Opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zostały wyłączone spod reżimu opłat za korzystanie ze środowiska i jako opłaty za usługi wodne trafiają do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Nadszedł czas, aby przygotować się na wzrost wydatków związanych z uiszczaniem nie tylko opłat zmiennych za faktyczne korzystanie z wód, ale również opłat stałych, związanych z zagwarantowanym w zgodzie wodnoprawnej zasobem wodnym.

Jednocześnie rok 2018 jest rokiem kumulacji płatności opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017 i opłat za usługi wodne w poszczególnych kwartałach roku 2018. Stąd bardzo ważne dla przedsiębiorcy jest zadbanie o własny budżet, poprzez zapoznanie się z nową metodyką obliczeń, sprawdzenie prawidłowości ustalonej przez zarząd zlewni opłaty, złożenie zasadnej reklamacji czy skargi od opłaty ustalonej w drodze decyzji.

W związku z powyższym chcąc przybliżyć Państwu zmiany wynikające z przepisów, które wprowadziła ustawa Nowe Prawo Wodne, zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować seminarium:

Opłaty za usługi wodne i odprowadzanie ścieków w 2018 roku

12 czerwca 2018, Warszawa

 

Zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu! 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

12 czerwca 2018
9:00 - 9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:15 - 10:00
 • Geneza zmian w regulacjach dotyczących gospodarki wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna
 • Podstawowe instytucje – filary ustroju wodno-prawnego
 • Nowy ustrój organizacyjny – Wody Polskie jako super-administrator

Zbigniew Kozłowski, Adwokat, Of Counsel, Kierujący Departamentem Prawa Ochrony Środowiska, K&L Gates

10:00 - 11:00
 • Zagadnienia wodnoprawne w procesie inwestycyjnym – na co i kiedy należy zwrócić uwagę planując inwestycję?
 • Pozwolenia wodnoprawne – sukcesja i inne zagadnienia praktyczne
 • Ocena wodnoprawna – nowa decyzja w procesie inwestycyjnym

Miłosz Tomasik, Radca Prawny, Senior Associate, Departament Prawa Ochrony Środowiska K&L Gates

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 12:00
 • Opłaty za usługi wodne – za co płacimy i na jakich zasadach?
 • Zasady naliczania opłat za usługi wodne – białe plamy i pierwsze wnioski ze stosowania nowych regulacji
 • Kwestionowanie wysokości opłat za usługi wodne

Piotr Kocoł, Adwokat, Associate, Departament Prawa Ochrony Środowiska K&L Gates

12:00 – 13:00
 • Rodzaje usług wodnych
 • Stan formalno-prawny: zgody wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne i inne decyzje administracyjne wynikające z nowych przepisów prawa wodnego
 • Opłaty za usługi wodne – jak obliczyć wysokość opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków, w oparciu o posiadane pozwolenia wodnoprawne i dane liczbowe

Małgorzata Kozicka-Ochal, Ekspert z zakresu opłat środowiskowych

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 – 15:45
 • Poszczególne opłaty stałe i zmienne w zależności od rodzaju usługi wodnej
 • Obliczenia opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków na konkretnych przykładach korzystania z wód
 • Co dalej z wodami opadowymi? – skutki wyłączenia z definicji ścieków i zasady naliczania opłat
 • Opłaty podwyższone – nowe obowiązki wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.

Małgorzata Kozicka-Ochal, Ekspert z zakresu opłat środowiskowych

Prelegenci

Małgorzata Kozicka-Ochal

Małgorzata Kozicka-Ochal

Ekspert z zakresu opłat środowiskowych

Mgr inż. ochrony i kształtowania środowiska, specjalizacja ochrona zasobów wodnych. Ekspert z zakresu opłat środowiskowych, lider zespołu ds. wdrożenia i obsługi rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim, prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego, autor tekstów branżowych, wieloletni pracownik administracji samorządowej, weryfikator opłat środowiskowych wyspecjalizowany w prowadzeniu postępowań administracyjnych i wymierzaniu opłat w drodze decyzji.

Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

Adwokat, Of Counsel
Kierujący Departamentem Prawa Ochrony Środowiska
K&L Gates Jamka sp. k.

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem z ponad 11-letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W kancelarii K&L Gates kieruje Zespołem Prawa Ochrony Środowiska. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rokrocznie rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe (obecnie plasuje się w kategorii Band 2). Znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleniami zintegrowanymi. Wspiera Klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, cementowego, metalurgicznego, produkcyjnego, nieruchomościowego oraz sektora poszukiwania i wydobywania kopalin. Doradza również organom administracji publicznej. Uczestniczy w projektach związanych z budową i modernizacją elektrowni
i innych zakładów przemysłowych. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji, pozwoleń oraz kar środowiskowych.

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Radca Prawny, Senior Associate
Departament Prawa Ochrony Środowiska
K&L Gates Jamka sp. k.

Piotr Kocoł

Piotr Kocoł

Adwokat, Associate
Departament Prawa Ochrony Środowiska
K&L Gates Jamka sp. k.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner Merytoryczny

Kancelaria K&L Gates Jamka

Kancelaria K&L Gates Jamka sp.k. w Warszawie od 2010 r. stanowi część globalnej kancelarii prawnej K&L Gates LLP zatrudniającej około 2000 prawników w biurach na pięciu kontynentach. Biura K&L Gates są strategicznie ulokowane w głównych światowych ośrodkach biznesowych, w tym w Berlinie, Frankfurcie, Paryżu, Londynie, Warszawie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Dubaju, Dausze, Singapurze, Hong Kongu, Pekinie, Sydney i w São Paulo. Zapewnia to naszym klientom globalne rozwiązania prawne świadczone przez lokalnie dostępnego doradcę. K&L Gates reprezentuje wiodące globalne korporacje, rozwijające się przedsiębiorstwa oraz firmy średniej wielkości. Nasza praktyka obejmuje swoim zasięgiem cały rynek i wszystkie kluczowe dziedziny prawa — jest nowoczesna, kompleksowa oraz dynamiczna na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Nasze osiągnięcia znajdują szerokie uznanie ze strony naszych klientów, innych kancelarii i pozostałych uczestników rynku, a także wiodących rankingów międzynarodowych. K&L Gates została uznana przez Acritas 2016 Global Elite Brand Index za jedną z 20 najlepszych marek prawniczych na świecie.

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają one wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zdolności do szybkiego działania. Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal500 m.in. w dziedzinie rozwiązywania sporów, restrukturyzacji, własności intelektualnej, nieruchomości, energetyki oraz prawa ochrony środowiska.

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  990.00 Opłaty za usługi wodne i odprowadzanie ścieków w 2018 roku – zmiany wynikające z Nowego Prawa Wodnego
  • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

  — 990,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31.05.2018

   — 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.06.2018

  • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim
  • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
  • eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
  • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  location

  Warszawa

  Kontakt

  INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY