Wodór traktowany jest jako kluczowe rozwiązanie w procesie dekarbonizacji w przemyśle, a jego zastosowanie oraz potencjał dla gospodarki stały się w ostatnim czasie bardzo ważnym oraz popularnym tematem.

Zatem dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć jakie są sposoby na wykorzystanie wodoru w dekarbonizacji przemysłu zapraszamy do udziału w III edycji szkolenia online:

 

Wodór jako sposób na dekarbonizację

w przemyśle i miksie energetycznym

25 sierpnia 2020, @online

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Seminarium odbędzie się w formie webinaru on-line , zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

 

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kalużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:30 - 11:00

I część szkolenia

 

Ramy prawne technologii wodorowej w Polsce.

 • Wodór w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.
 • Technologia wodorowa w procesie dekarbonizacji
 • Europejska Strategia Wodorowa
 • Polska Strategia Wodorowa
 • Wodór w transporcie, strefa czystego transportu
 • Wodór, a Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
 • Unijne ramy dla pojazdów napędzanych wodorem
 • Wnioski – konieczne zmiany prawa w celu rozwoju technologii wodorowej

 

Michał Andruszkiewicz

Counsel, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych
Kancelaria CMS

11:00 - 11:15

Przerwa 

 

11:15 - 13:00

II część szkolenia

 

 • Miejsce wodoru i jego potencjał w procesach  dekarbonizacji w przemyśle oraz w miksie energetycznym
 • Możliwości rynkowe dla biowodoru 
 • Technologie produkcji wodoru green/blue 
 • Możliwości pozyskania finansowania inwestycji produkcji wodoru 

 

Anna Rozkosz

SilviEnergy
Polska Rada Biowęgla i Biomasy

13:00 - 13:30

Sesja Q&A

 

Prowadzący

Michał Andruszkiewicz

Michał Andruszkiewicz

Counsel, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych
Kancelaria CMS

Michał Andruszkiewicz jest adwokatem w randze Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS, kieruje również poznańskim biurem CMS.

Michał specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 10 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach. Doświadczenie Michała obejmuje między innymi doradztwo przy przygotowywaniu i realizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej polipropylen), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz projektów związanych z rozbudową sieci elektroenergetycznej. Michał wspiera także swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, umowy o przyłączenie, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy związane z nabyciem technologii, a także wieloletnie umowy serwisowe oraz umowy dostawy i o świadczenie usług w projektach realizowanych w formule multi-contracting. Michał pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu, w tym taryfowania przedsiębiorstw energetycznych, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.

Michał ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studium prawa brytyjskiego i europejskiego oraz studium prawa niemieckiego. Z kancelarią CMS związany jest od 2011 roku.

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

SilviEnergy
Polska Rada Biowęgla i Biomasy

Certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń.

Ekspertka z  zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

Od 8 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka.

Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki pomocy publicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]. Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

Od kilku lat zarządza przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie termicznej obróbki biomasy jak toryfikat i biowęgiel.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

Kancelaria CMS

Współpraca

SilviEnergy

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  490 Wodór jako sposób na dekarbonizację w przemyśle i miksie energetycznym
  • Koszt udziału w szkoleniu:

             490,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo – link do indywidualnego dostępu do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Wychodząc naprzeciw aktualnie panującej sytuacji i dbając o Państwa bezpieczeństwo a jednocześnie nie chcąc, aby tracili Państwo możliwość udziału w naszym interesującym wydarzeniu – zapraszamy do udziału w szkoleniu w formie webinaru on-line.

   

  Co to oznacza?

  Że nie wychodząc z domu lub firmy i na każdym nośniku z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon) mogą Państwo brać czynny udział w naszym wydarzeniu

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Wodór jako sposób na dekarbonizację w przemyśle i miksie energetycznym

  Jesteś zainteresowany szkoleniem online❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
   * pola wymagane