Pieniądze na nowe standardy BAT!

Elektrownie i elektrociepłownie czekają kolejne zaostrzenia norm emisyjnych. Ma to związek z przyjętymi w kwietniu br., przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, nowymi standardami emisyjnymi BAT (Best Available Techniques), które zaczną obowiązywać od 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostosowuje programy wsparcia do zmieniającej się sytuacji na rynku energetyki. Trwa właśnie nabór do programu E-Kumulator.

Ochrona powietrza jest jednym z priorytetów NFOŚiGW i z tego powodu Fundusz od lat konsekwentnie wspiera przedsiębiorców w zakresie ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko oraz dostosowywania ich działalności do zaostrzających się norm i standardów. Aktualnie finansowanie tego obszaru dostępne jest w ramach programu Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki – Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Program, w części dotyczącej ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, stwarza możliwość wsparcia nie tylko dla dużych obiektów spalania (w zakresie dostosowania do wymogów BAT), ale oferuje również atrakcyjne finansowanie dla średnich źródeł spalania objętych przepisami Dyrektywy MCP (Medium Combustion Plants). Oprócz ograniczania emisji, w ramach programu można także finansować projekty prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych w firmach.

Nabór wniosków do E-Kumulatora w trybie ciągłym trwa od 20 lutego do 20 grudnia 2017 r. Oferowane wsparcie ma przede wszystkim formę preferencyjnych pożyczek od 1 do 200 mln zł, które dla inwestycji związanych z dostosowaniem do Dyrektywy MCP mogą być częściowo umorzone. Pożyczki przyznawane będą maksymalnie na 15 lat, a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pb (nie mniej niż 2%). Dostępne są również pożyczki na warunkach rynkowych, dzięki czemu w takiej sytuacji finansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Całkowity budżet programu to 2,5 mld zł.

 

Szczegóły naboru do programu priorytetowego NFOŚiGW E-Kumulator:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/art,1,ogloszenie-o-naborze.html

 

Zespół powermeetings.eu przypomina natomiast, że 17 października br. odbędzie się drugie z cyklu seminarium nt. Konkluzji BAT, poświęcone zagadnieniom związanym z odstępstwami czasowymi i innymi wdrażanymi regulacjami. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

 

Więcej na ten temat pod tym linkiem: https://powermeetings.eu/szkolenie/konkluzje-bat-odstepstwa-czasowe-i-wdrazanie-regulacji/

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

W Ełku, Lęborku i Koszalinie ciepło będzie produkowane z biomasy

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej opublikowany

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Ustawa offshore przyjęta przez Senat

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu