Pomoc publiczna w sektorze energetycznym

Zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią i zastosowaniem.

Mając na uwadze aktualnie procedowaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza w tym obszarze szereg istotnych modyfikacji, zagadnieniom tym pragniemy poświęcić kolejną – V edycję seminarium organizowanego przez powermeetings.eu:

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym
– odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

1 marca 2018, Warszawa

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

Przedstawimy analizę aktualnie obowiązujących systemów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej, dokonując ich oceny pod kątem zgodności z rynkiem wewnętrznym oraz spełnienia kryteriów kwalifikowania ich jako pomocy publicznej.

 

Zapraszamy do udziału!

Więcej na temat seminarium pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/konferencja/pomoc-publiczna-w-sektorze-energetycznym/

 

Zobacz również:

Zielony wodór z biomasy jako nowy kierunek w rozwoju sektora

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Patronem Honorowym Forum

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Patronem Honorowym Forum

Przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki wystąpi w trakcie jesiennego Forum Biomasy

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu