Szanowni Państwo,

już od jakiegoś czasu zaobserwować możemy wzmożone zainteresowanie przez energochłonne zakłady przemysłowe, zarówno chęci wytwarzania energii z OZE na własne potrzeby jak również chęć zakupu energii bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych w ramach umów corporate PPA (Power Purchase Agreements). Głównymi powodami tego trendu oprócz wzrostu proekologicznej świadomości klientów i polepszenia wizerunku marketingowego firmy są wysokie ceny energii wytwarzanej w instalacjach wysokoemisyjnych oraz coraz niższe koszty wytwarzania energii z OZE.

W związku z powyższym zespół powermeetings.eu zaprasza do udziału w wydarzeniu, które będzie platformą do wymiany wiedzy, know how i doświadczeń dla firm energochłonnych zainteresowanych zakupem oraz wytwarzaniem zielonej energii.

 

Forum OZE dla przemysłu

14-15 listopada 2019

 

Nasze wydarzenie ma na celu zaprezentowanie i szczegółowe omówienie obydwu wyżej wymienionych rozwiązań i ułatwienie potencjalnym beneficjentom podjęcie najlepszej dla swojego zakładu decyzji.

Po części konferencyjnej pierwszego dnia Forum zapraszamy do udziału w kolacji, która będzie doskonałą okazją do dalszych rozmów branżowych,
a niepowtarzalna atmosfera towarzysząca każdemu naszemu spotkaniu z pewnością ułatwi nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

W programie drugiego dnia Forum zaplanowaliśmy warsztaty w trakcie których omówione zostaną najważniejsze systemy wsparcia wytwarzania energii z OZE przez zakłady przemysłowe.

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

– firm energochłonnych
– przemysłowych odbiorców energii
– wytwórców energii z OZE
– dostawców technologii
– potencjalnych inwestorów
– firmy doradcze i inżynieryjne
– przedstawicieli instytucji i banków finansujących inwestycje energetyczne

 

Zapraszam do udziału!
Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

14 listopada
8:00 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 10:00

Regulacje sprzyjające wytwarzaniu energii z OZE w zakładach przemysłowych

10:00 – 10:30

Wystąpienie Partnera Prawnego Forum

10:30 – 11:00

Wystąpienie Partnera Strategicznego Forum

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

Własne źródło energii z OZE w zakładach przemysłowych

 • energia z wiatru
 • energia ze słońca
 • energia z biomasy
 • energia z biogazu
 • Case study z przeprowadzonych inwestycji
13:00 – 13:30

Wystąpienie Partnera Technologicznego Forum

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Umowy Corporate PPA – czyli zakup energii z OZE dla zakładów przemysłowych

 • wymogi regulacyjne bezpośredniej sprzedaży energii do odbiorcy
 • rodzaje umów PPA
 • korzyści dla dostawcy i odbiorcy wynikające z bezpośredniej sprzedaży energii

 

16:00 – 16:30

A może klastry energii lub spółdzielnie energetyczne?

16:30 - 17:00

Magazyny energii wytworzonej z OZE

17:00 – 17:30

Możliwości finansowania inwestycji

19:00

Kolacja

15 listopada
9:30 – 13:00

Warsztaty – Aktualnie funkcjonujące systemy wsparcia energii wytwarzanej z OZE

13:00

Lunch

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług 2 Przedstawiciel zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobę

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 1390 Forum OZE dla przemysłu Zakłady przemysłowe Dostawcy usług i technologii
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum:

 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31 października 2019
 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 listopada 2019
 — 1 190,00 PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31 października 2019 cena dla zakładów przemysłowych

 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda. Uczestnictwo w kolacji w dniu 14.11.2019.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na Forum jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Forum, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY