Unijna kasa na OZE z biomasy

Mimo złej passy – biomasa wciąż jest docenianym źródłem energii! NFOŚiGW zakończył właśnie postępowanie konkursowe nr POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla unijnego poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentami tych unijnych środków będą m.in:

  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; projekt „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW +12 MW) w Białej Podlaskiej”; wnioskowana kwota dotacji: 10,6 mln zł;
  • VEOLIA Energia Poznań S.A.; projekt „Budowa kotła na biomasę w Świebodzinie”; wnioskowana kwota dotacji: 0,8 mln zł;
  • Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”; wnioskowana kwota dotacji: 5,2 mln zł;
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie; projekt „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę”; wnioskowana kwota dotacji: 21,6 mln zł;
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży; projekt „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”; wnioskowana kwota dotacji: 9,8 mln zł.

 

Więcej na temat dostępnych technologii wykorzystania biomasy w energetyce dowiedzą się Państwo w trakcie organizowanego w dniach 19-20 października br. w Bełchatowie – VII Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

 

Link do strony www wydarzenia: https://powermeetings.eu/konferencja/forum-technologii-w-energetyce-spalanie-biomasy/

 

Źródło informacji o dofinansowanych projektach biomasowych: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1065,nfosigw-wspiera-projekty-geotermalne-pierwsze-z-nich-wkrotce-dostana-dotacje.html

 

Zobacz również:

Taryfy dla ciepła w praktyce czerwiec 2021

Zmiany na rynku energii elektrycznej 2021

Aukcje OZE 2021

Obliczanie emisji GHG paliw biomasowych maj 2021

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu