W ostatnich tygodniach Sejm RP przyjął dwa kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania polskiego rynku energii akty prawne, tj. ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, a także z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Regulują one m.in. zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem szeroko pojętych społeczności energetycznych, które wspierając rozwój energetyki rozproszonej, mogą odegrać niezwykle istotną rolę w transformacji energetycznej Polski, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści podmiotom zaangażowanym w upowszechnianie tego typu form aktywnej działalności na rynku energii.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium:

Społeczności energetyczne i klastry energii

szansą dla transformacji energetycznej Polski

15 września 2023 I Warszawa & online

 

Podczas spotkania szczegółowo przybliżymy zakres uchwalonych przepisów, ich cel, a także możliwy system ulg i korzyści dedykowany podmiotom promującym rozwiązania przyjęte w tym obszarze przez ustawodawcę.

 

Lokalizacja 📱💻🖥? Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie oraz online, zatem można wziąć udział z każdego dowolnego miejsca na świecie 📍, w którym mają Państwo dostęp do internetu 🌍

Zapraszam do udziału! Szczegóły poniżej ⤵⤵⤵

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:15 - 9:30

Rejestracja/Logowanie do systemu

9:30 - 11:30

I. Klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne, społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej – kierunki zmian, regulacje wspólnotowe

 • Status społeczności energetycznych w dokumentach wspólnotowych
 • Energetyka rozproszona w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – Społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej (art. 22)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca
  2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniające dyrektywę 2012/27/UE – Obywatelskie społeczności energetyczne
  (art. 16)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – cel zmian, główne założenia, definicje legalne,
  w tym m.in:

– agregacja – przedmiot i cel usługi agregacji

 – agregator – prawa i obowiązki agregatora – podstawy prawne    wykonywania działalności – wykaz agregatorów 

– odbiorca aktywny – status, cel, funkcja i zakres uprawnień

– obywatelska społeczność energetyczna

– magazynowanie energii elektrycznej 

 • Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – cel zmian, główne założenia, definicje legalne, w tym m.in.:

– klaster energii

– spółdzielnia energetyczna

– partnerski handel energią z odnawialnych źródeł energii;

II. Obywatelskie społeczności energetyczne

 • Forma wykonywania działalności – podstawy prawne działania
 • Kompetencje decyzyjne i kontrolne – krąg podmiotów upoważnionych
 • Obszar działania
 • Sposób prowadzenia rozliczeń, podział energii wewnątrz obywatelskiej społeczności energetycznej
 • Wykaz obywatelskich społeczności energetycznych

– elementy wykazu

– organ prowadzący

– warunki formalne – procedura wpisu

– obowiązki informacyjne obywatelskiej społeczności energetycznej

 • Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej przez obywatelską społeczność energetyczną – zmiany przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii;
11:30 - 11:50

Przerwa

11:50 - 13:20

III. Klastry energii

 • Klastry energii – funkcje, cele, organizacja
 • Porozumienie klastra energii – elementy konieczne  
 • Uprawnienia i zadania koordynatora klastra energii
 • Rejestr klastrów energii – organ prowadzący, procedura wpisu
 • Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
 • Liczniki zdalnego odczytu
 • Obowiązki sprzedawcy zobowiązanego/innego sprzedawcy
 • Możliwe sankcje karne – wysokość, podstawa wymiaru kary
 • 184k – 184m – system ulg – przedmiot – warunki korzystania z uprawnień;
13:20 - 14:00

IV. Kluczowe przepisy przejściowe i dostosowujące – terminy wejścia w życie przyjętych rozwiązań

– podsumowanie i zakończenie zajęć.

Prowadząca

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Partnerzy

Współorganizator

Industry-Events.eu

Współorganizator

powermeetings.eu

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  1790 1590 Społeczności energetyczne i klastry energii szansą dla transformacji energetycznej Polski Stacjonarnie: 1 790,00 PLN + VAT Online: 1 590,00 PLN + VAT
  • Koszt udziału 1 osoby w seminarium:

   — Online:  1 590,00 PLN + VAT

   — Stacjonarnie: 1 790,00 PLN + VAT

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, stacjonarnie: dodatkowo wyżywienie typu przerwa kawowa i lunch
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy industry-events.eu/powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: industry-events.eu, ul. Sobierajska 26, 04-807 Warszawa; NIP 952-195-57-52; MBANK S.A.: 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513
  • Faktura VAT wystawiona zostanie w dniu zakończenia wydarzenia i przesłana emailem na podany poniżej adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi ona zostać zaakceptowana.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty industry-events.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie  przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony industry-events.eu.
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od industry-events.eu/powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • industry-events.eu/powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Seminarium odbędzie się hybrydowo:

  stacjonarnie w Warszawie

  oraz 

  @online

  Pytania? Zapraszamy do kontaktu

  Co jeszcze organizujemy ❓

  jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Społeczności energetyczne i klastry energii szansą dla transformacji energetycznej Polski

  Jesteś zainteresowany tematem społeczności energetycznych i klastrów energii❓
  Chcesz wiedzieć więcej❓

  Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

  Do usłyszenia, Jola Szczepaniak, powermeetings.eu
   * pola wymagane