Premie dla kogeneracji

Resort energii zakłada, że nowy system wsparcia dla kogeneracji oprze się na premiach dopłacanych do cen energii elektrycznej. Z przedstawionych założeń wynika, że dla istniejących instalacji premie będą ustalane przez Ministerstwo Energii, dla nowych – na aukcjach.

Ministerstwo Energii opublikowało 30 sierpnia br. założenia dla nowego systemu wsparcia. Oddzielnie mają w nim zostać potraktowane instalacje CHP istniejące, nowe oraz małe, poniżej 1 MW.

Dla instalacji istniejących system wsparcia oparty będzie o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej. Wparcie dostaną wszystkie instalacje i będzie ono odpowiadało różnicy między ich kosztami wytwarzania energii elektrycznej, a jej rynkową ceną. ME zwraca uwagę, że mechanizm ten eliminuje ryzyko, iż dana instalacja nie wygra aukcji, co w praktyce oznaczałoby zatrzymanie produkcji.

Wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez ministra energii. Przy czym możliwe jest, że premia będzie równa zeru, jeżeli w danym roku dana instalacja radzi sobie na rynku sama. Instalacje zostaną podzielone na koszyki grupujące źródła o porównywalnych parametrach ekonomicznych.

Natomiast system wsparcia dla nowych instalacji będzie się opierał o aukcje w typowej formule „pay as bid”. Każdy inwestor przedstawiać będzie jedną ofertę oczekiwanej wysokości premii, dopłacanej do wytworzonej energii elektrycznej. Wygrywać będą oferty o najniższych cenach ofertowych. Jak podkreśla ME, takie rozwiązanie promuje wyłącznie najbardziej efektywne technologie oraz lokalizacje, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów systemu. Wsparcie będzie przyznawane na 15 lat.

Dodatkowo pojawić się ma mechanizm odrzucania określonego procentu ofert aukcyjnych w sytuacji, gdy podaż projektów będzie mniejsza niż dostępna w ramach aukcji pula energii elektrycznej. Dzięki temu ograniczona zostanie możliwość uzyskania nadmiernego wsparcia w sytuacji niewystarczającej podaży. Aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji, czyli weryfikacja zamierzeń inwestycyjnych z punktu widzenia gotowości oraz możliwości realizacji.

 

Więcej na ten temat: http://www.wnp.pl/wiadomosci/305070.html

Zobacz również:

W Ełku, Lęborku i Koszalinie ciepło będzie produkowane z biomasy

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej opublikowany

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Ustawa offshore przyjęta przez Senat

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu