaria CCLaw

12:30 – 13:30

Lunch i zakończenie Forum

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

  Prelegenci

  Piotr Czopek

  Piotr Czopek

  Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
  Ministerstwo Energii

  Piotr Czopek

  Piotr Czopek

  Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej
  Ministerstwo Energii

  Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego.

  Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii, gdzie w Departamencie Energetyki, a następnie Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką.

  Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej nadzoruje prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania.

  Od 2011 r. Ekspert ds. energetyki w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). W latach 2012 -2013 Członek Panelu Ekspertów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W latach 2013 – 2017 Członek Komitetu ds. wyboru projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W latach 2016 – 2019 Członek Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014 – 2020 oraz Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Radca Prawny
  Ekspert ds. Systemów Wsparcia
  Wieloletni pracownik URE

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Katarzyna Szwed-Lipińska

  Radca Prawny
  Ekspert ds. Systemów Wsparcia
  Wieloletni pracownik URE

  Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego.
  Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

  Filip Sypko

  Filip Sypko

  Kierownik sprzedaży
  Green Genius

  Filip Sypko

  Filip Sypko

  Kierownik sprzedaży
  Green Genius

  W Green Genius odpowiedzialny za rozwój sprzedaży unikatowej usługi „Solar-as-a-service”.

  Od lat związany z branżą energetyczną oraz OZE z różnorodnym doświadczeniem w zakresie sprzedaży, oraz doradztwa technicznego.

  Specjalista z zakresu efektywności energetycznej oraz źródeł energii.

  Propagator idei zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań rynkowych.

  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz student MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

  Bogdan Ślęk

  Bogdan Ślęk

  Dyrektor ds. Public
  & Government Affairs CEE
  Signify Poland

  Bogdan Ślęk

  Bogdan Ślęk

  Dyrektor ds. Public
  & Government Affairs CEE
  Signify Poland

  Dyrektor ds. Public & Government Affairs CEE w Signify Poland sp. z o.o., z wieloletnim doświadczeniem w branży oświetleniowej, od 1992 roku związany z Philips Lighting. Przewodniczący Komitetu Rozwoju Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”, ekspert w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, koordynator licznych projektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, autor ekspertyz dla MG i GIOŚ.

  Witold Chmarzyński

  Witold Chmarzyński

  Radca Prawny / Partner
  Kancelaria Prawna CCLaw

  Witold Chmarzyński

  Witold Chmarzyński

  Radca Prawny / Partner
  Kancelaria Prawna CCLaw

  Otwarty na nowoczesne rozwiązania specjalista, czujący rzeczywiste potrzeby klientów. W swoich działaniach zawsze dąży do jak najkorzystniejszego wyniku dla osoby reprezentowanej, zapewniając kompleksową pomoc na każdym etapie sprawy.

  Specjalizuje się m.in. w obsłudze spółek,  procesów inwestycyjnych, a także posiada bogate doświadczenie we wszelkich aspektach prawnych związanych z nieruchomościami. O jego bogatym doświadczeniu świadczą liczne sukcesy związane między innymi z przekształcaniem spółek i działalności gospodarczych, transakcji fuzji i przejęć, bieżącej obsługi firmy oraz wsparcia merytorycznego dla właścicieli biznesu.

  Jest autorem licznych publikacji z dziedziny nieruchomości oraz spółek, w tym m.in. współautorem monografii Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach.

  Jego pasją (prywatną jak i zawodową) jest elektromobilność – jest ekspertem prawnym śledzącym zmieniające się prawo w tej branży, prelegentem na licznych konferencjach poświęconych tematyce prawnej elektromobilności, gdzie był ekspertem prawnym w zakresie polskich regulacji prawnych w dziedzinie elektromobilności.

  Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.

  Bartosz Palusiński

  Bartosz Palusiński

  Właściciel, Członek Zarządu
  Enerace

  Bartosz Palusiński

  Bartosz Palusiński

  Właściciel, Członek Zarządu
  Enerace

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Bioendev AB

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Bioendev AB

  Certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń.

  Ekspertka z  zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

  Od 8 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka.

  Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki pomocy publicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

  Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]. Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

  Od kilku lat zarządza przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie termicznej obróbki biomasy jak toryfikat i biowęgiel.

  Piotr Szwarc

  Piotr Szwarc

  Ekspert ds. Energetycznych
  Kancelaria Prawna CCLaw

  Piotr Szwarc

  Piotr Szwarc

  Ekspert ds. Energetycznych
  Kancelaria Prawna CCLaw

  Prawnik, którego przedmiotem zainteresowań są inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości i energetyka, w szczególności odnawialne źródła energii. Doradzał klientom z branży elektroenergetycznej oraz gazowniczej. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzi wzrost rynku niskoemisyjnych technologii i towarzyszące mu uregulowania prawne.

  Zaangażowany w rozwój OZE w Polsce. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Bierze także udział w negocjacjach z przedsiębiorstwami pełniącymi funkcję operatorów systemów elektroenergetycznych.

  Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz organach administracji państwowej, w tym Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Regulacji Energetyki. Mówiący biegle w języku hiszpańskim i otwarty na współpracę z hiszpańskojęzycznymi klientami. Świadczy usługi prawne również w języku angielskim.

  Barbara Adamska

  Barbara Adamska

  Founder & CEO
  ADM Poland

  Barbara Adamska

  Barbara Adamska

  Founder & CEO
  ADM Poland

  Barbara Adamska, założycielka firmy ADM świadczącej usługi doradcze na polskim rynku OZE to ekspert w dziedzinie energetyki  odnawialnej oraz autorka licznych publikacji w prasie fachowej.  Od 2016 roku Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki oraz Ekspert Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

  Doradca  w zakresie modelowania biznesowego dla spółek działających w obszarze energetyki, rozwoju i wdrożenia usług z grupy bilansowania i zarządzania energią oraz budowy niezależnych systemów elektroenergetycznych.

  Autorka strategii rozwoju klastra dla 4 klastrów energii: Karkonoskiego Klastra Energii, Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, Słupskiego Klastra Bioenergetycznego oraz Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Wszystkie cztery klastry uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, w tym trzy z nich Certyfikat z Wyróżnieniem.

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr nauk ekonomicznych, specjalizacja: Finanse i Bankowość, mgr filologii niemieckiej) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Laureatka statuetki Osobowość branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy w 2018 r.

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Dyrektor Zarządzający
  powermeetings.eu

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Partner Strategiczny

  Green Genius

  Green Genius jest częścią międzynarodowego holdingu Modus Group, który działa od 1993 roku na Litwie, Łotwie, w Estonii, Hiszpanii, Polsce, Włoszech i na Białorusi.

  Grupa Modus działa w czterech obszarach biznesowych: motoryzacja, nieruchomości, car sharing oraz odnawialne źródła energii. Rozwój OZE jest kluczowy i koncentruje się głównie na wykorzystaniu energii pochodzącej ze słońca i biogazu.

  Na polskim rynku Green Genius jest jednym z głównych inwestorów w OZE z portfolio wybudowanych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 50 MW.

  Green Genius wykorzystuje swoje doświadczenie, potencjał finansowy i ekologiczne podejście oferując przedsiębiorstwom ekonomiczne rozwiązania, równocześnie dbające o środowisko naturalne.

  Partner Prawny

  KANCELARIA PRAWNA CCLAW

  W dzisiejszych czasach specjalizacja jest koniecznością, a także gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług, dlatego w CCLaw zajmujemy się przede wszystkim obsługą przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, lub są aktualnymi albo byłymi wspólnikami w spółkach.

  Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania biznesu – od doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez obsługę podczas bieżącego funkcjonowania podmiotu, aż po jego ewentualną likwidację. W ramach obsługi codziennej działalności uczestników obrotu gospodarczego w szczególności wspieramy klientów w sporządzaniu i negocjowaniu umów i pomagamy rozwiązywać różnorodne problemy prawne, z którymi spotykają się przedsiębiorcy. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych – w dotychczasowej praktyce przeprowadziliśmy ich kilkaset.

  Przy realizowaniu zleceń klientów priorytetem jest dla nas pełne zadowolenie ze strony naszych zleceniodawców. Uzyskujemy to dzięki zapewnianiu kompleksowych usług doradczych oraz wskazywaniu najlepszych rozwiązań dla zabezpieczenia różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych naszych klientów. Nie tylko realizujemy zalecenia klientów, ale także wnosimy wartość dodaną do ich działalności, wskazując rozwiązania, które dla naszych mocodawców są najbardziej korzystne.

  Partner

  Bioendev AB

  Firma Bioendev AB ze siedzibą w Szwecji, producent toryfikatu oraz biowęgla na cele energetyczne oraz na cele redukcji CO2.

  Firma posiada technologię do produkcji biowęgla na cele swoich klientów i dysponuje w pełni przygotowana instalację do produkcji na skalę przemysłową.

  Od kilku lat intensywnie rozwija swoją działalność uruchamiając kolejne inwestycje jak w Indiach czy w USA wykorzystując w pełni potencjał biomasy swoich klientów oraz dostosowując swóje produkty dla zamawiających.

  Swój produkt przede wszystkim kieruje na rynek dla klienta przemysłowego aby w pełni umożliwić wprowadzenie nowych technologii z udziałem biowęgla na różne cele- , redukcja CO2 , spalanie, produkcja, zagospodarowanie odpadów z biomasy.

  Firma posiada w pełni dopracowany produkt dla szerokiego grona klientów z sektora energetycznego i przemysłowego.

  Firma Bioendev obecnie intenwnsywnie rozwija kilka projektów w Europie Środkowej.

  Współpraca

  Signify Poland Sp. z o.o.

  Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy.

  Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2018 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,4 miliarda euro.

  Zatrudniamy około 28 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata.

  Już trzy lata z rzędu zostaliśmy określeni mianem Industry Leader według Dow Jones Sustainability Index.

  Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze, LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.

  Współpraca

  ENERACE Sp. z o.o.

  Współpraca

  ADM Poland

  ADM Poland to zespół ekspertów energetyki rozproszonej. Działamy na rynku energii odnawialnej od 2012 roku. Naszą kompetencją jest branża fotowoltaiczna oraz magazynowanie energii. Wierzymy, że proces przechodzenia od energetyki scentralizowanej, z wielkoskalowymi elektrowniami konwencjonalnymi oraz rozbudowaną siecią przesyłową i dystrybucyjną w stronę energetyki rozproszonej, gdzie energia wytwarzana i zużywana jest lokalnie, już się rozpoczął. Chcemy pomóc naszym klientom wpisać się w ten proces w sposób pozwalający na osiągnięcie realnych korzyści ekonomicznych,  społecznych oraz środowiskowych.

   

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  GramwZielone.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  onOZE.pl

  Patronat Medialny

  TerazŚrodowisko.pl

  Patronat Medialny

  AutomatykaOnline.pl

  Patronat Medialny

  Portal Przemysłowy

  Rejestracja

  Lub wypełnij formularz online:

   Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   Zgłaszający uczestnictwo
   Dane firmy do faktury VAT
   Ilość uczestników*
    


   Cena netto: PLN + VAT za osobę
   Wartość netto: 0 PLN
   Wartość brutto: 0 PLN
   Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

   Wybierz konferencje lub warsztaty
   Data
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

   Uczestnik 1

   Uczestnik 2

   Uczestnik 3

   Uczestnik 4

   Uczestnik 5

   1190 1390 Forum OZE dla przemysłu Zakłady przemysłowe Dostawcy usług i technologii
   • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

    — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30 listopada 2019
    — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 grudnia 2019
    — 1 190,00 PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 30 listopada 2019 cena dla zakładów przemysłowych

   • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
   • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 9.12.2019.
   • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
   • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
   • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
   • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
   • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
   • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
   • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
   • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
   • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
   • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
   • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
   location

    

   Lokalizacja:

   Best Western Hotel Felix ***

   ul. Omulewska 24
   Warszawa

   Kontakt

   INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

   jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Forum OZE dla przemysłu

   Jesteś zainteresowany udziałem w kolejnej edycji Forum OZE w przemyśle 2020?
   Zostaw namiary poniżej – skontaktujemy się z Tobą 😊
    * pola wymagane