Forum IED, Konkluzje BAT, MCP

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

Kogeneracja w przemyśle – jak pozyskać finansowanie

Dyrektywa RED II a szanse rozwoju OZE w Polsce

Ślad węglowy w przedsiębiorstwie

Wodór jako sposób na dekarbonizację w przemyśle Lipiec 2020