Wodór paliwem przyszłości w kierunku dekarbonizacji przemysłu

V edycja
Konferencja @online
ZAREJESTRUJ SIĘ

Dlaczego warto wziąć udział?

Biorąc pod uwagę rozpęd jakiego nabrało zainteresowanie potencjałem inwestycji wodorowych w polskiej gospodarce organizujemy kolejną edycję seminarium, w trakcie którego stworzymy miejsce do dyskusji i wymiany doświadczeń, aby pozytywnie przyczynić się do popularyzowania wiedzy na temat technologii oraz możliwości wykorzystania paliwa jakim jest wodór w dekarbonizacji polskiego przemysłu.

✔ Spotkasz się wirtualnie z przedstawicielami branży!

✔ Zdobędziesz lub uzupełnisz swoją wiedzę

✔ Poznasz najnowsze trendy

✔ Zapoznasz się ze zmianami w prawie

✔ Wymienisz się doświadczeniami

Wodór paliwem przyszłości w kierunku dekarbonizacji przemysłu marzec 2021

Aktualności

Czas na polskie technologie wodorowe

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zaprasza do składania projektów z obszaru technologii i systemów wodorowych, których realizacja będzie możliwa dzięki... Więcej →

Nowa Energia – nabór na innowacyjne projekty wodorowe rusza od 18 marca 2021

Innowacje w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru jako pierwsze uzyskają wsparcie w ramach programu „Nowa Energia”, który uruchamia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki... Więcej →

Czy wodór i technologia P2G zoptymalizują system energetyczny? Kolejne rekomendacje ACER i CEER

Sposoby regulacji technologii Power-to-Gas (P2G) to temat kolejnej Białej Księgi – drugiego dokumentu z serii rekomendacji europejskich regulatorów odnoszących się do wybranych zagadnień objętych Europejskim Zielonym... Więcej →

Jak regulować sieci wodorowe i transport wodoru? ACER i CEER przedstawiają rekomendacje

9 lutego 2021 r. europejscy regulatorzy ds. energii w ramach ACER i CEER opublikowali pierwszy z serii dokumentów odnoszących się do wybranych zagadnień objętych Europejskim Zielonym... Więcej →

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej opublikowany

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” – dokumentu,... Więcej →

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przyjęta przez Radę Ministrów

  „Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” – 2 lutego 2021 r. to nowa ważna data dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego. Po 12 latach... Więcej →

Program

25 marca 2021
9:00 - 9:30

Rejestracja i logowanie do systemu

9:30 - 10:00

Europejska Strategia Wodorowa – główne kierunki rozwoju technologii wodorowych

 

Grzegorz Pawelec, Hydrogen Europe

10:00 - 10:30

Polska Strategia Wodorowa – główne założenia i działania w kierunku dekarbonizacji przemysłu

 

Szymon Byliński, Dyrektor  Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:30 - 10:40

Przerwa

10:40 - 11:00

Finansowanie projektów wodorowych z programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarze nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”

 

Żanna BiałekZ-ca Kierownika Wydziału Innowacji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:00 - 11:30

Energetyka konwencjonalna, a technologie wodorowe

 

Marek GrzegorzewiczDirector, Business Advisory, Infrastructure
KPMG Polska

Kazimierz Makselon, Consultant Business Advisory, Infrastructure
KPMG Polska

Adam Dyczkowski, Junior Consultant Business Advisory, Infrastructure
KPMG Polska

11:30 - 11:50

Projekt demonstracyjny: Wdrożenie gospodarki wodorowej na poziomie lokalnym – Budowa i optymalizacja kompleksowego systemu gminnej gospodarki energetycznej, opartej na źródłach odnawialnych i wodorze oraz możliwości jego skalowania i transferu do w innych lokalizacji w kraju i Europie.

 

Łukasz Lelek, Kierownik Sekcji Nowych Technologii
SBB ENERGY

11:50 - 12:10

Produkcja zielonego wodoru w skali przemysłowej w praktyce.

Technologie produkcji wodoru: elektroliza i reforming parowy.

 

Anna Rozkosz, Business Development Director CEE
Water2H2 AB

12:10 - 12:30

Przerwa

12:30 - 12:50

Badanie jakości wodoru

 

Dariusz Janasz, Zastępca dyrektora ds. technicznych
OMC Envag

12:50 - 13:10

Regulacje polskie vs. europejskie w kontekście gospodarki wodorowej na przykładzie sektora transportu

 

Paweł Piotrowicz, Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych
TÜV SÜD Polska

13:10 - 13:30

Czy wodór domknie Europejski Zielony Ład?

 

Miłosz Tomasik, Local Partner,
Członek Departamentu
Ochrony Środowiska i Projektów
Kancelaria DWF Poland

13:30 - 14:00

Sesja Q&A i zakończenie

 

  Prelegenci

  Szymon Byliński

  Szymon Byliński

  Dyrektor Departamentu Elektromobilności
  i Gospodarki Wodorowej
  Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska

  Szymon Byliński

  Szymon Byliński

  Dyrektor Departamentu Elektromobilności
  i Gospodarki Wodorowej
  Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska

  Szymon Byliński jest dyrektorem Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, odpowiadał za regulacje dotyczące rynku paliw, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był przewodniczącym ministerialnego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych. Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych Ram Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Obecnie, jako dyrektor Departamentu, odpowiada za regulację rynku elektromobilności oraz za polską strategię wodorową.

  Grzegorz Pawelec

  Grzegorz Pawelec

  Hydrogen Europe

  Grzegorz Pawelec

  Grzegorz Pawelec

  Hydrogen Europe

  Grzegorz Pawelec has joined Hydrogen Europe in May 2019 as Research, Innovation and Funding Manager where he is developing the Intelligence Service, coordinates the Funding and Financing Working Group with focus on future IPPP on hydrogen under the Horizon Europe framework and other funding opportunities, as well as the European Clean Hydrogen Alliance. Grzegorz is also involved in the Maritime Working Group, which focuses on hydrogen’s role in the decarbonisation of shipping.

  Before joining Hydrogen Europe Grzegorz has, for 15 years, been a professional business consultant, specializing in heat and power generation, renewable energy and alternative fuels like LNG and hydrogen. He holds a MSc Economics and Finance from Gdansk University of Technology.

  Żanna Białek

  Żanna Białek

  Z-ca Kierownika Wydziału Innowacji
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Żanna Białek

  Żanna Białek

  Z-ca Kierownika Wydziału Innowacji
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Jest absolwentką Wyższej Szkoły Menadżerskiej SIG oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

  Żanna Białek od 2007 jest związana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest zaangażowana w zagadnienia związane rozwojem innowacyjnych technologii środowiskowych: uczestniczyła w pracach dotyczących opracowania programów priorytetowych takich, jak Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych oraz Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.
  Obecnie, jako Zastępca Kierownika Wydziału Innowacji w Narodowym Funduszu, nadzoruje pracę Wydziału oraz uczestniczy w opracowaniu nowej oferty programowej w kierunku innowacyjnych technologii, m.in. technologii wodorowych.

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Business Development Director CEE
  Water2H2 AB

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Business Development Director CEE
  Water2H2 AB

  Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz doradzaniu efektywnych technologii dekarbonizacyjnych oraz energetycznych dla przemysłu.

  Specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz budowania efektywnych modeli biznesowych i finansowych z zakresu innowacyjnych zielonych technologii.

  Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]

  Ekspertka z zakresu śladu węglowego i środowiskowego. Szkoli i doradza przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej w tym zakresie.

  Prezeska Polskiej Rady Śladu Węglowego oraz Członkini Zarządu Izby Gospodarczej Polski Wodór.

  Łukasz Lelek

  Łukasz Lelek

  Kierownika Sekcji Nowych Technologii
  SBB ENERGY

  Łukasz Lelek

  Łukasz Lelek

  Kierownika Sekcji Nowych Technologii
  SBB ENERGY

  Łukasz Lelek ukończył w 2008 roku studia magistersko-inżynierskie z zakresu paliw i energii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2009 r. pracuje w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, gdzie realizował prace B+R w dziedzinie energetyki konwencjonalnej, energii odnawialnej oraz oceny oddziaływania na środowisko nowy technologii. W 2010 r. odbył szkolenie w zakresie zrównoważonego rozwoju i globalnych zmian klimatycznych w The Energy Research Institute w New Delhi. W 2019 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka i inżynieria środowiska realizując pracę w zakresie Analizy porównawczej wpływu na środowisko procesów produkcji energii elektrycznej z wybranych nośników w warunkach polskich z wykorzystaniem LCA (Life Cycle Assessment). Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym w renomowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w książkach. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych na poziomie krajowym i europejskim (projekty finansowane z NFOŚiGW, NCBiR, INTERREG IVC, 7FP, KIC Raw Material, itp.). Od 2017 roku pracuje również w SBB ENERGY SA na stanowisku Kierownika Sekcji Nowych Technologii, realizując projekty inwestycyjne oraz B+R.

  Paweł Piotrowicz

  Paweł Piotrowicz

  Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych
  TÜV SÜD Polska

  Paweł Piotrowicz

  Paweł Piotrowicz

  Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych
  TÜV SÜD Polska

  • Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD
  • Członek Zarządu Hydrogen Poland
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej
  • Chief Technology Expert w Grupie Roboczej ds. Technologii Wodorowych PSPA-TÜV SÜD
  • Członek Rady Nadzorczej Natoni SA
  • Koordynator wspierający w grupie roboczej ds. wykorzystania wodoru jako paliwa
  alternatywnego w transporcie przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Wprowadzał na rynek unikalne na skalę światową rozwiązania i konstrukcje z pogranicza branż IT i telekomunikacyjnej. Nadzorował budowę krakowskiego laboratorium automatyki gdzie wykorzystano najnowocześniejsze technologie OZE. Doświadczenie dotyczące dużych magazynów energii zdobył przy projekcie magazynu energii przy elektrowni wodnej. Uczestniczy jako ekspert i prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach. Od kilku lat zajmuje się aspektami technologicznymi, regulacyjnymi i bezpieczeństwa technologii wodorowych. Doskonałe relacje z producentami technologii bateryjnych i wodorowych na całym świecie wykorzystuje dziś przy projektach polskich i europejskich.

  Marek Grzegorzewicz

  Marek Grzegorzewicz

  Director, Business Advisory, Infrastructure
  KPMG Polska

  Marek Grzegorzewicz

  Marek Grzegorzewicz

  Director, Business Advisory, Infrastructure
  KPMG Polska

  Ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych, usługowych oraz zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi. Jego działalność w tej branży związana jest z przedsięwzięciami z obszarów objętych obowiązkiem uzyskania praktycznie wszystkich koncesji energetycznych. Kluczowe obszary działalności związane są z rozproszonymi systemami kogeneracyjnymi, dystrybucją, przesyłem, wodorem, magazynowaniem energii elektrycznej, ciepłem i gazem oraz automatyką układów energetycznych.

  W KPMG jest dyrektorem działu infrastruktury, w którym prowadzi zespół ds. energetyki. W ostatnim okresie swojej pracy zawodowej skupiał się głównie na projektach z zakresu przedsięwzięć w ramach nowoczesnych strategii energetycznych, a w szczególności projektów, które wymagały połączenia wiedzy technicznej, finansowej, regulacyjnej i transakcyjnej.

  Miłosz Tomasik

  Miłosz Tomasik

  Local Partner
  Członek Departamentu
  Ochrony Środowiska i Projektów
  Kancelaria DWF Poland

  Miłosz Tomasik

  Miłosz Tomasik

  Local Partner
  Członek Departamentu
  Ochrony Środowiska i Projektów
  Kancelaria DWF Poland

  Miłosz Tomasik jest członkiem Departamentu Ochrony Środowiska i Projektów w Kancelarii DWF Poland. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, ochrony klimatu, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami. Z powodzeniem wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Bierze udział w rozwijaniu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej, poszukiwaniu i eksploatacji kopalin, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu. Wspiera klientów przy wdrażaniu nowych regulacji z zakresu ochrony środowiska i doradza przy opracowywaniu strategii adaptacji do nadchodzących wyzwań związanych m.in. z polityką klimatyczną i Europejskim Zielonym Ładem. Miłosz Tomasik uczestniczy aktywnie w charakterze prelegenta w różnych wydarzeniach branżowych, szkoleniach i konferencjach gospodarczych. Od kilku lat jest wykładowcą studiów podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Miłosz jest ekspertem rekomendowanym przez Chambers Europe.

  Dariusz Janasz

  Dariusz Janasz

  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  OMC Envag

  Dariusz Janasz

  Dariusz Janasz

  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  OMC Envag

  Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Chemicznego Technologia Chemiczna. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w budowie i eksplantacji systemów pomiarowych. Zarówno systemów do rozliczeń emisji jak i układów dedykowanych do kontroli procesów technologicznych.

  Adam Dyczkowski

  Adam Dyczkowski

  Junior Consultant
  Business Advisory, Infrastructure
  KPMG Polska

  Adam Dyczkowski

  Adam Dyczkowski

  Junior Consultant
  Business Advisory, Infrastructure
  KPMG Polska

  W KPMG zajmuje się projektami z sektora energetycznego, które dotyczą inwestycji infrastrukturalnych, audytu energetycznego, redukcji emisji oraz poprawy efektywności energetycznej. Doświadczenie zawodowe zdobył w sektorze kolejowym; odpowiadał za analizę projektów systemu zasilania, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz koordynację procesów weryfikacji inwestycji kolejowych w obszarze zasilania sieci jezdnej. Posiada doświadczenie w przygotowaniu wniosków w ramach pomocy publicznej dla startupów i MŚP. Adam był również członkiem zespołów aplikujących o granty w ramach programu Horizon 2020.

  Kazimierz Makselon

  Kazimierz Makselon

  Consultant
  Business Advisory, Infrastructure
  KPMG Polska

  Kazimierz Makselon

  Kazimierz Makselon

  Consultant
  Business Advisory, Infrastructure
  KPMG Polska

  Specjalizuje się w sektorze energetycznym dotyczącym inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, analizach rynku energii oraz redukcji emisji i ich certyfikacją. Zapewnia merytoryczne wsparcie klienta w zakresie wdrażania nowych technologii, analiz strategicznych oraz rynkowych. Jego ostatnio realizowane projekty dotyczą aspektów prawnych i finansowych inwestycji w energetykę wiatrową, przemian sektora węglowego w Polsce, weryfikacji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo. Doświadczenie zawodowe Kazimierza obejmuje również planowanie remontów i przeglądów turbin gazowych w jednostkach energetycznych oraz opracowywanie orurowania obiektów przemysłowych. Jego zainteresowania dotyczą perspektyw zmian w sektorze energetycznym w Polsce i na świecie, które rozwija realizując projekty w swoim zespole w KPMG.

  Partnerzy

  Organizator

  powermeetings.eu

  Współpraca

  Hydrogen Europe

  Hydrogen Europe represents the European industry, national associations and research centers active in the hydrogen and fuel cell sector. The association partners with the European Commission in the innovation programme Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). We are promoting hydrogen as the enabler of a zero emission society.

  Współpraca

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Partner Merytoryczny

  KPMG

  KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 147 krajach i zatrudnia ponad 219 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. W Polsce KPMG działa od 1990 roku, obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

  W zakresie sektora wodorowego, KPMG jest jednym ze światowych liderów wśród firm doradczych dla projektów o charakterze strategicznym i technicznym. Bierze udział w wielu innowacyjnych projektach, mających na celu rozwój nowych technologii wodorowych i ich komercjalizacji. Od wielu lat, KPMG łączy najcenniejsze atuty sektora wodorowego – ludzi z wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym przenosi globalne doświadczenia na rynki lokalne. Zespoły KPMG uczestniczyły w projektach tworzenia krajowych strategii wodorowych, modeli kosztowych wprowadzania wodoru jako paliwa dla miast, czy największych na świecie projektów z zakresu zgazowania węgla i produkcji wodoru oraz jego transportu na duże odległości.

  Współpraca

  SBB ENERGY S.A.

  SBB ENERGY S.A.

  Firma SBB ENERGY S.A. od 1992 roku  prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA  oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, SBB ENERGY S.A. dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze oczyszczania spalin.

  GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ:

  Kompleksowy rozruch bloków energetycznych, optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych,  wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle, rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle, badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia, montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic w sektorze energetycznym oraz przemyśle, modernizacja kotłów w układzie pod klucz w celu redukcji emisji NOx i SOx, modernizacja kotłów w układzie pod klucz w celu współspalania dużej ilości biomasy, konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę, instalacje redukcji emisji rtęci.

  Klienci

  Dostawcy urządzeń i firmy montażowe działające w energetyce i przemyśle, Elektrownie zawodowe i przemysłowe, Elektrociepłownie i kotłownie komunalne, Zakłady przemysłowe, Pracownie projektowe obsługujące przemysł i energetykę.

  SBB ENERGY S.A.
  Łowicka 1, 45-324 Opole
  Telefon: 77 4517-310, Fax: 77 4557-221
  e-mail: biuro@sbbenergy.pl  http://www.sbbenergy.pl
  NIP: 525-257-08-11

  Współpraca

  Water2H2

  Firma Water2H2 z siedzibą w Szwecji sprzedaje przemysłowe rozwiązania w zakresie produkcji wodoru na cele energetyczne i transportowe.. Nasze rozwiązania składają się z technologii firm Metacon AB i PERIC Ltd.  Firma może opracować i zaprojektować najlepsze rozwiązanie spełniające specjalne wymagania klientów oraz budowę instalacji „pod klucz” w systemie EPC. Oferujemy umowę serwisową oraz obsługę i konserwację instalacji. Współpracujemy z naszymi klientami w celu zaprojektowania i wdrożenia najbardziej optymalnego rozwiązania w zakresie dostaw /produkcji wodoru pod względem kosztów, bezpieczeństwa i niezawodności.

  Firma posiada w  swojej stałej ofercie elektrolizery alkaliczne , PEM, stacje tankowania wodoru oraz technologię reformingu parowego do produkcji wodoru z biogazu i biometanu. Water2H2 AB jest spółką stowarzyszoną z Metacon AB, notowaną na NGM Nordic SME.

  Współpraca

  OMC ENVAG Sp. z o.o.

  OMC Envag Sp. z o.o. – APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA – dla kontroli procesów technologicznych i ochrony środowiska. Kompletne systemy pomiarowe w formule „pod klucz”

  • ciągły monitoring emisji CEM
  • analizatory gazów procesowych i spalin
  • pyłomierze i mierniki przepływu do spalin
  • sondy cyrkonowe
  • ciągły monitoring wody, ścieków i cieczy technologicznych
  • ciągły monitoring odorów
  • spektrometry NIR/Raman dla chemii i farmacji
  • elementy układów poboru i przygotowania próbki
  • chromatografia procesowa do analizy składu gazu ziemnego, LPG i LNG
  • kalorymetry i wilgotnościomierze procesowe
  • skanery płomienia, palniki przemysłowe, kamery komory paleniskowej, skanery płaszcza pieca
  • detektory gazów
  • stacje meteorologiczne
  • bezkontaktowe pomiary wilgotności, białka oraz grubości warstwy
  • systemy połączeń oraz złączki stalowe, teflonowe, mosiężne
  • przepływomierze ścieków w kanałach otwartych i zamkniętych
  • automaty do poboru prób wody i ścieków
  • sterowniki odsalania, kontroli obiegów chłodzących i wodno-parowych
  • aparatura laboratoryjna i terenowa

   

  OMC ENVAG dziś:

  • ponad 60 pracowników
  • personel pełen profesjonalistów – inżynierów posiadających najlepsze wykształcenie
   w obszarze: chemii, inżynierii chemicznej, inżynierii procesowej, elektroniki
  • 2 najlepsze lokalizacje w Polsce
  • ponad 40 samochodów służbowych
  • największy dostawca aparatury kontrolno – pomiarowej w kraju
  • największy serwis techniczny

  Współpraca

  TÜV SÜD Polska

  Od 1866 roku TÜV SÜD jest światowym dostawcą usług w obszarze jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu we współpracy z przemysłem jesteśmy fundamentem zaufania, koncertujemy się na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach.
  Postrzegamy biznes jako całość, a szeroki zakres usług oferowanych przez TÜV SÜD pozwala nam na wprowadzenie kompleksowych rozwiązań na każdym etapie rozwoju biznesu.

  Zapewniamy aktualną wiedzę dzięki szerokiej ofercie szkoleń w obszarach jakości, bezpieczeństwa, techniki oraz zarządzania, zarówno dla pracowników operacyjnych jak i kadry zarządzającej.

  Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów z wielu dziedzin, począwszy od jakości, bezpieczeństwa, poprzez ocenę wpływu na środowisko, wymagania prawne, na obszarach wertyfikacji procesów kończąc.

  Auditujemy i certyfikujemy systemy zarządzania zapewniając, że łańcuch wartości Twojego przedsiębiorstwa spełnia wymagania dotyczące jakości, wydajności, bezpieczeństwa oraz
  cyberbezpieczeństwa, zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi normami oraz prywatnymi standardami.

  Jako niezależny podmiot weryfikujemy procesy, procedury oraz systemy pod kątem zgodności z obowiązującymi wymaganiami, kodeksami, regulacjami i normami.

  Badamy i testujemy wyroby pod względem ich zgodności z wymaganiami międzynarodowych norm, standardów i przepisów prawnych, potwierdzając to certyfikatem TÜV SÜD.

  Energetyka
  TÜV SÜD ws półpracuje z inwestorami, właścicielami przedsiębiorstw, operatorami oraz dostawcami energii elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

  Przemysł chemiczny i procesowy
  Maksymalizując wydajność operacyjną przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka, TÜV SÜD jest zaufanym partnerem globalnych firm, przeprowadzających cyfryzację procesów przemysłowych za pomocą inteligentnych i innowacyjnych technologii.

  Przemysł
  Dzięki kompleksowemu podejściu do bezpieczeństwa przemysłu, TÜV SÜD współpracuje z Klientami w celu wykorzystania potencjału Przemysłu 4.0, osiągając wyższy poziom wydajności poprzez integrację technologii, takich jak produkcja przyrostowa i robotyka.

  Współpraca

  Technopomiar Sp. z o.o.

  Technopomiar Sp. z o.o. to firma z ponad 18-letnią tradycją, z  polskim kapitałem, specjalizująca się w  dostarczaniu kompleksowych rozwiązań pomiarowych dla kluczowych gałęzi przemysłu. Przez wszystkie lata naszej działalności systematycznie rozbudowywaliśmy zespół fachowców, aby jak najlepiej służyć naszym Klientom. Najlepszym dowodem rozwoju firmy jest stale rosnąca liczba Klientów, którzy zaufali oferowanym przez nas rozwiązaniom. Nasza doświadczona 34-osobowa załoga zapewnia profesjonalne doradztwo techniczne i  fachowy dobór oferowanych rozwiązań, dla których wykonujemy kompletną dokumentację techniczną i  jakościową. Produkowane przez nas systemy pomiarowe zabudowujemy na stojakach, w szafach obiektowych lub samonośnych klimatyzowanych kontenerach.

  Kompletacja dostaw i  montaż gotowych produktów odbywają się w naszej siedzibie, dzięki czemu gwarantujemy wysoką jakość, zgodnie z  obowiązującym u  nas od 2008 roku systemem zarządzania jakości ISO 9001. Dla części projektów wykonujemy lub nadzorujemy finalny montaż na obiekcie, a nasz autoryzowany serwis gwarantuje uruchomienie, obsługę techniczną i szkolenia w zakresie eksploatacji dostarczonych urządzeń. Dla umocnienia stabilnej pozycji naszej firmy na rynku, już ponad pięć lat temu podjęliśmy decyzję o budowie nowej, większej siedziby. W 2015 roku, przy ul. Granicznej 105 we Wrocławiu, ruszyła inwestycja, dzięki której obecnie posiadamy własne pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, szkoleniowo-konferencyjne, warsztatowe i  magazynowe, o  powierzchni prawie 2000 m2. Realizacja tej inwestycji zabezpieczyła możliwość rozwoju firmy na najbliższe lata.

  Współpraca

  Green Hydrogen Systems A/S

  Founded in 2007, Green Hydrogen Systems is a leading provider of standardized and modular electrolysers for the production of green hydrogen using renewable energy.

  Building on more than 10 years of technology development, we today have a commercially proven and cost competitive technology, blue stamped by leading wind energy players.

  We combine ultra-efficient, standardized and modular electrolysis technology with an on-site production approach to bring affordable green hydrogen to producers of hydrogen fueling stations, those requiring hydrogen in power-to-X installations, industrial facilities and more. In addition to removing the cost barrier to green hydrogen, our local-production model promotes greater energy independence. Today, hydrogen cars and buses are driving around in Sweden and Denmark on hydrogen produced on our electrolysers. And that is only the beginning.

  We have just completed the first phase of our new facility in Kolding, in Denmark, which is one of the biggest alkaline electrolysis factories in Europe with a capacity of 150 MW per year.

  Backed by growing revenues as well as significant investments from among others A.P. Moller Holding, this is part of our ambitious plans to further up-scale our production capacity to meet the surging demand for green hydrogen.

  At our site, we have potential to expand our capacity to over 1,000 MW per year.

  We are in the middle of an unparalleled green energy transition. At Green Hydrogen Systems, we are committed to play a key role in securing that green hydrogen is at the heart of the future energy system – and thus do our bit to help reaching the global emission targets and curb the threat of climate change.

  Współpraca

  „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

  ENERGOPOMIAR powstał w 1950 roku jako jednostka wspierająca rozwój polskiej energetyki i taką rolę pełni do teraz. Obok wykonywania pomiarów i badań doradzamy w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją, efektywnością energetyczną, spełnianiem limitów emisyjnych, budową nowych mocy wytwórczych. W związku z transformacją energetyczną pomagamy podmiotom gospodarczym podjąć działania zgodne z nowymi kierunkami takimi jak Zielony Ład i neutralność klimatyczna. Równocześnie podejmujemy działania, aby działalność Spółki wspierała ochronę środowiska naturalnego.

  „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dla: energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu (chemiczny, papierniczy, rafineryjny, cementowy, wydobywczy i in.), sektora gospodarki komunalnej.

  Głównymi obszarami działalności Spółki są:

  • ochrona środowiska (badania, pomiary i diagnostyka instalacji oczyszczania spalin, pomiary emisji zanieczyszczeń i hałasu, monitoring środowiska, raporty o oddziaływaniu na środowisko, pozwolenia zintegrowane),
  • procesy cieplno-mechaniczne (badania, pomiary i diagnostyka bloków i urządzeń energetycznych, testy odbiorowe, automatyka, doradztwo w zakresie optymalizacji pracy urządzeń, efektywności energetycznej, zielonej energii, kogeneracji i rynku mocy, wdrażanie informatycznych systemów techniczno-ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE®),
  • chemia energetyczna i diagnostyka (badania, pomiary i doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, systemy pomiarów fizykochemicznych, badania niszczące i nieniszczące, diagnostyka materiałowa i ocena stanu technicznego elementów urządzeń energetycznych, kontrola obiegów wodno-parowych, trawienie, chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą urządzeń i instalacji energetycznych),
  • akredytowane analizy chemiczne i fizykochemiczne oraz outsourcing usług laboratoryjnych,
  • nadzór i doradztwo inwestycyjne (doradztwo techniczne, ekonomiczne i formalno-prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, opracowywanie studiów wykonalności i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Inżynier Kontraktu, Niezależny Doradca Techniczny dla banków i instytucji finansujących).

  „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

  ul. gen. J. Sowińskiego 3

  44-100 Gliwice

  Współpraca

  Kancelaria DWF Poland

  Kancelaria DWF Poland liczy obecnie ponad 100 specjalistów. Jako zespół prawników świadczymy usługi prawne w Polsce od 1991 roku.

  Nasi prawnicy dysponują bogatym doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw prywatnych, korporacji międzynarodowych i spółek skarbu państwa. Nasze osiągnięcia, wiedza i doświadczenie znajdują odzwierciedlenie w czołowych rankingach międzynarodowych. Doceniają je również nasi klienci, inne kancelarie i pozostali uczestnicy rynku.

  Kluczowe obszary działalności warszawskiego biura to między innymi: prawo korporacyjne i handlowe, fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe, energetyka, nieruchomości, budownictwo i infrastruktura, ochrona środowiska, bankowość, finanse i restrukturyzacja, własność intelektualna, rozstrzyganie sporów, prawo konkurencji i kwestie regulacyjne, podatki, prawo pracy, gry i zakłady oraz zamówienia publiczne/umowy rządowe.

  Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy prawniczej i biznesowej, doświadczenia, umiejętności i zdolności do szybkiego działania. Możemy pochwalić się udziałem w największych i najbardziej złożonych projektach i sporach na polskim i europejskim rynku. Naszym klientom oferujemy również wyspecjalizowaną wiedzę w sektorach, takich jak: energetyka konwencjonalna, odnawialna i atomowa, przemysł ciężki, górnictwo, przemysł lotniczy i zbrojeniowy, transport i logistyka, przemysł filmowy i mediowy, TMT oraz outsourcing.

  Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe, Lega 500, IFLR1000 oraz WTR1000 i Managing IP. Nasi prawnicy biorą aktywny udział w charakterze prelegentów w kluczowych konferencjach sektorowych, seminariach i warsztatach dotyczących m.in. zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, energetycznego, budowlanego, sporów sądowych i arbitrażu.

  Patronat Medialny

  WysokieNapiecie.pl

  Patronat Medialny

  Gramwzielone.pl

  Patronat Medialny

  Biznes Alert

  Patronat Medialny

  Cire.pl

  Patronat Medialny

  Teraz Środowisko

  Wybierz pakiet

  Udział online

  1290 990 PLN netto
  • Przy zgłoszeniu do 23.03.21
  • Udział w konferencji
  • Materiały online
  Kup bilet

  Udział online +

  1490 1 090 PLN netto
  • Przy zgłoszeniu do 23.03.21
  • Udział w konferencji
  • Materiały online
  • 3 dni dostępu do nagrań z wystąpień
  Kup bilet

  Udział online ++

  brak miejsc
  • Udział w konferencji
  • Materiały online
  • 3 dni dostępu do nagrań z wystąpień
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów na www wydarzenia
  • Informacja o firmie w katalogu online
  Kup bilet

  Udział online +++

  Brak miejsc
  • Udział w konferencji
  • Materiały online
  • 3 dni dostępu do nagrań z wystąpień
  • Logo Twojej firmy wśród Partnerów na www wydarzenia
  • Informacja o firmie w katalogu online
  • 10 minutowe wystąpienie z prezentacją firmy/usług
  • Zdjęcie i opis prelegenta na wwwwydarzenia
  Kup bilet

  Lub wypełnij formularz online:

  test

  Wodór paliwem przyszłości w kierunku dekarbonizacji przemysłu marzec 2021

  Lub wypełnij formularz online:

  test

  Wodór paliwem przyszłości w kierunku dekarbonizacji przemysłu marzec 2021
  location

  Konferencja odbędzie się

  @online

  Pytania❓ Zapraszamy do kontaktu:

   Co jeszcze organizujemy❓

   jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, jakub.dolezal@powermeetings.eu Wodór paliwem przyszłości w kierunku dekarbonizacji przemysłu marzec 2021

   Jesteś zainteresowany tematem wodoru❓
   Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia 2-3 września 2021❓

   Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

   Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
    * pola wymagane