CHO vs Wellbeing

Czy pakiet benefitów dla pracowników (wellbeing) jest wystarczający do poczucia wysokiego zadowolenia pracowników z pracy? Jaka jest rola Chief Happiness Officera? To tylko niektóre tematy dyskutowane podczas ostatnich warsztatów. Cieszymy się że możemy wspólnie definiowac zakres obowiązków Chief Happiness Officera na polskim rynku.

Is the package of benefits for employees (wellbeing) sufficient for the feeling of high satisfaction of employees from work? What is the role of Chief Happiness Officer ? These are just some of the topics discussed during the last workshop. We are glad that we can define the responsibilities of Chief Happiness Officer together on the Polish market.

Soft HR & Hard HR: together or separately

Can the HR department in a large company effectively manage both, soft HR (taking care of employees Motivation and TalentManagement and hard HR (documents processing, payroll calculating)? It was one of the topics discussed during our last Workshop Happy Tuesday: from ‘part in the machine’ by Wellbeing to ChiefHappinessOfficer‚, organized on February 26th, 2019. Czy dział HR w dużej firmie może równocześnie efektywnie zarządzać miękkim HR (dbanie o motywację pracowników i zarządzanie talentami) i twardym HR (prowadzenie dokumentacji, naliczanie płac)? To był jeden z punktów dyskutowanych podczas warsztatów ‘Happy Tuesday: od ‘Trybika’ przez Wellbeing po Chief Happiness Officer’, 26 lutego 2019.

Merytorycznie i energetycznie – warsztaty

Tak było 26.02.19 😊 Dziękujemy za ciekawe, merytoryczne, motywacyjne i energetyczne warsztaty! Cudownie spotkać się w gronie osób tak pozytywnie nakręconych, które mają wiedzę, chęć i zapał do działania i kreowania pozycji Chief Happiness Officer na rynku polskim.

That was yesterday. 😊 Thank you for interesting, substantive, motivational and energetic workshops! It is wonderful to meet a group of upbeat people, who have the knowledge, willingness and enthusiasm to act and create the position of Chief Happiness Officer on the Polish market.

CHO in numbers: 50%

Genes have 50% impact on our personality. The remaining 50% is the influence of environment and experience.

Geny mają 50% wpływu na naszą osobowość. Pozostałe 50% to wpływ środowiska i doświadczeń.

Info ze strony: verywellmind.com

Wojciech Walania

Ciągły rozwój to jeden z tych elementów na które Wojtek kładzie największy nacisk. Stawia sobie kolejne cele. Realizuje je z dużą determinacją i zaangażowaniem.

Zawodowo związany ze znanym inwestorem i deweloperem inwestującym na terenie Gdańska. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, będąc zaangażowanym na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego – od fazy rozwoju projektu, jego realizacji, przez komercjalizację, a kończąc na zarządzaniu portfelem nieruchomości.

Prywatnie również inwestuje w nieruchomości – mieszkania na wynajem – między innymi w tym temacie prowadzi blog: wojtekwalania.com

Prowadzi wykłady w wielu tematach, od inwestowania przez finansowanie po zarządzanie nieruchomościami oraz w obszarach związanych z rozwojem, inspiracją, zarządzaniem stresem Zjedz Swój Strach. W wolnych chwilach zmaga się z grawitacją na dwa sposoby: wyskakuje z samolotów i dźwiga ciężary w trójboju siłowym zdobywając między innymi tytuł Mistrza Polski XPC.

1-minutowa pochwała

1-minutowa pochwała. Chwal: natychmiast, w odniesieniu do konkretnego zachowania, konsekwentnie, pokaż pozytywny wpływ na zespół i organizację, zachęć do dalszej pracy w ten sposób.

1-minute appraisal. Praise: at once, in relation to the specific behavior, consistently, show positive impact on the team and organization, encourage to continue working this way.

Sławek Tessar

Psychologia społeczna, kształtowanie relacji międzyludzkich i zawodowych, zastosowanie pedagogiki w pracy zawodowej i rozwój osobisty poprzez świadome działanie to główne obszary zainteresowań Sławka. Prywatnie pasjonat i instruktor fotografii ukończył Akademię Fotografii w Warszawie oraz Studium Realizacji Filmów. Należy do Federacji Niezależnych Twórców Filmowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku. Ukończył kursy i szkolenia doskonalące między innymi w Akademii Obrony Narodowej z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami, warsztaty z zakresu współpracy z mediami, autoprezentacji czy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako żołnierz zawodowy pracował w Wydziale Prasowym Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej , a obecnie służy w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Oddziale Współpracy Cywilno – Wojskowej (CIMIC).

Social psychology, shaping interpersonal and professional relationships, application of pedagogy in professional work and personal development through conscious action are the main areas of interest of Sławek. Privately, he is an enthusiast and photography instructor graduated from the Academy of Photography in Warsaw and the Film Realization Study. He belongs to the Federation of Independent Film Makers and the Polish Association of Sound Providers. At the National Defense Academy he completed courses and trainings in the field of social communication and contacts with the media, workshops in the field of media cooperation, self-presentation and IT security. As a professional soldier, he worked in the Press Department of the Command of the 16th Pomeranian Mechanized Division, and currently serves in the Command of the Multinational Division of the North East in the Civilian-Military Cooperation Department (CIMIC).

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu