Uprawnienia i obowiązki odbiorców przemysłowych

Mając na uwadze opublikowanie przez Prezesa URE w końcówce ub. roku wykazów odbiorców przemysłowych na rok 2018, a także w związku z trwającym do dnia 30 czerwca 2018 r. okresem realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia, względnie uiszczania opłat zastępczych za rok 2017 – „oze”, „kogeneracja”, „efektywność energetyczna” – serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym uprawnieniom oraz obowiązkom odbiorców przemysłowych.

Podczas zajęć prowadzący szczegółowo omówią zagadnienia problemowe związane ze statusem odbiorcy przemysłowego oraz jego funkcjonowaniem w ramach szeroko pojętego systemu prawa energetycznego.

Nadto, w związku ze zbliżającym się terminem wykonania obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia za rok 2017, w toku spotkania przedstawimy szczegółowe zasady realizacji tych obowiązków, w tym skutki ich naruszenia. Pragniemy podkreślić, iż odrębna część seminarium poświęcona zostanie odbiorcom przemysłowym objętym wykazem Prezesa URE obowiązującym w roku 2018. Nasi eksperci dokonają kompleksowej analizy przepisów adresowanych do tego rodzaju podmiotów, wraz ze wskazaniem ustawowych terminów dotyczących składanych przez nie oświadczeń i informacji.

Prowadzący, na przykładzie wybranych stanów faktycznych omówią najczęstsze błędy pojawiające się w działaniach odbiorców przemysłowych, dokonają analizy zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, przedstawią najnowszą interpretację zagadnień problemowych występujących w tym obszarze oraz aktualne orzecznictwo sądowe, a także skutki i charakter decyzji Organu Regulacyjnego o zakazie korzystania z uprawnień odbiorcy przemysłowego.

Chcąc przybliżyć Państwu zagadnienia problemowe występujące w praktyce funkcjonowania instytucji „odbiorcy przemysłowego”, a przede wszystkim zapoznać z wszelkimi procedurami i wymaganiami w zakresie realizacji obowiązków – „oze”, „kogeneracja” oraz „efektywność energetyczna”, serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium:

Odbiorca przemysłowy w systemie prawa energetycznego – zakres uprawnień i obowiązków, status prawny,

które odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie

Spotkanie poprowadzą:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znany i ceniony ekspert ds. systemów wparcia, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Pan Robert Wrzesień – mgr inż. elektryk o specjalności energetyka lokalna, absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczania pomocy publicznej z ustawy KDT. Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialny w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz za zagadnienia związane z instytucją odbiorcy przemysłowego.

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu! 

Więcej informacji o seminarium pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/odbiorca-przemyslowy-w-systemie-prawa-energetycznego/

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu